Mihmendar-ı Peygamberî,Haz.Halid bin Zeyd,Ebû eyyûb el-Ensarî,’yi ziyaret,aynı zamanda,Sur diplerinde,muhasara sırasında,şehid düşmüş,Nim’elceyş,sahabî’leri de,EYÜP Camii Haziresinde ve civarındaki Kabristanlık’da medfûn,rical-i devlet,ulema ve sula’yı da ziyarettir.

Hazreti Fatih’in Makam Türbe’sini ziyaret,Fatih Camii Haziresinde ve civarda medfun,rical-i devlet, ulema ve sulaha’yı da,ziyaret demektir.Süleyman Efendi Hazret’lerinin,talebesi ve müntesiplerinin, Avrupa Yakasına geçtiklerinde,ziyaret ettikleri bir makam daha vardır; Unkapanı,Zeyrek yokuşunda, mütevazî bir kabir’de,ebedî istirahatında,Tokadî,Mehmed Emin Efendi Hazretleri,(k.s.)Nakşibendiyye Meşayihinden önemli bir şeyh...Hem buraya gelmişken,aynı yokuşta,hayatta iken yaptırdığı Medrese’nin yanında,mütavâzî,bir kabirde medfûn,Fatih,2.Beyazıd,Yavuz ve Kanûnî dönemlerinin Müftîy-i Benâm’I, Zembilli,Ali Cemâlî Efendi de ziyaret edilir.

Vakti müsaid olanlar,bu makamları ziyaretle iktifa etmezler,Yavuz Sultan Selim’e çıkarlar, Yavuz’u, Süleymaniye’ye inerler,Kanûnî’yi ve Hazire’de bulunanları,Bâyezid’ e geçip,Sultan 2.Bâyezid’i,Bâyezid-i Velî’yi,Cağaloğlu’nda,Türbe’de,Sultan 2.mahmud’u,Sultan 2.Abdülhamid’i,Sultanahmed Camii Yanındaki Türbesinde,Sultan 1.Ahmed’i,Ayasofya Türbe’lerinde medfûn,Padişah’ları ve Hanedan Mensuplarını,Sirkeci’deki Sultan 1.Abdülhamid Han Hazret’lerini,Galata Köprüsü’nü geçip,Karaköy’de bulunan, Yeraltı Camii içerisindeki Sahabe Efendilerimizi,Beşiktaş’ta,Cihan Padişahı,Kanûnî’nin süt Kardeşi,Yahya Efendi’yi,Beşiktaş’a giderken,yol üzerinde bulunan,Tophane’de,Kaputan-ı Derya,Kılıç Ali Paşa ile,Beşiktaş’ta bulunan,Kaputan-ı Derya,Sinan Paşa da ziyaret edilebilinir.

Avrupa Yakasındaki bu Ziyaret Mahallerini ziyaret ettinizi,hala biraz vaktiniz varsa,Fatih-Kocamustafapaşa’da,Sünbül Efendi’yi,Zeytinburnun’da,Merkez Efendi’yi,Seyyid Nizamı da ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul’un Anadolu Yakasında,İstanbul’un en eski ve en büyük Mezarlığı,Karacaahmedsultan Mezarlığı’nda,Süleyman Hilmi Silistrevî,(K.S.) Efendi Hazretlerini ziyaret ettiğinizde,bu Mezarlık’taki ve Anadolu Yakasındaki,bütün mezarlıklmarda medfûn,rical-i Devleti,ulema ve sulaha’yı da ziyaret etmiş olurlar.

Ayrıca,Üsküdar’da,Aziz Mahmud-u Hüdayi Hazretleri,Atîka Valide,Sultan Üçüncü Murad’ın annesi, Nurbanû Sultan,Cedide Valide,Sultan Dördüncü Mehmed’ in Zevcesi,İkinci Mustafa ve Üçüncü Ahmed’in Validesi, Emeti Gülnûş Sultan ve Şemsipaşa Camii Haziresinde medfûn,Şemsî Ahmed  Paşa ziyaret edilebilinir.

Evet,Bizler,Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebesi ve müntesipleri,yukarıda kısaca hülasa ettiğimiz ziyaret mahallerinin ziyaret edilmesini tavsiye ediyoruz.Mümkünse de ziyaretlere,Haz.Eyüp’ten başlanmasını tavsiye ediyoruz.Bu husus bu “Raporcu” niçin bu kadar rahatsız etmiştir?..

