Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (5)
'Diğer yandan, 1930 yılına gelindiğinde, bu yıla kadar Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Hoca'ya bağlı olan Vakıflar Müdürlüğü, (Vakıflar Umum Müdürlüğü olmalıydı.) personeli ve 'Hademe-i Hayrat” adıyla anılan...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (4)
İşin doğrusu, 1927-1930 yılları arasında, medrese'lerin kapatılmasından sonra, müderris'lerden bir bölümü, Devlet tarafından kendilerine teklif edilen vazife'leri kabul etmişler, hakim, müddeî     umum (C.Savcısı)...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/33)
MÜCAHİD- Hocam, bendeniz bu zeminin sıkı bir ta'kipçisiyim. Ayrıca, Zât-âlî'nizi de va'az'larınız, televizyon programlarınız, konferanslarınız ve sohbet toplantılarınızdan yakînen tanıyan ve ta'kip eden birisiyim....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (3)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (3) Recep Akakuş şen'î iftiralarına devam ediyor: 'Ekonomik sıkıntılar içinde kalan Süleyman HİLMİ Tunahan Hoca Efendi bu kerre mübadele'de...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/32)
-ERTUĞRUL- 07.05.2019.10,36 Merkez'ine bu kadar bağlı olan birisi isen biliyorsunuz ki,Merkez'iniz sizlere net'lere girmeyi,(İnternette  sörf yapmanızı,dolaşmanızı) yasaklamıştır.Öyleyse, buralarda ne diye geziniyorsunuz?...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (2)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (2) Recep Akakuş, Hatırat ve Biyografi yerine roman yazsaydı çok daha başarılı olurdu. Gönen'li Mehmed Efendi hakkında, 448 sahifelik, 'Vakıf...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!...(5/31)
'RÜ'YÂ'LAR VE RÜ'YÂ TA'BİRLERİ!... Vefa - 28.04.2018, 18:09 Allah razî olsun, Muhterem Hocam. Elinize Kaleminize sağlık! İltifatınıza, alakanıza çok teşekkür ederim. Fakat bu zemine daha fazla katkı vermenizi de beklerim....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!....
21.04.1938'de Bursa ilinin İnegöl ilçesine bağlı Aşağı Ballık Köyü'nde dünya'ya gelmiştir. O devirde köyünde okul bulunmadığı için dışarıdan sınavlarla ilkokul diplomasını almıştır. İlk dinî bilgileri ailesinden...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’ LALAR!..(5/30)
Adem-11.04.2019.01.39 Beyefendi,zaman âhir zaman,dolayısiyle bu zamanda emanet' lerin ehline verilmemesi normal.İfade buyurduğunuz gibi muhtelif  câmia ve cemaat'lerin başına naehil kimselerin getirilmesinde yadırganacak bir durum yok....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/29)
ERTUĞRUL – 01.04.2019, 01:11 'Hocam, kime hitâben kaleme almış olursanız olunuz, enfes ve a'zamî ölçüde istifade'ye medâr olacak bir yazı. Tebrik ederiz. Ayrıca, burada, kesîf yorum yapan arkadaşların anî'den suskunluğa...
RÜ’YÂ’LAR VE RÜ’YÂ TA’BİRLERİ!... 
RÜ-YÂ-DÜŞ, Ta'bir, tefsir man'asınadır ki, dilimizde 'düş yormak” diye ifade edebiliriz. Ta'bir, geçmek ma'na'sına olan Ubor maddesinden alınmış olup görülen düşün zâhirinden batınına, şeklinden delâlet...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/28) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/24)  Aczimin Giryesi – 24.03.2019, 22:12 Lâyık olmadığımız iltifatlarınız için teşekkür ederim hocam. Ama bize lüzum olmayan yerde bulunmamanın ahlâkî olgunluk olduğuna inanıyorum....
BA’ZI BEYAN’DA SİHİR, BA’ZI ŞİİR’DE HİKMET VARDIR!... (3) 
Kur'ân'ın Lisanı, Arap dilini, en fasîh ve belîğ kullananlardan birisi de Sevgili Peygamberimizin Kızı, Fâtımetü'z-Zehrâ radiya'llâhu anhâ idi.  Hazreti Fâtımetü'z-Zehrâ radiya'llâhu anhâ, Nebiyy-i Ekrem...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/27) 
Gurbetten Sılaya – 20.03.2019, 11:50 Mustafa Hoca .. Ben bir şey diyorum, sen başka yerlerden güya bana vurmağa çalışıyorsun.. Konu dışında ne varsa dizmişsin.. Sende sadet diye bir şey yok Kişi kendisini nasıl tanımlarsa onunla hitap edilir.....
BA’ZI BEYAN’DA SİHİR, BA’ZI ŞİİR’DE DE HİKMET VARDIR!... (2)
MUALLAKÂT-İ SEB'A'DEN, ŞÂİR LEBİD İBN-İ REBÎA radiya'llâhu anh: Cahiliyye devrinde, şiir'leri bi'l-müsâbaka, Ka'be'nin duvarlarına asılan şâir'lerden birisi, Lebid İbn-i Rebîa'dır.  'Bilmiş...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (5/26) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/23)  Ali – 18.03.2019, 14:16 Merkezden ayrılmayın. Bu yolu zahiren idare edenler varsa da manevi olarak hala Hz Üstazımız hizmetinin başındadır. Allah yolunda can verenler ölmezler sadece...
Ashab-ı Kiram’ın En’leri!...
Ebü'd-Derdâ'radiya'llâhu anh'den şöyle rivayet olunmuştur; Şam Mescidinde bir kerre Ebü'd-Derdâ'nın yanında bir genç (Alkeme İbn-i Kays-i Nehaî gelip) oturmuş da:  - Allah'ım! (Adlarını bilmediğim...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/25) 
'YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/22) - ERTUĞRUL – 11.03.2019, 14:47 'Hocam! Benim burada yaptığım hiçbir yorum size muhalefet için değildir. Sadece bildiklerimi yazıp sizden bizleri tenvir etmenizi temenni ediyorum,...
KİTAP’LARA İMAN (2) 
Suhûf, Tevrat ve Zebûr'dan sonra, Hz.İsa aleyhisselâm'a verilen-vahy'edilen Kitap İncil'dir.  İncîl, Kur'ân-ı Kerim'de, '(Resûlüm!) O sana kitabı hak ve önceki kitapları tasdîk edici olarak tedrîcen...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/24) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/21)  Aczimin Giryesi – 05.03.2019, 01:33 Muhterem hocam, ne zamandan beri yorum yazmıyorum. Bizim sözümüze lüzum yoksa, o söz zâit olur. DÂRÜL-HARB meselesi... Kemal Ağabeyin mezkur mülâkâtından...
KİTAP’LARA İMAN!...
Bakara Suresi, 285.âyeti Kerime'sinde, iman esas'ları tertibinde, Allah'a ve meleklere iman'dan sonra üçüncü mertebe'de, Kitap'lara iman zikredilmişti. Kur'ân-ı Kerim'in vahye dayanan eşsiz tertip ve tenâsübü'nün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/23) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'LAR!... (5/20)  Gurbetten Sılaya – 28.02.2019, 01:09 Mustafa hoca!! Ertuğrul kardeşimizin Türkiye'nin Darul Harp olduğunu söyleyenler ile ilgili sözüne.. Türkiye tabii ki Darulharp değildir.....
Ebû Zerr-i Gifârî Müslüman oluşu vefatı!...
İSLÂMI KABÛLÜ:  İbn-i Abbas radiya'llâhu anh'den (Ebû Cemre) şöyle rivayet etmiştir: Bir kerre İbn-i Abbâs bize: Ebû Zerr'in nasıl Müslüman olduğunu size bildireyim mi? diye sormuştu, biz de: Evet bildir! demiştik. (İbn-i...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/22) 
Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar!... (5/19)  - Ertuğrul – 18.02.2019, 12:51 'Hocam! Bu hususu kaç def'adır burada izah ettiniz. Anlayan anlıyor, anlamayana ne dersen de. 'Yarım âlim dinden, yarım hekim candan eder,”...
İMAN ESAS’LARI VE ŞART’LARI!... (4) 
Cenab-ı Hak, Cebrail aleyhisselâm hakkında 'O (Kur'ân), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında i'tibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. O orada sayılan güvenilen (bir elçi)dir....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/21) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (5/18)  Nihad – 12.02.2019, 04:46 Her şey siyah beyaz değil ki... Faize bulaşmamak en güzeli doğru Takvaya en uygun olanı. Çocuk bile bilir bunu. Ancak Büyüklerin sözünü de yok saymamak...
İMAN ESAS’LARI VE ŞART’LARI!... (3) 
TE'TİMME:   Kur'ân-ı Kerim'de, 'ESMÂÜ'L-HÜSN” arasında Lihikmetin Rabbi'mizin ihfâ buyurduğu (gizlediği), İsm-i Â'zam ile alakalı tamamlayıcı ma'lûmat aşağıdadır. İsm-i Â'zam olduğu...