Herkese iyi haftalar, değerli okurlarımız bu hafta sizlerle Trafik cezalarına itiraz hallerini konuşacağız.

Günlük hayatta istemeden karşılaşabileceğimiz trafik cezaları, niteliği itibariyle birer idari para cezası olup denetlemeler; trafik polislerinin karayollarının belirlenen noktalarında bulunması, mobese ve radar cihazlarından takip edilmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu trafik cezalarına itiraz edilebilmesi için haklı sebeplerin varlığı aranmaktadır. Nitekim trafik cezasının kesilmesi sonrası kişiye 10 işgünü içerisinde tebligat yapılmalıdır. Süresinde tebligatın yapılmaması halinde cezaya itiraz edilebilir. Ancak yüz yüze kesilen cezalar anında tebliğ edilmiş sayılır. Kişinin aynı hareketinden dolayı hakkında iki trafik cezası düzenlenmesi, ceza tutanağında aracın hızının kaç olduğunun yazmaması ve ceza tespit tutanağında herhangi bir delile yer verilmeden (fotoğraf, video gibi) ceza kesilmesi halinde delil yetersizliğinden cezalara itiraz edilebilmektedir.

Bir diğer haklı sebep Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 tarih, 2014/2954 E. 2014/14281 K.sayılı kararıyla belirtildiği üzere ‘radar için uyarı işareti konulmaması halinde trafik cezası  kesilemeyecektir’. Yönergeye göre radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususunda yol kullanıcılarının bilgilendirilmesi gerektiğinden uyarı levhası olmadan radarla hız kontrolü yapılarak ceza kesilmesi hukuka aykırıdır. Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik denetimleri, araç sürücülerine ceza vermek amacıyla ve bilgilendirme yapılmadan kural ihlali yapmasını bekleyecek şekilde ceza kesilmesi, kanunun lafzına ve hukuk devleti ilkesine de aykırıdır.

Trafik cezalarına itiraz sırasında kişiden herhangi bir masraf alınmamakta ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 27. Maddesine göre cezanın tebliğinden itibaren ‘15 gün içerisinde’ cezanın kesildiği yerde bulunan Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçe ile itiraz kanun yoluna başvurulmaktadır. Dava dilekçesine ek olarak ceza karar tutanağı, tebligatı, aracın ruhsatı, araç sahibine ait kimlik ve ehliyet fotokopileri ve ceza ödemesi yapılmış ise ödemenin yapıldığına ilişkin banka dekontu ibraz edilmelidir. Ayrıca madde 17/6’ya göre idari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde cezadan %25 oranında indirim yapılır ve ödemenin yapılması kişinin bu karara karşı itiraz etme hakkını ortadan kalkmamaktadır. İtiraz 6 ay içerisinde sonuçlanmakta olup, trafik cezasına itiraz mahkemece yerinde bulunulursa, cezanın ödenmiş olması halinde ödemenin iadesi yapılmaktadır.