Bu dünya da öyle insanlar vardır ki, milyarlarca insanlar içerisinde hep örnek alınır, düşüncelerinde yol gösterci, aydınlatıcı, özgürlük savaşçısıdırlar. Kısacası unutulmazlar bilge insan olarak tanınırlar. İşte onlardan biri de Bosna Hersek kahramanı Aliya İzzetbegoviç’tir dersek tamamiyle dığru bir tespittir.

Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı, Bosna Hersek'in ¨Bilge Kralı¨ Aliya İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te Bosna Hersek’te, Bosanki Samac’ta dünyaya geldi. 

Ömrü boyunca Bosna Hersek’in bağımsızlığı için mücadele etti. Avrupa’nın ortasında bilinçli bir Müslüman toplumu inşa etmek için verdiği mücadele ile adını duyurdu. Gençlik yıllarında Müslümanlar’ın eşit haklar elde etmesi amacıyla ¨Genç Müslümanlar¨ teşkilatını kurdu.1970'te kaleme aldığı İslam Deklarasyonu isimli kitabı ile siyasi kimliğinden önce entelektüel tarafını ortaya koydu. 

Kurduğu gençlik teşkilatı ve kaleme aldığı eserler nedeniyle iki kez hapis yattı. Aliya İzzetbegoviç hapisteyken düşünmeye, fikir üretmeye, üretilmiş fikirlerden istifade etmeye çokça fırsat buldu. Önemli bir fikri eserden dolayı hapse atılmış olması, onun fikirlerinin çevre de daha çok yankı uyandırmasına sebep oldu. 1988 yılında serbest bırakılmasının ardından siyasete ilk adımını attı. Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş sırasında Boşnaklar’ın liderliğini üstlendi. 

Cephe komutanı olarak mücadele vermekten asla kaçınmadı. En yakın şahitleri de omuz omuza çalıştığı silah arkadaşları oldu. Boşnak Milleti’nin kimliği ve Bosna Hersek Devleti onun geride bıraktığı en büyük eserlerdir. Ondan öğreneceğimiz daha çok şey var. İzzetbegoviç, savaşın ardından yapılan ilk seçimi kazandı, Bosna Hersek’in ilk cumhurbaşkanı oldu. 2000 yılında rahatsızlığı nedeniyle cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı

19 Ekim 2003 tarihinde ebedî âleme göçmüştü. Bosna Hersek'in kurucu lideri. Bosna cihadını ayağa kaldıran Aliya İZZETBEGOVİÇ ilmiyle âmil, îmânıyla kâmil gerçek bir mücahit ve kadîm bir Türk dostuydu.  

Bilge Kral’ın hikmetli ve ibretlik sözlerini buyrun okuyun; 

"Kuran edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O’na bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılmalıdır.” 

"Tabuta konmuş da olsa, toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencenizdir." 

“Din ahlaktır; onu hayata geçirmek ise terbiyedir.” 

"İyi insan olmadan iyi Müslüman olamayız."

“Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.” 

“…Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.” 

“Biz de zalimlerden olursak, zulme karşı savaşmamızın bir anlamı kalmaz..¨

"Her şeye kâdir olan Allah(c.c.)'a yemin ederim ki köle olmayacağız.” 

“Ben Avrupaya giderken kafam önümde eğik gitmiyorum. Çünkü çocuk, kadın ve ihtiyar öldürmedik. Çünkü hiçbir kutsal yere saldırmadık. Oysa onlar bunların tamamını yaptı. Hem de Batının gözü önünde; Batı medeniyeti adına...”

"Bunu hiç unutma evlat! Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı; devam edegelen sömürgeciliği, döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur.” 

“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın.” 

“Din hurâfeleri yok etmezse, hurâfeler dîni yok eder.”

“Sanat için soyunana alkış tutanlar; Allah için giyinene neden zulmeder?”

"İnsan şahsiyetini alçaltan, onu eşyayla bir tutan her şey gayri insanîdir.” 

"Hayat inanan ve sâlih ameller işleyenler dışında hiç kimsenin kazanamadığı bir oyundur.” 

"Benim için yeryüzünde iyi, doğru ve güzel olan ne varsa onun adı İSLÂM`dır.” 

"Olduğunuz gibi kalın. Dininizi, milliyetinizi koruyun. Kimliğinizi kaybetmenin bedeli köleliktir.” 

“Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir."

ALLAH CC RAHMET EYLESİN.