Gelecekte hayvansal proteine ulaşmanın daha da zorlaşacağı var sayılmaktadır. Çünkü 2050’lı yıllarda dünya nüfusunun yaklaşık dokuz milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Bu nedenle yeni alternatif çevre dostu ve sürdürülebilir protein kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2009 yılında yayınladığı raporda yenebilir böceklerin önemli bir potansiyel olabileceğini belirtmektedir. Sığırın %40, tavuk ve domuzun %55, böceklerin ise %80’i tüketilebilir ve sindirilebilir olduğu saptanmıştır. Esasen 113-130 ülkede (Güneydoğu Asya ve Pasifik, Sahra Altı Afrika, Orta ve Güney Amerika) yaklaşık 3000-3071 etnik grup tarafından en az 2140 tür gıda böceği doğal bir yiyecek olarak tüketilmektedir. Ancak bu gün yukarıda belirtilenler dışındaki toplumlar tarafından kültürel ve dinsel nedenler ile yenebilir böcekler protein kaynağı olarak kabul görmemektedir.

Diğer bir alternatif protein kaynağı olarak tek hücreli protein (SCP) olarak adlandırılan protein kaynağı önerilmektedir. SCP tek hücreli olan alg, maya, bakteri ve mantar hücrelerinin kurutulması sonucu elde edilmektedir. SCP biyoprotein, mikrobiyal protein veya biyokütle olarak da adlandırılmaktadır. Bu proteinin insan ve hayvanların beslenmesinde protein açısından zengin takviyeler veya bileşenler olarak kullanılabileceği bildirilmektedir. Tek hücreli protein, üretimi için geniş arazi veya büyük su kaynaklarına gerek duyulmadığı gibi üretilmeleri kısa zaman (yosun: 3–6 saat, bakteri: 30 dakika ila 2 saat, maya: 40 dakika ila 3 saat) içinde, çok yüksek miktarda biyokütle elde etme olanağı sağlama gibi avantajları nedeniyle bitki protein kaynaklarına iyi bir alternatif olacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca üretimleri mevsimsel ve iklimsel değişikliklerden etkilenmez, yıl boyunca üretilebilir. Bitkisel protein kaynaklarında olduğu gibi çevreye sera gazı salınmaması da diğer bir avantaj olarak görülmektedir. SCP besin değeri açısından değerlendirildiğinde ise bitki ve hayvan kaynaklarına göre nispeten daha ucuz olan yüksek protein (zengin amino asit içeriği), nükleik asit, mineraller, enzimler ve vitaminler bakımından da oldukça zengin bir kimyasal bileşime sahiptir. Her ne kadar protein dendiğinde aklımıza genellikle tavuk, dana eti veya bitkisel proteinlerden olan baklagilllergelse de ilave protein kaynaklarının bulunması için arayış sürmektedir.Hepinize sağlıklı mutlu haftalar diler, saygılarımı sunarım.

Kaynaklar

Gahukar, R. T. (2020). Edible insects collected from forests for family livelihood and wellness of rural communities: A review. Global Food Security, 25(December 2019), 100348. doi:10.1016/j.gfs.2020.100348

Ghorai, S., Banik, S. P., Verma, D., Chowdhury, S., Mukherjee, S. ve Khowala, S. (2019). Fungal biotechnology in food and feed processing. Comprehensive Biotechnology (Third Edit., C. 3). Elsevier. doi:10.1016/B978-0-444-64046-8.00189-0

Orsi, L., Voege, L. L. ve Stranieri, S. (2019). Eating edible insects as sustainable food? Exploring the determinants of consumer acceptance in Germany. Food Research International, 125(July), 108573. doi:10.1016/j.foodres.2019.108573

Sharif, M., Zafar, M. H., Aqib, A. I., Saeed, M., Farag, M. R. ve Alagawany, M. (2021). Single cell protein: Sources, mechanism of production, nutritional value and its uses in aquaculture nutrition. Aquaculture, 531(September 2020), 735885. doi:10.1016/j.aquaculture.2020.735885