Hümeyra TURAN
Hümeyra TURAN
Yazarın Makaleleri
İnsanda insanlık öldüğünden beri
Genceli Nizami İskendername'sinde ‘Sözün kanatları var ince ince. Dünyada söz olmasa, neye gerek düşünce'' diyerek sözün önemine dikkat çeker. Gencevî'nin yaşadığı dönemde Azerbaycan'da tezatlarla dolu bir süreç...
İsrail şizofren
Bazı ülkelerin milletleri hakkında bilgi sahibi olmak için onların ölüm nedenlerine bakmak yeterlidir. Mesela İsrail'de en çok ölüm nedeni şizofreniden kaynaklıdır, Yunanistan ve Fransa alkolden, Rusya ve ABD'de madde bağımlığındandır....
Tarihini unutan ülkeler (2) 
Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilen Fransa, sömürgesi Cezayir'in bağımsızlığı karşılığında aldığı destekle Almanya'yı, yendi. Ancak Fransa, verdiği sözü tutmadı ve yaklaşık 45 bin Cezayirli'yi katletti. Katledilen...
Yunanlılara cevap: Türkler diz çökmez!
Bu ifade ‘diz çöktürdük' uydurma haberi ile sevinen Yunanlılara ait. Uydurma tarihleri altında ezilmekte, gençleri de kendi kinleri ile yetiştirmekteler. Öyle ki çocuklarının yakaları altına Türk düşmanlığını işleyecek kadar hastalıklılar....
Belgeleriyle Yunanistan gerçeği (2)
Birinci dünya savaşı başlarken, İtalya; 22 Ağustos 1915'de, Uşi Antlaşması'nın kendisine yüklediği yükümlülükleri feshettiğini, yani Rodos ve 12 Ada'dan çekilmeyeceğini ilan etti. 1.Dünya Savaşı'nın sona ermesinden...
Belgeleriyle Yunanistan gerçeği (1)
Yunanistan, antlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı Kuzey Ege'deki adalar üzerinde kullanım hakkını da kaybetmiştir. 12 Adalar, Trablusgarp Savaşı sonrasında İtalyanlar tarafından işgal edildi. 1912'deki Uşi Anlaşması ile...
 Yunanlıların Türk katliamı (5)
Navarin katliam 19 Ağustos 1821 günü Mora Yarımadası'ndaki Navarin şehrinde gerçekleşti ve şehrin yaklaşık 3000 kişilik Türk sakini katledildi. Şehrin Türk sakinleri, açlık yüzünden teslim olmayı önerdi. Yunanlar da bunun üzerine...
Yunanlıların Türk katliamı (4)
19. yüzyılda, yeni ulusçuluk nedeniyle Müslümanların uğradığı kayıpların öyküsü, 1821 Yunan ayaklanmasıyla başlar. Yunan ayaklanmasının başlangıçtaki nedenleri, gerçekte, ulusçuluğa dayanıyor sayılamazlar. Daha 1821'de ve hatta...
 Yunanlıların Türk katliamı 3
Yunanlıların nefret patlaması Tripolitza'daki olayda gözler önüne serilir: Üç gün boyunca zavallı Türk yerleşimciler, bir vahşîler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı....
Yunanlıların Türk katliamı 2 
...Nisan ayında ayaklanma, genelleşmişti. Her yerde, daha Önceden kararlaştırılmış bir işareti almış gibi, köylüler ayaklanmakla ve yakalayabildikleri bütün Türkleri, erkeğiyle, kadınıyla, çocuklarıyla, kıyımdan geçirmekte idi. "Hiçbir...
Yunanlının Türk katliamı! 
Tarihçi George Finiay yunanlıların Türklere yaptığı katliamları adalet ile anlattır: 1821 Nisanında, 20.000 kişiye yakın bir Müslüman nüfus, Yunanistan'da dağınık olarak yaşıyor ve tarımda çalışıyordu. Ayaklanma çıkmasının...
86 yıl sonra Ayasofya
Ayasofya 86 yıl sonra Türkiye'yi kendi bahçesi sananlara rağmen gerçek kimliğine döndü.  Hayal dünyasında yaşayan batı, yaptıkları hain savaşları, acımasızca döktükleri, içtikleri kanı unutmuş, söz söyleme gafletinde bulundu....
Atatürk için yas -2-
İtalyan heyetine eski Milletler Cemiyeti delegesi Baron Aloisi, Fransız heyetine içişleri bakanı Sarraut, Yunanistan heyetine ise başbakan Metaksas başkanlık ediyordu. Onların arkasından Türk hükümeti üyeleri, milletvekilleri, devlet memurları...
Atatürk için yas
D. von Mikusch'un 1929 baskılı ''Gazi Mustafa Kemal'' kitabının arasından çıkan 1938 yılına ait bir gazete küpüründe Atatürk'ün cenaze töreni anlatılıyordu: Atatürk İçin Yas; Ankara, 21 Kasım 1938. Atatürk'ün...
Atatürk üzerine
80 küsür sene önce tenis maçı izlerken fotoğrafı var, yüzerken, sahilde kumda otururken, kürek çekerken, at binerken, konser izlerken, zeybek oynarken, dans ederken, heykel incelerken fotoğrafı var. Salıncakta çocuk gibi gülerek sallanırken...
Biyoterörizm 2
Ülkemizin bazı bölgelerinde yerel halkın, naylon torba içinde tarlalarına uçakla atılan böceklere rastladıkları bizlere ulaştıysa da araştırılıp araştırılmadığı hakkında bilgimiz bulunmuyor. Bu yüzden Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği...
Biyoterörizm 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, geçen yıldan başlamak üzere 7 Haziran tarihini, 'Dünya Gıda Güvenliği Günü” olarak ilan etti. Gıda Güvenliği, gıda ürünlerinin, normal şartlarda üretim zinciri içinde yer alabilecek olan...
 Türk dili ve Türk tarihi (2)
Asur ve eski Doğu kaynaklarının bildirdiğine göre Udlar (Kudlar) M.Ö. III. binli yıllarda görülür ve onlar biraz daha sonra Hazar Denizi civarlarında yaşayan Udlara (Udin, Budinlere) dayanır (Yelnitskiy A.L, 1974, 4). Bizim gördüğümüze göre,...
Türk dili ve Türk tarihi 1
Türk dili ve Türk tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Tatar âlimi  Prof.Dr. Mirfatih Zekiyev'in eserleri,  bilim âleminde son derece ciddi yayınlar olarak değerlendirilir.  Türkoloji alanında ün salan Zekiyev'in,...
Mihrican ve Nevruz kimin bayramı
Mihrican kelimesi, Ârî panteonunda ışığın (güneş kursuyla sembolize edilir) ve gerçeğin tanrısı olan Mithra'nın (Mihr) adından Parthça (Orta Farsça'nın batı kolu) '-akāna” ekiyle türetilmiştir (Mithrakāna > Mihregān...
Türk kelimesinin etimolojisi 2
Çin İmparatoru, M.S. 585 yılında Gök-Türk Kağanı İşbora'ya gönderdiği bir mektupta ‘Büyük Türk Kağanı' hitabını kullanmış, İşbora'dan aldığı cevap mektubunda ise ‘Türk milletinin Tanrı tarafından kuruluşundan...
Türk kelimesinin etimolojisi 1
Türkler binlerce yıldan beri tarih sahnesinde yer almaktadır. Mark Sykes'ın ‘Eğer kendilerini tanımış olsaydınız Türklere hayran olurdunuz!' dediği Türklerin kimler olduğunu öğrenmek için Türk kelimesinin kökenine bakalım:...
Bizim nesli küçümsemeyin
Bizim nesli küçümsemeyin, diye başlıyor Nüzhet Altınel'in geçmişin özetini çıkardığı satırları: 'Bizler ilkokulda yurt bilgisi, lisede modern mantık, sosyoloji ve felsefe okuyan nesiliz. Onun için biz "Kim 500 Milyar İster" programında...
 Corona günleri
...  ve insanlar evde kaldılar, kitap okudular ve dinlediler, dinlendiler, egzersiz yaptılar, sanat yaptılar, oyun oynadılar ve yeni varoluş yollarını öğrendiler, durdular daha derinden dinlediler , biri meditasyon yaptı, biri dua etti, biri...
Cehalet simsarları
"Ahlaki değerlerden yoksun, çıkar peşinde, demagog bir basın, zaman içinde kendisi gibi bir halk yaratır" sözünün sahibidir Joseph Pulitzer. Şu yazılanlara, ekranlarda yuvarlak masa konuşanlara bir bakın. Ne kadar kompleksli, ruh sağlığı,...
Aşı enstitüsünün başarıları
Cumhuriyet döneminde Ankara'da Hıfzıssıhha Enstitüsü, halk sağlığının korunması amacı ile laboratuar hizmetlerini yürütmek için kuruldu. 27 Mayıs 1928 tarihinde kurulan Hıfzıssıhha Enstitüsü,  2 Kasım 2011 tarihinde kapatıldı. ...
Bir tutsaklık hali
Hangi uğursuzluk, hangi lanet dünyanın üstüne çöktü de ne bilgi ne de en yüksek teknoloji işe yaramadı da buruşturup atıverdi çöpe. Başına öyle bir iş geldi de çaresiz kalıverdi akıl. Bilgi aklın neticesi olduğu için akıldan...