Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Yazarın Makaleleri
Köy Okulları
İnsan bu aralar güzel şeyler hatırlamak istiyor. Geleceğe umutla bakmak herkesin hakkı. Köyde  mutlu geçen çocukluğumu hatırladım bir an. O zaman çok kar yağardı köye. Bir metreyi bulan karda güle oynaya okula gitmenin keyfi bambaşkaydı....
Bey Baba
Kimi insanlar vardır çalışkanlığıyla, alanındaki yetkinliğiyle, üstün kişilik özellikleri ve pozitif enerjisiyle  çevresini etkilerler. Az da olsa böyle insanlarla karşılaşmışızdır hayatımızda. Peki, nedir bu insanları diğerlerinden...
 Sanat Olmazsa..
Dünya pandemi ile mücadele ederken her meslekten işini, ekmeğini kaybeden insanların sayısı hızla artıyor. Sanatını icra edemediği için ailesinin geçimini sağlayamayan sanatçıların durumu içler acısı. Sadece mesleğini icra edememek mi?...
 Akıl Özgürleşirse 
Pandemi sürecinde zaman zor geçiyor, yeni bir yazı yazayım dedim. Aşı dünyaya umut olsa da  bir belirsizlik hakim. Gelen aşılara ne kadar güvenebiliriz ?  Henüz bu konuda doyurucu  bilimsel bir açıklama yapılmadı. Aristoteles'in...
Okuyan Çocuk
Benim kuşağım 'okuyan çocuk” deyiminin hoş bir anlamı olduğunu bilir. Çünkü okuyan çocuk 'adam olmak” için kapasitesinin sınırlarını  sonuna kadar zorlayan ve insani olanaklarını kullanmaya çaba gösteren pırıl pırıl...
Atatürk’ün Geometri Kitabı
Öğrenciler, veliler ve biz öğretmenler yüzyüze eğitimi çok özledik. Demek ki gerçek eğitim, öğretmen ve öğrencinin yüzyüze etkileşimi ve iletişiminin olanaklı olduğu ortamlarda gerçekleşebiliyor. Günümüz eğitim sisteminin amaçlarından...
Matematikçi Atatürk
Öğrencilik yıllarımızda bize dokunan, bizi etkileyen öğretmenlerimizi hiç unutmayız. Böyle değerli öğretmenler alan bilgisiyle, duruşuyla, eğitimci yanıyla öğrencilere rol model olurlar. Aradan uzun bir zaman geçse de onları saygı, sevgi...
Batı’ya Cebiri Öğreten Bir Deha: El- Harezmi
Kimi kaynaklardan matematiğin M.Ö. 5000 yılına kadar uzanan bir tarihinin olduğunu öğreniyoruz. Matematiğin kökeni Doğu kültürlerine uzanıyor.  Sümer, Babil, Mısır, Hint ve Çin gibi uygarlıklarda ilkel sayma ve ölçme gibi işlemler...
Dünyaca Ünlü Bir Matematikçi: CAHİT ARF
Seksenli yıllarda ODTÜ matematik bölümü  üçüncü sınıf öğrencisiyim, hiç unutmam bir gün hocalarımız ünlü matematikçi Cahit Arf'ın fizik bölümünde  bir panele katılacağını duyurdular. Böyle bir fırsat kaçar mı...
 DEĞERLİ BİLİM İNSANI TOSUN TERZİOĞLU’NA SAYGI
Seksenli yıllarda Anadolu'nun her yerinden ODTÜ'nün birçok  bölümünü kazanan öğrenciler olurdu. Çorum'dan, Yozgat'tan, Erzincan'dan, Urfa'dan, Edirne'den, Malatya'dan…..Antalya'dan hemen hemen...
Aydınlanma nedir?
Aydınlanma insanlarla ya da toplumlarla ilgili bir sözcük, basit anlamıyla cehaletten kurtulmayı, karanlıktan çıkmayı ifade ediyor. İnsanın iki farklı yoldan aydınlığa kavuşabileceği kabul görmektedir. Birincisi, insanın bir yanıyla tinsel...
Nietzsche’nin  Bakış Açısıyla  İnsan ve Eğitim
Günümüz insan ve eğitim probemlerini anlamak bakımından  felsefesiyle,  diliyle karşı duruşun bir simgesi olarak yaşayan  ve 19. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olan  Friedrich (Wilhelm)  Nietzsche'nin ...
İlk Kadın Matematikçi: İskenderiyeli Hypatia
Ünlü matematikçi Theon'un kızı olan Hypatia, M.S. 370- 415 yılları arasında İskenderiye'de  yaşamış,  ilk kadın matematikçi olarak o dönemde matematiğin gelişmesine önemli katkılar yapmıştır. Eski Yunan'da bilim...
HOCALARIN HOCASI HOCAM İOANNA KUÇURADİ'YE
Çok değerli Hocam İoanna Kuçuradi kendi alanında dünyanın ve ülkemizin en önde gelen felsefecilerinden biri. Dünyada kendi konusunda belki de en öncü kişi. O bir  filozof, öğrencilerin çok sevdikleri, hayran oldukları  sevgili İoanna...
Neden eleştirel düşünme?
 'Bir şeyin ne olduğu bilinmeden onun hakkında kesin, genel-geçer şeyler söylenemez” Platon  Eski Yunan filozoflarından Platon'un (M.Ö. 427-347) bu sözünün bilginin doğası bakımından bilgi felsefesinde çok manidar bulunur....