Yıl 2005 ti Konya garnizon komutanlığı emrine enson istanbul da tabur komutanlığı görevini yapmakta olan piyade yüzbaşı Yaşar ALADAĞ atanmıştı

Her Türk askeri gibi Yüreği vatan sevgisi ile atan Yaşar ALADAĞ aynı zamanda araştırmacı bir kişiliğe sahipti … O büyük Önder ATATÜRK’ün Konyasında göreve başlamıştı…

Dönemin Garnizon komutanlarından Süleyman ALTINBAŞ paşa da Yüzbaşı Yaşar ALADAĞ’ın araştırmacı kişiliğini ve kimliğini tesbit etmişti…

Süleyman ALTINBAŞ paşa Konya ilinin protokol subayı olmakla birlikte Konya halkının sevdiği ve saydığı bir kişiliği kazanmış kişi idi…

Bir görüşmelerinde Yüzbaşı Yaşar ALADAĞ’a Atatürk ve Konya ile ilgili bir araştırma yapılması gerektiği fikrini söyleyince Yaşar Yüzbaşı : Atatürkümüz ve Konya ile ilgili Tarhi, kültürel, ekonomik ve sosyal yönleriyle akademik bir araştırmayı başlatmak istediğini ve bu araştırmayı başlatmayı emir ve görev telakki edeceğini  ifade ederek araştırma çalışmalarına fiilen başladı

Kitabın hazırlanması oldukça titiz ve derin araştırmalar gerektiriyordu.

2005 yılında yazımına başlanan kitap 2024 yılında yayın hayatımıza girdi…

Askeri arşivler Osmanlı ve Türkçe eski eserlerden belgelere dayalı olarak akademik uslupla yazılan bu kitap  Osmanlının son dönemlerinden Atatürk’ün Ölümüne kadar geçen süreci bir çok yönleri ile ortaya koyuyor…

Yaşar ALADAĞ Konya Merkez Komutanlığı görevini 2011 yılına kadar sürdürdü…

Cılavuz Köy Enstitüsü mezunu baba ve eğitmen annenin üçüncü evladı olarak 1963 yılında İzmir ’de doğdu. İlk ve ortaokulu İzmir’de , liseyi Kuleli Askeri Lisesinde okudu.

1985 yılında Kara Harp Okulunu bitirerek, Piyade Teğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldı.di. Yeditepe Üniversitesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dalında yükseklisans eğitimi aldı.

1985’ten itibaren sırasıyla Kıbrıs,Diyarbakır,Şırnak,Edremit, Hakkârive İstanbul’da bölük ve tabur komutanlıkları görevlerinin ardından 2005 yılında Konya’ya tayin oldu.2004-2011 yılları arasında Per. OkuluLoj.Ds.K.lığı ve Konya Merkez Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Bu görev sürecinde, halkımızın ve özellikle gençlerin kafalarında yanlış algıların oluşturulduğunu görünce Atatürk ve Konya üzerine araştırmalarına başladı. 2011 yılında Isparta İç Güv.Eğt.ve Tatb.K.lığı Erkan başkanlığına atandı.2012 yılında kendi isteği ile emekli oldu.

Konya’daki görevi sırasında tutulduğu araştırmaveyazmahastalığı sonucunda Güney illerimizdeki kahramanca yürütülen Milli Mücadele’yi anlattığı “Ayıntap’ınKuvvacıları” ve 35 yıllık ömre vatanın ‘Kurtuluş’u ve Cumhuriyet’in ‘Kuruluş’unu sığdırmış muhteşem bir yaşam öyküsünü anlattığı  “Mustafa Necati Bey” adlı iki yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

”Mustafa Necati Bey” isimli eseri, 2022 Nafi Atuf Kansu kitap ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca yazmış olduğu  “Cumhuriyet Çınarı” isimli tiyatro metni,  Konya Devlet Tiyatrosu  tarafından sahneye konmuştur.

Araştırma ve yazmanın yanında ADD, Tohumluk Vakfı ve LÖSEV gibi sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak katkı sunmaktadır.

Em. Öğr. Faden Aladağ ile evlidir. İki çocuk ve bir torun sahibi olan Yaşar Aladağ, halen Bartın ili Kurucaşileilçesinde yaşamaktadır.

Bizlrde çok değerli E. Albay Yaşar ALADAĞ ve ailesine hayırlı uzun ömürler dileriz

Yaşar ALADAĞ’ın yazdığı oyun Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konmuştu…

CUMHURİYET ÇINARI - KONYA DEVLET TİYATROSU

Büyük Oyunu
1 Perde - 50 dakika

Yazan: Yaşar Aladağ
Yöneten: Can Ali Çalışandemir

OYUNUN KONUSU

Gazi  Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919 tarihinde; yıpranmış, yorgun, köhne bir vapurun üzerinde başlattığı ve Cumhuriyet’imizin temelini oluşturduğu Samsun yolculuğunu ve Aziz Türk Milletini yanına alarak başlattığı kurtuluş mücadelesini konu edinmektedir Cumhuriyet Çınarı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sözleri sahnede yeniden yankılanmakta ve Aziz Milletimize bir saygı duruşu sunulmaktadır.

Emekli Albay Yaşar ALADAĞ “ AYINTAP’IN KUVVACILARI “ isimli eserinden sonra ikinci eserini MUSTAFA NECATİ BEY olarak yayınladı.

Galeati Yayıncılık tarafından yayımlanan eser Mustafa Kemal Atatürk’ün “ KURTULUŞ “DA KUVVACISI,” KURULUŞ “ DA FİKİR FEDAİSİ olarak kabul ettiği ve yaşattığı MUSTAFA NECATİ BEY hayranlığını eseri ile ölümsüzleştirip yüce Türk milletine değerli bir eser olarak armağan etmiştir. Bu eser uzun zaman titiz çalışmaları ile gerçek anlatım ve tespitleri ile kayıtlara geçmiş bir eserdir.