Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
AVRUPA UTANÇ İÇİNDE…
Haçlılar 1099 yılında 5 haftalık kuşatma sonunda Kudüs'e girdiler. Kudüs'te Müslümanlara yaptıkları vahşilikleri Haçlı Kontu Raymund of Aguiles utanmadan şöyle dile getiriyordu: 'Görülmeye değer harika sahneler gerçekleşti....
BİR GECE ANSIZIN… TARİH YAZILDI!
Yıl 20 Temmuz 1974… Kıbrıs Rum kesimi ve Türk kesimi sınır boyunca Rum evlerinin duvarlarında Rumca ve Türkçe şöyle yazıyordu:  'Erkeksen gel al! Türk evlerinin duvarlarında ise cevap olarak şöyle yazıyordu: 'Bir...
Ayasofya
12 Temmuz 2016 'Ayasofya'da ezan susmasın” başlıkla yazıyı yazdığımda bu yana dört yıl geçti. Bu Ayasofya ile ilgili bu yazıyı sizlerle tekrar paylaşmaktan sevinç duyduğumu da söylemek istiyorum. Yazım şöyle başlıyordu. ...
PAPA I. LEON(LEO) VE ATİLLA!
Avrupalıların 'Tanrının Kırbacı” ismini takıp korkudan tir tir titrediği Hun imparatoru Atilla, göçmen kabileleri toplayarak Avrupa Hun İmparatorluğunu kurmuş ve Avrupa Devletlerine kan kusturmuştur. Atımın ayak bastığı...
TÜRK ORDUSU!
Türk Ordusu'nun yani Türk Kara Kuvvetleri'nin temeli, M.Ö. 209 yılında, Büyük Hun İmparatoru Mete Han tarafından atıldı. İlk kez Mete Han'ın kurduğu düzenli Türk kara ordusunda, 10 bin atlıdan oluşan en büyük birliğe,...
TALAS VE ÖNEMİ !
Türk ve İslam tarihinde öyle bir savaş ki, bu savaş dünya tarihinin gidişatını ve geleceğini değiştiren savaş olmuştur. Tanrı Dağı ile Hıra Dağı sınırları birleşerek nurlu bir aydınlanma dönemine girilmiştir, dersek hiç de fazla...
Surre Alayı!
2020 yılı dünya devletlerinin dolaysıyla insanlığın korkunç hastalık olan Covid-19 ile mücadele ettiği yıl olmaya devam ediyor. Bu hastalıkla mücadele sürerken İslam'ın beş şartından birisi olan Hac farizası da -içimiz acıyarak...
Mekânsız okul dersleri!
Atasözleri; 'ataların, uzun denemelere, gözlemlere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak veren ve kalıplaşmış bir biçimi olan, kamuca benimsenmiş kısa, özlü söz demektir.” Bana göre ise 'Mekânsız...
Mitolojik gerçek!
Tarihçilerin ve anlatıcıların yüzyıllardır söylediklerine göre; 'Türklerin atalarına göklerden gelen sihirli bir taş armağan edilmiştir. Bu taş her devirde Türk Şamanları'nın ve büyük Türk komutanlarının ellerinde bulunmuştur.”...
Yalan söyleyen tarih utansın!
Yıl 1461 Fatih Sultan Mehmet, Hovagim'i Ermeni Patriği yani Marhasa (murahhasa) seçti. Marhasa unvanının kilise literatüründeki(edebiyatındaki) karşılığı ise 'bir şehir veya bölgedeki Başepiskopos”tur. Başepiskopos bir bölgedeki...
O’nun başarısı, milletin başarısı oldu!
O; bir kahraman, bir komutan, bir devlet kurucusu, bir istiklal sevdalısı, millet sevdalısı, bir önder, bir devlet kurucusu; işte O'nun dünya kamuoyu, tarafından hala hayranlıkla izlenen başarısının hikâyesi: '7 yaşındayken, babasını...
…Ve insan dünyanın kıymetini bilmedi!
....Ve Tanrı insanı yarattı. Cennet'e gönderdi. İnsan emirleri dinlemedi, Cennet'te kovuldu! Dünyaya gönderildi! 'O ki, yeryüzünde ne varsa, hepsini sizin için yarattı(Bakara 2/29).   Dünyayı insana emanet etti …Ve insan...
Gökoğuzlar / Gagavuzlar
Avrupa'da Macarlar'dan başka bir akrabamız daha var. Gagavuzlar/Gökoğuzlar. Yaklaşık 1000 yıl önce bugünkü Moldava'ya göç eden Uz'lar yani Oğuzların soyundan gelen Gagavuz Türkleri halen bu ülkede yaşıyorlar.   Ortodoks...
...Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık avlandığında...
'Beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu; son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok kesildiğinde, son balık avlandığında anlayacak...”  Kızılderili Atasözü 1854 yılında ABD Başkanı Franklin Pierce yazdığı bir mektupla Amerika'ya...
İstiklâl’in Zafer Tarihi 23 Nisan!... Ve 24 Nisan!...
İSTİKLÂL'İN ZAFER TARİHİ 23 NİSAN!..  VE 24 NİSAN!..  Zaferin adı 23 Nisan!..  Dünya milletlerin tarihi geçmişlerinde anmaya ve kutlamaya değer ulusal günleri, milli bayramları ve haftaları vardır. Toplumlar kendileri...
“...İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür”
Bugün açgözlü, kendinden başka kimseyi düşünmeyen ve de 'karnı tok olup da gözü aç olan” menfaat düşkünleri için söylenmiş en iyi söz İbn Haldun'un yüzyıllar öncesinde söylediği; 'Kıtlık zamanlarında insanı açlık...
İstiklâlimizin üç unutulmazı!
Cumhuriyet tarihimizde Türk Milleti'nin 'İstiklâl ve İstikbâl” mücadelesinde milleti başarıdan başarıya koşan ve de isimleri en çok bilinen kahramanlar kimlerdir derseniz şüphesiz ki; 'İstiklâlimizin üç unutulmazı” olan...
Nimeti külfetinde az!
Türk Milleti yüzyıllar boyu geçmişin birikimi ve zamanının bilimi ile yönetilmiştir. Tarihteki bu uzun hayatı sürdürmede elbette ki; aksakallıların sözleri, tecrübe ve önderlikleri çok önemli olmuştur. Türk devlet adamlarının çoğu...
Tarihe ibretlik bir not!
Türk tarihi kahramanlık hikayeleri tarihidir dersek asla yanılmış olmayız! Vatan için, millet için ve milletinin inancı için kan döken can veren milyonlarca kahramanımız vardır. En önemlisi ise bu kahramanları yalnız bırakmayıp kan döken...
Temizlik insanlığın ortak değeridir!
Yıl 2020... Tıp dünyası insanlığın başına bela olan 'Korona Virüsü” ile uğraşıyor. Hastalığın kitlelere bulaşmasını önlemek için çareler aranıyor. İlginç olan bu virüste korunmanın en büyük çaresi olarak -şiddetle-temizlik...
Kara Veba da dünyaya Çin’den yayılmıştı!
Yıl 2020…. Dünya Çin'den yayılan 'korkunç virüsün” yol açtığı hastalıkla mücadele ediyor. Yıl 1347….. dünya Çin'den yayılan korkunç 'Kara Veba” salgını 6 yılın sonunda yani 1353 yılına gelene kadar sadece...
Hatay (Antakya)!
Hatay Türk'ün öz yurdudur. Kendini bilmez birkaç küstahın yanlış senaryoları Hatay'ın anavatana katılması gerçeğini asla doğru olarak yansıtamaz.  Hatay milletlerarası hukuk çerçevesinde hiçbir hile, yalan ve dolan olmadan...
Müspet ilim ve tarih
Osmanlı Devleti '1571 İnebahtı Yenilgisi” üzerine 5-6 ayda 200'den fazla gemi inşa ederek donanmasını eskisinden daha kuvvetli bir hale getirdi. Yani, zamanımızdaki Amerika tersanelerinden daha çok çalışan, daha iyi gemi inşa eden...
Beni hürriyet düşmanı göstermek haksızlıktır!...
Meşrutiyet'in ilanından üç ay sonra 19 Mart 1877'de 'Meclis-i Mebusan” ilk toplantısını Dolmabahçe'de yaptı. Meclis başkanı olarak Ahmet Vefik Paşa seçildi. Yemin ederek göreve başladı. Bundan sonra birkaç defa toplanan...
Devlet yönetiminde tereddüt olmaz!
III. Osman 1754 hükümdar olduktan üç senelik saltanatı zamanında 'Dış Politika” pek mühim bir hadise yoktur. 'İç yönetimde” ise devlet adamları ile dama taşı gibi oynamış, sık sık azil(görevden alma) ve tayinler yapmıştır....
Osmanlı’nın moda ikonu!
Osmanlı Sarayı'nda kılık kıyafetiyle taklit edilen ilk ve tek vezirdi Abaza Mehmet Paşa!.. 'Celali isyancısı” olarak idam edilmek üzereyken ‘yiğitliğinden' etkilenen IV. Murat tarafından affedilip paşa yapılmıştı. İstanbul...
OSMANLI’NIN BİZANS’A YARDIMI!
Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında; Anadolu Beylikleri Türk ve Müslüman oldukları için kendisine bir saldırı olmadığı sürece onlarla savaşmamış ve de onlara yardım etmekten de geri durmamıştır. Misyonu gereği, genelde kendi inancı...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı