Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
Yanlış bilgi paylaşımı
Köşe yazarlarının yalan haber, doğrulama girişimleri ve köşe yazarlığı hakkında yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Ayrıca hatalı bilgi paylaşan yazarlar listesinde yazarların yüzde doksanı yer alıyor. Anket sonuçlarında...
Tabii haklar
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun (Anayasasının) birinci maddesinde; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve yönetim şeklinin halkın kendi kaderinin kendisi tarafından belirlenmesi esasına dayandığı, vurgulanır.  Cumhuriyetin...
Haklar ve hürriyetler
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı hem hürriyetleri düzenleyen bazı maddeler içeriyor, hem de Devlet idaresiyle ilgili bazı yenilikler getiriyordu. Fermanda yer alan hürriyetler:  "Herkesin canı, malı, namusu, ırzı güvence altına...
Aklın ermediği gerçekler
'Kolayca inanma ve inandırılmayı her zaman saflığa ve bilgisizliğe vermekte haksız değiliz. Şöyle bir şey öğrendiğimi sanıyorum eskiden:  İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir; ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı...
Onurlu bir hayat için
İnsan hakları düşüncesi, siyasi iktidarların sınırlandırılması düşüncesine paralel olarak doğar. İnsan haklarının ulusalüstü bir nitelik kazanması ise uluslararası ilişkilerin büyük bir gelişme gösterdiği 20. yüzyılda ve özellikle...
Savaşların İnsancıllaştırılması
19. yüzyılda insan hakları alanında uluslararası hukuk düzeyinde ele alınan iki önemli sorun vardı. Bunlardan birincisi köleliğin kaldırılması çabaları, diğeri ise savaş hukuku ile ilgili insancıl gelişmelerdi. Yapılan çalışmalarda...
Geleneksel haklar
Demokratik toplumlarda kişilere tanınan hürriyetler, Jellinek'in artık klasikleşen ve genellikle benimsenen sınıflandırması ile, negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları diye üç büyük kategoriye ayrılır:...
Doğal yaşama sözleşmesi
Romalılar düşünsel yaşam alanında değil, kurdukları devlet ve hukuk sistemi ile yani pratik alanda çok ileriydiler. Bilindiği gibi kurdukları hukuk sistemi ve temel hukuki kavramlar, günümüz hukuk sistemlerinde bile etkisini sürdürür. ...
Ağaçlar deprem hasarını azaltır
Ağaçlar içinde bulundukları ekosistemler için vazgeçilmezdir. Onların yok olması; yaşama ortamının bozulması ve iklimi olumsuz yönde etkilenmesiyle tüm yaşamın yok olması anlamına gelir. Topraktan su ve mineral maddelerini, havadan karbondioksit...
Bildiğini zannetmek
Yaşadığımız bu tuhaf, acayip dünyada biz ve hayatlarımız var olan her şeyin içindeyiz. Öğrendiğimiz milyonlarca bilgi arasında doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular mevcut. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük...
Hükümetler bozulursa
İnsan haklarının kabul edilmesiyle iktidarın sınırlandırılması arasında yakın ilişki bulunur. İktidarın insan haklarını tanıması ve ona dayanması, otoritesini bireylerle paylaşmasını ve yetkisini onlar lehine sınırlandırmasını gerektirir....
Güneşin hediyesi
UVB ışınları güneşin dik açı ile geldiği dalga boyunda bulunuyor. Dünya üzerinde UVB alımı yani D vitamini sentezi için sadece güneşin yeterli olduğu bölgeler 37. kuzey paraleli ile 37. güney paraleli arasında kalan Ekvator. Bu da...
Yaşam savaşı
Dünya kaynakları azaldıkça; o kaynakları elde tutanlarla, o kaynaklardan yararlanmak ve kontrol etmek isteyenler arasındaki savaşı sürüyor. Aşırı tüketim ve özensiz kullanım nedeni ile dünya kaynaklarının daha da azalmasından dolayı ileride...
Yaşama anlam vermenin metodu
"Dünyanın anlamı dünyanın dışındadır" der, Avsturyalı filozof Ludwig Wittgenstein. İnsanların gün içinde yaşadıklarına hayat denirse bu hayatın anlamına bir mana yüklenmediğinde anlamsızlık yaşanır. Öyleyse bu anlam dünyanın dışında...
Kanseri iyileştiren adam
Kanser hastalarının yüzde 90'ını tedavi eden Dr. Budwig 2003 yılında 95 yaşındayken öldü.  Yan etkilere neden olmayan toksik olmayan maddeler kullanarak her türlü kanseri kalıcı olarak iyileştirdi. Şaşırtıcı başarısından...
Güçlü olan adil midir?
Adalet nerededir, insanın içinde mi yoksa dışarıda mı? Kimdir adil; güçlüler mi güçsüzler mi, kahramanlar mı korkaklar mı, zenginler mi yoksullar mı? Hepimizin iyi bir şekilde birlikte yaşamasını sağlayan yoldan başka bir şey değildir...
Kuvvetler ayrılığı
"Montesquieu'nun politika öğretisi; dengeye, iktidarın iktidarla sınırlanmasına dayanır." Kurumun gerçek amacına uygun bir gerekçeyle "Kuvvetler Ayrılığı"nı savunmasını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Montesquieu'ya göre...
Geleneksel argümanlar
İlginç bir dönemdeyiz. Politikadan ekonomiye, sosyal bilimlerden kültüre dek yaşam içinde önceden tanımlanmış bütün alanlarda, mevcut değer yargılarının altüst olduğu, bilgi nesnesini incelemeye yarayan yöntem ve araçların ihtiyacı...
Kentlerin öteki yüzü
Özellikle Türkiye'de tatil deyince akıllara gelen tek düşünce güneş deniz ve kumdan ibaret. Kültür turizminin alternatifiymiş gibi gezginlerin karşısına konan bu üçgen tatil anlayışı bugün artık popülerliğini yitirdi. Gezginler...
Liderlerin gölgesinde
Yüzyıllar boyunca düşünceleri ile Doğu Asya'yı derinden etkileyen Çinli filozof Konfiçyus'a göre asil bir insan, dokuz şeye büyük dikkat ve itina göstermelidir: 'Gözlerine dikkat etmelidir; açıkça görmesi için. Kulaklarına...
On yıl önce...
- Rusya'da yılda 12 binin üzerinde kadın, aile içi şiddet sonucunda hayatını kaybediyor.  - 15 yaşındaki İngilizlerin yarısı uyuşturucu kullanmış dörtte biri sigara içiyor.  - Çin'de 44 milyon kadın kayıp.  –...
Söz dile geldi mi?
Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği askerlerden biri gelip telaşla: - 300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru yaklaşıyor, der. Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: - Bizde onlara yaklaşıyoruz.....
Hangi istiklal vardır ki
"... Hepiniz bilirsiniz ki, Avrupa'nın en önemli devletleri, Türkiye'nin zararıyla, Türkiye'nin gerilemesiyle ortaya çıkmışlardır. Bugün bütün dünyayı etkileyen, milletimizin hayatını ve ülkemizi tehdit altında bulunduran,...
Özgürlük bir bütündür
Toplumda hemen her vesile ile "insan hakları" kavramı söz konusu edilir. Sosyal bilimlerin hemen bütün alanlarının ilgilendiği özgürlük kavramının, birçok tanım denemesi bulunuyor. 1789 tarihli "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi"nin dördüncü...
Ne yağmur ne fırtına
Çok eski devirlerden kalan yaygın bir inanca göre, bir taşın kerameti olduğuna inanılırdı: "Türklerin atalarına göklerden gelen sihirli bir taş armağan edilmişti. Bu taş her devirde Türk Samanlarının ve büyük Türk komutanlarının ellerinde...
Kimse size yalan söyleyemez
Hipnoterapist David J. Lieberman, 'Size Kimse Yalan Söyleyemez” adlı kitabında, kandırılanlar için 'Yalan dedektörü” olmanın ipuçlarını veriyor. Klinik psikoloji alanında dünyaca tanınan ve kısa süreli terapide devrim niteliği...
Küçük yalanlardan büyük yalanlara
Reklamcılık, ek küçük yalanlardan büyük yalanlar üretmektir. Reklam projesi oluşturulurken algı farkı yaratma felsefesiyle hareket ederler. Temel hedef bu marka beni anlıyor benim gibi düşünüyor duygusu vermektir. Algı farkı yaratma dönemdeyiz...