VERSELER İSTANBUL’U
(Canfer BALÇIK; 5 Kıta/İstanbul Şivesi)

Hem Rus’u hem Almanı
Yunan’ı, İspanyol’u 
‘Dünya gördüm’ demezler
Görseler pİstanbul’u 

(Nakarat)
Yâri olmayanların 
Bağlıdır eli kolu
Başkasına meyletmem
Verseler İstanbul’u 

Hem yemem hem de içmem
Başka birini seçmem
Ben yârimden  vazgeçmem
Verseler İstanbul’u

Zaman dardır; eğleşmem 
Görüyorken körleşmem
Aklım varken delleşmem
Verseler İstanbul’u

(Nakarat)
Yâri olmayanların
Bağlıdır eli kolu
Başkasına meyletmem
Verseler İstanbul’u 

(Canfer BALÇIK;04.02.2024/Saat: 03:00-04:15/ ANKARA)