Kondüktör Mekteb-i Âlisi’nden Günümüze Bir Asırlık Çınar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜZ YAŞINDA Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi 30 bin öğrenci, 3 bin akademik ve idari personel, 10 fakülte, 3 yüksekokul ve 2 enstitü ile Türkiye’nin asırlık çınarı olarak ülkemize birçok devlet adamı, milletvekili, akademisyen, sanatçı, ekonomist, mühendis, iş adamı yetiştirmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü Prof.Dr.İsmail Yüksek’in önderliğinde rektör yardımcıları Prof.Dr.Mehmet Ahlatçıoğlu, Prof.Dr.Tamer Yılmaz ve Prof.Dr.Yusuf Ayvaz ile birlikte topluma ciddi katma değer sağlamak için büyük gayret göstermektedirler. Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla 1911 yılında kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en eski üniversitelerinden birisidir. 1911 yılından bugüne farklı aşamalardan geçen üniversite Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biri olarak bir asırlık eğitim ve öğretim hayatından tanınmış pek çok siyaset, bilim, fikir, sanatçı ve iş adamı bu ocaktan çıkmıştır. Bugün yıldız Teknik Üniversitesi sadece teknik alanda değil sosyal bilimler alanında da iddialı bir eğitim kurumu olarak yaklaşık otuz bin öğrenci, on büyük fakülte, üç bin akademik ve idare personelle İstanbul’un göbeğinde eğitim ve öğretim dünyasına büyük katkı sağlıyor. Üniversiteler hiç şüphesiz ülkenin kalkınmasında, önemli katma değer sağlayan projeleri ve nitelikle insan gücünü ortaya çıkaran bilim kurumları olarak, ülkemizin sosyal ve ekonomik anlamda geleceğini şekillendireceğinden, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi bir asırlık çınar olan köklü üniversitenin dünü ve bugünü yarınlar için çok önem arz ediyor. . Türkiye’nin en iyi ve en köklü üniversitelerinden biri olan ve ülkemize birçok devlet adamı, milletvekili, akademisyen, sanatçı, ekonomist, mühendis, iş adamı yetiştirmiştir. (Jak Kamhi, Ali Coşkun, Faruk Çelik, Zeynel Abidin Erdem, Algan Hacaloğlu, Hasan Doğan vb.) İstanbul Yıldız’da (Beşiktaş) bulunan fakültelerini, yaklaşık 10 yıldır, Osmanlı Devleti’nin, Selimiye Kışlası’ndan sonraki en büyük kışlası olarak kabul ettiği Davutpaşa Kışlası‘na taşınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin araştırma-geliştirme, sanayi ve ticaret alanları başta olmak üzere, gün geçtikçe parlayan çok önemli bir markasıdır, parlayan bir ışığıdır. Kampüslerinde bulunan Otağ-ı Humayun’u (Padişah evi) , sarayları, sosyal tesisleri, kışla zamanında kullanılan içtimaı alanlarının ve cephaneliklerinin restorasyonu sonucu oluşturulan, yürüyüş ve dinlenme alanlarıyla ve yapımı 1830’lu yıllara dayanan taş binalı fakülteleriyle benzerine az rastlanır kampüsleri bulunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesi yanında Davutpaşa kamusu ’de göz kamaştıran yapısıyla öğrencilere önemli imkânlar sunmaktadır. Davutpaşa yerleşkesi şehrin göbeğinde 1300 dönümlük arazide çağdaş eğitim ve öğretim imkânı sunmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi kampus alanı mesela özel Fatih Üniversite ile kıyaslandığından beş kat daha büyüktür. Yıldız’ın Tarihçesi: Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922): Türkiye’nin en eski 2. teknik üniversitesi olan Yıldız Teknik Üniversitesi ( YTÜ veya Yıldız), İstanbul‘da bulunan yedi devlet üniversitesinden biridir ve 1911‘e uzanan tarihi ile, Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla Fransa’nın başkenti Paris’teki Ecol de Conducteur’ün müfredat progamı esas alınarak, Bayındırlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911’de başlanmıştır.. 1922 ‘de okulun adı Nafia Fen Mektebi’ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926’da 2.5 yıla ve 1931’de 3 yıla çıkarılmıştır. İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937–1969): Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye’de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır. İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu’nun Maarif Vekâleti’ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekâleti’nden alınarak Maarif Vekâletine bağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadastro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye’de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır. 1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanları verilmeye başlanmıştır. İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969–1982): 03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971’de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ne bağlanmıştır. Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982–1992): İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu’nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli’nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ): 03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalürji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi otuz bin öğrenci üç büyük kampüste eğitim ve öğretim yapmaktadır. Fakülteleri şunlardır: Elektrik-Elektronik Fakültesi Önceden Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dâhilindeki Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinin 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi adı altında toplanmasıyla oluşmuştur. 2011 yılı itibariyle üniversitenin Davutpaşa Kampüsü‘nde yer almaktadır. Bölümleri şunlardır; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği. Dekanı Prof.Dr.Celal Kocatepe. Fen-Edebiyat Fakültesi Üniversitenin en büyük eğitim ve öğretim kurumu olarak on bölümden oluşan fakültenin ilk kuruluşundan bu yana hizmet veren bölümler Fizik, Kimya ve Matematik bölümleridir. Fakülte Davutpaşa Kampusu’ndaki tarihi taş binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm bölümleri şunlardır; Batı Dilleri ve Edebiyatları, Biyoloji, Fizik, Felsefe, İnsan ve Toplum Bilimleri, İstatistik, Kimya, Matematik Bölümü, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı. Dekanı Prof.Dr.Ulvi Avcıata. Makina Fakültesi Makina Fakültesi, Mühendislik Fakültesinden 1992 yılında ayrılmıştır. Makina Fakültesi,1993 yılında kurulmuş olup, Fakülte bölümlerinden, Makina Mühendisliği 1938-1939, Endüstri Mühendisliği 1993 ve Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1982 yıllarında eğitime başlamıştır. Dekanı Prof.Dr.Yunus Çengel. Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nin kökeni 1967 yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesindeki Makine Bölümü’ne bağlı olarak kurulan Gemi Opsiyonu bölümüne dayanır. Bu bölüm 1969 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesindeki Makine Bölümü’nde Gemi Makinaları Dalı adını almıştır. Bölümleri şunlardır; Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği. Dekanı Prof.Dr.Bahri Şahin. Mimarlık Fakültesi 1942 yılında Emin Onat tarafından İstanbul Teknik Okulu’nun bir bölümü olarak kurulan Mimarlık Fakültesi, lisans düzeyinde Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri, 11 uzmanlık programı ile eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Dekanı Prof.Dr.Murat Soygeniş. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında Çukursaray binasında faaliyetine başlamıştır. Fakülte, 1993 yılında kurulan İktisat Bölümü ile faaliyetlerine başlamıştır. 