Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA  CEVAPLAR  VE  MUTALA’LAR!... ( 7 / 32 )
Üstad, Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü.(   1933-1921) Merhum, Ahmed Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933' Diyarbakır- Ergani'de dünya'ya geldi, 16 Kasım 2021'de ' Dünya Sürgününü,” tamamlayarak ebediyyete intikal...
CUM’A  SOHBETİ   ( 3 /33 )
SÜLEYMAN  EFENDİ  HAZRET'LERİ  HAKKINDAKİ,  YALAN,  İFTİRA  VE  BUHTAN'LARA  CEVAPLAR !... (  80 ) Hazreti Üstaz'ımızın küçük bir resmiyle, Cumhur Reisi,Muihterem, Recep Tayyip Erdoğan'ın,...
YORUMCU’LARA  CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!...  ( 7 / 31 )
Devrin hassasiyyeti sebebiyle, cesaret edip kimse'nin basamadığı kitapları basan, kimsenin tevzî  edemediği kitapları tevzi etmeye devam eden kimi müellifler tab', kimi naşirler de, tevzi için Abdullah Işıklar'ın küçücük...
YORUMCU’LARA  CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!...  ( 7 / 31 )
Devrin hassasiyyeti sebebiyle, cesaret edip kimse'nin basamadığı kitapları basan, kimsenin tevzî  edemediği kitapları tevzi etmeye devam eden kimi müellifler tab', kimi naşirler de, tevzi için Abdullah Işıklar'ın küçücük...
CUM’A SOHBETİ ( 3 / 32 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA  CEVAPLAR!... ( 79 ) 'Ali Erol Ağabey'in Notlarından, Hazreti Üstaz'ımız,” diye başlayan, uzunca bir metin,...
YORUMCU’LARA  CEVAPLAR  VE  MUTALA’LAR!...  ( 7 / 30 )
Abdullah Işıklar Ağabey'in çıkardığı FETİH Gazetesi, cirim olarak küçüktü;Fakat te'siri çok büyüktü.Devrin Başat Gazeteleri, 'FETİH'”in çıktığını manşetlerden vermişlerdi. Fetih   Gazetesi'nin Muhteşem...
CUM’A  SOHBETİ   ( 3 / 31 )
SÜLEYMAN  EFENDİU  HAZRET'LERİ  HAKKINDAKİ,  YALAN,  İFTİRA VE BUHTAN'LARA  CEVAPLAR!...  ( 78 ) Efendi Hazret'lerinin, daha önceleri ihtiyaç halinde verdiği Karz-ı Hasen'den bir cüz'ünü...
YORUMCU’LARA  CEVAPLAR  VE  MUTALA’LAR!...  ( 7 / 29 )
Karadeniz'İn çok sert ve kaba dalgaları gibi, çok sertti. Salâbet-i Diniyye Sahibi, inadığı ve müdafaa ettiği da'va uğuruna  gözünü budaktan esirgemezdi. Trabzon- Akçabat'da, kendisi gibi sert mizaçlı bir din görevlisi-...
CUM’A  SOHBETİ   (3 / 30)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ  HAKKINDAKİ,  YALAN,  İFTİRA  VE  BUHTAN' LARA CEVAPLAR !...  (77) Merhum, Müftü, Mehmed Emre, Hazreti Üstaz'ımızın Ahmed Davudoğlu ile alakalı, eltaf, bir lâtifesine...
YORUMCU’LARA  CEVAPLAR  VE  MUTALA’LAR!...  ( 7 /28 )
20. Asır, Deccal'in döneminde, Tâgûtî  İdare'nin  kapkaranlı zulmetinde, Ümmet'e Deniz Feneri,  IşıkKuleleri ve hidayet meş'alesi olmuş,ma'nevî dinamiklerimizin dışında kalanları, ma'aleseaf,son...
CUM’A SOHBETİ  ( 3/ 29 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!...  ( 76 ) HATIRAT;  geçmiş  zamanın vak'a'larını,hâdisatı,geçmiş devirlere aid hakîkatleri geleceğe, gelecek nesillere en doğru...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR !...  ( 7 / 27 )
TESPİTLER ÜSTAD, SEZAİ  KARAKOÇ' UN  ARDINDAN !.... Kaht-ı Rical, ( Adam Kıtlığı),” Onlar, ( Rical, adamlar, adam gibi adamlar), ne ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten...
CUM’A SOHBETİ  ( 3 / 28 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!..  ( 75 ) Turuk-u  Âliyye'de, Mürşid-i Kâmil'in cismanî, zahirî, tasarrufu tamamlanıp  da, batınî, ruhânî  ve Üveysî...
TESPİTLER / YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... ( 7 / 26)
Gurbetteyim, henüz İstanbul'a dönmedim, haftalık yazılarımı yazmak için klavye'nin başına her geçtiğim'de, yaranımdan,dostlarımdan birinin vefat haberini alıyorum,Bu yazı için Klavye'minbaşına geçtiğimde, uzun yıllar,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... ( 74 )
Teravih Namazını kendi camii'lerinde kıldıran diğer camii'lerin imam ve müezzinleriyle, cemaaten ba'zıları da, Beytepe Camii'ne geldiler. Zaten kalabalık olan cemaat daha da kalabalıklaştı. . Beytepe Camii, Beyşehr'in...
YORUMCU’LARA CEAVAPLAR VE MUTALA’LAR!...  ( 7/ 25 )
HASAN ARIKAN HOCA'MIZ DA HAKK'A YÜRÜDÜ!... Hasan Arıkan Hoca'mız 40 günden ziyade,Grona- Govit  19  Virüsü,  beliyyesi   sebebiyle,hastahane'de, entübe edilmiş bir vaz'iyyete , koma'da,...
CUM’A  SOHBETİ  ( 3 / 26 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... ( 73) Bir bid'atien ihdası, bin sünnetin mahvidir; birsünnetin ihyası, sünnetlerin terk edildiği, hakkıyla sünnetlere temessük edielmediği, ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR !...  (  7 / 24 )  
MEHMED ARIKAN HOCA'M'IN    ARDINDAN!... Ölümü    güzel şey budur, perde ardından haber.  Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber. Öleceğiz,müjdeler olsun,müjdeler olsun, Ölümü de öldüren Rabb'e...
CUM’A SOHBETİ  ( 3/ 25 )
SÜLEYMAN  EFENDİ  HAZRET'LERİ  HAKKINDAKİ,  YALAN,  İFTİRA  VE  BUHTAN'LARA CEVAPLAR!...  ( 72 ) Müslüman erkeklere farz-ı Ayn olan Cum'a Namazı, ancak cemaatle kılınabilir.Hanefî Mezhebine...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR !...  ( 7 / 23 )
HAZRETİ  İNSAN !... ' Yemin olsun,ki, Biz, Adem oğullarını (kendilerine pekçok hususiyyetler vererek) mükerrem (çok değerli) kıldık. Onları karada ve denizde (çok rahat seyahat edebilmeleri için) vasıtalar yarattık, bu vasıtalara...
CUMA SOHBETİ (3/24)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!.. (71) 1960'lı yılların ilk çeyreğindeyuiz; Hazreti Üstaz'ımızın ebediyyete irtihalinin, nisbeti ruhaniyye'ye,Üveysî  Tasrrufuna geçtiği ilk...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR !...  (  7 / 22 )
MEHMED  ARIKAN  HOCAMIZIN  EBEDİYYETE İNTİKALİ MÜNASEBETİYLE !... 'Hastalık öldürmez, Ecel öldürür,” ne demek, böyle söyleyenler neyi kasdetmiş olabilirler? 'O,  sizi topraktan yaratan, sonra da bir müddet belirleyendier....
CUM’A SOHBETİ  ( 3 /23 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRNA VEBUHTAN'LARA CEVAPLAR!... ( 70 ) Bu güne kadar,- ki, bu yazı'nın tahrir tarihi,27. Ekim 2021Çarşamb.a günü, saat, 15,28,- i'tibariyle, ebediyyete İrtihalinden sonra,İmam-...
CUM’A SOHBETİ  ( 3 / 22 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ,  YALAN,  İFTİRA  VE BUHTANLARA CEVAPLAR!...  ( 69 ) YALAN UYDURMA, YALAN ÜZERİNE DE İFTİRA VE BUHTAN!... Önce kocaman bir yalan ve uydurma haber, hiç vukû  bulmamış bir muhabere...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR !...  ( 7 / 20 )
MEHMED ARIKAN HOCAM DA HAKK'A YÜRÜDÜ!...  ( 2 ) Pek acı ve acıtıcı da olsa,hakîkat'leri konuşmaya- yazma'ya devam edeceğiz; Mehmed Arıkan Hocam,son yıllarda,Ağabey'i, Hasan Arıkan Hoca'mızın te'siri ve kontrolü...
CUM’A SOHBETİ ( 3 / 21 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... ( 68 ) EN ŞEN'Π İFTİRA VE BUHTAN!... İmam- Hatip Okulları'nın açılmalarına öncülük eden ve maddî   destek veren, İlim Yayma...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LARA !...  ( 7 / 18 )
MEHMED ARIKAN HOCA'MIZ DA HAKK'A YÜRÜDÜ!... Mehmed Arıkan Hocam, 29 Eylül    2021 gecesini, 30 Eylül 2021 Perşembe gününe bağlayan gece, Saat 01.30 sularında, ma'lûm, menhus ,Corona- Covit  19  Virüsü ...