Milenyum sonrası gelişen ve hayatlarımızda yer alan bilimsel ve teknolojik ürünler ekseriyetle hayatlarımızı kolaylaştırmıştır.

Teknoloji gelişimi, internet, yeni buluşlarla birlikte neredeyse her adımımız için sunulan hizmet ya da kolaylıklardan faydalanmamız, yeni bilgi ve haberlere ulaşmamız içinse parola uygulaması mevcut kılınmış. Hayır, parola ve uzantıları, açılımlarından bahsetmeyeceğim aksine hayatlarımızın asıl parolası olan ve asırlar öncesinden günümüze ulaşan “Lokman Hekim” in yaşamsal parolasını yazacağım;  "ayaz" ve "boğaz" .

Ne muazzam ve hayatlarımızı yaşarken hiç aklımızdan çıkarmamız gereken, sağlıklı olmamız ve daimi sağlıklı kalmamız için parola aleni ve kısa ayaz ve boğaz diyerek "Üşütmeyin" ve "çok yemeyin" demiş. Evet, tıp bilimi ve doktorluk mesleği önemli ve sağlıklı yaşam sahibi olmamız için ve sürekliliği için an be an muazzam çalışmalar içerisindeler. Bizler, ekseriyette olan insanlarda asırlar öncesinden günümüze ulaşan Lokman Hekim parolasına uygun bir yaşam sürer isek sağlıklı olma ihtimalimiz çok yüksek olacaktır. Aşırı soğuk ve “AYAZ” da kalmamak, enerji sahibi olmak için türlü türlü ve organik beslenmeye özen gösterirken “BOĞAZ” düşkünü, aşırı tüketmemek.

*

Lokman veya Lokman Hekim, Kur'an'da ve halk efsanelerinde bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi. Lokman Hekim'in İslam'a göre peygamber olduğuna dair iddialar bulunmakla beraber İslam âlimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönündedir.

Lokman (A.S), hikmetli öğütleri ile destanlaşan zahiri ve batıni tüm hekimlerin piri olarak nam salmıştır. Rivayetlere göre, Eyyub-u Aleyhisselam ile akrabadır ve birçok peygamberin hizmetinde bulunmuştur. Hz. Lokman, beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz ya da dört bin yıl yaşadığı belirtilmektedir.

Lokman Hekim, Türk kültüründe ve edebiyatında önemli yer tutan şahsiyetlerden biridir. Türk dünyasındaki efsane, masal ve fıkraların bir kısmı onun hayatı etrafında teşekkül ederken; halk hikâyesi, halk şiiri, atasözleri ve deyim gibi bazı türlerde de onun adı geçmektedir.

Derler ki, Lokman Hekim 32 hastalık tespit etmiş. Bunların 16'sının sebebi "ayaz", 16'sının sebebi de "boğaz" imiş. "Üşütmeyin" ve "çok yemeyin" demiş.

Şahmeran ve Lokman Hekim Efsanesi ne anlatıyor?

Efsaneye göre Şahmeran bir yeraltı ülkesinde yılanlarıyla birlikte yaşamaktadır. Şahmeran'la tanışan ilk insanın ismi bazı kaynaklarda Belkıya olarak geçerken, bazı kaynaklarda bu isim Camşab olarak değişmektedir. Kimi kaynaklarda ise Şahmeran'la ilk buluşan kişinin Lokman olduğu anlatılmaktadır.

Lokman'ın ölümsüzlük iksirini bulduğu ancak formülünü kaybettiğine dair efsaneler mevcuttur. Formülü nasıl kaybettiği ise değişik kaynaklarda değişik şekillerde anlatılır.

*

Lokman Hekimle alakalı literatürden bilgiler toparlayıp yazıma katkı sunsun diye eklemiş olsam da doğruluk ve gerçekliği konusu muammadır. Doğru mudur gerçek midir cevabına sahip değilim ama ekseriyetle hastalıkların temel kaynağı aşırı soğuk, ayazda kalmak ve boğaz, dengesiz ve aşırı tüketimdir, her ikisini de tek kelimede birleştirmek için dengesizlik dememiz mümkündür. Dengeden sapmak öyle ki sadece vücut sağlığımızı değil ruhsal sağlığımızı da bozar, hastalıktır, vücut hastalıklarımızın da tetikleyicisidir. Bu kanaatim bu görüşüme dayanak sadece yaşadığım hayat ve deneyimlerimdir.