Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
 Türk dili ve Türk tarihi (2)
Asur ve eski Doğu kaynaklarının bildirdiğine göre Udlar (Kudlar) M.Ö. III. binli yıllarda görülür ve onlar biraz daha sonra Hazar Denizi civarlarında yaşayan Udlara (Udin, Budinlere) dayanır (Yelnitskiy A.L, 1974, 4). Bizim gördüğümüze göre,...
Türk dili ve Türk tarihi 1
Türk dili ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Tatar âlimi  Prof.Dr. Mirfatih Zekiyev'in eserleri,  bilim âleminde son derece ciddi yayınlar olarak değerlendirilir.  Türkoloji alanında ün salan Zekiyev'in,...
Mihrican ve Nevruz kimin bayramı
Mihrican kelimesi, Ârî panteonunda ışığın (güneş kursuyla sembolize edilir) ve gerçeğin tanrısı olan Mithra'nın (Mihr) adından Parthça (Orta Farsça'nın batı kolu) '-akāna” ekiyle türetilmiştir (Mithrakāna > Mihregān...
Türk kelimesinin etimolojisi 2
Çin İmparatoru, M.S. 585 yılında Gök-Türk Kağanı İşbora'ya gönderdiği bir mektupta ‘Büyük Türk Kağanı' hitabını kullanmış, İşbora'dan aldığı cevap mektubunda ise ‘Türk milletinin Tanrı tarafından kuruluşundan...
Türk kelimesinin etimolojisi 1
Türkler binlerce yıldan beri tarih sahnesinde yer almaktadır. Mark Sykes'ın ‘Eğer kendilerini tanımış olsaydınız Türklere hayran olurdunuz!' dediği Türklerin kimler olduğunu öğrenmek için Türk kelimesinin kökenine bakalım:...
Bizim nesli küçümsemeyin
Bizim nesli küçümsemeyin, diye başlıyor Nüzhet Altınel'in geçmişin özetini çıkardığı satırları: 'Bizler ilkokulda yurt bilgisi, lisede modern mantık, sosyoloji ve felsefe okuyan nesiliz. Onun için biz "Kim 500 Milyar İster" programında...
 Corona günleri
...  ve insanlar evde kaldılar, kitap okudular ve dinlediler, dinlendiler, egzersiz yaptılar, sanat yaptılar, oyun oynadılar ve yeni varoluş yollarını öğrendiler, durdular daha derinden dinlediler , biri meditasyon yaptı, biri dua etti, biri...
Cehalet simsarları
"Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demagog bir basın, zaman içinde kendisi gibi bir halk yaratır" sözünün sahibidir Joseph Pulitzer. Şu yazılanlara, ekranlarda yuvarlak masa konuşanlara bir bakın. Ne kadar kompleksli, ruh sağlığı,...
Aşı enstitüsünün başarıları
Cumhuriyet döneminde Ankara'da Hıfzıssıhha Enstitüsü, halk sağlığının korunması amacı ile laboratuar hizmetlerini yürütmek için kuruldu. 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü,  2 Kasım 2011 tarihinde kapatıldı. ...
Bir tutsaklık hali
Hangi uğursuzluk, hangi lanet dünyanın üstüne çöktü de ne bilgi ne de en yüksek teknoloji işe yaramadı da buruşturup atıverdi çöpe. Başına öyle bir iş geldi de çaresiz kalıverdi akıl. Bilgi aklın neticesi olduğu için akıldan...
21. Yüzyılın cahilleri 
Bu ıssız dünyayı seslendiren, ona egemen olan zekâdır. Fakat zeki bir beynin kendi varlığını sorgulayacak düzeye gelmesi için, ne kadar gelişmesi gerekir?  Bizden daha hızlı, daha güçlü, daha dayanıklı ve birçok konuda daha üstün...
Empati kişiyi insan yapar mı
İnsan olmak ne demektir?  İnsan davranışlarının biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel temelleri bulunur. Biyoloji bu soruyu 'Eğer DNA'nız Homo Sapiens‘lerle uyuşuyorsa, insansınızdır” seklinde cevaplar. Fakat...
Sadece kendi olmak
Sadece kendi olmanın güzel bir yolculuk olduğunu savunan yazar, uyumsuz bir insanın mütevazılığını çünkü özgürleştiğini savunuyor: İtaatkâr insanlar, bireyselliği olmayan insanlar, ifade özgürlüğü olmayan insanlardır. Hiçbir şeye...
Başkalarının sınavı gibiyiz 
Başkalarının sınavı gibiyiz sanki o yüzden hayat sınavında başarısız oluyoruz. Ya ayağımız takılıyor, ya dirseğimiz çarpıyor bencil duvarlara. Onun için yalnızlığa yöneliyoruz istemeden. Bencillik hayat standardı olduğundan beri...
Kitlesel yanılsama
Mandela Etkisi, (Mandela efekti) büyük insan gruplarının aynı yanlış hatıraları aynı anda ve aynı biçimde hatırlamalarının gözlenmesi sonucu ortaya çıkmış bir terim. Asıl ilginç olan benzer şeyleri pek çok insanın benzer şekilde...
İnsan olmayı anlamak
Herkesin kendinden yana olması diğerinin hakkını, özgürlüğünü kısıtlar. Kişi naif olmalı ki, diğerinin hakkını kısıtladığını anlasın. "İnsan" varlıkların en üstün en zekisi, unutup hatırlayan, var olup sonra bozulan, yokluğunda...
Hitler’in sanatoryumu
Korkunç olayların yaşandığı  Heilstätten Berlin yakınlarında sanatoryumda nazi döneminde, hastanede yatan tüberküloz  hastaları  acımasız deneylerle  öldürüldü. Bu kurbanlardan bir tanesinin  hasta numarası 106...
Doğallığın ruhunu soydular
Eskiden her şey doğaldı. Sahtelik icat olunca doğallığın da ruhunu soydular. Türlü oyunlar kuran ülkeler gıda pastasından pay alma yarışına girdiler.  Çıkar sağlayan bu ülkeler gıda terörü, savaşı haline getirdi. Ucuza mal edip...
Bencillik mottosu
Bencil düzen çamurlu bir dere gibi, içine kim düşse kirletir. Hayatta kalma ihtiyacından doğar bencillik. Öte yandan merhamet de aynı sebeple doğmuştur. Toplumsal yaklaşımla insan zaten bencil bir yaratıktır. Oysa birey kendi çıkarına yaptığı...
Her çağ kendi doğrusunu yaratır
Her çağda kendi doğrusunu kuran insanların inşa ettiği bir yaşam, sonsuzca değişme kapasitesine sahiptir. Kıtalar, iklimler, ülkeler değişmekte, yok olmakta. Umursanmayan savaş ve acı sürerken buna tanık olmak ve seyretmek ne kadar zorsa...
Ne yersen o’sun
Üretim artarken satın alınan tarım ilacı da artıyor. Tarım ilaçlarının yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanımı sonucunda gıdalarda, toprak, su ve havada kalabiliyor. Ciddi çevre kirliliğine neden olan ilaçlar havaya ve yer altı sularına...
Türklerin Keşifleri (3)
Abdüsselam : ( 1926 - ?) Pakistanlı Fizik Bilgini, ilk Nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı.  Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur'den önce mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbul'un fethinin manevi babasıdır. Fatih Sultan Mehmet'...
Türklerin keşifleri 2
Hazerfen Ahmed Çelebi : ( 17. yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.  Huneyn Bin İshak : ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.  İbni Baytar : ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve...
Türklerin Keşifleri (1)
Tarihte bilimsel buluşlarıyla dünyaya büyük hizmetlerde bulunan Türkler dünyaya önder oldular.  Yüzyıllar sonra yabancı bilim adamları bu buluşları geliştirmeye başladılar. Türklerin yaptığı kâşifleri yeniden yaparak sahiplendiler....
Sibernetik dahi
Artuklu döneminin en önemli mucidi Ebu'l İz İbni İsmail İbni Rezzaz El-Cezeri, sibernetik alanının kurucusu olarak kabul edilir. Diyarbakır'da Artuklu sarayında Müslüman bir bilim adamı, fizikçi, robot ve matrix ustası. Lakabını...
Yanlış bilgi paylaşımı
Köşe yazarlarının yalan haber, doğrulama girişimleri ve köşe yazarlığı hakkında yapılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıkmış. Ayrıca hatalı bilgi paylaşan yazarlar listesinde yazarların yüzde doksanı yer alıyor. Anket sonuçlarında...
Tabii haklar
1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanununun (Anayasasının) birinci maddesinde; egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ve yönetim şeklinin halkın kendi kaderinin kendisi tarafından belirlenmesi esasına dayandığı, vurgulanır.  Cumhuriyetin...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı