İbrahim Güray AYTEKİN
İbrahim Güray AYTEKİN
Yazarın Makaleleri
BEKTAŞİLİK  VE Bektaşiliğin en büyük Piri, Piri PiranI  HACI BEKTAŞİ VELİ
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA  Bektaşilik, şamanlıktan izler taşıması, ayrımcılık yapmaması, Anadolu halkının dilini kullanması, açık ilkelerden ziyade, her düşünce ve inançta olan insanların kendilerine göre anlamlar...
Teşkilât-ı Mahsusa
İBRAHİM  GÜRAY AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Varlığı günümüzde hala tartışma konusu olan gizemli bir teşkilattır TEKİLAT-I MAHSUSA II. Abdülhamit döneminde benimsenen panislamizm siyasetinin yürütülmesinde kullanılan değişik mekanizmalar,...
BİR ULU ÇINAR HALK OZANIMIZ KARACAOĞLAN
Büyük halk ozanımız Karacaoğlan'ın Hayatı ve çevresi hakkında kesin bilgiler yoktur. Araştırmacıların çoğu 17. yüzyılda yaşadığını ileri sürer. Bazı şiirlerine ve rivayetlere dayanarak Karacaoğlan'ın 1606 ya da 1636'da...
ÜNLÜ ŞAİR VE YAZARIMIZIN ÇİLE DOLU YAŞAM ÖYKÜSÜ…
İbrahim Güray AYTEKİN Özel haber araştırma UNESCO'NUN 2002 YILINI TÜM DÜNYADA NAZIM HİKMET (RAN) YILI İLAN ETTİĞİ ÜNLÜ ŞAİR VE YAZARIMIZIN ÇİLE DOLU YAŞAM ÖYKÜSÜ… Babası, Matbuat Umum Müdürlüğü ve Hamburg Şehbenderliği yapmış...
KAHRAMANMARAŞ’IN KAHRAMAN OLMASI DESTANI
İbrahim Güray AYTEKİN – Özel haber araştırma Maraş'ı Kahramanmaraş yapan iki önemli kahramanvardır bu kahramanlar adlarını altın harflerle tarihe yazdırmayı başarmış gerçek halk kahramanlarımızdır. Birinci Dünya savaşı patlamış...
AŞAR VERGİSİ
İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA AŞAR VERGİSİ Öşür kelimesinin çoğulu anlamına gelen aşar, ondalıklar manasında kullanılan bir kelimedir. Aşar vergisi ise Osmanlı devletinde alınmış ve devletin ciddi gelir kaynağı olan...
FUZULİ
Fuzili'nin Ailesi göçebe hayatı bırakıp günümüzdeki Irak bölgesine yerleşmiş olan Oğuzların Bayat boylarındandır. Fuzûlî; ne kadar kesin bilinmese de 1483 yılında Akkoyunlular zamanında şimdiki Irak'ta Kerbela veya Necef'te...
Osmanlı’nın Amerika’daki son büyükelçisi Ahmet Rüstem Bey
ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Osmanlı'nın Amerika'daki son büyükelçisi Ahmet Rüstem Bey (18 Nisan 1862 - 1935), veya doğumundaki adı ile Alfred Bilinsky, Polonyalı ve İngiliz kökenli Türk diplomat, siyaset...
Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’NİN MUCİZEVİ ÖYKÜSÜ
ibrahim güray aytekin – özel haber araştırma KONYA 15 Aralık 1929'da duyurulan Cemiyet nizamnamesine göre üyelerinin görevi "yerli ürünleri kullanmak ve bu konuda vatandaşları teşvik ederek milli tasarrufa alıştırmak" olarak...
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ PATLAMASINDA ÖNEMLİ ETKEN OLAN DEV BİR PROJE BAĞDAT MÜNİH DEMİR YOLU ÖYKÜSÜ
İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA KONYA - II. Abdülhamit kendisinden önceki padişahlar gibi ülkesinin bekası için demiryolu yatırımlarına büyük önem verdi. Devletin kalkınması ve siyasi istikrarını koruması için modern bir...
TÜRK MİLLETİNİN AHLAKININ ÖZÜ AHİLİK İNSANLIĞA IŞIK TUTUYOR…
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Türkler, Malazgirt Zaferinden sonra (26 Ağustos 1071) yoğun olarak Anadolu'ya göç etmeye başlamışlar ve bu toprakları ebedi vatan yapmanın mücadelesini vermişlerdir. Kazanılan askeri ve siyasi...
OSMANLININ İLK MODERNLEŞME REFORMLARI VE GAVUR PADİŞAH DESTANI…
Sultan II. Mahmud dönemi, Osmanlı tarihinde batılılaşma süreci içerisinde büyük öneme sahiptir. Sultan II. Mahmud, Osmanlı Devleti'ne yeniden bir düzen verilmesi amacıyla, bütün işlerinde batı teknik ve kültüründen faydalanma yolunu...
