Mustafa AKKOCA
Mustafa AKKOCA
Yazarın Makaleleri
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/52)
Daha önce de ifade etmiştim; 1956 yılının yaz aylarında, Çamlıca'daki tekâmül kursunda hazret-i üstazımızın bizzat tedris buyurduğu, tedris halkasına oturan yirmi beş kişinin tamamı Diyanet İşleri Reisliği'nin açtığı müftülük,...
CUMA SOHBETİ (3/3)
TÂĞUT'A UBÛDİYET–TÂĞUT'UN KULLARI!.. (3) Cenab-u Hak, Kur'ân-ı Kerim'de Tâğut'a ubûdiyette (kullukta) bulunan müşriklerle, Endad'dan yardım isteyen ve endada dua eden müşriklerin hallerini beyan buyurmaktadır....
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/51)
ÜSKÜDAR-KISIKLI-ÇAMLICA!.. Hazret-i Üstazımız (k.s.) efendi hazretleri ders halkasında en fazla talebenin bulunduğu tekâmülü    1954 yılının yaz aylarında, Küçük Çamlıca'da, Çilehane'de, Tayyar Bey'in tahsis ettiği...
Cuma Sohbeti (3/2)
TÂĞUT'A UBÛDİYYET-TÂĞUT'UN KULLARI!.. (2) Nisâ Sûresi'nin 59.âyetinde Müslümanların bilgi ve hüküm kaynakları sıralanmış, sonradan 'kitap, sünnet, icma ve kıyas” şeklinde formülleştirilen kaynakların temeli...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/50)
ÜSKÜDAR-KISIKLI-ÇAMLICA! Üsküdar, Konstantiniye'nin İstanbul olmasından iki asır öncesinden İslâm ile şerefyab olmuş, İstanbul'un kutlu fethine şahitlik etmiş, kocaman yalancı sahte şehrin tam ortasında sahici belde, nice velîlerin,...
CUMA SOHBETİ (3/1)
TAĞUT'A UBÛDİYYET-TAĞUT'UN KULLARI!.. 'Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik biribirinden ayrılmıştır. O halde kim Tağut'u reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlak kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitir...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/49) 
'Her akşam camlarında yangın çıkar Üsküdar'  'Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar...'  'Bir ses, bilmem tanbur gibi mi, ud gibi mi?' 'Cumbalı odalarda inletir, 'Kâtibim”i !.. Üsküdar, İstanbul'un...
CUMA SOHBETİ (2/52)
UMÛMÎ BELÂYI DAVET EDEN HABÂİS !..  Türkiye'de çeyrek asır öncesine kadar amel-i kavm-i Lût habâsetini irtikap edenler, kendilerini gizlerlerdi. Zaman zaman fısıltı gazetesinde haklarında çıkan dedikoduyu şiddetle redderlerdi....
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR !.. (6/48)
ÇAMLICA TEPESİ !.. Peygamberimiz salla'llâhu aleyhi ve sellem efendimizin mucize müjdesiyle feth olunan 'Ni'melemîr, ni'melceyş” methine mazhar kutlu emir, Ebü'l-fethi  ve'l- Megâzî, Fatih Sultan Muhammed Han...
CUMA SOHBETİ (2/51)
GÜNÜMÜZDE TOPYEKÛN HELÂK'İ MÛCİP, HABÂİS !.. ZİNA: Hazret-i Adem'den, Hazret-i Hâtem'e kadar bütün peygamberlere verilen, peygamberlerin getirdiği, şerîatlerin tümünde müstekreh, iğrenç ve haram kabul edilmiştir. Son...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/47)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ !.. (7) Irak, Abbâsîlerden beridir Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı devirlerinde hep peygamberin ve ashabının yolunda, sırat-ı müstekîm üzere, ehl-i sünnet akidesine sahip, Mâtürîdî- Eşarî ...
CUMA SOHBETİ (2/50)
UMÛMÎ BELA VE MUSÎBETLERİN SEBEPLERİ !.. 'Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulm edenlere erişmekle kalmaz, (umuma sirayet eder ve hepsini perişan eder.) Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir.” (Enfal 8/25)...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/46)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ !.. (6) 20.Asrın son çeyreğinde, 21.Asrın başlarında, İslâm Dünyasında aziz vatanımız Türkiyemizden başka Pakistan ve Bengladeş'i de hariç tutarsak halkının kahir ekseriyeti ehl-i sünnetten olan dört...
CUMA SOHBETİ (2/49)
HÜZÜNLÜ RAMAZANLAR!.. (2) Televizyon kanallarında iftar ve sahur programları, 1970'li yıllarda TRT'nin tek bir kanalı vardı. Bu kanalda daha ziyade Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından suya tirit, ...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR !..(6/45)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ !..(5) Afganistan, Coğrafî  olarak pay-i taht İstanbul'a çok uzak olmasına rağmen manen ve ruhen en yakın ülke idi.Sultan 2.Abdülhamid Han devrinde her ramazan bu ülkeye elçiler gönderilir, beraberlerinde...
CUMA SOHBETİ (2/48)
HÜZÜNLÜ RAMAZANLAR!.. Geçen sene Ramazan ayından önce başlayan Covid 19 pandemi şartları maalesef halâ devam etmektedir. Bu bakımdan geçen sene olduğu gibi bu sene de mübarek ramazan-ı şerif ayı çok hüzünlü geçmektedir. Ramazan ayı...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/44)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ !.. (4) Mısır, gerek nüfusu gerekse coğrafî konumu itibariyle İslâm Aleminin hiç değilse, Arap Dünyasının lideri olmalıydı. Masonik zihniyet hakim kılındıktan sonra, ehl-i sünnet akidesi terk edildiği için...
CUMA SOHBETİ (2/47)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ!.. (13) Valide Hadîci Turhan Sultan'ın vakfiyesinde dikkati çeken bir başka şart da her ramazan ayı gecelerinde teravih namazından çıkan cemaate Yeni Caminin her üç cümle kapısında bal şerbeti dağıtılmasıdır....
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR (6/43)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ!.. (3) R.Arnaldez 'Ehl-i sünnet bir Müslüman'a diyaloğu kabul ettirmenin pratikte imkânsız olduğunu, bu inancın ( ehl-i Sünnet Akidesinin) tahrip edilmesi gerektiğini söyledikten sonra İslâmî esasları...
CUMA SOHBETİ (2/46)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ!.. (12) Vakfiyeler, devrine göre aynı zamanda birer belagat ve fesahat örneği vesikalardır. Vakfiyelerin tanzim ve tertibinde vakıflarla alakalı doğrudan her hangi bir âyet bulunmamasına rağmen, pek çok müfessir,...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/41)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ!.. (2) 1980,1990 ve 2000'li yıllarda ABD derin devleti, Evanjelistler, Dünya Kiliseler Birliği ve Vatikan tarihlerinde hiç olmadığı kadar, sekiz kere tekrarladıkları Haclı Seferlerinde bile olmadığı kadar, Şerir...
CUMA SOHBETİ (2/45)  BİZLER TECDİD’E MEMURUZ!..(11)
VAKFİYELERDE MUKÂBELE ŞARTI!.. Resûl-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem efendimiz her ramazan ayında o güne kadar nazil olan âyet ve sureleri, Cibril-ü Emîn ile mukabele ederlerdi. Yüz yüze, karşılıklı olarak Peygamberimiz okur, Cibril-ü...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!.. (6/40)
PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ!.. Katolik Dünyasının ruhânî lideri, Papa Fransua Franciscus, geçtiğimiz haftalarda Irak, Bağdat, Musul Kuzey Irak Kürd Bölgesi Erbil'i ziyaret etmiştir. Covid 19, virüs,pandemi bütün dünyayı kasıp kavururken,...
CUMA SOHBETİ (2/44)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ!.. (10) MUKÂBELE – SÜNNET-İ HÜDÂ !.. Fıkıh Terminolojisinde 'Ef'âl-i Mükellefîn” (yükümlülerin fiilleri, yükümlülerin yükümlü oldukları fiilleri-işleri) sarih, katî naslarla, âyet ve mütevâter...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR!... (6/39)
SAĞLIK SİSTEMİMİZİN ULAŞTIĞI MERHALE!... (2) Ak Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de sağlık sistemimiz darmadağınık bir manzara arz ediyor, bütünüyle çökmüş bir vaziyette bulunuyordu. Tedavîye, hekime, ilaca ulaşamayanlar bir pişman,...
CUMA SOHBETİ (2/43)
BİZLER TECDİD'E MEMURUZ !..(9) 'Hasenâtü'l- Ebrar, Seyyiâtü'l-Makarrabîn” (İyilerin sevap ve güzellikleri Allah'a yakın ehl-i Takva'nın seyyiâtı (günahları sayılır, kabul edilir.) Teganniyle Kur'ân okumanın,...
YORUMCULARA CEVAPLAR VE MUTALALAR !... (6/38)
MEMLEKETİMİZDE SIHHAT VE MUAVENET SİSTEMİ!...   'Şâfî ve Kâfî olan Allah'ın adıyla. O Allah Azze ve Celle'nin ismiyle beraber yerde ve göklerde hiç bir şey zarar veremez. O, hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir.” Covid...