Türk dünyası sadece Türkiye’den ibaret değildir.

Türk dünyası, 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını kapsayan Türk dünyası içinde en Batıda Kosova, Karadağ, en doğuda Moğolistan yer alır. Bu coğrafyayı Avrasya coğrafyası olarak belirtmek mümkündür.

Türk dünyası, tüm Türk halklarını kapsayan bir kavramdır. Bazı araştırmacılar sadece Orta Asya (Türkistan) için bu kavramı kullanır. Türkistan kavramı ile eş anlamlı kullanıldığı da olur. Ancak Orta Asya ve Türkistan kavramlarından daha geniş bir kavramı ifade eder.

Tarih boyunca Orta Asya’ya Türkler TÜRKİSTAN derlerdi bu isim ikiyüzyıl kadar önce İngiltere tarafından değiştirilmiş ve Orta Asya adını almıştır.

Amaç koca bir kıtaya Türkistan dememek ve Türklerin adını silmekti !!

Türk dünyası, Orta Asya'ya ek olarak Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya içindeki Türk bölgeleri ile Türk diasporasını kapsar. Çünkü kavramın ifade ettiği alan, tüm bağımsız Türk Cumhuriyetleri, özerk Türk Cumhuriyetleri ve Türk topluluklarıdır.

Türk dünyası ile eş anlamlı olan “Türkeli” kavramı ise, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında tüm Türk halkları için kullanılmış coğrafi ve kültürel bir kavram olarak eskilerde kalmıştır. Çoğunlukla, Türklerin çoğunlukta olduğu bölgeler için kullanılmaktadır.

Türk dünyası kavramı Türk halklarının Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Rusya-Sibirya, Orta Doğu, İran ve Balkanlar coğrafyasında genel bir yayılım gösteren Türk halklarını ve Türk devletlerini ifade etmektedir.

1- Bağımsız Türk devletleri içindeki nüfus 135 milyon

2-  Rusya ve Çin’de 65 milyon,

Toplam Türk nüfusu  200 milyondur.