Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/14) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/11)  Hasan Kemal Aslan – 25.12.2018, 17:35 Hocam yazılarınızı okuyorum... Anlıyorum. Yazılarınızda anlayamadığımız bazı kelimeler oluyor. Biraz daha sadeleştirerek yazabilir misiniz?...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... (2) 
'(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, senin memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir, (Ey Müslümanlar!)...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/13) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/10)  Mehmet Ali – 16.12.2018, 21:38 2-Sual sahibi Adem Gencer kardeşimiz de "Nasıl olur da Mektuplar Risalesi Kemal Beyabimiz zamanında yayınlanabilir, madem şüpheli unsurlar var.” diyerek...
HAZRETİ ÖMER’İN İÇTİHADINA UYGUN-NÂZİL OLAN ÂYET’LER!... 
'Yeryüzünde ağır basıncaya (küfrün beli kırılıncaya kadar), hiçbir Peygamber'e esirleri bulunması yaraşmaz. Siz gerçi dünya malını istiyorsunuz, halbuki Allah (sizin için) âhireti istiyor. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.” ...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/12) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/09)  Adem Gencer – 11.12.2018, 15:19 Hazreti Üstazımız, bu mesele, Belvâ-i Âmdır, kombina ve mezbahalar'da, seri kesimin yapıldığı, platforma, bıçakların bulunduğu ünite'ye,...
CUM’A NAMAZI-CUM’A HUTBESİ!... (4) 
(CUM'A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ'DIR!...)  Hutbe'ler, Esas i'tibariyle 'Zikrullâhı,” (Allah'ı zikretmeyi) ihtivâ eden bir ibadettir. Bununla beraber, hutbeler İslâm ehlinin-Müslümanların,...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/11) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!.. (2/3)  Murat – 09.12.2018, 10:24 Merkeze muhalif olanın Hz.Üstazımıza olan bağı kesilmiştir. Yazık ki sen de öylesin.  Murad kardeşim. Söyleminiz, çok bayat güneşin karşısında...
CUM’A NAMAZI – CUM’A HUTBESİ!... (3) 
(CUM'A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ'DIR!...)  Cum'a günü, Hatib'in, Hutbe-i ülâ'da (birinci hutbe'de) Allahu Zülcelâl Hazretlerine Hamd-ü Senâ etmesi farzdır. Yine Resûl-i Ekrem salla'llâhu...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/10) 
'YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/07)  Adem Gencer – 28.11.2018, 14:49 'Selâmünaleyküm Hocam! Nasıl olur da, 'MEKTUPLAR RİSÂLESİ,” Kemal Bey Ağabeyimiz zamanında yayınlanabilir? Mâdem şüpheli unsurlar...
Cum’a Namazı-Hutbe!... (2) 
(CUM'A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ'DIR!...) Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den:  Şöyle demiştir: Resûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem (Efendimiz): 'Cum'a günü imam hutbe (irad) ederken...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/09) 
- 'YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/05)  Seçici – 12.11.2018, 12:34 'Cehâletin 15 sebebi var, biri de Mefhum-u Muhalefettir. Yâni, siz Alî'yi medh'ederken ötesi ki Velî kötü mü diyor? Haz.Üstaz'ımızın...
CUM’A NAMAZI-HUTBE!...  (CUM’A HUTBESİ İRÂD OLUNURKEN, SUSMAK VE DİNLEMEK FARZ’DIR!...) 
'Cum'a günü namaz için nida edildiğinde hemen Allah'ın zikrinde bulunmak üzere gidin ve alış verişi bırakın.” (Cum'a 62/9)  Müslim'in, rivâyetinde, hadiste geçen, 'Kütibe Aleynâ” (Bizim üzerimize farz...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/08) 
AĞABEY'İMİN VEFATI DOLAYSİYLE!...  Abdullah KARA – 05.11.2018, 20:16 Başınız sağolsun. Rabbim cennet ayrılığı vermesin.  YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/04)  M.Öztürk – 07.11.2018, 21:08 Ağabey,...
Tâife-i Nisâ’nın Mesâcid’e gelmeleri!... (4)
Tâife-i Nisâ'nın, (kadınlarımızın), camii'lere çıkmalarına ve cemaate katılmalarına muhâlif olanlar ortaya herhangi bir nas, kuvvetli delil, (âyet veya sahîh hadis) koyamıyorlar. Aksine, Kütüb-ü Sitte'den, Sahîhayn, (iki...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/07) 
AĞABEY'İMİN VEFATI DOLAYSİYLE!...  Aczimin Giryesi – 02.11.2018, 00:28 Allah rahmet eylesin hocam.  H.A. – 02.11.2018, 23:30 Hz.Allah mekanını Cennet eylesin hocam..  Ertuğrul – 03.11.2018, 02:56 ALLAH gani gani rahmet eyyeyüb,...
