Benim hobilerim arasında her zaman yazılar, makaleler, kitaplar yazmak olmuştur. Bu durum herhalde aileden tevarüs etmiştir. Büyük babam Marufizade Mehmet Ziyaeddin Paşa, Mülkiye’de Müderrislik (Prof), Osmanlı İmparatorluk Sarayında Nazırlık, Müsteşarlık görevlerinden sonra, “Mürüvvet” isminde bir gazete çıkarmış, baş yazısını yıllarca kendisi yazmıştır. Ancak Fincancı Katırlarını ürküttüğü için olacak, gazeteye kapatmıştır.  Daha sonra babam Cevat Ziya Maruflu, asıl mesleği Orman Y. Mühendisliğinin yanı sıra, Kocaeli Türkyolu, İzmir Ege Ekspres, Demokrat İzmir, Ticaret gazetelerinde sürekli yazılar yazmıştır. Çok erken yaşta kaybettiğimiz (15 Ağustos 2021) acısını hala içim sızlayarak, hissettiğim kardeşim Sancar Maruflu da, son günlerine kadar İzmir ‘Posta’ gazetesinde yazmıştır.

Bilindiği gibi, Sancar İzmir’in simgesi olup, “İzmir Baba” olarak anılıyor. Ben de kendimi bildiğimden beri devamlı yazıyorum. Ben daha ziyade, planlama, kalkınma, iktisat, maliye, çevre, dış politika, sanat, kültür ve mülkiye hakkında makaleler, anılar yazıyorum. DPT yıllarında, yaptığım çalışmalar, TBMM’deki konuşma ve çalışmalarım, anılarım raporlar ve kitaplar halinde yayınlandı. Bunların sayısı 28’dir. DPT resmi raporları hariç, ben kitaplarımı, baskı, dağıtım masraflarını cebimden ödeyerek, sadece arkadaş ve dostlarıma vermek üzere, sınırlı sayıda bastırdım. Benim hiçbir yayınevi ile şu ana kadar münasebetim olmadı. Ben, bu işi ticaret, para kazanmak için yapmadım. Yani, benim kitaplarım, piyasada satılmadı. Kitapları yayına hazırlarken, deruhte ettiğim görevlerde, benimle birlikte çalışan sekreter ve asistanlarımdan yardım aldım, bilahare onlara küçük hediyelerle teşekkür ettim. Arkadaşlarımın, eski siyasetçi, vali ve büyükelçilerin, çok değerli anılarını, deneyimlerini kitap halinde yayınlamalarından, ziyadesi ile memnun oluyor, onları sürekli teşvik ediyorum. Ancak bazen bu dostların yayınladıkları kitapları, bizlere iletmeyip, “Git, kitapçılardan al” şeklindeki ifadelerini, pek şık ve zarif bulmuyorum. İfade ettiğim gibi, ben kitaplarımı, tüm masrafları cebimden karşılayarak, eşe, dosta gönderdim! Oldukça uzun süredir, iş ve çalışma hayatından uzağım, emekliyim. Konferanslar, toplantılar, bazen TV programları, paneller devam ediyor. Makalelerimi, görüş ve önerilerimi, her hafta yazıyorum, çeşitli gazete, basın, dijital ortamda yayınlanıyor. Siyaseti, çok yakından izliyorum. Aslında biriken bu görüşlerimi, makalelerimi, daha önce olduğu gibi 29ncu kitap olarak yayınlamayı düşünüyorum! Ancak şuanda bunu yapabilecek, yardım alabilecek, imkanlara, duruma sahip değilim! Bakalım, belik ileride bunu gerçekleştirebilirim.