Tarihin tozlu raflarından çıkıp, gerçeklerle yüzleşen İtalyanları hayal kırıklığına uğrattı. Tarih Türkler’le başlıyor.

Etrüskler Türk… İtalyanlar Şokta

Dünya tarihinin gelişmesiyle birlikte “Türk” ırkı tarih sahnesinden, tarihin hiç bir döneminde inmemiştir.

İnişler ve çıkışlarla dolu olan Türk tarihi, her zaman tarihe damgasını vurmayı bilmiştir.Türkler tarih yapmışlardır.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, İtalyanlar’ın DNA’larının yüzde 97 oranında Türkler’le aynı özellikleri taşıdığı ortaya çıktı.

Kısacası “Eyvah! Türkler geliyor” cümlesini tarihte ilk kez kullanan millet olan İtalyanlar’ın kökenlerinin aslında Türk ırkına dayandığı iddia edilmekte.

İtalyanların Ataları; Etrüskler’in Kökenleri Türk mü?

Türklerle İtalyanların hem fiziksel hem de karakteristik özellikleri açısından birbirlerine çok benzedikleri çok konuşulan bir konudur, peki bu benzerliğin nedeni nedir? Neden İtalyanlar Türklere benzemektedir?

İşte bu soruların cevabını bulabilmek için, İtalyanların ataları olan “Etrüsklerin” kökenine inmek gerekmektedir.

Etrüskler, tarihte “Ön Türkler” sınıfında yer alan bir kavim. (M.Ö) 1000 yıllarında Avusturya Alpleri’nden Siena, Napoli ve Roma’ya kadar indikleri bilinen Etrüskler İtalya’nın en eski kültürünü oluşturmuşlar.

Etrüskler’in yaşadığı Floransa’dan Napoli’ye kadar olan bölgeye “Etrürya” deniliyor.

Etrüskler parlak bir uygarlık oluşturduktan sonrada (M.Ö) 3. yüz yılda tarih sahnesinden siliniyorlar.

Etrüskler’e ait olan ilk yazılı belge 1780 yılında bulunmuş, ancak eldeki tüm yazılı belgelere rağmen Etrüsklerin hangi ırkı temsil ettikleri tespit edilememiş. Çünkü Latin harflerine çok benzeyen harflerle yazılan Etrüsk yazılarını günümüze kadar hiçbir batılı araştırmacı çözümleyememiş.

1780 yılında Etrüskler’e ait yazılar bulunduğunda Batı’da yer yerinden oynamıştı “kökenimizi bulduk” diye.

Fakat hiçbir Batılı bilim insanı Etrüskler’e ait bu yazıları okuyamadı, çünkü yazının kökeninde Yunanca ve Latince’ye ait bulgular aradılar.

Oysa Yunanca bizim tarihimize çok yakın bir dildir, 2700 sene evveline ait olan Yunanca ile Etrüsk yazılarını okuyabilmek ise sadece bir hayaldir ve bilimsel gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Bu yazıları Türkçe okumak hiçbir şekilde akıllarına bile gelmemiştir.

ve günümüze kadar da bizim kökenimizin ne olduğu tam olarak bilinmiyor demekle yetinmişlerdir.

Ancak Etrüsk mezarlarında ki kemikler alınarak yapılan DNA testinin sonuçları, tüm Batı bilim dünyasını bir kaosun içine çekti, çünkü sonuç hiçte bekledikleri gibi değildi.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre İtalyanların kökenlerinin Türklere dayandığı ortaya çıktı.

DNA yapıları incelenen ve Türklerle yüzde 97 oranında benzerlik taşıyan Etrüskler’in yazılarını, Kâzım Mirşan inceledi.

Uzun süren araştırmalar sonucunda batılı bilim insanlarının çözümleyemediği bu yazıların Türkçe karşılıklarını ortaya çıkardı.

Bütün bu gelişmelerden sonra Etrüskler’in, Türk kökenli olduğuna dair şüpheler ortadan kalkmış oldu.

Türklerle Başlayan Tarih…

 Türkler, yüzyıllar boyunca Avrupa’nın Türk kültürünü yozlaştırmaya yönelik faaliyetlerine hedef oldu.

Bir ülkenin kültür değerlerinin yozlaştırılmasına yönelik gizli ya da açık faaliyetler, o ülkenin bütünlüğüne yapılan doğrudan saldırı anlamını taşımaktadır. Avrupa’nın bütünlüğümüze karşı yaptığı bu saldırıların sebebini anlamak hiç zor değil, ancak bu saldırılar karşısında Türk milletinin gereken tepkileri verememesi yadırganacak bir durumdur.

 azının devamı Popüler Bilim Dergisi’nde…

Batı Avrupa’dan farklı olarak, yalnız Ege denizinin doğu sahillerinde Türk ocağı sönmemiş, burada Truvalıların konuştukları eski bir Türk lehçesi milattan sonra Doğu Asya’dan buraya gelmiş oğuz ve başka Türk halklarının dilleri ile kavuşarak yaşamakta devam etmiştir.

Sevgili Dostlar daha önceki yazılarımızda Eg denizinde batan bir kıtadan olympustan bahsetmiştik.

Burada ruhsal gelişimlerini  çok geliştiren  olağan üstü yeteneklere sahip  (adata  tanrı  gibi) üst boyutlara tekamül eden tanrısal insanlardan bahsetmiştir. Onlar biz beşer insanlara göre ölümsüzdüler. 

Dünya beşer insanlığına yardıma geldikleri halde.

Bu düşük şuurlu beşer insanlar onları anlayamadı sadece TANRI sanıp taptılar.

Onlarda bir üst konseyin isteği üzerine, dünya insanlarından ayrıldılar, çekildiler.

İnsanlara hak ettiği kadar yardım edilebilir. Ancak kaderine doğrudan müdahale edilmez.

Aynı devirler İstanbul ve Marmara alt kısımlarında da batık Türk uygarlıkları var.

Değişik elementlere sahip ve uzaya giden Türkler var, var onlarla astral seyahatte tanıştık..

Şimdilik size ters gelebilir ama, zaman gelince onları da yazacağız inşallah.

Bu uygarlıklar 15 bin yıl ve 50 bin yıla dayanmaktadır.

Yer yüzünün karalar ve kıtalar çok değişti bazı yüksek uygarlıklar deniz altında kaldılar.

Tüp geçit kazılarında Marmara’nın altında bu yüksek uygarlıkların kalıntıları bulundu aslında.