YAFEM, 24 yıldır aralıksız olarak düzenlediği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ ve bu etkinlikler kapsamında oluşturduğu TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI etkinlikleriyle YALOVA’yı Türk Dünyası’nın kültür başkentine dönüştürmüştür. 

YAFEM 24 yıldır aralıksız olarak düzenlediği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ ve bu etkinlikler kapsamında oluşturduğu TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI etkinlikleriyle YALOVA’yı Türk Dünyası’nın kültür başkentine dönüştürmüştür. 

Yalova, insanlık tarihi boyunca, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde, stratejik konumu nedeniyle, çok önemli bir yerleşim merkeziydi. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Yalova çevresinde kurulup yükselişe geçmesi bir rastlantı değildir. Prof. Dr. Halil İnalcık Osmanlı İmparatorluğu’nun 1299’da Söğüt’te kurulmadığını, Osmanlı’nın devlet niteliğini, 1302’de Yalova’da, Bizans’a karşı kazanılan Bafeus Zaferi’yle kazandığını savunmuştu. 

İnalcık, yine Yalova’da verdiği tarihi konferansta, Osmanlı'nın Oğuzların Kayı boyundan geldiği konusunun da net olmadığı söyleyerek şöyle demişti:   

''Türk ananelerinde hakanlığa namzet olanlardan birisinin zafer kazanması gerekiyor. Bu, Tanrının ona bir kut vermesi şeklinde tasvir edilir. O halde araştırmalarımızda bu konuları ön plana çıkaracağız. Osman Gazi, sınırda kendi dönemindeki alplerle mücadele ediyor. Burada tarihçi hangi eseriyle öteki alpleri gölgede bıraktığına bakmalı. İşte bu hadise, Bafeus Savaşı'yla gerçekleşmiştir. Yani kendisinden sonra oğlunun hiç itirazsız beylik tahtına oturması, yani hanedanın kurulmuş olması tarihçinin tespit edeceği en önemli şeydir. Orta Çağ'da hanedan demek devlet demektir. İşte bunu temin eden, Osmanlı'nın büyük Bafeus Zaferi'dir.''

Bafeus Savaşı'nın Bizans kuvvetleriyle Osman Gazi komutasındaki ordu arasında geçtiğini kaydeden İnalcık, bu tarihin Bizans kaynaklarında da geçtiğini belirtti. 

Prof. İnalcık, bu çok önemli savaş konusunda Bizans kaynaklarında önemli belgeler olmasına karşın, Türk kaynaklarında hemen hiçbir şey bulunmadığını söyleyerek şunları anlatmıştı: 

KAYNAKLARIMLA İSPAT EDİYORUM

''Bu savaşın neticesinde Osman'ın şöhreti yayılmıştır. Her taraftan onun emri altına Türkler gelmeye başladı. Demek ki bir ordu sahibidir. Demek ki bu zafer Türk ananesine göre kut sahibi olduğu zaferdir. Kendisinden sonra Orhan hiç itirazsız tahta geçmiştir. İşte bu sebeple bu tarihte bir hanedan olarak kurulduğunu söylüyorum. Bu zamana kadar 1299 olarak kabul ettik. Şimdi 'Bu nereden çıktı' …diyorlar. Delillerimle, kaynaklarımla ispat ediyorum. Lütfen okuyun.''

II. MEHMET BİZANS’I FETHETME HAZIRLIKLARINA YALOVA’DA BAŞLAMIŞTI

Osmanlılar, Roma İmparatorluğu’nu kontrol altına alma, operasyonunu da Yalova/Bursa’dan başlatmışlardı. Edirne’nin başkent yapılması, bu yolda atılan çok önemli bir adımdır. II. Mehmet Han, Doğu Roma İmparatorluğu Başkenti Constantinopolis’in fetih hazırlıklarını da bu coğrafyada başlatmıştı. Constantinopols’in surlarını delik deşik eden ünlü Şahi topları da, söylendiği gibi Edirne’de değil, Yalova/Bursa yakınlarındaki demir ocaklarında dökülmüş; gemilerle, Rumeli Hisarı çevresine taşınmıştı. Aksi halde, iki parça halinde dökünen ve sonradan birleştirilen tonlarca ağırlıktaki “Şahi”leri Edirne’den İstanbul’a taşımak, o günkü koşullarda hiç de kolay değildi. 

Dünya Savaşı’nda İstanbul’a göz diken emperyalistler Yalova’yı işgal etmişlerdi. Yalova, Kurtuluş Savaşı gazisi bir kentimizdir. 

Önemli bir bölümü, Balkanlarda vatan kaybeden insanlarımızdan oluşan Yalovalılar, tarihimiz, kültürümüz ve vatan konusunda çok duyarlıdırlar. YAFEM de, kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulmuştu. Dünyanın her köşesindeki Türk boyları, her yıl YAFEM çatısı altında, 24 yıl önce başlatılan TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ ve TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI etkinliklerinde buluşmaktadırlar. 

TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ etkinliklerine katılan ekipler bulundukları bölgedeki Türk kültüründen örnekler sergilerken, Türk Dünyası’nın çeşitli yörelerinden gelen gazeteciler de, kardeş ülkelerdeki sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmektedirler. 

YAFEM BİR BAŞARI ABİDESİDİR

YAFEM, 24 yıl önce başlattığı TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ ve 15 yıl önce başlattığı TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI etkinlikleriyle, bir sivil toplum kuruluşunun, bütün olumsuz koşullara rağmen, Avustralya ve Afrika hariç, tüm dünyada kendini kabul ettiren bir örgütlenmenin gurur verici bir örneğini sergilemiştir. Saha-Yakut Türkleri ile ABD Kızılderilerinin yüzyıllar sonra Yalova’da, aynı etkinlikte, aynı sahnede buluşması, Atatürk’ün heykeli çevresine toplanıp gün batımını aynı ritüellerle selamlamaları tarihi bir olaydır. 

YAFEM ve YALOVA 

YAFEM’in TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI etkinlikleri, yalnızca Türk Dünyası sorunlarının dile getirildiği bir platform değildi; bir okul, bir ocaktır. Gurur verici bir örnek olarak verelim; bu yılki 15. TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI’na katılan  Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Levent Buș, Mamușa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasic, ilk gençlik yıllarından itibaren YAFEM çatısı altında Balkan Türklerinin sorunlarını dile getiren, Türklük bilincini Balkan coğrafyasında canlı tutmak için çalışan idealist gençlerdi.

Gelecek yıl, TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinliklerinin 25. Yılını kutlamaya hazırlanan YAFEM, hepimizin gurur duyması gereken bir başarı abidesidir. 

YAFEM’in başarısı, aynı zamanda YALOVA’nın başarısıdır. 7’den 70’e Yalova’lılar TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ’ne sahip çıkarak destek vermeselerdi, Türk Dünyası’nı Yalova’da, YAFEM çatısı altında biraraya getiren bu kutlu etkinlik bugünlere ilk günkü heyecanıyla taşınamazdı. YAFEM, Osmanlı’nın Balkanlarda vatan kaybetme acısına yakından tanık olmuş insanlar tarafından, kültürümüze sahip çıkmak ve kültürümüzü yaşatmak amacıyla kurulmuştu. YAFEM’in açılımı Yalova Folklor Eğitim Merkezi’dir.  

Bu yılki şölene ve basın mensupları buluşmasına ilk günden itibaren, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Gümüş’ün, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’un, MHP İl Başkanı Namık Öz’ün, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel’in, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali’nin katılımları e konuşmalarıyla destek vereleri, Yalova’nın bu kutlu şöleni ne ölçüde benimsemiş olduğunun bir göstergesidir. 

Her yıl olduğu gibi, bu yılki şölenin de başarıyla tamamlanması konusunda  gösterdikleri olağanüstü çabalarından dolayı, YAFEM Yönetim Kurulu Başkanı Özer Koyuncu’yu, YAFEM Denetleme Kurulu Başkanı ve Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Sorumlusu Muhsin Sevencan’ı, YAFEM Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Kır’ı ve YAFEM gönüllülerini kutlamak gerekir. 

BU YILKİ GAZETECİLER BULUŞMASINDA NELER KONUŞULDU?

Her yıl açtığı fotoraf sergileriyle etkinliğe çok önemli bir görsel derinlik kazandıran TÜRKSOY-TÜRK DÜNYASI FOTOĞRAF SERGİSİ’nin Genel Müdür Yardımcısı Bilal Çakıcı ve TÜRKSOY Genel Sekreterliği Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu’nun katılımıyla açılması sonrasında başlayan TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI’nda, çevrimiçi bağlantılarla ve yapılan konuşmalarla Türk Dünyası’nın sorunları tartışıldı, çözüm önerileri dile getirildi. 

*Ak Parti Yalova Milletvekili Ahmet Gümüş, Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik ırkçı saldırıları, İslamofibi ve Türkofobi konularını,

*Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Levent Buș, Mamușa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasic, Balkan Türkleri’nin sorunlarını, 

*Murat Toylu, kardeş ülkelerde FETÖ çalışmalarını, 

*Salih Göktöre Çam ve Dilek Yılmaz Çam, Türk Dünyası’nda ortak iletişim dili konusunu,

*Gazeteci Nail Nabiullah Tataristan Türklerinin sorunlarını,

*E. Öğretmen gazeteci Abdülhalim Dede, Batı Trakya Türkleri’nin dert ve sıkıntılarını,

*Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz ve İpar Uygur Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerini,

*M. Kemal Mahdum, Settar Yavuz ve Nasır Ahmet Özbekoğlu, son gelişmeler nedeniyle Afganistan Türklerinin yaşadığı sorunları,

*Ethem Sevin Kırım sorununu,

*Gazeteci, Voicepress Başkanı Ülker Fermankızı 44 günlük savaş sonucunda geri alınan Karabağ’ın geleceğini,

*Dr. Şemsettin Küzeci, Irak ve Suriye Türkleri’nin sorunlarını dile getirdiler. 

15. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması’nın son oturumunda, YAZAR gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Servet AVŞAR, Avrasya Türk Dernekleri Federayonu Başkanı İsmail CENGİZ, KERKÜK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin KÜZECİ ve YAFEM Denetleme Kurulu Başkanı ve Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Sorumlusu Muhsin SEVENCAN genel bir değerlendirme yaptılar. 

YARIN:YAFEM SONUÇ BİLDİRGESİ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.