Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
Osmanlı diplomasisi!
Osmanlı Devleti döneminde yabancı elçiler nasıl karşılanırdı, 'elçiye zevval olmaz mıydı” soranlara verilecek cevap çok şatafatlı karşılanır, ağırlanır; asla zarar görmezlerdi.Yabancı elçilerin Osmanlı topraklarına...
Osmanlı’nın hesapsız harcamaları sonun başlangıcı oldu!
Osmanlı Devleti yükselme dönemi sonuna doğru yönetime gelen padişahlar yönetim etkinliğini sadrazamlara bırakmaya başladılar. Artık siyasal söylem olarak, 'sultanlar dönemi” yerine 'sadrazamlar dönemi” söylemi başlamıştır....
Osmanlı-Bizans akrabalığı!
Yüzyıllardır Avrupa insanın ve Türk Milleti'nin büyük bir kesimindeki inanç şudur ki; Osmanlı'nın Bizansla hep düşmandır ve asla dostluk yapmamıştır. Yani Osmanlı ve Bizans hep birbirinin boğazına sarıldığı ve kana kan, dile...
İyi dost, herşeyi önce dostu için isteyendir!
Dünya üzerinde yaşayan insan toplumunun yaşam şekli binyıllar boyunca hep güzelleşmiştir. Bu güzelleşme ve gelişme aletlerin mükemmelleşmesi şeklinde olup, insan yaşamını kolaylaştırmıştır. Yani bu gelişme sosyo-psikolojik olarak hep...
Çanakkale’de kadın savaşçılar!
Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok cephede  mücadele verdi. Bu cepheler içersinde en başarlı cephesi ise büyük bir zaferle kazanılan Çanakkale Cephesi'dir. Bu cephe Türk Milleti'nin her meslekte, her yaşta,...
YIL 2023...
Yıl 29 Ekim 2023 Türkiye  Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılında, 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet - Millet Dayanışma Federasyonu” iki yıl içersinde devlet millet dayanışması ilkesi ile kısa zamanda devletin desteği...
BİNDİM BİR ALAMETE, GİDİYORUM KIYAMETE!
Yıl 1824'ün sonları… Habeşistan'da yakalanan bir zürafa, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından dönemin padişahı II. Mahmut'a hediye olarak gönderilmek istenir. Ama bu yolculuğunun ilginç...
Tolstoy Müslüman mıydı?
Uluslararası edebiyat, tarih, teoloji ve siyaset otoritelerinin 80 yıldır tartıştığı konulardan birisi de muhakkak ki; ömrünün son günlerinde 'Hz. Muhammed” kitabını yazan ünlü Rus yazarı, Lev Nikolayeviç Tolstoy Müslüman mıydı,...
Tarih nasıl kavratılmalı!
Tarihteki 'Kadim milletler” kültürleri ve kurdukları medeniyetleri ile insanlığa ibret verici olaylar ve eserler vermişlerdir. Bu medeniyetlerde gerek   milli tarih  ve gerekse genel tarih öğretileri ile örnekler ve ibretler almak...
Dünyanın ölçülendirilme tarihçesi!
Dünyanın bugün kullandığı çeşitli ölçü birimleri vardır. Bunların içerisinde binyıllardır en öne çıkanı ise iki tanedir; birincisi uzunluk ölçüsü olarak 'metre” ikincisi ise ağırlık ölçüsü olarak da 'kilogramdır”...
KURULUŞ YILLARINDAKİ, KARDEŞLER YÖNETİMİ BAŞARISI!
Osman Bey tahta çıktığı yıl iki müjdeye tanık olmuştu. Karacahisar alınmış ve oğlu Orhan dünyaya gelmişti. Orhan Bey de tahta çıktığı sene (1326) babası gibi iki mutlu olayı birlikte yaşadı. Aynı yıl hem Bursa fethedildi hem de Osmanlıların...
Omanlı’nın uzakdoğu yardımları
 Kanuni Sultan Süleyman Han, Portekiz donanmasının taarruzlarına karşı imdat isteyen Hind Müslümanları'na bir donanma göndererek yardımda bulundu. Bu donanma Portekizliler'i bu denizlerden kovaladıktan sonra Mısır'a dönerken,...
OSMANLI’NIN MISIR KORUYUCULUĞU
Osmanlı ile Memlükler arasında Hicaz suyolları ve dahası Ortadoğu'yu kontrol anlamında II. Bayezit döneminden beri anlaşmazlık vardı. Osmanlı şehzadeleri Bayezit ile Cem Sultan meselesinde Cem'e destek vermeleri, Avrupa devletleri ile...
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Türklük’ düşüncesi (2)
Odmanlı aydını, Yusuf Akçura Osmanlı Türkleri ile Tatarlar'ın birliğini savunuyordu; O'na göre, 'Türk-Tatar Milleti” Ural-Altayların bir grubuydu. Cengiz Han bile bu tanımın içine sokulmuştu. Türkler, Tatarlar ve Moğollar...
Osmanlı İmparatorluğu’nda ‘Türklük’ düşüncesi (1)
Osmanlı İmparatorluğu'nda 'Türklük” düşüncesi ilk kez XIX. yüzyılın ikinci yarısında uyanmaya başlamıştır. Öncelikle hemen şunu önemle belirtelim ki; bu düşünce o dönemde 'Osmanlılık ve İslâmcılık” kavramına...
Anadolu’yu dinlediniz mi?
Bir toplumsal harekette lider, önce kendisine ve davasına sonra da toplumuna inanıp güvenmelidir. Yani kendisine ve toplumuna güvenen bir liderin toplumsal harekette başarıya ulaşmaması imkânsız gibidir. Hatta kimi zaman yetenekli bir lider, umutsuz...
Salgın yine Avrupa’dan geldi!
Yıl 2021.... dünya ve Türkiye salgın belası ile büyük bir mücadele de! Bu cümleden sonra konumuza direk girecek olursak! Bugün dünyanın sıkıntı çektiği Kovid-19 belası her ne kadar dünyaya Çin'de yayıldı deniliyorsa da, bilindiği...
Fransızlar’ın pişmanlığı!
'Türkler hakkında sandığımızdan çok şey biliyoruz, ama bu bilgileri birbirine bağlayan öğelerden yoksunuz.” Bu cümleler 'Türkler'in Tarihi” yazarı Jean-Paul Roux‘a aittir.  Roux 1984 yılında yazdığı bu eserde Türkler...
Osmanlı’nın balıkçı sadrazamı!
Lale Devri'nin beş sene öncesi Sadrazamlarından olan '"Deli Kel Hoca İbrahim Paşa” Balıkçı esnafından birisidir. Hatta devlet görevinde bile bu meslekten vazgeçmemiştir. Bostancı Ocağı'ndayken ocağı karıştırdığı için...
Miletli Filozof Thales
Bilim adamlarının bir milliyeti vardır. Ama bilimsel çalışmalarını tüm dünya bilim otoriteleri tarafından kabul edilince artık bir milletin değil; tüm toplumların mensubu gibi kabul edilir ve değer kazanır.  İşte onlardan birisi de...
Çileden çıkmak veya...
İnsanın hayatta en önemli özelliği ve en büyük amacı 'insan-ı kâmil” olmak olmalıdır. İşte Türk Milleti; yaşamı boyunca elde ettiği tecrübelerden ibret alınması ve insan-ı kâmil olma yolundaki yaşam hikayelerinden gelecek nesiller...
Avrupa’nın Ortadoğu’daki ‘Cep Petrol Devletçikleri!’
İlk 'Sanayi İnkılâbı” sonrası Avrupa buharlı makinleşmeden sonra petrolle çalışan makineleşmeye geçti. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için sınırları dışında olan yerleri ele geçirmek için planlar geliştirdiler. Osmanlı Devleti'nin...
Herakleios ve İslam
Kainatın efendisi ve alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed, Hudeybiye Barışı sonrası o günkü İran Hükümdarı Kisrâ'ya, İskenderiye Patriği, Mukavkıs'a, Habeşistan Kralı Necaşi'ye, Arap Emirleri ve Bizans İmparatoru...
VENEZUELA’LI, KAHRAMAN OSMANLI SUBAY! 
Rafael de Nogales Mendez Birinci Dünya Savaşı döneminde, Osmanlı Ordusu'nda görev yapmış bir Venezuela vatandaşıdır. 14 Ekim 1877'de Venezuela'nın Tekhira Eyaleti'nin başkenti olan San Cristobal şehrinde doğan Rafael de...
Osmanlı Latince kullanmak istiyordu!
Yeni Türk Alfabesi'nin 1 Kasım 1928 tarihinde Latin Harfleri olarak kabul edilmesi, sosyal, kültürel ve siyasi alanda geniş yankılar yaratmıştı.  Ne var ki bu tarihten yıllar önce Türkiye'de, örnekleri nadir de olsa, Latin Harfleri'yle...
Nazik ve ibret verici diplomasi örnekleri
Dünya devletleri 15.yüzyıl sonrasında diplomatik ilişkilerinde restleşme, sertleşme ve sözlü uyarı ile güç gösterileri hep devam edegelmişti. Son yüzyıllarda birçok lider veya hükümdarlar diyelim çok kaba saba davranış ve söylemlerde...
Kosova’da Meşhed-i Hüdavendigâr
Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştıran, Edirne'yi alarak başkent yapıp Osmanlı'yı Avrupa topraklarına yönlendiren ve en önemlisi ise  Yeniçeri Ocağı'nı kurarak orduyu güçlendiren I. Murat Han'dır.  Ama ne acıdır...