Tâife-i Nisâ’nın Mesâcid’e gelmeleri!... (3)
Âişe radiya'llâhu anhâ'dan:  Şöyle demiştir: (Şuna kasem ederim ki,) Resûlullah salla'llâhu aleyhi ve sellem (Salât-ı) fecri (sabah namazını) kılardı da, mü'minât'dan kadınlar (başlarını ve bedenlerini mırtları...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/06) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/03)  Halil Arık 'Güzel İnsan” – 24.10.2018, 18:00 Muhterem Mustafa Akkoca beyefendiye!. Efendim selamlarımı, sevgilerimi sunuyor saygılarımı arz ediyorum. Uzun zaman sonra yeniden...
TÂİFE-İ NİSÂ’NIN MESÂCİD’E GELMELERİ!... (2) 
Abdullah İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem'in:  'Kadınlarınız sizden geceleyin mescide (gidip ibâdet için) izin istediklerinde, kendilerine izin veriniz” buyurduğunu (sened-i...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/05) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/02)  Tunahan Erdoğan – 15.10.2018, 14:57 Mustafa Hocam, sizinle görüşmek isterim.  Gurbetten Sılaya – 15.10.2018, 23:24 Osman Karaman isimli yorumcu arkadaş....İğne ile kuyu kazmayı...
Tâife-i Nisâ’nın Mesâcid’e gelmeleri!...
'Amr en-Nâkıd, Züheyr, İbn-i Harb, hepsi birden, İbrahîm Uyeyne'den rivâyet ettiler. Züheyr dedi ki; Bize Süfyan İbn-i Uyeyne Zührî'den naklen rivayet etti. O da Sâlim'i, babasından naklen rivayet ederken dinlemiş, babası...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/04) 
YORUMC'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (5/01)  Aczimin Giryesi – 07.10.2018, 10:38 Bütün yazı ve yorumları okuyorum. Yorum yazmamamın sebebi bana düşen bir vazife görmediğimdendir. Her yazıya, her yoruma bir şey yazmak yakışıksız...
Ağabey’imin vefatı dolaysiyle!...
'Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyâmet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metâından...
BA’ZI BEYAN’DA SİHİR, BA’ZI ŞİİRDE DE HİKMET VARDIR!... 
'Şâir'lere gelince, onlara da azgınlar (sapıklar) uyarlar. Onların her vâdide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi?” (Şuarâ 26/224, 225, 226) 'Ancak iman edip iyi işler yapanlar,...
ALTIN YÜZÜK (ALYANS) TAKMAK CAİZ MİDİR?... (3) 
ALTIN NİŞAN HALKASI TAKILMASI:  Yüzüğün mâdenî cinsinden ziyâde, imâl tarzı ve kullanımında örfün çok te'siri görülmüştür. Eski zamanlarda, çok kaba yüzükler git-gide zarafet kazanmış ve bugün nişân halkaları istisna...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!.. (5/03) 
POSTACI MUHAMMED İHSAN OĞUZ'U BİRAZ DAHA YAKINDAN TANIYALIM!  Muhammed İhsan Oğuz'un intisap ettiğini iddia ettiği şeyh'lerden, Şerafeddin Efendi ile, icâzet aldığını iddia ettiği, Seyyid Ahmed Kürdî'nin tarikattâ...
BEYŞEHİR NOT’LARI! (8) BEYŞEHİR’DE DÎNÎ HAYAT!... (5) 
Merhûm Vehbi Koç, Matbuat ile mülâkat'larında sık sık, 'Bu topraklarda kazandıklarımızı, bu toprakların insanlarına, iş olarak, aş olarak geri vermeye mecburuz. Devletimiz, Milletimiz, Vatanımız varsa, biz de varız,” derdi. Allah'a...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’ALAR!... (5/02) 
YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'ALAR!... (4/51)  M.Öztürk – 24.09.2018, 14:43 Ağabey naçizane katkı olsun maksadı ile; Hz.Üstazımız (k.s.) mevzubahis ashabı kiramın en altında yer alan sahabeye vâşi ra denilerek hürmet edilmesini...