Başarılı olmak için öncelikle gerçek başarının ne olduğu ile ilgili farkındalık geliştirilmelidir. Birey, sadece kendi olduğunda gerçek başarı elde edebilir. Bunun için önce birey, doğal ve kendisi olmalıdır. 

Başarılı olmak için herşeye rağmen çaba sarfetmek ve devam etmek gerekir. O zaman başarı kaçınılmaz şekilde bireyin olur. Dünya Değişim Akademisi'nde "Başarı Sanatı" Değişim Programı sayesinde gerçek başarı ortaya çıkacak ve nasıl başarılı olması gerektiği ile ilgili farkındalık artacak

"Başarı Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada gerçek başarının nasıl elde edilmesi ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Her gün uygulanan değişim ve tekamil teknikleri sayesinde gerçek başarı keşfedilecek ve odaklanma güçu artacak. Başarılı olmak için başarı formüllerini öğrenmek gerekir. Başarıyı elde etmek için tutkulu ve meraklı olmak gerekir. İşte "Başarı Sanatı " Değişim Programı sayesinde tüm fırsatlara açılır ve geniş görüşlü olur.

Yenilgiye rağmen vazgeçmemek başarının anahtarıdır. Başarı formülleri kesfedildiğinde birey daha başarılı olur. Başarılı olmak için mücadele etmek yerine kendiniz olun, o zaman her türlü başarıyı elde edebileceksiniz.