Dünya genelinde yaygın bir pandemi oluşturan COVİD-19 salgını yaşamı ciddi anlamda tehdit etti ve etmeye devam etmektedir. Bu salgın insanların hayatlarını, çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerini ,eğitim hayatlarını ve ailelerin yaşam standartlarını değiştirmiş ve zorlaştırmıştır. COVİD-19 pandemisinin eğitime etkisi dünya çapında görülmüş , neredeyse tüm okulların kapanması eğitimi geniş çapta etkilemiştir. Okullar kapatıldığında çocuklar zaten küresel öğrenme krizi ile karşı karşıyaydı ve salgınla bu kriz daha da fazla artmıştır.

COVİD-19 salgınının bir çocuk krizi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü okullar kapalıyken her 3 okul çocuğundan en az 1’i uzaktan eğitime erişemedi. Çocuklar ve gençler okulların kapanmasından fazlasıyla etkilendiler. Yoksulluğun çocukların eğitim hayatını nasıl etkilediği kesin hatlarla çizilmiş oldu. Çoğu ülkede bilgisayar, internet ve diğer çevrimiçi platformların eksikliği bazı ülkelerde erişimi ve fırsatı sınırlayan olağanüstü veri maliyeti nedeniyle dijital sınıflar hala mümkün olamamıştır.

COVİD-19’un yol açtığı eğitim kesintisinin öğrenmeyi de ne kadar zorlaştırdığı görünmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu olarak bilinen UNICEF uzaktan eğitim sağlamak ,çocuk koruma sektörleriyle birlikte çalışarak okulların güvenli bir şekilde açılmasına yardımcı olmak için teknolojiyi benimsemiş ve eğitim sistemlerini daha sağlam dayanaklara inşa etmeye çalışmıştır.

COVİD-19 sürecindeki eğitim hayatının yanında çocukların yeterli beslenememesi , temiz suya ihtiyaç duymaları sağlıklı ortamda büyüyememeleri yaşamlarını ciddi anlamda tehlikeye atmıştır. UNICEF, bu sorunlara çözümler bulmaya çalışmış, standart hijyen kiti aldığı Yemen’de 39,1 milyonlarca kişiye temiz içme suyuna, yemek pişirme ve kişisel hijyene eriştirmiştir. Bunun yanında dünyada cinsiyet eşitsizlikleri ve çocuklara ve gençlere yönelik şiddet raporları çarpıcı biçimde artış göstermiştir. Kadınların öğrenim hayatlarına fırsat tanıma, çocuk evliliklerini önleme gibi çalışmalar yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Pandemi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin etkilerini artırırken UNICEF toplumsal cinsiyete dayalı şiddete mücadele çabalarını iki katına çıkarmıştır ve çıkarmaya devam etmektedir.