15. TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI SONUÇ BİLDİRGESİ

“Türk Dünyası’nın kültür Başkenti” Yalova’da, YAFEM çatısı altında 16-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 24.TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ, ve 15. TÜRK DÜNYASI  BASIN MENSUPLARI BULUŞMASI başarıyla tamamlanmış ve Türk Dünyası sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin sonuç bildirgesi yayınlandı.

1.Türk olmanın ilk ve en eski değeri ve kanıtı olan Türk Dili'ni, Türk Dünyası'nın ayrı coğrafyalarında, ayrı devletlerinde, ayrı bayraklar altında yaşasalar bile konuşabilme, yazabilme, öğrenilebilme ve gelecek kuşaklara aktarabilme hakkının tartışmasız olarak sağlanması ilke olarak benimsendi ve bu konuda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

2.Türklerin yaşadıkları bölgelerdeki insan hakları ihlallerini izleme ve sorunlarını çözme konusunda çalışmalar yapılmasına, YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak azınlık halinde yaşayan Türk topluluklarının maruz kaldığı haksızlıkları sürekli gündemde tutmaya ve basın yoluyla destek verilmesine karar verildi. 

3. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak Azerbaycan devletinin 44 yıl süren haklı mücadelesini ve bu sürecin sonunda elde edilen “Qarabağ” zaferini kutluyoruz. Bu önemli zaferin Türk Dünyası bağlantı koridorunun kurulmasıyla taçlandırılmasının beklentisi içindeyiz. Şuşa deklarasyonunda yer alan Türkiye ve Azerbaycan'ın Türk dünyası diaspora faaliyetlerini birlikte yürütmesi Türk Birliği adına önemli bir adım olarak kabul edilmiştir. Karabağ’da ve bölgede kalıcı çözümün sağlanması, Ermeni cinayetlerine ve terörüne karşı Türk Birliği’nin oluşturulması, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği fonunda “Türk Halkları ve Topluluklarının Hukuklarını Savunma Merkezi” nin kurulması, aynı zamanda Türk Dünyası Medya Platformu’nun hizmete açılması Türk dünyası adına kurultayımız tarafından tarihi, büyük ve en gerekli adım olarak kabul edildi.

4. Avrupa ülkelerinde İslamlara ve Türklere yapılan ırkçı saldırıların önüne geçmek için yetkili hükümetlerin önlem almasını, siyasilerin ve sorumluluk makamında olanların söylemlerinde dikkatli ve özenli olmasını ilgili ülkelere hatırlatıyor, Türk ve İslam düşmanlığına sebep olacak açıklama ve demeçlerden kaçınmaları için tüm dünya ülkelerinin siyasetçi ve bürokratlarına çağrıda bulunuyoruz.

5. Çin’in Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı kamplara alarak asimile etmesini, psikolojik baskıda bulunmasını ve manevi işkenceye tabi tutmasını şiddetle kınıyoruz. Bu nedenlere bağlı olarak Türkiye ile Çin Arasında “Suçluları İade Antlaşması”nın TBMM gündeminden kaldırılmasını yetkili makamlardan talep ediyoruz. Ayrıca Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza istisnai T.C. vatandaşlığı verilerek koruma altına alınması Doğu Türkistan konusunda en önemsediğimiz sorunlardan biridir. Soydaşlarımıza yönelik insan hakları ihlalleri ve kamplarda yaşananların tespiti için Doğu Türkistan’a 2 yıldır gitmesi gereken heyetin gönderilmesi işlemlerinin hızlandırılmasının beklentisi içindeyiz. Uygur kardeşlerimizin dini ve milli kimliklerinin korunması için Türkiye, Çinli yetkililerle diplomatik her türlü girişimde bulunmalı, Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın yanında olduğunu Çin’e hissettirmelidir. Doğu Türkistan’da 2017’den bu yana haber alınamayan Uygur asıllı T.C. vatandaşlarının akıbetleri araştırılmalı, bu vatandaşlarımıza sahip çıkılmalı ve Çin Büyükelçiliği güçlü lobi faaliyeti yapabilecek bürokratlarla takviye edilmelidir.

6. Rusya Federasyonu Tatarlar başta olmak üzere tüm Türk soyluların kendi dillerinde eğitim görme hakkını tanımalıdır. Türk dünyası meselelerine duyarlı basın organlarına sansür uygulama, baskı kurma gibi demokrat olmayan uygulamalardan vazgeçmeli, bünyesinde varlığını devam ettiren Türk topluluklarının huzur içinde yaşamasını engelleyici faaliyetler yapmamalıdır. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak Rusya Federasyonu hükümetinden demokratik yaklaşım beklemekteyiz. 

7. Türk Cumhuriyetlerinde, Özerk Türk Cumhuriyetlerinde ve Türk azınlık topluluklarında fetö terör örgütünün çalışmalarına tamamen son verilmesi için devletler nezdinde ortak çalışma yapılması YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak acilen uygulanması gereken adım kabul edilmiştir. Türk dünyası birliği çalışmalarının önünde engel teşkil eden, emperyalizmin maşası bu sinsi örgütün sürdürmeye çalıştığı varlığına son verilmesi, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin bu konuda ortak tavır almasının beklentisi içindeyiz. 

8. Kıbrıs'ta kalıcı bir uzlaşı yalnızca iki devletli çözüm modeli ile mümkündür. Kıbrıs Türkleri adanın eşit ve egemen sahibidir. Kıbrıs Türklerinin ve adanın güvenliğinde Garantör Türkiye'nin etkin ve fiili varlığı vazgeçilmez hukuksal haktır. Maraş'ın Türk yönetimi altında kademeli bir şekilde açılması önemli karardır. Burada Vakıf Mallarımızın hak ve menfaatlerinin korunması da ayrıca önemlidir. Kıbrıs Türklerinin kalkınma ve refah programlarının Türkiye tarafından geliştirilmesi takdir edilecek adımlardır. Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin sarsılmaz bağlarının derinleştirilerek devam ettirilmesi ve Kıbrıs Türklerinin ayrıca Türk dünyası ile yakın münasebetlerin ilerletilmesi en yüce hedeflerimizdendir. KKTC’nin Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi, TÜRKSOY, Türk Konseyi, Türk Akademisi ve Türk Dünyasıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlara üyeliğini önemsiyor ve destekliyoruz.

9. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri; Tarihi Türk yurdu olan Kerkük ve Türkmeneli Bölgelerinde yaşanan yok etme, sindirme, etnik temizlik ve baskı politikalarına son verilmesini, Türkmenlerin haklarını anayasa garantisi altına alınmasını talep etmektedir.

10. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri; Suriye Türkmenlerinin siyasi, eğitim, kültür ve sosyal haklarının gasp edilmemesi konusunda önlemler alınmasını, Türk dünyası ile ilgili varlıklarının tanınmasını hatırlatırken Suriye Türkmenlerinin Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu vurgular, bu kapsamda meselenin kamuoyu oluşturularak duyurulması kararı benimsenmiştir.

11. Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından işgalinin sürdürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Kırım'ın özerk statüye kavuşturulması, Kırım Tatarlarının yaşam koşullarının gözden geçirilmesi, Dünya İnsan Hakları Örgütlerinin desteğiyle "18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü Anıtı"nın yapılması YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri tarafından çalışma konusu olarak belirlenmiştir.

12. Afganistan Eylül 2001 yılından sonra Irak ve Suriye başta olmak üzere en çok göçmen veren ülke olarak anılmaktadır. Taliban baskısıyla zor durumda kalan Türksoyluların vatanlarını terk edip başka ülkelere göç etmek zorunda kalması evrensel hukuk açısından kabul edilemez bir durumdur.  Bu durum Türkiye’yi yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya bırakacağı gibi transit geçiş yapmak isteyenlere fırsat oluşturacaktır. Son zamanlarda Afganistan’ın 70%i Taliban örgütü tarafından ele geçirildiği için Türkiye’ye sığınan Türk Soylu kardeşlerimize ikamet izni veya kimlik verilmesini, Afganistan Türkleri olarak Afganistan’ın barışının sağlanmasında Türkiye’nin barış koşullarının gerçekleşmesine müdahil olmasını, Türkiye’nin ister NATO’ya bağlı ister bağımsız bir şekilde Afganistan’a girmesi; Afganistan Türkleri için oldukça önem arz eder. 

13. Balkanlarda yaşayan Türk soyluların “Mavi Kart” (Türk soyluların sağlık hizmetlerinden yararlanması için) uygulaması beklentisinin karşılanması konusunda gündem oluşturma çalışmasının yapılması kararlaştırılmıştır.

14. Türkiye’de “Dünya Türklerini İzleme Merkezi” adı altında bir kurum oluşturulmasını önemsiyoruz. Bu kurumun dünyanın her yerinde yaşayan Türkleri izlemesi, gerektiğinde kamuoyu oluşturup lobi faaliyetleri yapma etkinlik gücüne ulaşmasını YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak gündeme taşıyoruz. 

15. Bir insanın milli kimliği, Tanrı'nın yazgısıdır. Yargı kararıyla belirlenemez. Yunanistan Yargıtay'ının ''Batı Trakya'da TÜRK YOKTUR'' kararı BM İnsan Hakları Beyannamesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına ters düşmektedir. Yunanistan, bu akıl ve mantık dışı tutumundan vazgeçmeli, Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Azınlık fertlerinin TÜRK olduklarını KABUL etmelidir.

16. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Birliği Üyeleri olarak toplantı merkezimiz olan Yalova’nın 19 Temmuz 2021, düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Başta Sayın Yalova Valisi, Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Başkanı ve Yalova Emniyet Teşkilatı mensuplarını ve Yalova halkını kurtuluşun haklı gururu için kutlarız. 2022 yılı YAFEM’in Türk Boyları Kültür Şölenini 25.  yılını gerçekleştirmesi anısına daha geniş kapsamlı bir “Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması” düzenlenmesinde sözünü ettiğimiz kurumların öncü ve destekçi olmalarını bekler, konuyla ilgili şimdiden hazırlıklar ve komisyonlar oluşturulmasını faydalı bir çalışma olarak görmekteyiz.

Yukarıda görüşülen konular kararlarıyla birlikte oybirliğiyle kabul edilmiştir…”

YAFEM’in TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği TÜRK DÜNYASI BASIN MENSUPLARI BUŞMASI etkinliklerine Türk kültür iklimi coğrafyasını çeşitli yörelerinden gelen katılımcılarını dile getirdiği sorunlar yalnızca konuşulmakla kalmıyor, bu konuşmacıların önerdikleri çözüm önerileriyle birlikte değerlendirilerek bir sonuç bildirgesine dönüştürülerek yayınlanmakta ve ilgili makamlara sunulmaktadır. 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.