Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/13)
Göller Bölgesinin son kal'ası Beyşehir Gölü'nün kurumaması, çölleşmemesi için,hiç vakit kaybedilmeden, derhal, Beyşehir, köprü başındaki regülâtörün kapakları bir daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Artık, Konya Ovasına,...
CUMA SOHBETİ (3/6)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!.. (63) İmam Hatip Okulları ilk mezunlarını vermeye başlamıştı. Devam edecekleri din eğitimi veren bir akademi veya yüksek okul bulunmuyordu. Tek Parti Mütegallibe...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/12)
Anadolu Selçuk Devletimizin yazlık baş şehri, beylikler döneminin en büyük ve parlak beyliği Eşrefoğlu Süleyman Seyfeddin Bey'in beyliğinin baş şehri tarih öncesi devirlere ait nice değerleri bünyesinde barındıran kadim şehir, sultanların...
CUMA SOHBETİ (3/5)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!..(62) Devleti Aliyyemizin, Aziz Milletimizin yüz akı, ilim Müesseselerimiz, Ashab-ı Suffe Usulü Tedrisat sistemini tatbik eden medreselerimizin kapatılmasının üzerinden...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/11)
Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu Devletlerimizin tarihlerinde mütehassıs, tarihçiler, 1071'den önce de hatta 9. ve 10. Asırlardan itibaren Türk Kavimlerinin mesela, Avşar Türklerinin, Erzurum, Sivas, Kayseri ve Konya hattından Batı Anadolu'ya...
CUM’A SOHBETİ (3/14)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!...  ( 61 ) Süleyman Efendi Hazret'leri hakkında yalan uyduran, iftira ve şen'î , buhtan'lardabulunan ikinci grup-zümre kendilerine, '...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/10)
Ağustos ayı ezelden ebede Müslüman Türk Milleti'nin zafer ayıdır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinin, Sultan Alparslan'ın tam inanmış askerleriyle birlikte sayıca kendi ordusundan kat be kat üstün Bizans Ordusu'na...
CUM’A SOHBETİ   (  3 / 12 ) 
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA  VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... ( 59 ) ' Bekir Topaloğlu'nun yukarıdaki ilk rivayetinin bir benzerini de, Süleyman Efendi'nin  talebelerinden( talebesinden olmalıydı)...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!...  (7 / 09)
Remzi Eser, benim kadim dost'larımdandır, aynı zamanda Babadostudur. Merhum, Halil Eser, Beyazd Sahaflar Çarşısı'nın en eski sahaflarından birisiydi, Dedesi de aynı çarşıda, Sahaf, Eskişehir Kitapevi'nin sahibiydi. Merhum, Halil...
CUM’A SOHBETİ  ( 3 / 11 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!... ( 58 ) ' Bekir Topaloğlu, ayrıca şu hatırasını naklederek sözlerini sürdürdü, ' Ömer Kirazoğlu Hoca'ya gitmiştik. İzmir'den...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!...  ( 7 / 08) 
TESPİTLER Uzakara bir fasıla'dan sonra,bu Köşe'nin formatına uygun, bir yorum ve sual tevcihi gelmiştir. 'SânîOĞLU,” Mahlasını kullanan Pek Değer'li Kardeşimiz” Aziz Hocam! Son haftalarda, Sosyal Medya denilen, İnternet...
CUM’A SOHBETİ   (   3/ 10)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!...(57) Bugün ( 19.06.2009 Cum'a) dinlediğim ' Sahih” bir rivayet gerçekten çok önemliydi. Gerçi bu rivayetin 'hatap” sözcüğü ile bir...
TESPİTLER
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/07) 'SENETÜ'L- HÜZN” (HÜZÜN SENESİ 1957)  (5) Bir taraftan devrin baş vekili merhum Adnan Menderes talimat veriyor. Meclis Reisi Refik Koraltan değilse bile, meclis reis vekilleri ve meclisin...
CUMA SOHBETİ (3/13)
  SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!..(60) 'yâ ma'şere'l- İslâm! Hel'tezunnûne En Yüftera ve Yükzebe alâ sahibi'zzamani ve'l-Mürşidi'l-Kâmili   ve'l-...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/06)
'SENETÜ'L- HÜZN' (HÜZÜN SENESİ 1957) (4) Cenaze alayı Bağlarbaşına ulaştığıında devrin İstanbul Emniyet Müdürü başta olmak üzere, şube müdürleri, Üsküdar Şube Müdürü ve çok kalabalık bir polis ordusu tarafından...
