Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (43)
KUR'ÂN-I KERİM'İN MAHFUZİYYETİ: (EBEDİYYETE KADAR ALLAH'IN MUHAFAZASI ALTINDA BULUNMASI): Kur'ân-ı Kerim'in her vecihle muhafaza altında bulunması kat'î bir hakikattir. Kur'ân'ın âyet'lerinden, sûre'lerinden...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/21)
ANTALYA DA'VASI!... (5) Artık klasikleşmiş bir kaide haline getirilmişti. Her bir Darbe-i hükumet ve ihtilallerden sonra, Anayasa ve İnsan hakları askıya alındığı için, Cemiyet içinde isim yapmış, önem atfedilen insanların evleri aranır,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (42)
KUR'ÂN-I KERİM'İN CEM' VE TERTİBİ'NDE İKİNCİ DEVRE: Resûl-i Ekrem salla'llahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahireti teşrif edince arktık vahy-i İlâhî kesilmiş, Kur'ân-ı Kerim'in hey'eti Mecmuası tayyün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/20)
ANTALYA DA'VASI (4) Gazete'leri, Sultanahmed-İnciliçavuş Sokağından, Cağaloğlu, Taştekneler Sokağında yeni satın aldığımız Bina'mıza taşımıştık. Santral'dan, Küçük Mehmed, Mehmed Öncü, 'Hocam, Hüseyin Kumaş...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (41)
KUR'ÂN-I KERİM'İN CEM' VE TERTİBİ: Kur'ân-ı Azîm, üç kere cem' edilmiştir. Nitekim muhaddislerden Hakim'in 'Müstedrek” ünvanlı eserinde deniliyor ki: 'Kur'ân üç kere cem' olunmuştur; birincisi,...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/ 19)
ANTALYA DAVASI (3) Bu telefon mükalemesinin üzerinden iki ve üç gün geçmişti. Uzun geçen günün akşamında, eve dönüş için hazırlık yaparken, yan binadan, Merhum Mehmed Aktekin Bey telefon etti. 'Mustafa Bey, lütfen benim ikinci telefonumu...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (40)
Kur'ân-ı Kerim'in Nüzulü: Nüzûl, bir şeyin yukarıdan aşağıya inmesidir. İnzal, Tenzil de bir şey'i yukarıdan aşağıya indirmek demektir. İnzal ve Tenzil, Kur'ân-ı Kerim'in defa'ten, topyekûn, Levh-i Mahfûz'dan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/18)
'Sanioğlu,” Remziyle yorum yapan ve sualler tevcih eden, Değer'li Kardeşimizin suallerine cevap. ANTALYA DA'VASI: (2) Darbe-i hükûmet'in ikinci gününde, 13 Eylül 1980 Cumartesi günü, İstanbul'daki bütün gazete ve mecmu'a'ların...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (39)
'Biz,Ehl-i Kur'ân'ız, Kur'an'dan başka Allah ile kulları arasında her hangi bir vasıta tanımayız, Kur'an bize yeter,” diyen, mülhid,münkir ve mürted'ler, tam birer Kur'an cahilidirler; Kur'an-ı Kerim...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/17)
SANİOĞLU- 17.02.2020. 14,30 ' Muhterem Hocam,Devrin Merhum Büyüğü, Cennetmekân, Muhterem, Beyağabeyimiz, Kemal Kacar  Bey'in de bir müddet, mevkûfen, muhakeme edildiği, Tarihî Antalya Da'va'sını bize bir anlatırmısınız?...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!...   (38)
Ankara Okulu, 'Kur'an'cılar, Kur'an bize yeter, Allah ile kulları arasında Kur'an'dan başka otorite tanımıyoruz,” diyen'lerin sözde dinî eğitim kurumları, İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülte'lerinde...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/16)
'TASAVVUF-TARİKAT KALPAZANLARI!... (2) Ca'fer Sadık - 21.01.2020, 23:27 'İki dünyanızı da per-perişan ettiniz. Tasavvuf kalpazanı dediğiniz zatlar, veli'yyullah'ın önde gelenlerindendir. Yazıklar olsun, sana yazar müsveddesi...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (37)
Hazreti Osman radiya'llahu anh Efendimizin şehid edilmesiyle zuhur eden büyük fitne'den itibaren, sayıları Ekall-i Kalîl de olsa, Ümmeti Muhammed'in içinden, mülhid'ler, münkir'ler, zındıklar çıkmıştır; yakın tarihimizde,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (15) 
