Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
Doğallığın ruhunu soydular
Eskiden her şey doğaldı. Sahtelik icat olunca doğallığın da ruhunu soydular. Türlü oyunlar kuran ülkeler gıda pastasından pay alma yarışına girdiler.  Çıkar sağlayan bu ülkeler gıda terörü, savaşı haline getirdi. Ucuza mal edip...
Bencillik mottosu
Bencil düzen çamurlu bir dere gibi, içine kim düşse kirletir. Hayatta kalma ihtiyacından doğar bencillik. Öte yandan merhamet de aynı sebeple doğmuştur. Toplumsal yaklaşımla insan zaten bencil bir yaratıktır. Oysa birey kendi çıkarına yaptığı...
Her çağ kendi doğrusunu yaratır
Her çağda kendi doğrusunu kuran insanların inşa ettiği bir yaşam, sonsuzca değişme kapasitesine sahiptir. Kıtalar, iklimler, ülkeler değişmekte, yok olmakta. Umursanmayan savaş ve acı sürerken buna tanık olmak ve seyretmek ne kadar zorsa...
Ne yersen o’sun
Üretim artarken satın alınan tarım ilacı da artıyor. Tarım ilaçlarının yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada kalabiliyor. Ciddi çevre kirliliğine neden olan ilaçlar havaya ve yer altı sularına...
Türklerin Keşifleri (3)
Abdüsselam : ( 1926 - ?) Pakistanlı Fizik Bilgini, ilk Nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı.  Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur'den önce mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul'un fethinin manevi babasıdır. Fatih Sultan Mehmet'...
Türklerin keşifleri 2
Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17. yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.  Huneyn Bin İshak : ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.  İbni Baytar : ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve...
Türklerin Keşifleri (1)
Tarihte bilimsel buluşlarıyla dünyaya büyük hizmetlerde bulunan Türkler dünyaya önder oldular.  Yüzyıllar sonra yabancı bilim adamları bu buluşları geliştirmeye başladılar. Türklerin yaptığı kâşifleri yeniden yaparak sahiplendiler....
Sibernetik dahi
Artuklu döneminin en önemli mucidi Ebu'l İz İbni İsmail İbni Rezzaz El-Cezeri, sibernetik alanının kurucusu olarak kabul edilir. Diyarbakır'da Artuklu sarayında Müslüman bir bilim adamı, fizikçi, robot ve matrix ustası. Lakabını...
Yanlış bilgi paylaşımı
Köşe yazarlarının yalan haber, doğrulama girişimleri ve köşe yazarlığı hakkında yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Ayrıca hatalı bilgi paylaşan yazarlar listesinde yazarların yüzde doksanı yer alıyor. Anket sonuçlarında...
Tabii haklar
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun (Anayasasının) birinci maddesinde; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve yönetim şeklinin halkın kendi kaderinin kendisi tarafından belirlenmesi esasına dayandığı, vurgulanır.  Cumhuriyetin...
Haklar ve hürriyetler
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı hem hürriyetleri düzenleyen bazı maddeler içeriyor, hem de Devlet idaresiyle ilgili bazı yenilikler getiriyordu. Fermanda yer alan hürriyetler:  "Herkesin canı, malı, namusu, ırzı güvence altına...
Aklın ermediği gerçekler
'Kolayca inanma ve inandırılmayı her zaman saflığa ve bilgisizliğe vermekte haksız değiliz. Şöyle bir şey öğrendiğimi sanıyorum eskiden:  İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir; ruh ne kadar yumuşak olur, ne kadar az karşı...
Onurlu bir hayat için
İnsan hakları düşüncesi, siyasi iktidarların sınırlandırılması düşüncesine paralel olarak doğar. İnsan haklarının ulusalüstü bir nitelik kazanması ise uluslararası ilişkilerin büyük bir gelişme gösterdiği 20. yüzyılda ve özellikle...
Savaşların İnsancıllaştırılması
19. yüzyılda insan hakları alanında uluslararası hukuk düzeyinde ele alınan iki önemli sorun vardı. Bunlardan birincisi köleliğin kaldırılması çabaları, diğeri ise savaş hukuku ile ilgili insancıl gelişmelerdi. Yapılan çalışmalarda...
Geleneksel haklar
Demokratik toplumlarda kişilere tanınan hürriyetler, Jellinek'in artık klasikleşen ve genellikle benimsenen sınıflandırması ile, negatif statü hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları diye üç büyük kategoriye ayrılır:...
Doğal yaşama sözleşmesi
Romalılar düşünsel yaşam alanında değil, kurdukları devlet ve hukuk sistemi ile yani pratik alanda çok ileriydiler. Bilindiği gibi kurdukları hukuk sistemi ve temel hukuki kavramlar, günümüz hukuk sistemlerinde bile etkisini sürdürür. ...
Ağaçlar deprem hasarını azaltır
Ağaçlar içinde bulundukları ekosistemler için vazgeçilmezdir. Onların yok olması; yaşama ortamının bozulması ve iklimi olumsuz yönde etkilenmesiyle tüm yaşamın yok olması anlamına gelir. Topraktan su ve mineral maddelerini, havadan karbondioksit...
Bildiğini zannetmek
Yaşadığımız bu tuhaf, acayip dünyada biz ve hayatlarımız var olan her şeyin içindeyiz. Öğrendiğimiz milyonlarca bilgi arasında doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular mevcut. Bildiğini zannetmek öğrenmenin en büyük...
Hükümetler bozulursa
İnsan haklarının kabul edilmesiyle iktidarın sınırlandırılması arasında yakın ilişki bulunur. İktidarın insan haklarını tanıması ve ona dayanması, otoritesini bireylerle paylaşmasını ve yetkisini onlar lehine sınırlandırmasını gerektirir....
Güneşin hediyesi
UVB ışınları güneşin dik açı ile geldiği dalga boyunda bulunuyor. Dünya üzerinde UVB alımı yani D vitamini sentezi için sadece güneşin yeterli olduğu bölgeler 37. kuzey paraleli ile 37. güney paraleli arasında kalan Ekvator. Bu da...
Yaşam savaşı
Dünya kaynakları azaldıkça; o kaynakları elde tutanlarla, o kaynaklardan yararlanmak ve kontrol etmek isteyenler arasındaki savaşı sürüyor. Aşırı tüketim ve özensiz kullanım nedeni ile dünya kaynaklarının daha da azalmasından dolayı ileride...
Yaşama anlam vermenin metodu
"Dünyanın anlamı dünyanın dışındadır" der, Avsturyalı filozof Ludwig Wittgenstein. İnsanların gün içinde yaşadıklarına hayat denirse bu hayatın anlamına bir mana yüklenmediğinde anlamsızlık yaşanır. Öyleyse bu anlam dünyanın dışında...
Kanseri iyileştiren adam
Kanser hastalarının yüzde 90'ını tedavi eden Dr. Budwig 2003 yılında 95 yaşındayken öldü.  Yan etkilere neden olmayan toksik olmayan maddeler kullanarak her türlü kanseri kalıcı olarak iyileştirdi. Şaşırtıcı başarısından...
Güçlü olan adil midir?
Adalet nerededir, insanın içinde mi yoksa dışarıda mı? Kimdir adil; güçlüler mi güçsüzler mi, kahramanlar mı korkaklar mı, zenginler mi yoksullar mı? Hepimizin iyi bir şekilde birlikte yaşamasını sağlayan yoldan başka bir şey değildir...
Kuvvetler ayrılığı
"Montesquieu'nun politika öğretisi; dengeye, iktidarın iktidarla sınırlanmasına dayanır." Kurumun gerçek amacına uygun bir gerekçeyle "Kuvvetler Ayrılığı"nı savunmasını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Montesquieu'ya göre...
Geleneksel argümanlar
İlginç bir dönemdeyiz. Politikadan ekonomiye, sosyal bilimlerden kültüre dek yaşam içinde önceden tanımlanmış bütün alanlarda, mevcut değer yargılarının altüst olduğu, bilgi nesnesini incelemeye yarayan yöntem ve araçların ihtiyacı...
Kentlerin öteki yüzü
Özellikle Türkiye'de tatil deyince akıllara gelen tek düşünce güneş deniz ve kumdan ibaret. Kültür turizminin alternatifiymiş gibi gezginlerin karşısına konan bu üçgen tatil anlayışı bugün artık popülerliğini yitirdi. Gezginler...