Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
Yunanlıların Türk katliamı 2 
...Nisan ayında ayaklanma, genelleşmişti. Her yerde, daha Önceden kararlaştırılmış bir işareti almış gibi, köylüler ayaklanmakla ve yakalayabildikleri bütün Türkleri, erkeğiyle, kadınıyla, çocuklarıyla, kıyımdan geçirmekte idi. "Hiçbir...
Yunanlının Türk katliamı! 
Tarihçi George Finiay yunanlıların Türklere yaptığı katliamları adalet ile anlattır: 1821 Nisanında, 20.000 kişiye yakın bir Müslüman nüfus, Yunanistan'da dağınık olarak yaşıyor ve tarımda çalışıyordu. Ayaklanma çıkmasının...
86 yıl sonra Ayasofya
Ayasofya 86 yıl sonra Türkiye'yi kendi bahçesi sananlara rağmen gerçek kimliğine döndü.  Hayal dünyasında yaşayan batı, yaptıkları hain savaşları, acımasızca döktükleri, içtikleri kanı unutmuş, söz söyleme gafletinde bulundu....
Atatürk için yas -2-
İtalyan heyetine eski Milletler Cemiyeti delegesi Baron Aloisi, Fransız heyetine içişleri bakanı Sarraut, Yunanistan heyetine ise başbakan Metaksas başkanlık ediyordu. Onların arkasından Türk hükümeti üyeleri, milletvekilleri, devlet memurları...
Atatürk için yas
D. von Mikusch'un 1929 baskılı ''Gazi Mustafa Kemal'' kitabının arasından çıkan 1938 yılına ait bir gazete küpüründe Atatürk'ün cenaze töreni anlatılıyordu: Atatürk İçin Yas; Ankara, 21 Kasım 1938. Atatürk'ün...
Atatürk üzerine
80 küsür sene önce tenis maçı izlerken fotoğrafı var, yüzerken, sahilde kumda otururken, kürek çekerken, at binerken, konser izlerken, zeybek oynarken, dans ederken, heykel incelerken fotoğrafı var. Salıncakta çocuk gibi gülerek sallanırken...
Biyoterörizm 2
Ülkemizin bazı bölgelerinde yerel halkın, naylon torba içinde tarlalarına uçakla atılan böceklere rastladıkları bizlere ulaştıysa da araştırılıp araştırılmadığı hakkında bilgimiz bulunmuyor. Bu yüzden Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği...
Biyoterörizm 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçen yıldan başlamak üzere 7 Haziran tarihini, 'Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak ilan etti. Gıda Güvenliği, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer alabilecek olan...
 Türk dili ve Türk tarihi (2)
Asur ve eski Doğu kaynaklarının bildirdiğine göre Udlar (Kudlar) M.Ö. III. binli yıllarda görülür ve onlar biraz daha sonra Hazar Denizi civarlarında yaşayan Udlara (Udin, Budinlere) dayanır (Yelnitskiy A.L, 1974, 4). Bizim gördüğümüze göre,...
Türk dili ve Türk tarihi 1
Türk dili ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Tatar âlimi  Prof.Dr. Mirfatih Zekiyev'in eserleri,  bilim âleminde son derece ciddi yayınlar olarak değerlendirilir.  Türkoloji alanında ün salan Zekiyev'in,...
Mihrican ve Nevruz kimin bayramı
Mihrican kelimesi, Ârî panteonunda ışığın (güneş kursuyla sembolize edilir) ve gerçeğin tanrısı olan Mithra'nın (Mihr) adından Parthça (Orta Farsça'nın batı kolu) '-akāna” ekiyle türetilmiştir (Mithrakāna > Mihregān...
Türk kelimesinin etimolojisi 2
Çin İmparatoru, M.S. 585 yılında Gök-Türk Kağanı İşbora'ya gönderdiği bir mektupta ‘Büyük Türk Kağanı' hitabını kullanmış, İşbora'dan aldığı cevap mektubunda ise ‘Türk milletinin Tanrı tarafından kuruluşundan...
Türk kelimesinin etimolojisi 1
Türkler binlerce yıldan beri tarih sahnesinde yer almaktadır. Mark Sykes'ın ‘Eğer kendilerini tanımış olsaydınız Türklere hayran olurdunuz!' dediği Türklerin kimler olduğunu öğrenmek için Türk kelimesinin kökenine bakalım:...
Bizim nesli küçümsemeyin
Bizim nesli küçümsemeyin, diye başlıyor Nüzhet Altınel'in geçmişin özetini çıkardığı satırları: 'Bizler ilkokulda yurt bilgisi, lisede modern mantık, sosyoloji ve felsefe okuyan nesiliz. Onun için biz "Kim 500 Milyar İster" programında...
 Corona günleri
...  ve insanlar evde kaldılar, kitap okudular ve dinlediler, dinlendiler, egzersiz yaptılar, sanat yaptılar, oyun oynadılar ve yeni varoluş yollarını öğrendiler, durdular daha derinden dinlediler , biri meditasyon yaptı, biri dua etti, biri...
Cehalet simsarları
"Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demagog bir basın, zaman içinde kendisi gibi bir halk yaratır" sözünün sahibidir Joseph Pulitzer. Şu yazılanlara, ekranlarda yuvarlak masa konuşanlara bir bakın. Ne kadar kompleksli, ruh sağlığı,...
Aşı enstitüsünün başarıları
Cumhuriyet döneminde Ankara'da Hıfzıssıhha Enstitüsü, halk sağlığının korunması amacı ile laboratuar hizmetlerini yürütmek için kuruldu. 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü,  2 Kasım 2011 tarihinde kapatıldı. ...
Bir tutsaklık hali
Hangi uğursuzluk, hangi lanet dünyanın üstüne çöktü de ne bilgi ne de en yüksek teknoloji işe yaramadı da buruşturup atıverdi çöpe. Başına öyle bir iş geldi de çaresiz kalıverdi akıl. Bilgi aklın neticesi olduğu için akıldan...
21. Yüzyılın cahilleri 
Bu ıssız dünyayı seslendiren, ona egemen olan zekâdır. Fakat zeki bir beynin kendi varlığını sorgulayacak düzeye gelmesi için, ne kadar gelişmesi gerekir?  Bizden daha hızlı, daha güçlü, daha dayanıklı ve birçok konuda daha üstün...
Empati kişiyi insan yapar mı
İnsan olmak ne demektir?  İnsan davranışlarının biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel temelleri bulunur. Biyoloji bu soruyu 'Eğer DNA'nız Homo Sapiens‘lerle uyuşuyorsa, insansınızdır” seklinde cevaplar. Fakat...
Sadece kendi olmak
Sadece kendi olmanın güzel bir yolculuk olduğunu savunan yazar, uyumsuz bir insanın mütevazılığını çünkü özgürleştiğini savunuyor: İtaatkâr insanlar, bireyselliği olmayan insanlar, ifade özgürlüğü olmayan insanlardır. Hiçbir şeye...
Başkalarının sınavı gibiyiz 
Başkalarının sınavı gibiyiz sanki o yüzden hayat sınavında başarısız oluyoruz. Ya ayağımız takılıyor, ya dirseğimiz çarpıyor bencil duvarlara. Onun için yalnızlığa yöneliyoruz istemeden. Bencillik hayat standardı olduğundan beri...
Kitlesel yanılsama
Mandela Etkisi, (Mandela efekti) büyük insan gruplarının aynı yanlış hatıraları aynı anda ve aynı biçimde hatırlamalarının gözlenmesi sonucu ortaya çıkmış bir terim. Asıl ilginç olan benzer şeyleri pek çok insanın benzer şekilde...
İnsan olmayı anlamak
Herkesin kendinden yana olması diğerinin hakkını, özgürlüğünü kısıtlar. Kişi naif olmalı ki, diğerinin hakkını kısıtladığını anlasın. "İnsan" varlıkların en üstün en zekisi, unutup hatırlayan, var olup sonra bozulan, yokluğunda...
Hitler’in sanatoryumu
Korkunç olayların yaşandığı  Heilstätten Berlin yakınlarında sanatoryumda nazi döneminde, hastanede yatan tüberküloz  hastaları  acımasız deneylerle  öldürüldü. Bu kurbanlardan bir tanesinin  hasta numarası 106...
Doğallığın ruhunu soydular
Eskiden her şey doğaldı. Sahtelik icat olunca doğallığın da ruhunu soydular. Türlü oyunlar kuran ülkeler gıda pastasından pay alma yarışına girdiler.  Çıkar sağlayan bu ülkeler gıda terörü, savaşı haline getirdi. Ucuza mal edip...
Bencillik mottosu
Bencil düzen çamurlu bir dere gibi, içine kim düşse kirletir. Hayatta kalma ihtiyacından doğar bencillik. Öte yandan merhamet de aynı sebeple doğmuştur. Toplumsal yaklaşımla insan zaten bencil bir yaratıktır. Oysa birey kendi çıkarına yaptığı...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı