Tugay ULUÇEVİK

Gazetelerimizdeki müjdeli (!) habere göre “Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında vize kolaylığı uygulamasının Mart ayında başlayacağını” açıklamış.

Miçotakis, iki ülke ilişkilerinde “gergin dönemlerin” aşıldığını söylemiş.

Haberi okuyunca sanırsınız ki, Türkiye ile Yunanistan arasında “gergin dönemler” Miçotakis’in “Yunan adaları” dediği asırlarca Türk egemenliği altında kalmış adalar için Türk vatandaşları vize alamadığından yaşanmış. Sanırsınız ki Türk vatandaşları kolay vize alıp söz konusu adalara akın edince iki ülke arasında gerçek dostluk kurulacak!

Gerçek odur ki, Mart ayından itibaren vatandaşlarımız Ege’deki adalara akın edecekler ve Yunan turizmciler para kazanacak, daha da zengin olacaklar. Bunun adına da dostluk denecek ve adalarda dostluk adına kadehler kalkacak!

Haberlere göre vize kolaylığı, Ege’de Rodos, İstanköy, Sisam, Sakız, Meis, Sömbeki, İleryoz, Limni, Midilli ve Kilimli adalarını kapsıyormuş.

İsmi geçen bu adalara tatil geçirmek üzere gidecek vatandaşlarımıza bir bilgi notu sunmak isterim:

Bu adaların tümü, Anadolu yarımadasının, Türkiye’nin güvenliği dikkate alınarak, daha 1913 ve 1914’deki bir uluslararası karadan başlayarak bu kararın teyit edildiği Lozan 1923 Lozan Barış Antlaşması ve ayrıca 1947 Paris Antlaşmasıyla askerden ve silâhtan arındırılmış, yani, askersizleştirilmiş, Fransızca deyimiyle “démilitarisé” (demilitarized) edilmiş adalardır.

Ayak basacağınız o adalar Yunanistan tarafından Türkiye’nin aleyhine askerileştirilen, silâhlandırılan adalardır. Türkiye’nin güvenliği için tehdit ve tehlike yuvaları haline getirilmiş adlardır.

Sizler o adalara turist olarak kolay vize alabiliyorsunuz diye ve oralara gittiğiniz zaman iki ülke, iki  devlet arasında gerçek dostluk başlayacak değildir.
Türkiye ve Yunanistan arasında gerginlikler, gerçek olarak, Yunanistan imzaladığı Antlaşmalara uygun hareket ettiği ve bu çerçevede söz konusu adaların askersizleştirilmiş statülerine riayet ettiği zaman ortadan kalkabilecektir.

İki ülke arasında yakınlaşma, dostluk faktörü olması gereken Ege Denizi’ndeki adaları Yunanistan Türkiye’nin güvenliğine bir tehdit unsuru, Türkiye aleyhine genişlemek için birer sıçrama taşı olarak kullanma niyetiyle hareket etmekten vazgeçtiği zaman iki ülke arasında gerçek dostluk yönünde ileri adımlar atılabilecektir