PENİSİLİNİN İCADI VE DÜNYA NÜFUSUNDA HIZLI ARTIŞ
İbrahim Güray AYTEKİN – ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Penisilin, 'penicillum notatum” adlı mantarın ürettiği, bakteri öldürücü bir maddedir. Hastalık yapan bakterilerin hücre duvarını bozarak hastalığı önler. Gelişigüzel kullanımı,...
Harf Devrimi
İbrahim Güray AYTEKİN Özel Haber - araştırma Tarih içerisinde değişik yazı şekilleri kullanmış olan Türkler, Müslüman olduktan sonra da, uzun bir süre Arap harflerini kabul etmişler ve kullanmışlardır. Harf devriminin en önemli sebeplerinden...
ATATÜRK DİN VE DEVLET
İbrahim Güray AYTEKİN Özel haber – Araştırma Yunanlıların yakıp yıkarak geri çekildikleri Mihalıççık Camii Kebir Camii, 1302 (m.1886) yılında Sivrihisarlı Hacı Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Mihalıççık o tarihlerde Sivrihisar'a...
AZEM GALİCA ARNAVUT DİRENİŞÇİNİN DESTAN YARATAN YAŞAM ÖYKÜSÜ
İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Azem Bejta (1889–1924), bilinen adıyla Azem Galica, Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi için mücadele etmiş Arnavut milliyeçi, çete lideri. Azem Bejta, Osmanlı...
Tekâlif-i Milliye
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla, kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak Tekâlif-i Milliye (Millî Yükümlülükler ya da...
500 YILLIK RUMELİ TOPRAKLARINI NASIL KAYBETTİK
Rumeli sözcüğü, Rum sözcüğü artı eli sözcükleriyle oluşmuş bir birleşik sözcüktür. Rum diyarı, Rum memleketi anlamına ve İmparatorluğun Balkanlardaki topraklarına verilen bir addır. Rumeli türküleri söz konusu toprakların Türkler...
KİLİSTRA ANTİK KENTİ ANADOLU TARİHİNİ AYDINLATIYOR…
Kilistra - Lystra, Konya ili Meram ilçesi Hatunsaray (Lystra) Beldesi Gökyurt köyü sınırları içinde kalan antik kent. Tarihi Kral yolu üzerinde bulunan Kilistra antik kent yerleşim hakkındaki en yakın arkeolojik bilgiler antik...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE KUTLU OLSUN
İbrahim Güray AYTEKİN Özel Haber - Araştırma Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri...
3. CUMHURBAŞKANIMIZ CELAL BAYAR HAKKINDA BİLİNMEYENLER
İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA 1883 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlmiye sınıfına mensup bir fıkıh bilgini olan babası Abdullah Fehmi Efendi, 93 Harbi'nden...
ÜNLÜ TASAVVUF ALİMİ ŞEMS-İ TEBRİZİ
1186 yılında Tebriz'de doğmuştur. Adı Muhammed, lakapları Şemseddin, Şems, Şems-i Tebrizî ve Şemsü'l-hak ve'd-din'dir. Babası Ali bin Melikdad Horasan'ın Bezer vilayetinden ticaret yapmak gayesiyle Tebriz'e...
OSMANLI TARİHİNDE 31 MART VAKASI (İSYAN) VE DARBE GİRİŞİMİ
İbrahim Güray AYTEKİN ÖZEL HABER ARAŞTIRMA 31 Mart Vakası (İsyanı, Ayaklanması, Olayı yahut Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür....
TARİH TÜRKLERLE BAŞLAR 
İbrahim Güray AYTEKİN Türklerin atalarının MÖ 2500 ile MÖ 1700 yılları arasındaki Afanasiyevo kültürü ile başlayan ve MÖ 1700 ile MÖ 1200 yılları arasındaki Andronovo Kültürü ile devam ettiğini savunurlar. Bu ırkın savaşçı ve...
ATATÜRK ÖLMEDİ…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar kahramanı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı,bir kurtuluş destanının en büyük kahramanı olarak sadece tarih sayfalarının derinliklerinde...
Çankaya Köşkü
İBRAHİM GÜRAY AYTEKİN Çankaya Köşkü, Ankara'nın Çankaya sırtlarında, 1800'lü yılların sonlarında yapıldı. Ağaçların arasında, kente hakim küçük bir bağ eviydi. O bağ evi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık...
DÜNYADAKİ İLK OLİMPİYATLAR VE TÜRKİYE’NİN KATILIMI
(ÖZEL HABER –ARAŞTIRMA) Geçmiş zaman içerisinde Ülkeler arası olmasada halklar arasında çeşitli spor müsabakaları yapılmaktaydı Arkeolojik kazılarda Birçok medeniyet kalıntılarından bu müsabakalar için inşa edilmiş ARENA (Stat vb) ...