Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/10) 
'YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/07)  Adem Gencer – 28.11.2018, 14:49 'Selâmünaleyküm Hocam! Nasıl olur da, 'MEKTUPLAR RİSÂLESİ,” Kemal Bey Ağabeyimiz zamanında yayınlanabilir? Mâdem şüpheli unsurlar...
Cum’a Namazı-Hutbe!... (2) 
(CUM'A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ'DIR!...) Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den:  Şöyle demiştir: Resûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz): 'Cum'a günü imam hutbe (irad) ederken...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/09) 
- 'YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/05)  Seçici – 12.11.2018, 12:34 'Cehâletin 15 sebebi var, biri de Mefhum-u Muhalefettir. Yâni, siz Alî'yi medh'ederken ötesi ki Velî kötü mü diyor? Haz.Üstaz'ımızın...
CUM’A NAMAZI-HUTBE!...  (CUM’A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN, SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ’DIR!...) 
'Cum'a günü namaz için nida edildiğinde hemen Allah'ın zikrinde bulunmak üzere gidin ve alış verişi bırakın.” (Cum'a 62/9)  Müslim'in, rivâyetinde, hadiste geçen, 'Kütibe Aleynâ” (Bizim üzerimize farz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/08) 
AĞABEY'İMİN VEFATI DOLAYSİYLE!...  Abdullah KARA – 05.11.2018, 20:16 Başınız sağolsun. Rabbim cennet ayrılığı vermesin.  YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/04)  M.Öztürk – 07.11.2018, 21:08 Ağabey,...
Tâife-i Nisâ’nın Mesâcid’e gelmeleri!... (4)
Tâife-i Nisâ'nın, (kadınlarımızın), camii'lere çıkmalarına ve cemaate katılmalarına muhâlif olanlar ortaya herhangi bir nas, kuvvetli delil, (âyet veya sahîh hadis) koyamıyorlar. Aksine, Kütüb-ü Sitte'den, Sahîhayn, (iki...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/07) 
AĞABEY'İMİN VEFATI DOLAYSİYLE!...  Aczimin Giryesi – 02.11.2018, 00:28 Allah rahmet eylesin hocam.  H.A. – 02.11.2018, 23:30 Hz.Allah mekanını Cennet eylesin hocam..  Ertuğrul – 03.11.2018, 02:56 ALLAH gani gani rahmet eyyeyüb,...
Tâife-i Nisâ’nın Mesâcid’e gelmeleri!... (3)
Âişe radiya'llâhu anhâ'dan:  Şöyle demiştir: (Şuna kasem ederim ki,) Resûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem (Salât-ı) fecri (sabah namazını) kılardı da, mü'minât'dan kadınlar (başlarını ve bedenlerini mırtları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/06) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/03)  Halil Arık 'Güzel İnsan” – 24.10.2018, 18:00 Muhterem Mustafa Akkoca beyefendiye!. Efendim selamlarımı, sevgilerimi sunuyor saygılarımı arz ediyorum. Uzun zaman sonra yeniden...
TÂİFE-İ NİSÂ’NIN MESÂCİD’E GELMELERİ!... (2) 
Abdullah İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in:  'Kadınlarınız sizden geceleyin mescide (gidip ibâdet için) izin istediklerinde, kendilerine izin veriniz” buyurduğunu (sened-i...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/05) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/02)  Tunahan Erdoğan – 15.10.2018, 14:57 Mustafa Hocam, sizinle görüşmek isterim.  Gurbetten Sılaya – 15.10.2018, 23:24 Osman Karaman isimli yorumcu arkadaş....İğne ile kuyu kazmayı...
Tâife-i Nisâ’nın Mesâcid’e gelmeleri!...
'Amr en-Nâkıd, Züheyr, İbn-i Harb, hepsi birden, İbrahîm Uyeyne'den rivâyet ettiler. Züheyr dedi ki; Bize Süfyan İbn-i Uyeyne Zührî'den naklen rivayet etti. O da Sâlim'i, babasından naklen rivayet ederken dinlemiş, babası...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/04) 
YORUMC'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/01)  Aczimin Giryesi – 07.10.2018, 10:38 Bütün yazı ve yorumları okuyorum. Yorum yazmamamın sebebi bana düşen bir vazife görmediğimdendir. Her yazıya, her yoruma bir şey yazmak yakışıksız...
Ağabey’imin vefatı dolaysiyle!...
'Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyâmet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından...
BA’ZI BEYAN’DA SİHİR, BA’ZI ŞİİRDE DE HİKMET VARDIR!... 
'Şâir'lere gelince, onlara da azgınlar (sapıklar) uyarlar. Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?” (Şuarâ 26/224, 225, 226) 'Ancak iman edip iyi işler yapanlar,...
ALTIN YÜZÜK (ALYANS) TAKMAK CAİZ MİDİR?... (3) 
ALTIN NİŞAN HALKASI TAKILMASI:  Yüzüğün mâdenî cinsinden ziyâde, imâl tarzı ve kullanımında örfün çok te'siri görülmüştür. Eski zamanlarda, çok kaba yüzükler git-gide zarafet kazanmış ve bugün nişân halkaları istisna...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (5/03) 
POSTACI MUHAMMED İHSAN OĞUZ'U BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIYALIM!  Muhammed İhsan Oğuz'un intisap ettiğini iddia ettiği şeyh'lerden, Şerafeddin Efendi ile, icâzet aldığını iddia ettiği, Seyyid Ahmed Kürdî'nin tarikattâ...
BEYŞEHİR NOT’LARI! (8) BEYŞEHİR’DE DÎNÎ HAYAT!... (5) 
Merhûm Vehbi Koç, Matbuat ile mülâkat'larında sık sık, 'Bu topraklarda kazandıklarımızı, bu toprakların insanlarına, iş olarak, aş olarak geri vermeye mecburuz. Devletimiz, Milletimiz, Vatanımız varsa, biz de varız,” derdi. Allah'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/02) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/51)  M.Öztürk – 24.09.2018, 14:43 Ağabey naçizane katkı olsun maksadı ile; Hz.Üstazımız (k.s.) mevzubahis ashabı kiramın en altında yer alan sahabeye vâşi ra denilerek hürmet edilmesini...
BEYŞEHİR SEYAHAT NOT’LARI!... (7), BEYŞEHİR’DE DÎNÎ HAYAT!.... (4) 
Beyşehir Müftüsü, Muhterem, Mahmud Çelikoğlu, 29.02.2016 tarihinde, vazifeye başlarken, genç yaşında olmasına rağmen, arkasında, çook uzun bir ömür müddetinde ancak, kazanılabilecek tecrübeye sahipti. Engîn tecrübesi'nin ötesinde,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/01) 
ERTUĞRUL – 16.09.2018, 22:52 'Hocam, G.Sıla'ya, Rumuz sahibinin bu iddiası doğru. Ben de dinledim. Netlerde geziyor. (İnternette dolaştırıyor, demek istiyor). İ...İ Partiye rey verilmesini isterken söylüyor. 'Bu Yolun büyüğüne,...
BEYŞEHİR NOT’LARI!.. (6) 
BEYŞEHİR'DE DÎNÎ HAYAT!... (3) Beyşehir Müftüsü, Mustafa Tekin'in, Ankara Müftü Yardımcılığı'na ta'yini dolaysiyle, Müftülük-Dînî hayat bakımından, Beyşehir, yeniden bir fetret dönemine girmişti. Emekliliğine...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/52) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/48)  İsmail – 03.09.2018, 10:39 Hocam Allah razı olsun, ihya ettiniz.  Azîz İsmail Kardeşim. Teveccüh ve takdirleriniz için çok teşekkür ederim. Bizim vazifemiz, Nezîh Câmia'mızı...
BEYŞEHİR NOTLARI!... (5) 
BEYŞEHİR'DE DİNİ HAYAT!... (2)  1962 yılında, Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı. 1983 yılında, girdiği Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nden 1988 yılında me'zun oldu....
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/51) 
Gurbetten Sılaya – 24.08.2018 – 23:24 Sevgili Mustafa hoca.. Sana en ciddi yazımı yazıyorum.. S.Efendi cemaatinin üzerinde bunca siyasetten din dışı hurafe ve bid'atlara varıncaya kadar bütün ülkeyi saran dedikodular konusunda.. Çok...
BEYŞEHİR NOT’LARI!... (4)  BEYŞEHİR’DE DÎNÎ HAYAT....
1924'den sonra, il ve ilçe'lerde, i'tikad, ibâdet ve ahlâkî mevzu'larda tenvir, camii'leri, Kur'ân Kurs'larını ve diğer dinî hizmet tedvîr vazifesi, Diyânet İşleri Reisi adına, il ve ilçe müftü'lerine...
 YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (4/50) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/45)  Osman Karaman – 14.08.2018 – 11:10 (1) Bazı AK Partili belediyelerin kurban kesme müsaadesi vermediğini duydum. Bunun yaygın bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Ancak yine de kurulduğu...