SANİOĞLU-  Remzini kullanan çok değerli kardeşimizin, yorum ve tevcih ettikleri suallerin cevaplarının devamıdır: Aziz Kardeşim. 'İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? And olsun ki biz onu dünya'da...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (36)
Bugünlerde, Çin'de, 'CORONA” adı verilen ölümcül bir virüs baş gösterdi. Bu virüs'ün bütün dünya'ya sirayet etme ihtimali ve isti'dadı karşısında, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere, bütün dünya...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (6/ 14)
'SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... (33)” M.ÖZTÜRK - 18.01.2020, 19:33 'Allahu Zülcelal Hazret'leri, elfe elfin razî olsun! Ah! Ağabey bunları bir kitap'ta toplasanızda,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (35) 
Günümüz İlahiyat Fakülte'leriyle, Ashab-ı Suffe'den, Emevî'lere, Abbasî'lere, Büyük Selçûkî, Anadolu Selçûkî ve Osmanlı Devlet-i Âliyye'mize tevarüs, Aziz Milleti'mizin yüzakı, ilim müesse'se'leri,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/13)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... (31) Sadık Ahmed - 03.01.2020, 10:59 'Diyanet'in İran ile, (münasebetlerini kasd'ediyor, olmalısınız), İranlı'ların, (şî'î,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ,YALAN,İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (34)
İmam-Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülte'leri ayırımı yapmadan, tüm İmam-Hatip Nesli, 1970'li yılların ortalarından i'tibaren, zaman tüneline, 'Ellâ Mezhebiyye,” kapısından girdiler, istisnalar hariç, ma'alesef,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/12)
Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar!... ( 6/ 08) Selim Han-24.12.2019.14,16 'Merhaba arkadaşlar! Sizler kadar ilmim yok demeyeceğim, hiç yok sadece Elif Cüz'ünü okudum ve tabi'î, Kitabımızı da okuyorum, el-Hamdü Li'llah....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (33)
Ashab-ı Suffe usulü tedrisat yapan, Devlet-i aliyye'mizin ve Milletimizin yüzakı ilim müesse'se'leri, Medrese'ler kapatıldıktan sonra, bir müddet, Medresetü'L-Eimme ve'L-Hutaba tedrisata devam etmiş ise de, onlar da...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/11)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... (28) Vefa - 13.12.2019, 09:12 'Muhterem Hocam, Allahu Tealam razı olsun, ömrünüz sağlıklı ve uzun olsun. İnşâ Allah!” İltifatınıza ve şahsım...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (32)
'İLAHİYAT'LAR'DA İSLÂM YOKTUR!...” Yıllardır, 'Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı, İmam-Hatip Okullarında ve yine Y.Ö.K.'ün kontrolündeki, İlahiyat Fakülte'lerinde, liyakat ve ehliyet sahibi Hademe-i Hayrat...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/10)
Kardeş - 26.11.2019, 14:03 Merhum, Ertuğrul Alemdar'ın Kur'an Kursu ve camii yapılması kayd ve şartıyla vakfettiği Ümraniye'deki arazi üzerine vakıf'ın kayıd ve şartına rağmen, Türkiye'nin en pahalı hasta kabul eden...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (31)
Diyanet İşleri Başkanlığı, kimi mülhid İlahiyatçılar ve ba'zı camia ve cemaatler hakkında, 'GİZLİ,” kayıd'lı bir rapor hazırlamıştır. Böylesine bir rapor'un hazırlanmasına niçin ihtiyaç duyulmuştur, böyle bir...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (6/09)
Kardeş - 26.11.2019, 14:03 'Yine Tavuk Burgerler'de çalışan bayanların çoğunun başı açık, modern giyimli... Yine, başka konular da var ama neden böyle oluyor? Biz Ehl-i Sünnetin kala'sı olarak yaptığımız her işi tem Ehl-i...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (30)
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandığı inkar edilmeyen 'GİZLİ RAPOR”da, yer alan, ba'zı tespitlere bundan önceki yazılarımızda yer vermiştik; Raporda, camia'lar ve cemaatler hakkında tespitler olduğu gibi,...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı