Siz kıymetli okuyucularıma bu hafta aile hukukunda en çok merak edilen ve emsal bir karar olarak karşımıza çıkan Yargıtay tarafından emsal nitelik teşkil eden kararını örneklerle birlikte anlatmaya çalışacağım.

Son dönemde karşımıza çok sık çıkan aile hukukuna ilişkin vakalarına bir yenisi daha eklenmiştir. Yargıtay tarafından aile hukuku konusuna ilişkin özellikle evlilik birliği içerisinde erkek eşin, sık sık iş değiştirmesinden şikâyet eden kadın, eşinin sürekli şehir dışına çıktığını, uzun süre eve gelmediğini belirterek boşanma davası açmıştır. Aile mahkemesi tarafların boşanmasına karar verirken sık sık iş değiştiren kocayı kusurlu bulup manevi tazminat ödemeye mahkûm etmiştir. İstanbul 2. Aile Mahkemesinde açılan boşanma davasında kadın eşin internet aşkıyla gelen evlilikleri, Yargıtay’ın aldığı ilginç bir kararla sona ermiştir.

Karaman Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan genç kadın, sık sık iş değiştiren ve şehir dışına çıkıp evi ihmal eden kocasından maddi ve manevi tazminat talep etmiştir.  Aile Mahkemesi, düzenli çalışmayan, sık sık iş değiştiren, il dışında çalıştığını söyleyerek uzun süre eve gelmeyen erkek eşi kusurlu bulmuştur.

Evin geçimini davacı kadının sağladığına dikkat çeken Karaman Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan kusurlu davranışları sebebiyle davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına karar vermiştir. Aile Mahkemesi ayrıca, davalı erkeğin, davacı kadına manevi tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu bu kararı davalı erkek temyiz etmiştir.

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sık sık iş değiştiren, düzenli işi olmayan kocanın kusurlu davranışlarının davacı kadının kişilik haklarına saldırı niteliği taşımadığına hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, manevi tazminat kararının bozulmasına karar vermiştir. Dava dosyası yeniden Karaman Aile Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Aile Mahkemesi, ilk kararında direnirse devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girecek. Bu durumda Genel Kurul'un vereceği kararla sık sık iş değiştirmenin boşanma sebebi sayılmasının yanında manevi tazminat ödemeyi gerektireceği hüküm altına alınıp alınmayacağı netlik kazanacaktır.