Necati AYDIN
Necati AYDIN
Yazarın Makaleleri
Biz böyle bir milletiz!
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Her milletin hedefi, davası uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim Kızıl Elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin...
Haklı her zaman güçlüdür!
İtilaf devletleri Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası antlaşma maddeleri arasında olmamasına rağmen Anadolu'daki paralı askerleri olabilecek - hatta daha sonra olan-  Yunanlılara İzmir'i işgal etmeleri için müsaade ettiler. İzmir'in...
Anadolu, anıdoludur!
Tarihsel süreç içerisinde bulunduğu konum itibariyle oldukça değerli olan Anadolu, ele geçirilmek adına birçok savaşlara ev sahipliği yapmış ve MÖ.'ki dönemlerde üzerinde farklı toplulukların yaşadığı bir yer olmuştur. Anadolu...
Burası Türklerin Vatanı!
Çanakkale'de, ANZAK Çıkarmasının 104'üncü yıl dönümü 25 Nisan 2019'da Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ın, Arıburnu önündeki ANZAK Koyu'nda saat 05.30 da yapılan Şafak Ayini ile başladı. ANZAKLAR'ın...
Tehcir soykırımı değildir!
24 Nisan 1915 günü Ermeni Soykırımı günü değil de; kendi mensubu olduğu Osmanlı Devleti'ne karşı İstanbul'da silahlı eyleme kalkışan; 235 Ermeni militanı ile Anadolu'nun birçok vilâyetinde benzeri eylemleri yapanların tutuklandığı...
Yeniçeri
Osmanlı tarihi demek, biraz da 'Yeniçeri'nin” tarihi demektir. Çünkü 'Yeniçeri” ne zaman alçalmışsa bu Osmanlı'nın düşüşü, o ne zaman şahlanmışsa bu Osmanlı'nın yükselişi olmuştur da ondan... Yıl 1326…...
Kitap okumazsanız, ne olur!
Türkiye'nin nitelikli akademik eserler üretme ve bilimsel başarılar konusunda, geride kaldığı söylemeleri hem üzücü ve hem de düşündürücüdür. Ayrıca televizyon ve internet başında saatler harcanırken, kitap okumaya birkaç dakikanın...
ÜRETKEN MİLLET
Türk Milleti'nin yaşam felsefesi toplu olmak ve toplu yaşamda da kuralları asla çiğnememek ve de çiğnetmemektir. Bu kurallara ise 'Töre” denir. Diğer bir deyimle devletin bekası Devlet-i ebed-müddet'tir.” Yani; sonsuza kadar...
Ali Suavi ve Yedisekiz Hasan Paşa
Halk arasında '93 Harbi” diye bilinen Osmanlı-Rus savaşı 1877'de başladığında Osmanlı orduları doğrusu iyi savunma savaşları vermişlerdi. Kars'ta Ahmet Muhtar Paşa, Plevne'de ise Gazi Osman Paşa'nın gösterdikleri...
Çanakkale Zaferi’nde kadın şefkati!
Türk kadın tarihin her döneminde vatan ve millet savunmasında her zaman erkeğinin (ordunun) en büyük yardımcısı ve destekçisi olmuştur. Ama ordunun birebir emrinde görevli olmaları çok çok enderdir.  1800 yılların ortalarında Avrupa'da...
Korkma!
12 Mart 1921 Türk Milleti'nin milli marşı olan İstiklâl Marşı'na kavuştuğu gündür. Şöyle 98 yıl gerilere gidersek Mehmet Akif İstiklâl Marşı'nın ilk kıtasına şöyle başlıyordu: Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al...
Kâtibim!
Türküler vardır; 'Türk'ü söyler.” Şarkılar vardır; 'Şark'ı söyler.” Eski zamanlarda bir seyyah veya bir Ozan Anadolu'da doğuya gittiğinde; 'Hele bize Türk'ü söyle yani Türk Halkını anlat. Doğu'dan...
Tarihin Babası!
İnsanlığın binlerce yıl önceki günlük yaşam nasıldı? İklimsel şartlar karşı ne gibi mücadeleler vermiştiler? Kurdukları medeniyetleri nasıl meydana getirdiler? Toplu yaşam ve toplumsal yaşamları nasıldı? Toplumlar arası ilişkileri...
Sen tarihini bilmez isen; tarihi gerçekleri savunamazsın!
Cezayir'de, Ruanda'da, Gabon'da Benin'de, Gine'de, Nijer'de, Burkina-Faso'da Kamerun'da, Moritanya'da, Senegal'da, Çad'da, 'Soykırımı” yapan;  'Fransa 1915 olaylarını 2001 yılında...
Tarih, geçen zamanların şahididir!
Şu bir gerçektir ki; 'tarih sadece insanoğlunun yaptığı bütün olayların anlatımıdır.” Ama insanoğlunun yaptıklarını yine kendisi yazar; bu da bir gerçektir. Şayet insanoğlu yaptığı olayların meydana gelişini doğru kaydetmeyip...
EY MİLLET!
Mustafa Kemal Balıkesir'deki hutbesini bir yurt gezisinde Balıkesir'e uğradığı vakit, 7 Şubat 1923 tarihinde Zağanos Paşa Camii'nde yapmıştır. Günlerden Çarşamba olmasına rağmen öğle namazında minbere birkaç basamak çıkarak...
Efendi Hazretleri!
29 Ocak 2019 Mustafa Kemal ve Latife Hanım'ın evliliklerinin 96 sene-i devriyesidir. Bu evlilik nasıl kayıt altına alınmıştı, şahitler kimlerdi ve nikâh merasimi nasıl olmuştu; biraz o günlere gidelim! Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde...
ESKİDEN NOKTALAMA İŞARETİ VE İMLÂ KLAVUZU MU VARDI?
Eskiden noktalama işaretleri ve İmlâ Klavuzu vardı da biz mi kullanmadık? Evet, M.Ö. 3. yüzyıla gelinceye kadar tüm dünya da ne noktalama işareti, ne de İmlâ Klavuzu vardı; biz de kullanmadık! İşte bu işaretlerin hikâyesi: Dünya tarihine...
UNUTULMUŞ GALİÇYA KAHRAMANLARI!..
Yıl 1914. Osmanlı Devleti'nin başında Sultan Reşat bulunmaktadır. Hükümet İttihat Terakki Partisi'nin elindedir. Enver-Talat-Cemal üçlüsü ve Alman Genelkurmayı, düzenledikleri bir planla, 29 Ekim de Rus limanlarını gereksiz yere...
ESKİ GÜNLERİ ÖZLER OLDUK!
Bu günlerde büyüğün küçüklere sevgi, şefkat ve merhametinin zayıfladığını; küçüklerin büyüklere saygısının azaldığını, dahası insan olarak bizim yaşamımıza renk ve ahenk katan hayvanlara ve çevreye verilen zararları gördükçe...
Herkese iyi yıllar!
Bugün yeni bir yıla daha girdik. Bugün dahil heryıl bu günlerde en çok tartışılan konu ise 'Noel” ile 'Yılbaşı” kavramlarının içerik kargaşasıdır. Türkiye'de bazı kesim Yılbaşı'nın Hazreti İsa'nın doğum...
ÇİÇEKLERİ HOCAMA VER!
Osmanlı Padişahları daha şehzadelikleri zamanında ulemadan münasip bir hocadan okutulur ve hükümdar oldukları zaman onu kendilerine 'Hünkâr Hocası” yaparlardı.  Fatih Sultan Mehmet zamanında çıkarılan edilmiş olan kanunnamede...
ARTIK HASTA ADAM YOK!
Batı dünyası geçmişte olduğu gibi bugünde Türkiye'nin güçlenmesini istemiyor. Türkiye'nin ve Türkün güçlenmesine asla bunların tahammülü yoktur Yüzyıl önce Osmanlı'ya yaptıklarının bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne...
SİZLER FARKINDA DEĞİLSİNİZ!
Türkiye Cumhuriyeti olarak yıllardır AB (Avrupa Birliği) üyesi olmak için tabir-i caizse çabalar dururuz. Ama AB 'bin dereden su getirin” dercesine bizi uğraştırır durur. Ne yazık ki; bir türlü kabul edilemez olduk. İnşallah benim bu...
İLK TÜRK LİRASI 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923'te bağımsızlığını ilan edince, uluslararası kurallara göre elbette ki; kendine ait bir para biriminin de olması gerekli idi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kâğıt paraları yani 'Türk Lirası”...
İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİ 
Bugünkü bilim ve teknolojinin hızlı değişimine baktığımızda bu gelişmenin çokta kolay olmadığını görmek zor olmasa gerek. İnsan yaşamını güzelleştirmek ve bu güzel yaşamı kolaylaştırmak için bin yıllar boyu birçok insan bu uğurda...
FAKİRLİĞİN SEBEBİ İSRAFTIR!.. 
Mârifetnâme; Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın yazdığı çok önemli bir ansiklopedik eserdir. Bu eser de astronomiden sosyolojiye, biyolojiden fiziğe, karakter ilminden psikolojiye, dinden tasavvufa, ahlâktan âdâb (Ahlak)  ilmine varıncaya...