Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
Bilgisayar çağı, devleri bitirdi mi?
Bilgisayar çağı devleri bitirdi mi, devlere inananlar kaldı mı? Evet soruyu sorduk da 'Dev” nedir, nasıl bir yaratıktır, neye benzerler diye sorularına biraz açıklık getirelim diyorum. 'Dev gibi Adam,” 'Dev...
Efsane ve destanlarda kadına şiddetin izleri!
Dünya ve Türk Mitolojisi efsanelerle doludur. Sizi bunun adına ister efsane ister destan deyin ama ne derseniz deyin. Bunların büyük bir kısmı kahramanlık üzerinedir. Bir kısmı milli ve bir kısmı da dini...
Eski Türk inanışlarının bugüne yansıması! (1)
Bir topluma, millet olma gücünü veren unsurlar arasında gelenek ve görenekler çok büyük bir önem arz eder. Orta Asya'daki Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra eski inanışlarını tamamen terk etmemiş, eski inanışlarıyla İslami...
Doğu kültüründe doğa efsaneleri
İslâm dininde insanların ve diğer canlıların sağlığı, beslenmesi, çeşitli geçim vasıtalarının sağlanması için çok gerekli olan doğadır. Doğa denilince genel anlam da kastedilen en değerli bitki olan ağaçtır. Dolaysıyla doğanın...
ALMAN EDEBİYATÇI GOETHE’NİN İSLAM HAYRANLIĞI?
Batı dünyasının en büyük sanatçılarından olan Wolfgang von Goethe, Doğu medeniyetini ve İslam'ı tanımak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıp ve yazılar yayınladı. Günümüzde Müslüman olup olmadığı tartışmaları devam eden...
FRANSIZ CARLİER’İN TÜRKÇE İÇİN MUHTEŞEM TESPİTİ!
Bir milletin dilinde başka kelimeler olabilir, aslında bu kelimler insanın annesi gibidir. Yani anne yabancı bir millete veya kendi ailenizin inandığı, inanca mensup olmayabilir. Ama zaman içerisinde örfü- adeti çoğu zaman aynı inancı kabul...
İngiltere Vatikan’ı neden reddetti?
İngiltere Vatikan'ı neden reddetti? Aslında bu sorunun cevabı 1534 yılında tüm dünyaya ilan edilmişti. İşte Hristiyan dininin tarihi akışını değiştiren 487 yıl önceki bu sorunun cevabı şöyle gerçekleşmiştir: 'İngiltere'nin...
Osmanlı’da Müneccimbaşılık Makamı!
Osmanlı biliminde; astroloji ve burçlar konusu önemli bir yer tutar. Buna binaen ayrıca bir makam ihdas edilmiş bu makama da müneccimbaşılık makamı denilmiştir..  Peki bedir bu olayın aslı kısaca anlatalım; burç çoğul olarak 'burûc ve ebrâc sözlükte'...
Bilim için hayatını feda edenler
Tarihte yani bilim tarihinde bazı bilim insanları vardır ki; onlar aslında kahramanlardır. Onlar can almak için debilde canları yaşatmak için büyük fedakârlıklar yapmışlardır. Çünkü onlar insanlığı daha ileri noktaya...
Fatih’in sınıf arkadaşı!
Dünyanın tanıdığı isimle söylersek; Kazıklı Voyvoda olarak bilinen III.Vlad Tepeş 1431 yılında Macaristan'ın Segesşvar bölgesinde doğdu. III.Vlad'ın dedelerinin Eflak bölgesinde yaşadığı,...
İngiliz siyasetçi W. Churchill’e göre Mustafa Kemal!
Birinci Dünya Savaşı döneminin en güçlü siyaset adamı hiç şüphesiz ki, İngiliz devlet adamı Winston Churchill'dir. Churchill bu gücünü en çokta Osmanlı Devleti'nin parçalanması için kullanmış ve kendi yandaşlarına da kullandırmıştır....
Dünyanın ilk ticari tarikatı; Tapınak Şövalyeleri!
Tapınakçılar, Tapınak Şövalyeleri veya o yüzyıllarda ki tanınan isimleri ile ticari tarikatın, kökeni Haçlı Seferleri'ne dayanan bir tarikattır.  1118 yılında tam isimleri 'İsa'nın ve Süleyman Tapınağı'nın Yoksul...
Mağlup ama, mağrur hükümdar!
Tarih boyunca yüzden fazla devlet kuran Türk Milleti'nin yüzlerce kahramanı vardır. Bu kahramanların tek amacı bugün olduğu gibi o gün de; vatan, millet ve istiklal  hayranlığı olmuştur. Bu uğurda gözlerini kırpmadan ölümü hiçe...
İngiliz Amiral, Mustafa Kemal’den özür diledi
Tarih; dünya toplumlarının yenilmez, karizmatik ve saygın liderlerinin hayat hikayesini barındıran hazinedir. Ama bu liderler içerisinde de bazıları vardır ki; bu liderler ona saygı duyarlar, onların yaptıklarından örnek alırlar onlar karşısında...
Kutadgu Bilig’e göre dilin fazîleti ve sözün faydaları
Kutadgu Bilig gibi muazzam bir şaheseri yazan Yusuf Has Hâcib Türk-İslâm edebiyatının ismi bilinen ilk şairi ve mütefekkiridir. 1019 yılında, Balasagun şehrinde doğan, Yusuf Has Hâcib nüfuzlu ve asil bir aileye mensuptur. İslâm'a inanç...
Türk Hümanizminin Müthiş Örnekleri!
Türk Milleti binyıllar boyu kendileri için güzel ve savaşsız yaşamı seçmiş ve doğal hayatın merkezinde yaşamışlardır. Bu güzel yaşamı sürdürürken komşuları ile de barış içeresinde yaşamayı tercih etmişlerdir.  Ama kendilerine...
Mustafa Kemal Atatürk’ün kahramanlığı Yunan tarihinde de silinemeyecektir!
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Eğitim Bakanlığının, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı...
Mustafa Kemal ve Afgan Kralı Emanullah Han
Afganistan Kralı Emanullah Han devletin bağımsızlığı sonrası, İran Şahı Rıza gibi, Mustafa Kemal'i kendisine örnek alarak ülkesini Batılaştırmak için 1923 den itibaren harekete geçmişti. 1923-1928 yılları arasında...
30 Ağustos Zafer Bayramı gururu!
……Nihayet 30 Ağustos... Başkomutan Mustafa Kemal otomobiline biniyor. Şimdi Zafertepe diye anılan yere doğru inme emrini veriyor. Birinci Ordu Komutanı Nurettin Paşa:  'Paşam ateş hattına iniyorsunuz. Diyor. Cevap veriyor:  ...
Osmanlı’yı ayakta tutan manevi değerler!
Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan manevi değerlerin en önemlisi insan unsurudur. Üç kıtaya hükümran olmuş, cihan devleti Osmanlı'nın 600 sene boyunca dünya sahnesinde kalabilmesinin sebeplerinin ne olduğu konusu bugün hala tartışılan...
Aslında; ‘Hasta Adam’ kimin için söylenmişti!
Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında, O'nu parçalamak-paylaşmak isteyen Avrupa Devletleri, 'Hasta Adam” yakıştırmasını yaparak art niyetlerini büsbütün açığa vurdular. Peki, bu yakıştırmayı kim ne zaman söylemişti, işte...
BATI’DA SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI BÜYÜK TEPKİ!
Batı'da yüzyıllardır sürdürdükleri dünyanın fakir toplumlarına ve devletlerine karşı sürdürdükleri sömürü düzenine evlatları karşı çıkmaya başladı.  Bunun en belirgin ve hatta en anlamlı tepkisi ABD'deki George Floyd...
O GÜN; KONSTANTİNİYE, İSTANBUL OLDU!
29 Mayıs 1453 Sabahı Sultan Mehmet Han, sabah namazından sonra, güneş yükselince, iki rekât namaz kılarak kılıcını kuşanıp, atına bindi ve gece yarısından beri surları döven Osmanlı topçusunun, hedefi iyice yumuşattığına kanaat...
BATI’NIN III. ROMA ÖZLEMİ!
Batı tarihçilerinden olduğu gibi bazı Türk tarihçilerine göre de Osmanlı Devleti aslında III. Roma İmparatorluğudur. Hatta daha da ileri giderek "Türkler, Müslüman Romalılar'dır," demektedirler. Bugün bile Yunanistan Batı Trakya'daki...
Lozan Antlaşması: Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zaferidir!
Yıl 1923 Temmuz'un 24'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir sevinç; sebebi bağımsızlığa ve Cumhuriyet'e giden uluslararası Lozan Antlaşması'na imzanın atıldığı gün… Lozan'a giderken İsmet İnönü'ye...
Bilgenin zaferi!
Tarihçiler derler ki rivayete göre; yüzyıllar öncesi Hindistan'da bir kral varmış. Bu Kralın en büyük zevki savaş stratejilerini komutanlarına denetmekmiş. Savaşlar yıllarca sürer halkı da büyük zarar görürmüş. Girdiği bütün...
İnsan Kasabı Mengele!
Dünyadaki Faşist ve ırkçı sistemlerin yükseliş sırasında bir meslek grubu vardır ki, iki mana da kullanılır oldu. Şöyle ki, II. Dünya savaşı öncesine kadar 'Kasap” denilince insanın aklına gelen elbette ki, hayvan kesen veya et...