Rapor’cu arkadaşlarımız da ne bileyim?Kendilerine i’tibar edenlere, kendilerini ta’kip edenlere, başta, Tevfik Fikret olmak üzere,büyük mason’ların medfûn bulunduğu,Âşiyan,Sebetaist’lerin defn’edildiği, Üsküdar’da bulunan,Bülbülderesi,Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki Ermeni,İstanbul’un göbeğindeki,Şişli-Mecidiköy arasında bulunan Ermeni Mezarlıklarını ziyareti tavsiye edebilirler...

Diyanet İşleri Başkanlığı Rapor’unda,daha önce defe’âtle cevaplandırılan”Bunlar,İmam-Hatip Neslinden olan imamların sarkasında namaz kılmazlar,” Saçmalığını temcid pilavı gibi eveleyip, geveleyip tekrarlamışlar.Net cevap: “ Biiz,Ehl-i Sünnet mensuplarıyız,fasık’ın,facir’in de arkasında namaz kılarız,”Gerisi, lâf-u güzaftır.

Uzun yıllar önce,”Daru’lharb’de,müslüman ile,harbî arasındaki bir muamele’de,faiz hükmü verilir mi,verilmez mi?tarzındaki fıkhî  ve ilmî bir tartışmayı,”haşâ!Bunlar,Faize helal,diyorlar,”demek tek kelime ile ahlaksızlıktır,arsızlıktır.

Raporda,”Diyanet İşleri eski Başkanlarından Tayyar Altıkulaç hatıratında,kurslarda öğrencilere dikte edilen ve Başkanlık  arşivinde bulunduğunu ifade ettiği defterlerden birinde,”Devletin din görevlileri Deccalin ordusudur.Süleymancılık bir gün hükümran olacak,Süleymancı olmayanlar soğan doğranır gibi doğranacaktır,”cümlelerinin yer aldığını kaydetmektedir.”

Kim nerede,ne zaman kimlere dikte etmiş,cevabı yoktur.Not defteri kime aittir,eğer gerçekten böyle bir not defteri varsa,defter sahibi,Süleyman Efeni Hazret’lerinin,bütün talebe ve müntesiplerini ne hakla temsil ettiğini iddia edecektir?Hem sonra,Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebesi ve müntesipleri,”Süleymancılık,Süleymancı,Süleymancılar,”ta’bir ve terkiplerinden nefret ederler ve asla,        kullanmazlar.Diyanet Arşivinde,muhafazaya değer bulunan bu çok kıymetli(!)defter,Fetöcü,Diyanet müfettişleri tarafından,sözde, bulunduğu yere konulmuş olmasın!  (Dr.Tayyar Altıkulaç Bey’in.1400 Sahifelik, hacimli,Meşhur,”Zorlukları Aşarken,”adını verdiği, Hatıratını, F.E.T.Ö., Terör Örgütü’nüne aid olup kapatılan UFUK Yayınları yayınlamıştı da!...

“ Cemaatin Güney illeri sorumlusu,eski milletvekili,Hilmi Türkmen’in beyanına göre,Kacar’ın   mehdîden önce gelmesi beklenen Hz.İsa olduğuna inanılmaktadır.”

Merhum,Hilmi Türkmen,Ekim 1969 tarihine kadar,Diyanet İşleri Bıaşkanlığı’nın İçel İli, Vaiziyidi.Hiçbir zaman Cemaatin Güney illeri sorumluisu olmadı,zaten böyle bir makam ve mevki de hiç olmadı. Dolaysıyla Merhum,Hilmi Türkmen’in de böyle bir beyanatı olmamıştır.Bizim tespitlerimize göre, 1970’li yılların başında,Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki,F.E.T.Ö.’cü,kimi müfettişler,Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe’sinden olduğu iddiasındaki bir meczuba bir miktar para vererek, hâşâ! ”Kemal kacar,Hazreti İsa’dır,dedirtmişler ve bunu talebe arasında yayın,demişler,”

Duruma muttalî olduğumuzda,devrin büyüğü,Kemal Kacar Beyağabey,güldü-geçti ve”Zavallılar,iftira edeceksiniz,bari üzerimize yapışacak,tutacak bir iftirada bulununuz.Bizler,EL-Hamdüli’llâh,ilim ehliyiz,Kur’ân-ı  Kerim’den Hazreti İsa’nın babasız olarak dünya’ya geldiğini biliyoruz.Benim babam var,Eskişehir’li Kacar Hanedanına mensup,Halil Kacar,Validem,Zehra Hanım.Kardeşlerim,Nihad,Celal ve Necla...Fitne’yi bizde değil başka yerlerde arasınlar,” buyurmuştu.

