İnsan düşündüğü için değil, var olduğu için vardır. Hiç düşünmeden de tamamen var olabilir. Bir insan tekamülsel teknikler ve değişim sayesinde saatlerce düşünmeden de var olabilir ve bu saatler onun varlığını zenginleştirir.

Zihnin değişimi için birey geçmişten vazgeçmeli ve geleceği hayal etmekten vazgeçmelidir. O zaman değişimsel bir devrim gerçekleşir ve negatif koşullandırmalar sona erer.

Zihin ulaştığı herşeyin daha fazlasını ister. Daha fazlasının peşine düşünce daha fazla strese girer. Huzura ulaşan zihin daha fazla huzur için çabalar ve huzursuz olur.

Zihin tarafından yönlendirilen insan yaşamaya devam eder ama zihin duvarları onu rahatsız eder. Zihin duvarları yüzünden insan asırlardır mutlak gerçeğe ulaşamaz. Çünkü gerçeğe ulaşmak için sessiz ve gözlemci olması gerekir.

"Zihni Aşma Sanatı" sayesinde insan zihin duvarlarını yıkar ve ebedi mutluluğa erişir. "Zihni Aşma Sanatı" Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada zihni  nasıl aşabileceğinizle ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Birey zihinsizlik haline ulaşınca mutlak huzuru, saadeti tecrübe eder. Tekamül ve değişim sayesinde deneyimler daha da derinleşir. Huzurun tadını çıkarmak için zihinsizliğe ulaşmak gerekir. Bunun için tek yol, değişim ve tekamüldür.