1996 yılında İşletme Bölümü ve 1999 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulmuştur. Fakülte 2000’den beri, Yıldız Sarayının bir parçası olan Yaverler Dairesi‘nde hizmet vermektedir. Fakülte binası aynı zamanda 1925 senesinden 1936 senesine kadar hizmet veren ve 1936 yılında Atatürk’ün isteği ile Ankara’ya taşınan bugünkü adı ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne (Mekteb-i Mülkiye) ev sahipliği yapmıştır. Bölümleri şunlardır; İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler. Dekanı Prof.Dr.Güler Aras. İnşaat Fakültesi 1911 yılında kurulmuş olan, Üniversite’nin en köklü bölümü olan İnşaat Mühendisliği Bölümünü ‘nün de bağlı bulunduğu fakülte, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Davutpaşa kampusunda eğitime devam etmektedir. İSKİ genel müdürü Prof.Dr Ahmet Demir’in de bir dönem dekanlığını yaptığı ve hâlihazırda da öğretim elemanları arasında yer aldığı fakülte yeni binaya taşınmasıyla birlikte, daha modern ve kaliteli bir eğitim vermeye başlamıştır. Bölümleri şunlardır; İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği. Dekanı Prof.Dr.Hayrullah Ağaçcıoğlu. Kimya-Metalürji Fakültesi Kimya-Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinden oluşmaktadır. Dekanı Prof.Dr.Mustafa Bayram. Eğitim Fakültesi Fakülte Davutpaşa Kampus’unda yer almaktadır. Bölümleri şunlardır: Eğitim Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, İlköğretim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Türkçe Bölümü. Dekanı Prof.Dr.Ahmet Göksel Ağargün. Sanat ve Tasarım Fakültesi 1997 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Fakültesinde 7 lisans, 5 lisansüstü programı mevcuttur. Geçmişi 1989 yılında kurulan Müzecilik Yüksek Lisans Programı’na kadar gitmektedir. Fakültenin bölümleri şunlardır: Sanat, İletişim Tasarım, Müzik ve Sahne Sanatları bölümünün yanında şu alt programlar bulunmaktadır: Müzik Toplulukları Programı, Duysal Tasarım Ana Bilim Dalı, Dans Programı, Bileşik Sanatlar Programı, Sanat Yönetimi Programı, Fotoğraf ve Video Programı. Dekanı Prof.İlhan Özkeçeci. Enstitüler Fen ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki enstitü bulunmaktadır. Bu enstitülerde yüksek lisan ve doktora programları mevcuttur. Fen bilimler enstitüsünde toplam 105 program, sosyal bilimler enstitüsünde ise toplam 24 lisansüstü program yer almaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Prof.Dr.Alparslan Açıkgenç, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ise Prof.Dr.Faruk Yiğit’tir. Yüksekokullar Yüksekokullar ise şunlardır: Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu. Yabancı diller yüksekokulunda, Temel İngilizce ve Modern Diller olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Temel İngilizce Bölümü’nde yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrencilere İngilizce Hazırlık öğretimi verilir. İleri düzeyde İngilizce dersleri ile diğer yabancı dillerin dersleri Modern Diller Bölümü tarafından verilmektedir. Yabancı Diller Yüksekokulu Davutpaşa Yerleşkesi‘nde yer almaktadır. Meslek yüksekokulu ise Ayazağa’dadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Turgut Kocatürk. Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr.Muhlis Nezihi Sarıdede. Milli Saraylar ve Tarihi Yapılar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.M.Cengiz Can. Yıldız Bir Marka Oldu Yıldız Teknik Üniversitesi rektörü Prof.Dr.İsmail Yüksek’in önderliğinde rektör yardımcıları Prof.Dr.Mehmet Ahlatçıoğlu, Prof.Dr.Tamer Yılmaz ve Prof.Dr.Yusuf Ayvaz ile birlikte topluma ciddi katma değer sağlamak için büyük gayret göstermektedirler. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin genç dinamik ve çalışkan rektörü Prof.Dr.İsmail Yüksek, YTÜ’nün bir marka olduğuna dikkat çekerek; “Yıldız Teknik Üniversitesi olarak, üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşım ve huzur ortamı içinde katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve bilimsel, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız.” dedi. Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir üniversite olduklarına dikkat çeken ve dünya üniversitesi olmayı hedeflediklerini belirten Rektör Profesör Yüksek; “YTÜ evrensen değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, araştırmacı, soruşturmacı, etik değerlere sadık birey yetiştirmek başlıca hedefimizdir. Eğitim ve araştırmada nitelik ve nicelik olarak dünya standartlarını yakalamayı hedefleyen Yıldız Teknik Üniversitesi, nitelikli insan gücü yetiştiren ve bulunduğu yöreye ve topluma her anlamda katkı sağlayan modern bir üniversite olma yolunda ilerlemektedir. Bu bağlamda, ülkemizin toplumsal sorunlarına bilimsel açıdan yaklaşmanın ve onlara çözüm üretmeye çalışmanın ülke kalkınmasına katkıda bulunacağına inancımız sonsuzdur. Değerli akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, derneklerimiz ve vakfımız, kısaca tüm iç paydaşlarımız, hepimizin üniversitedeki payı farklı olabilir, ancak paydamız tek ve ortaktır: KARŞILIKLI ANLAYIŞ, İŞBİRLİĞİ VE HUZUR ORTAMI İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTEMİZE ve ÜLKEMİZE KOŞULSUZ HİZMET! Bugüne kadar ve bundan sona bize destek verecek olan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.” diyor. Yıldızlı Ünlüler: Yüzyıllık bir çınar olan Yıldız Teknik Üniversitesi mezun ettiği onbinler Türkiye’ye hizmet için çeşitli kademelerinde katma değer sağlamaktadırlar. İşte onlardan bazıları: Erdoğan Bayraktar (Çevre ve Şehircilik Bakanı), Faruk Çelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı). Ahmet Caner Kutsal, Ahu Türkpençe, Ali Coşkun, Ayşegül Abadan, Cem Davran, Hamdi Alkan, Jak Kamhi, Hasan Doğan, Kaan Sezgin, Kenan İmirzalıoğlu, Mirkelam, Tarık Akan, Zeynel Abidin Erdem, Prof.Dr.Durul Ören, Dr.Ayhan Alkış, Turgut Uzel, Abdurrahman Kurt, A.Edip Uğur, Hasan Kemal Yardımcı, Ahmet Küçük, Halil Mazıcıoğlu, İdris Güllüce, İlhan Evcin, Mehmet Alp, Mehmet Ceylan, Mehmet Erdem, Mehmet Halit Demir, Mehmet Serdaroğlu, Meral Akşener. Prof.Dr.Adem Baştürk (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri). Prof.Dr.Ahmet Demir (İSKİ Genel Müdürü). Yrd.Doç.Dr.Hayri Baraçlı (İ.E.T.T. Genel Müdürü). Lokman Çağrıcı (Bağcılar Belediye Başkanı). Aziz Yeniay (Küçükçekmece Belediye Başkanı). M.Tevfik Göksu (Esenler Belediye Başkanı). Çoşkun Gölpınar (Yapı Kredi Sigorta Genel Müdür Yardımcısı). Serkan Keleşler (UGETA A.Ş. Genel Müdürü). Cem Akar (Bonservis Genel Müdürü). Fahrettin Tanınmış (Seans Grup Yönetim Kurulu Başkanı). Selim Taşkın (Ziylan Grubu Genel Müdürü). Bedi Korun (Form Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı). Cevher Kartal (İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı). Yalçın Yıldırım (Casper Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı). Abdullah Atalay (BEDAŞ Genel Müdürü). Ali Dumankaya (Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi). Ferhan Ceylan (Gilan Yönetim Kurulu Başkanı). Fuat Güner, Hakan Gürdal (AKÇANSA Genel Müdürü). Hasan Yasir Bora (Kayserigaz Genel Müdürü). İbrahim Mirmahmutoğulları (Dizayn Grubu Yönetim Kurulu Başkanı). M.Habib Soluk, Mehmet Büyükekşi (TİM Başkanı). Mehmet Emin Birpınar, Murat Yıldırım, Muhsin Akgün, Nurhan Kaya, Nusret Bayraktar, Ömer Şanda, Ömer Suat Toptaş, Seda Başoğlu (Kaymakam). Ali Türk (Kaymakam). Recep Koral, Şahin Arslan, Soner Sarıkabadayı, Süreyya Polat (Başbakanlık Müşaviri), Suna Türk, Ulvi Kadakal, Ünal Kacır, Vehbi Varlık, Zeki Çakan.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı