Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta kira hukukunda en çok merak edilen ve emsal kararlarla karşımıza çıkan kiracının kira sözleşmesinde 5. Yılı doldurması akabinde en hızlı şekilde hukuki yöntemlerle tahliye edilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda uygulamada ki süreçleri anlatmaya çalışacağım.

Yargıtay Hukuk Dairesi, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay’dan kiracılara kötü haber geldi. Alınan karar ile 'kira taahhütnamesi' olarak imzalanan boş kâğıt hukuka uygun bulundu. Bu durumda kiracıların boş kâğıda imza atmaması gerekmektedir.

Kiracıların tahliyesine ilişkin tahliye davaları Sulh Hukuk Mahkemesi ve İcra Hukuk Mahkemeleri tarafından incelenmektedir. Ev sahipleri tarafından Sulh Hukuk mahkemelerinde açılan tahliye davalarında yargılamaların daha uzun sürmesi sebebiyle sürelerde gecikmeler yaşanmaktadır. Fakat ev sahipleri tarafından İcra Hukuk mahkemelerinde açılan tahliye davalarında yargılamalar daha kısa sürmektedir. Bu nedenle ev sahibi tarafından kiracıyı tahliye etmenin en hızlı yolu İcra Hukuk mahkemelerinde açılacak olan tahliye davaları ile mümkündür. Tahliye davalarının konusuna, tahliye sebeplerine ve kiracının itirazlarına ilişkin olarak görevli olan mahkemeler değişiklik göstermektedir. Şöyle ki; Kiracının kira borcunu düzenli ödememesinden kaynaklı tahliye davasında İcra Hukuk Mahkemesi görevli kabul edilmektedir. Ancak kiracıya açılacak, ihtiyaç sebebiyle olan tahliye davasında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Bu sebeple en hızlı ve en doğru kiracıyı tahliye etme yöntemi kira ya da aidat borcu nedeniyle icra takibi yapmak ya da kiracı tarafından verilmiş tahliye taahhüdünün olması halinde tahliye taahhüdüne bağlı olarak icra takibi yaparak İcra Hukuk Mahkemesinde açılacak tahliye davası ile kiracıyı tahliye etmek olacaktır. İcra Hukuk Mahkemelerinde açılacak tahliye davalarında yargılama süresi olarak belirtilen hedef süre ise 120 gün olarak düzenlenmiştir.

Kiracının kira sözleşmesinin 5. yılını doldurması halinde bilinenin aksine kiracının tahliyesi şeklinde kanuni bir düzenleme bulunmamaktadır. Kiracının kira sözleşmesinde 5. yılını doldurması halinde ev sahibi tarafından kiracı aleyhine kira tespit davası açılabilme hakkı kanunen getirilmiştir. Ev sahipleri tarafından kira tespit davası ile yüzde 25 artış sınırına bağlı kalmaksızın kira bedeli kiralanan taşınmazın konumuna uygun olarak emsal bedeller uyarınca arttırılması mümkündür. Türk Borçlar Kanun’u kapsamında düzenlenen şartların varlığı halinde kiracının 5. yılını kira sözleşmesinde doldurmasına bakılmaksızın kiracının tahliye edilmesi mümkündür.