Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (28)
'Bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/06)
BİZ KİMİZ, 'FE EYNE TEZHEBÛN,” (SİZLER NEREYE GİDİYORSUNUZ?...) (2) Vâris-i Nebî, Mürşid-i Kâmil ve Mükemmil, Medâr Mürşid ve Müceddid, Süleyman Hilmi Silistrevî Efendi Hazret'leri (k.s.), 1939'dan i'tibaren, zaman...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (27)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışında, (DİTİB) şeklinde örgütlenmesini bir türlü kabullenmeyen, bizim Nezih Camia ve Cemaatimiz değil, FETÖ, Terör örgütüdür. FETÖ, Terör Örgütü kendisine alan açmak için, yurt dışındaki...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/05)
BİZ, KİMİZ, 'FE EYNE TEZHEBûN,” (SİZLER NEREYE GİDİYORSUNUZ?...) Bizler, rahmet Peygamber'i, Hazreti Muhammed-Mustafa salla'llahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ümmetiyiz. O Aziz Raûf ve Rahim Peygamber ki: Zevce-i Muhtereme'si,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (26)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rapor'unda: 'Kur'an Kurs'larına, Diyanet'in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve ıskat hususlarında oldukça aktif davrandıkları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... ( 6/04 )
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR,MEDFûN,İHVAN VE AHAVÂT!... (14 ) SEYFİ GÜNDOĞAN: (1942- 1996 ) Hafızam  beni yanıltmıyorsa,Seyfi Gündoğan,Ankara-Beypazar'lıydı. Sesi çok güzel,kıraat bilimlerine vakıftı.Güzel Kur'ân'ımızı...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... ( 25 )
Mihmendar-ı Peygamberî,Haz.Halid bin Zeyd,Ebû eyyûb el-Ensarî,'yi ziyaret,aynı zamanda,Sur diplerinde,muhasara sırasında,şehid düşmüş,Nim'elceyş,sahabî'leri de,EYÜP Camii Haziresinde ve civarındaki Kabristanlık'da medfûn,rical-i...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/ 03)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFÛN, İHVAN VE AHAVAT!... (13) HALİS ECE: (1952/ 24.11.2018 ), Merhum, Halis Ece, 1952 yılında, Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Yeşilköy Mahallesinde dünya'ya gelmiştir. Yeşilköy Mahallesi, Manisa Büyükşehir...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (24)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Rapor'unun, Süleyman Efendi Hazret'lerinin talebesi ve müntesipleri hakkındaki bölümünde, pek isabetli olarak şu tespit yapılmıştır; 'Tunahan'ın, tasavvuf yolunda nefis terbiyesi için...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/02)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFÛN, İHVAN VE AHAVÂT... (12) İBRAHİM MAKAS: Merhum, İbrahim Makas, (1926-16.01.2008) 16.01.2008 tarihinde ebediyyete intikal eden, Merhum, İbrahim Makas'ı, 1968 yılında tanıdım. Askerlik hizmetimi İzmir'de...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (23)
FETÖ şeriri, Terör Örgüt'ü'nün, darbe, isti'lâ, bölme-parçalama teşebbüsünden sonra, din Şûrası, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı, İSAM, (İslâmî Araştırmalar Merkezi,) tarafından, Ahir zaman'ın...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/01)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFÛN, İHVAN VE AHAVÂT!... (11) İSHAK VAROL: 1937 doğumlu İshak Varol, 1998 yılında ebediyyete intikal etmiş olup, burada Hazreti Üstazımıza mücavir olarak defn'edilmiştir. Merhum, İshak Varol'un amcası,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (22)
İmam Hatip Neslinden, Zübeyr Koç, yalnız müftü olarak ta'yin edildiği ilçe'deki Kur'an Kurs'larıyla değil, başka il ve ilçe'lerdeki müftü arkadaşları ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki gönüldaşları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/52)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFUN, İHVAN VE AHAVÂT!... (10) HACI, FEHMİ DURDU: Aslen, Tirebolu'lu, (1914) doğumlu, (1974) yılında vefat eden, Hacı, Fehmi Durdu, bilahere, Düzce'de iş tutmuş ve Düzce'ye yerleşmişti. Kendisi,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (21)
