Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!...
HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (15) Parlatılması, yaldızlanması için, başta Süleyman Efendi Hazret'leri olmak üzere, aslı astarı olmayan ve asla, hakikatleri aksettirmeyen, yalan, yanlış, iftira, buhtan üretilen,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/42)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFÛN, İHVAN VE AHAVAT!... (5) Nureddin Nemanganî, Alanya/Oba Kur'ân Kursu kapatıldıktan sonra, Tuzla Muhaceret Büro'sundan iskanlı olarak gönderildiği Adana'ya döndü. 1953 yılının Mart ayından...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (14)
'Damadı Kemal Kacar Bey de 1950 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak   eğitim ve öğretimini başarıyla sürdüren imam-hatip okullarına karşı çıkmıştır.” 'Sonuç olarak himayesine alarak 'Rabıta,”...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDA YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (13)
'Rabıta,” prensibine dayalı bir Kur'ân-ı Kerim öğretim faaliyeti başlatmıştır.” Ne demek bu müstehzî ifadeler? Tasavvuf hakkında zerre kadar bilgisi, zerre kadar ilgisi ve nasibi olan birisi, İslam'ın, iman ve amel boyutundan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/41)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR MEDFUN İHVAN VE AHAVÂT!... (4) Nureddin Nemanganî: Daha önceki Türkistan muhacir'lerinden olup, Mersin civarında iskana tabi, Hacı Abid Efendi, Nureddin Nemanganî'yi ziyaretinde uzun uzun sohbet edilir, sohbet...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (12)
'İşte bu politik ortam'da 1949 yılına gelindiğinde; 1937 yılından bu yana iptal edildiğinden, Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'ye 12 yıldan bu yana verilmeyen camii ve mescid'lerde va'az ve sohbet yapma yetkisini...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/40)
HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR, MEDFUN İHVAN VE AHAVÂT!... (3) Merhum Nureddin Nemanganî 07 Şubat 1905 yılında Türkistan İllerinden Nemengan şehrinde dünya'ya geldi. 1917 Bolşevik, Komünist ihtilalinden sonra,bütün Türkistan...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (11)
'İşte bu politik ortamda 1949 yılına gelindiğinde; 1937 yılından bu yana iptal edildiğinden, Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'ye 12 yıldan bu yana veriylmleyen cami ve mescid'lerde va'az ve sohbet yetkisini sağlayan...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/39) HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR MEDFUN İHVAN VE AHAVAT!... (2)
MEHMED ÜÇDİRHEM:  Merhum, Mehmed Üçdirhem, aslen Malatya'lı olup,veladeti,(1920), vefatı, (2000)'dir. Yanında medfune, zevce'lerinin veladeti,(1917), vefatı, (29.08.1982)'dir. Merhum, Mehmed Üçdirhem'in İstanbul,...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN,İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (10)
'Bundan sonraki aylar'da Şehzadebaşında Kemal Paşa Camii yakınında yer alan Halil Kacar'a aid konağın müstekıl girişli alt katı,feyizli ve de bereketli bir ' Ehl-i ma'neviyat  Meclisi” niteliği kazanmıştır....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!...   (5/38)
KARACAAHMED SULTAN KABRİSTANLIĞI'NDA, HAZRETİ ÜSTAZIMIZA MÜCAVİR MEDFUN İHVAN VE AHAVÂT: MUSTAFA EKER: Hafızam beni yanıltmıyorsa, Mustafa Eker, Ankara-Beypazarı'lı veya Ankara Güdülden idi. Sakarya, Pendik'de Kur'an Kursu...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!...(9)
'Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi'nin, Üç Mihrablı Camii'nden Eminönü Yeni Camii'ne naklinin gündeme geldiği günlerde Hoca Efendi, en yakın müntesibi olan 'Kaptan Amca” lakaplı Hafız İhsan Gökdeniz'i...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTLA’ALAR!... (37)
Mu'tad ziyaretlerimin dışında, 'CUM'A SOHBETİ,” köşesi için bir serî çalışma'da sık sık, sözü edilen 'Kaptan Amca” Merhum, Emir Ahmed Kulokur'un veladet ve vefat tarihlerinin tespit ve tevsiki için, Karacaahmed...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (8)
'İşte bu yıllarda Silistreli Süleyman Hilmi Tunahan Hoca Efendi, Üç Mihrablı Camii'nde sosyal içerikli ve güncel nitelikli va'az ve sohbetlerini sürdürmüştür. 1935 yılında yapılan milletvekilliği seçimlerinden sonra gelişen...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/36)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... (6) H.A. – 21.06.2019, 17:06 Sayın Hocam, bu vatandaş, (kitabın muharriri ve müfteri, demek istiyor,) Süleyman Efendi Hazret'leri (k.s.) ile Salahuddin...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ!... HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (7)
İstanbul'da, birisi daha az bilinen, Kadırga'da, Küçük Ayasofya Mahallesinde, Şehid Mehmet Paşa Yokuşu'nda Sokullu Külliye'sinin yanında, Orta Asya'dan gelen Nakşî dervişleri için, 1104'te (1692-93)'te İstanbul...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!... (5/35)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... (2) Ertuğrul- 24.05.2019, 22:10 Hocam, bu mevzu'u, efradını cami, ağyarı'na mani bir surette bize anlatırsanız çok iyi olur. Hazreti Üstazımızın...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR! (6)
03 Mart 1924 tarihinde, medreseler kapatıldığında, Süleyman Hilmi Silistrevî Efendi Hazret'leri, Süleymaniye Sahn-ı Semân Medresesi Âlî kısmında Tefsir ve Hadis Profesörü bulunuyordu. İlaveten, Kadılar, (hakimler ve savcılar, hukuk...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN İFTİRA VE BUHTAN’LARA CEVAPLAR!... (5)
'Diğer yandan, 1930 yılına gelindiğinde, bu yıla kadar Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi Hoca'ya bağlı olan Vakıflar Müdürlüğü, (Vakıflar Umum Müdürlüğü olmalıydı.) personeli ve 'Hademe-i Hayrat” adıyla anılan...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (4)
İşin doğrusu, 1927-1930 yılları arasında, medrese'lerin kapatılmasından sonra, müderris'lerden bir bölümü, Devlet tarafından kendilerine teklif edilen vazife'leri kabul etmişler, hakim, müddeî     umum (C.Savcısı)...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/33)
MÜCAHİD- Hocam, bendeniz bu zeminin sıkı bir ta'kipçisiyim. Ayrıca, Zât-âlî'nizi de va'az'larınız, televizyon programlarınız, konferanslarınız ve sohbet toplantılarınızdan yakînen tanıyan ve ta'kip eden birisiyim....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (3)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (3) Recep Akakuş şen'î iftiralarına devam ediyor: 'Ekonomik sıkıntılar içinde kalan Süleyman HİLMİ Tunahan Hoca Efendi bu kerre mübadele'de...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/32)
-ERTUĞRUL- 07.05.2019.10,36 Merkez'ine bu kadar bağlı olan birisi isen biliyorsunuz ki,Merkez'iniz sizlere net'lere girmeyi,(İnternette  sörf yapmanızı,dolaşmanızı) yasaklamıştır.Öyleyse, buralarda ne diye geziniyorsunuz?...
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (2)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!... (2) Recep Akakuş, Hatırat ve Biyografi yerine roman yazsaydı çok daha başarılı olurdu. Gönen'li Mehmed Efendi hakkında, 448 sahifelik, 'Vakıf...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!...(5/31)
'RÜ'YÂ'LAR VE RÜ'YÂ TA'BİRLERİ!... Vefa - 28.04.2018, 18:09 Allah razî olsun, Muhterem Hocam. Elinize Kaleminize sağlık! İltifatınıza, alakanıza çok teşekkür ederim. Fakat bu zemine daha fazla katkı vermenizi de beklerim....
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET’LERİ, HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!....
21.04.1938'de Bursa ilinin İnegöl ilçesine bağlı Aşağı Ballık Köyü'nde dünya'ya gelmiştir. O devirde köyünde okul bulunmadığı için dışarıdan sınavlarla ilkokul diplomasını almıştır. İlk dinî bilgileri ailesinden...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’ LALAR!..(5/30)
Adem-11.04.2019.01.39 Beyefendi,zaman âhir zaman,dolayısiyle bu zamanda emanet' lerin ehline verilmemesi normal.İfade buyurduğunuz gibi muhtelif  câmia ve cemaat'lerin başına naehil kimselerin getirilmesinde yadırganacak bir durum yok....