CUM’A SOHBETİ  (3/ 09)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN,İFTİRA VE BUHTAN'LARA  CEVAPLAR !... ( 56 ) Kur'ân-ı Kerim'de,   yüze yakın âyet-i Kerime'de Cenab-ı Hak, Kelamı Kadim'i Kur'ân-ı Kerim ve sevgili'ler...
YORUMCU’LARA CEVAPLAR VE MUTALA’LAR!...  ( 7 / 05 )
'SENETÜ'L- HÜZN,” (  HÜZÜN SENESİ 1957 ( 3 ) Hazret-i Üstaz'ımız, 69 yaşındaydı,Diyabetten( şeker hastalığı) sodn derece muztarip bulunuyordu.Devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, devrin dahiliye vekieli, Namlık Gedik,...
CUM’A SOHBETİ  ( 333 /08 )
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRET'LERİ HAKKINDAKİ, YALAN, İFTİRA VE BUHTAN'LARA CEVAPLAR!...  ( 55 ) Mekke Müşrik'lerinin, Resûlü, Habib-i Edibi, Muhammed- Mustafa salla'llahu aleyhi ve sellem Efendimize, bilhassa, mu'cize olarak...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/04)
'SENETÜ'L- HÜZÜN” (HÜZÜN SENESİ 1957) (2) Sözde kanaat önderi, dâl ve mudîl, sapık birisi umreye gidiyorken bütün taraftarlarını kendi sapık görüşlerini benimseyenleri, İstanbul Yeşilköy Hava Limanına davet ediyor ...
CUMA SOHBETİ (3/07)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDAKİ YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!..(54) Kur'ân-ı Kerim lafzıyla, mefhumuyla, manasıyla tanzim ve tertibiyle, Elif'ten Sîn'e, Be'den, Sîn'e,( Besmelenin Be'sinden Nas'ın...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/03)
'SENETÜ'L HÜZÜN” (HÜZÜN SENESİ, 1957) Malumdur ki peygamberimiz salla'llâhu aleyhi ve sellem efendimizin zevceleri, cennet kadınlarının seyyidebi (efendisi) Hadîcetü'l-Kübra radiyallâhu anhâ validemiz, ebediyete intikal...
CUMA SOHBETİ (3/06)
SÜLEYMAN EFENDİ HAZRETLERİ HAKKINDA YALAN, İFTİRA VE BUHTANLARA CEVAPLAR!.. (53) Bu ana kadar 'Süleyman Efendi Hazretleri Hakkında Yalan, İftira ve Buhtanlara Cevaplar” serlevhalı, 52   yazı yazmışım. En son yazı, bu köşede, 29...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/02)
ÜSKÜDAR-KISIKLI-ÇAMLICA!.. 1957 yılı, sahibi zaman, mürşid-i kâmil ve mükemmil, medar mürşid ve müceddid Süleyman Hilmi Silistrevî, el-maruf, bİ Tunahan'ı, (k.s.) efendi hazretleri, müntesipleri, talebesi için hüzün dolu sahnelerin...
CUMA SOHBETİ (3/05)
TÂĞUT'A UBÛDİYYET- TÂĞUT'UN KULLARI!.. (5) 20. Asrın tâğutları, Hitler, Hitlerizim, Mussolini, Faşizm, Marks, Lenin, Stalin, Komünizma, Leninizm, Stalinizm. Hitler'in Nazizmi, Mussolini'nin İtalyan Faşizmi, İkinci Cihan...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (7/01)
ÜSKÜDAR-KISIKLI-ÇAMLICA!.. 1954 Yılının yaz aylarında, hazret-i üstazımızın rahle-i tedrisinde tekâmül kursuna katılanlardan daha  sonraki yıllarda bulundukları makamlar, verdikleri hizmetler bakımından öne çıkanlar, Lütfü Davran ...
CUMA SOHBETİ (3/4)
TÂĞUT'A UBÛDİYET–TÂĞUT'UN KULLARI!.. (4) 'Dikkat et, halis din yalnız Allah'ındır.  O'nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler, onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler....
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/52)
Daha önce de ifade etmiştim; 1956 yılının yaz aylarında, Çamlıca'daki tekâmül kursunda hazret-i üstazımızın bizzat tedris buyurduğu, tedris halkasına oturan yirmi beş kişinin tamamı Diyanet İşleri Reisliği'nin açtığı müftülük,...