Rapora imza atan arkadaşlar,farz’edelimki,doğru,birisi çıktı,defterine,”Devletin din görevli’leri Deccalin ordusudur,” diye yazdı.Bir diğeri çıktı,Kemal Kacar,mehdî’den önce gelmesi beklenen Haz.İsa olduğuna inanılmaktadır,”dedi.Bunları,yazanlar,söyleyenler,Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebesini ve müntesiplerinin bütününü mü temsil ediyorlar.Bir-iki sapığın veya meczubun saçmaca beyanları bizleri bağlar mı?...

İmam-Hatip Neslinden birisi,İstanbul Yüksek İslam Enstitü’sü me’zunu,İstanbul’un büyük ilçe’lerinden birisinide uzun müddet müftülük yapmış bir Diyanet Mensubu...

Hasan Mezarcı,çıktı.Altın renginde bir cübbe giydi,sarık sardı,eline bir asa aldı.”Ben,Hazreti İSA’yım,düşün arkama,”dedi.Pekiyi! Şimdi,ne diyeceğiz?Bütün İmam-Hatip Nesli mensupları, kendilerini Haz.İsa zanneden birer sapıktırlar mı diyeceğiz?..

Yine İmam-Hatip Neslinden,İstanbul Yüksek İslam Enstitü’sü Me’zunu,müftülük yaptı,sonra Akademisyenliğe intisap etti.Türkiye’nin,en büyük ve en önemli,İlahiyat Fakültesinde,Marmara Üniversitesi,İlahiyat Fakülte’sinde dekanlık yaptı.

Zekeriyya Beyaz.Çıktı,”Kurban sadaka demektir,Kurban olarak hayvanların boğazlanması vahşettir, Hayvanları kesmeye lüzum yok,tavuk-Horoz da,hatta yumurta bile kurban niyyetine sadaka olarak verilir,”Şimdi,”bütün İmam-Hatip Nesli,Zekeriyya Beyaz gibi i’tikad’ları bozuk,sapıklar mı       diyeceğiz?...”

Bu Rapor’a imza atan değerli arkadaşlar,Deccallerin,bilhassa,ahir zaman decacilesi’nin en mühim vasıfları,çok yalancı ve iftiracı olmalarıdır.Sözleri,halleri ve tavırları bütünüyle yalan,iftira ve buhtandır.

Sanki,sizler de,daha önceleri defe’âtle yalan,iftira ve buhtan olduğu kat’î olarak tespit edilen,yalan,iftira ve buhtan’ları tekrar ederek,Deccalin ordusu olduğunuzu isbata çalışıyorsunuz...

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ertugrul 2019-11-23 02:20:29

Hocam yaziniz ekmel, lakin teessüfle ifade edeyimki bu gibi safsatalari arkadaslardan her zaman duyardik.Sarktaki meshur mübalaga kültüründen bizde fazlasiyla nasibini alanlardandik,. Sair cemaat,lerdede ayni taassub vardi bugünde kafi mikdar var,sadece bize mahsus degil.Bugün hala Resmi imamlarin arkasinda namaz kilmayan bir cok arkadasimiz vardir.Kendi cemat,inin disindakilere sasi bakan hayli arkadas vardir.Ha bu böylede Diyanet camiasi masummu aslaa bunu demek istemiyorum onlardada bir taassub almis basini gidiyor.Hasili umum alemiislamda müslümanlar kirilip tuz buz olmus bir araba camina benziyorlar.Bunun icinde bir türlü bellerini dogrultamiyor bu durumu firsata ceviren müstevlilerde cocuk gürestirir gibi müslümanlari birbirine düsürüyorlar zillet icinde zillet

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı