Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
KİTAP’LARA İMAN!...
Bakara Suresi, 285.âyeti Kerime'sinde, iman esas'ları tertibinde, Allah'a ve meleklere iman'dan sonra üçüncü mertebe'de, Kitap'lara iman zikredilmişti. Kur'ân-ı Kerim'in vahye dayanan eşsiz tertip ve tenâsübü'nün...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/23) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'LAR!... (5/20)  Gurbetten Sılaya – 28.02.2019, 01:09 Mustafa hoca!! Ertuğrul kardeşimizin Türkiye'nin Darul Harp olduğunu söyleyenler ile ilgili sözüne.. Türkiye tabii ki Darulharp değildir.....
Ebû Zerr-i Gifârî Müslüman oluşu vefatı!...
İSLÂMI KABÛLÜ:  İbn-i Abbas radiya'llâhu anh'den (Ebû Cemre) şöyle rivayet etmiştir: Bir kerre İbn-i Abbâs bize: Ebû Zerr'in nasıl Müslüman olduğunu size bildireyim mi? diye sormuştu, biz de: Evet bildir! demiştik. (İbn-i...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/22) 
Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar!... (5/19)  - Ertuğrul – 18.02.2019, 12:51 'Hocam! Bu hususu kaç def'adır burada izah ettiniz. Anlayan anlıyor, anlamayana ne dersen de. 'Yarım âlim dinden, yarım hekim candan eder,”...
İMAN ESAS’LARI VE ŞART’LARI!... (4) 
Cenab-ı Hak, Cebrail aleyhisselâm hakkında 'O (Kur'ân), şüphesiz değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında i'tibarlı bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. O orada sayılan güvenilen (bir elçi)dir....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/21) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (5/18)  Nihad – 12.02.2019, 04:46 Her şey siyah beyaz değil ki... Faize bulaşmamak en güzeli doğru Takvaya en uygun olanı. Çocuk bile bilir bunu. Ancak Büyüklerin sözünü de yok saymamak...
İMAN ESAS’LARI VE ŞART’LARI!... (3) 
TE'TİMME:   Kur'ân-ı Kerim'de, 'ESMÂÜ'L-HÜSN” arasında Lihikmetin Rabbi'mizin ihfâ buyurduğu (gizlediği), İsm-i Â'zam ile alakalı tamamlayıcı ma'lûmat aşağıdadır. İsm-i Â'zam olduğu...
Terör ve İslâm (3)
     ' -Ne yaptık biz azizim ne yaptık?” der. 'İslâm gençliğini yanlış yola sevkettik. İslâmı, sırf siyasetten ibaretmiş gibi gösterdik! İslâm, sırf siyasetmiş diye telkinlerde bulunduk! Oysa bu kitabımda belirttiğim...
Yorumcu’lara cevaplar ve mutala’alar!... (5/20)
YORUMCU'LARA CEVAPLAR!... -2-  Şeref Şenyıl – 03.02.2019, 14:50 Merhaba Sayın Mustafa Akkoca ve Sayın Moderatör.  Aşağıda yazılı olanlar tarafıma itafen yazılmıştır. Halid-i Bağdadi ve diğer konular hakkında Mustafa bey...
İMAN ESAS’LARI VE ŞART’LARI!... (2)
'Esmâü'L-Hüsnâ” Allah'ın güzel isimleri başına, 'Abd” (kul) kelimesi konulmadan insanlara isim olarak konulmamalıdır. Rahman, Rahîm, Râuf, Metîn, Azîz, Latîf gibi Allah'ın güzel isimleri, ancak, Abdullah, Abdurrahman,...
Yorumcu’lara cevaplar ve mutala’alar!... (5/19)
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (5/16)  Seçici – 28.01.2019, 12:22 İslam Dininde Güncelleme : Siyasi Muhterislerin gizemli yerlerden getirtip Müslümanların üzerine çöreklettiği Kara bir Bulutdur ki, altına kim girerse girsin...
İman esasları ve şart’ları!...
'Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Mü'minler de (iman ettiler). Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlerine iman ettiler. 'Allah'ın Peygamber'lerinden hiçbiri arasında ayırım...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (5/18) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/15)  Seçici – 21.01.2019, 12:48 Fâizin Haram olduğunda Nassı İlâhi kat'idir. Hiç bir Müslüman (haşa) helaldir diyemez. Ancak, Rasulüllah (s.a.v) in devri sâadetinde Mekke'i...
Her Müslüman’ın zarûrât-ı diniyye-i bilmesi farz-ı ayn’dır!...
Büyük Şehir'lerimizden birisinin kalabalık Cadde'lerinden birisinde, Lâale'tt'âyîn, birilerine, Zarûrât-ı Diniyye ile alakalı basit ba'zı sualler tevcîh ediliyor. 40'lı, 50'li yaşlarda oldukları tahmin edilen,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/17) 
MERHUM ABDURRAHMAN ÖZALTIN (R.A.) HOCAMIZ...  MEMET – 12.01.2019, 09:38 Maaş almıyordu da neyle ailesinin geçimini sağlayıp, neyle hayır yapıyordu?  Azîz Mehmed Kardeşim.  Uzun bir müddet önce, 04 Kasım 2006 tarihinde yazılan...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... (5) 
TESETTÜRÜ ŞER'Î:  '(Resûlüm!) Mü'min erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz, Allah, onların yapmakta olduklarından...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/16) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (5/13)  Abdullah Haksöyler – 09.01.2018, 14:52 M.Hocam faizi teşvik eden kumarı teşvik eden zinayı kanunen suç olmaktan çıkaran İslam şeriatını yok sayan vs. herhangi bir ülke darul-islam...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... (4) 
KÂFİR'İN DU'Â'SINI, KÂFİR'E YAPILAN DU'Â'YI, ALLAH KABÛL ETMEZ! 'El açıp du'â'ya layık olan ancak O'dur. O'nun dışında el açıp du'â ettikleri onların isteklerini hiçbir şeyle...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (5/15) 
'Yorumcu'lara Cevaplar ve Mutala'alar!... (5/13)  ERTUĞRUL – 07.01.2019, 00:33 'Hocam! Ekmel bir yazı kaleme aldınız. Ribâ, ma'lûm, 10 büyük günahtan biridir. Faizi hafife almak içkiyi-şarabı vesâir günahları...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... (3) 
Resûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem Efendimiz:  Tebük seferine çıktığında, çok sıcak günlerdi. Medine'li münafıklardan ba'zıları ma'zeret beyan ederek bu sefere çıkmadılar. 'Allah'ın Resûlü'ne...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/14) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/11)  Hasan Kemal Aslan – 25.12.2018, 17:35 Hocam yazılarınızı okuyorum... Anlıyorum. Yazılarınızda anlayamadığımız bazı kelimeler oluyor. Biraz daha sadeleştirerek yazabilir misiniz?...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... (2) 
'(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, senin memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir, (Ey Müslümanlar!)...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/13) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/10)  Mehmet Ali – 16.12.2018, 21:38 2-Sual sahibi Adem Gencer kardeşimiz de "Nasıl olur da Mektuplar Risalesi Kemal Beyabimiz zamanında yayınlanabilir, madem şüpheli unsurlar var.” diyerek...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN-NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... 
'Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün beli kırılıncaya kadar), hiçbir Peygamber'e esirleri bulunması yaraşmaz. Siz gerçi dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) âhireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.” ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/12) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/09)  Adem Gencer – 11.12.2018, 15:19 Hazreti Üstazımız, bu mesele, Belvâ-i Âmdır, kombina ve mezbahalar'da, seri kesimin yapıldığı, platforma, bıçakların bulunduğu ünite'ye,...
CUM’A NAMAZI-CUM’A HUTBESİ!... (4) 
(CUM'A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ'DIR!...)  Hutbe'ler, Esas i'tibariyle 'Zikrullâhı,” (Allah'ı zikretmeyi) ihtivâ eden bir ibadettir. Bununla beraber, hutbeler İslâm ehlinin-Müslümanların,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/11) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (2/3)  Murat – 09.12.2018, 10:24 Merkeze muhalif olanın Hz.Üstazımıza olan bağı kesilmiştir. Yazık ki sen de öylesin.  Murad kardeşim. Söyleminiz, çok bayat güneşin karşısında...