İmam-Hatip Neslinden, İmam, Zübeyr Koç, yalan, iftira ve tezviratlarla, Cumhuriyet Gazete'sinin tahrik ve tahripkâr neşriyatı Bakırköyü'ndeki, Marksist ve Leninist sendikalar ve Sivil Toplum kuruluşlarının da desteğiyle, Bakıköyü...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/50)
CENAZE NAMAZI VE TEŞYÎ' ESNA'SINDA BİD'ATLER!...(17) Antirecep - 08.09.2019, 09:53 'Karacaahmed'deki Kabri ben de ziyaret etmiştim. Ancak, son paragraf'taki sünnete uygunluk ifadesiyle uyumlu olduğu mes'elesi, açıklama...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (20 )
Bundan önceki yazımı, 'İmam-Hatip Nesli,” Bizim aramızdan böyle müftü'ler, İmam-Hatip'ler çıkmaz, çıkmamıştır,” diyebilirler. Sabr'ediniz, nokta atışı, bu müftü ve İmam-Hatip'leri, isim, mekan, mahal ve vak'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ ALAR!...(5/49)
KİMLERİN CENAZE NAMAZI KILINMAZ? Antirecep - 24 .08.2019, Saat 10:10 CEVAPLARIN DEVAMIDIR... 'Söyle her kim Cibril'e düşman ise bilsin ki o. O Kur'ân'ı senin kalbin üzerine Allah'ın izniyle indirdi, önündekileri tasdıklayıcı...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (19)
İmam-Hatip Nesli'nin, her fırsatta, temcid pilavı gibi, ileri sürdükleri iki argüman'dan birisi, 'Süleyman Efendi Hazret'lerinin talebesi ve müntesipleri, İmam-Hatip neslinin arkasında namaz kılmazlar”, bir diğeri de, 'bunlar,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/48)
KİMLERİN CENAZE NAMAZI KILINMAZ? (2) Antirecep - 24.08.2019, Saat 10:10 Cevapların devamıdır: 'Ehl-i Kitap iman edip Allah'tan korksaydılar, şüphesiz onların seyyiatını, (kabahatlarını) örter, kendilerini naîm cennetlerine koyardık.”...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VEBUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (18)
'BU MÜNAFERETİN KAYNAĞI NEDİR/KİMDİR?..” Doğrusu, Süleymancı olarak anılan cemaatin önder'lerinin din eğitimi kurumları aleyhine tutumlarının nereden veya kimden kaynaklandığı konusunda geçmişte ba'zı rivayetler ileri...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR  VE MUTALA’ALAR!... (5/47)
Antirecep - 24.08.2019, Saat 10:10 'Yukarıda Necaşi'nin tevhid akidesine sahip olduğu, henüz tahrif olmayan, (edilmeyen demek istiyorsunuz) İncil'e sahip olduğu, (inandığı, demek istiyorsunuz) ve gelecek Peygamber'in adını bildiği...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA  CEVAPLAR!... (17)
İmam-Hatip Nesli'nin önemli isimlerinden, İstanbul İmam-Hatip Okulu ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü  me'zunu. Sabık, Diyanet İşleri Başkanlar'ından, Dr.Tayyar Altıkulaç, 1911 yılında neşrettiği, kendi hatıratını...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/46)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA  CEVAPLAR!... (5) M.Öztürk - 14.06.2019, 23:32 'Allahu Zülcelâl Hazret'leri razı olsun, tekrar tekrar, elinize, dilinize, yüreğinize sağlık. Allah...
BEYŞEHİR’DEYİZ!... (2)
Şehir'lerin Bey'i, Beyler'in Şehr'i, Kadîm Türk- İslâm Şehr'i, Beyşehir'de bulunan, görülmeye değer, tarihî eserler. Anadolu'muzun ba'zı şehirlerinde, 40-50 yıllık yıkık bir değirmen, tarihî eser,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/45)
HAZRETİ ÜSTAZ'IMIZA MÜCAVİR MEDFUN,İHVAN VE AHAVÂT!... (9) Nureddin Nemanganî, Nureddin Nemanganî'nin şahsında, Müceddid'in Cihanşümûl ve bilhassa, Avrupa ülkelerindeki Tecdid hareketinin ne zaman başladığı ve bugünkü vaziyeti...
Beyşehir’deyiz!...
Anadolu'nun kadim Türk-İslâm şehir'lerinden,şehir'lerin beyi,Beyler'in Şehr'i Beyşehir'deyiz. Tarih'in ve Tabîat'in görülmeye değer eşsiz eser'lerin harman olduğu bir şehir... EŞREFOĞLU CAMİİ,1296-1299 ...