Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Din Dersleri Emekli Öğretmeni RAMAZAN DEMİR ile sohbet
Din Dersleri Emekli Öğretmeni RAMAZAN DEMİR; ‘VATANSIZ DÜNYÂ VATANDAŞI'  Kavramı Hakkında Konuştu. Oğuz Çetinoğlu: ‘Vatan duygusu' kavramı hakkındaki değerlendirmenizle röportajımıza başlayabilir miyiz? Ramazan Demir:...
KiTÂBİYAT 367
SERDENGEÇTİ GELDİ GEÇTİ M. HALİSTİN KUKUL Okumak ve yazmak bahsinde hiç dur-durağım yoktur. Ancak, okumak'ta, mektup, hâtıra, mülâkat ve hayat hikâyesi/özgeçmiş/hâl tercümesi/biyografi dâima tercihim olmuştur. Bu türler, edebî...
MÜSLÜMAN TÜRK’ÜN YARDIMSEVER ELİ NİJER’DE Doç. Dr. MURAT YALÇINTAŞ Anlatıyor
Oğuz Çetinoğlu: İstanbul Ticaret Odası Başkanı iken grup hâlinde Nijer'e gittiniz. Seyahatiniz hangi vesile ile oldu? Doç. Dr. Murat Yalçıntaş: Dostlarımdan İbrahim Ceylan Bey'in 11. Defa Nijer'e gitmek için hazırlık yaptığını...
Prof. Dr. EMİN IŞIK Hoca ile Sohbet - (İkinci ve Son Bölüm)
1 Ağustos 2019 Perşembe Günü Rahmet-i Rahman'a Yolcu Ettiğimiz Kur'ân İlimleri ve Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. EMİN IŞIK Hoca ile Sohbet İKİNCİ VE SON BÖLÜM Oğuz Çetinoğlu: Ahlâk ve Hz. Muhammed (sav) Efendimiz...
Prof. Dr. EMİN IŞIK Hoca ile Sohbet - (Birinci Bölüm)
1Ağustos 2019 Perşembe Günü Rahmet-i Rahman'a Yolcu Ettiğimiz Kur'ân İlimleri ve Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. EMİN IŞIK Hoca ile Sohbet Oğuz Çetinoğlu: İhâhiyatçılar, imtihanın mânâ ve ehemmiyetinden bahsederler....
KİTÂBİYAT-366
TÜRK DÜNYASI KÜLTÜRÜ 2 Prof. Dr. Bayram Durbilmez'in, Türk Dünyası Kültürü isimli üçlemesinin 1. cildi bu sayfada yayınlanan 288 numaralı bölümde tanıtılmıştı. Temmuz 2019'da yayınlanan 2. cilt, 16,5 X 23,5 santim ölçülerinde...
Prof. Dr. HASAN ELİK ile KUR’ÂN-I KERÎM’DE ŞEFAAT Meselesini Konuştuk 3
Prof. Dr. HASAN ELİK ile KUR'ÂN-I KERÎM'DE ŞEFAAT Meselesini Konuştuk. (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Kur'ân-ı Kerîm'de şefaat hakkında başka âyetler de var mı? Prof. Dr. Hasan Elik: Kur'ân'da; mutlak...
Prof. Dr. HASAN ELİK ile KUR’ÂN-I KERÎM’DE ŞEFAAT Meselesini Konuştuk. 2
Prof. Dr. HASAN ELİK ile KUR'ÂN-I KERÎM'DE ŞEFAAT Meselesini Konuştuk. (İKİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Tefsir âlimi Müneyyir'in de şefaat konusunda mütalâaları var… Prof. Dr. Hasan Elik: İbnü'l-Müneyyir*, konuyu...
Prof. Dr. HASAN ELİK ile KUR’ÂN-I KERÎM’DE ŞEFAAT Meselesini Konuştuk.
Prof. Dr. HASAN ELİK ile KUR'ÂN-I KERÎM'DE ŞEFAAT Meselesini Konuştuk. (BİRİNCİ BÖLÜM)   GİRİŞ Kur'ân-ı Kerîm'de; insanın irâde sâhibi, hür bir varlık olduğu, dolayısıyla şahsî tercihlerinin sonucu olarak...
KİTÂBİYAT 365
RUMELİ'DE BİZDEN NE KALDI? Emekli Kurmay Albay, Doç. Dr. Hasip Saygılı'ın yazdığı 14 X 23 santim ölçülerinde 248 sayfalık eser;  Bosna'da vazifeli iken gönül gözü açık olan muhterem zevata yazdığı mektuplarla başlıyor....
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 100
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ 100 VEDÂ BÛSESİ Değerli okuyucularım! Birincisi 2011 yılının Ocak ayında, aşağıdaki sunuş yazısı ile başlayan ‘ESİNTİLER' sayfası, 100. sayıya ulaşmış bulunuyor.  Önce...
KİTÂBİYAT - 364
MEDİNE MÜDAFAASI ve FAHREDDİN PAŞA Yeniçağ Târihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, şanlı târihimizde önemli bir yeri olan Medîne Müdafaası'nı ve Fahreddin Paşa'yı anlatıyor.  Fahreddin Paşa,...
Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile sohbet
‘BİLGİ VE KÜLTÜR KİRLİLİĞİ İLE TEKNOLOJİ, MANEVÎ DEĞERLERİMİZİ AŞINDIRIYOR.' Makine Mühendisi, İktisâdî İşletme Uzmanı, Müellif ve Mütefekkir Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile İNSANLIĞI BEKLEYEN TEHLİKELER Hakkında...
KİTÂBİYAT 363
TÜRKİSTAN TÜRKİSTAN Şâir, edip ve hatip Yavuz Bülent Bâkiler, 250 yıl önce Azerbaycan toprağı Karabağ'dan Anadolu'ya göç eden bir ailenin ferdidir. Ata-ecdat toprağı olan Türkistan sevdalısıdır. Bu sebeple Türkistan coğrafyası...
Prof. Dr. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY ile sohbet
Felsefe Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. SÜLEYMAN HAYRİ BOLAY ile ‘Yeni İnsan' Tipini ve Eğitim Sistemimizin Aksaklıklarını Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Dünya değişiyor. Değişen dünyaya ayak uydurabilmek için insanlar...
KİTÂBİYAT 362
CÂRİYENİN AŞKI İslâm'ın târih sahnesine çıkışından evvel Arabistan Yarımadası'nda farklı bir kültür vardı. İslâm gelince bazı unsurlarını bıraktı, bazılarını da yasakladı, kaldırdı. Kölelik meselesi de kaldırılanlardan...
İş Adamı, ALİ POLAT ile sohbet -2-
İş Adamı, ALİ POLAT'ın Muhteşem Tespitleri, Müthiş Açıklamaları ve Harikulâde Tavsiyeleri… (İKİNCİ VE SON BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: İnsanların ve milletlerin geleceğini iyiye, doğruya ve güzele ulaşacak şekilde şekillendirebilmek...
İş Adamı, ALİ POLAT ile sohbet
İş Adamı, ALİ POLAT'ın Muhteşem Tespitleri, Müthiş Açıklamaları ve Harikulâde Tavsiyeleri… Oğuz Çetinoğlu: İş adamısınız. Ancak çok velût bir yazarın başarabileceği ölçüde kitaplar hazırlayıp çok lüks teknikle yayımlatarak...
KİTÂBİYAT-361
İKİNCİ ABDÜLHÂMİD ve İSLÂM BİRLİĞİ Türk târihinin en çok tartışılan şahsiyeti, Sultan İkinci Abdülhâmid Han'dır. O'na ‘Göksultan' sıfatını yakıştırıp yüceltenler de ‘Kızıl Sultan' diyerek aşağılayanlar...
TARİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ - 99
TÜRK TARİHİNİN 40.000 YIL ÖNCE BAŞLADIĞINI İDDİA EDEN BİR MUHTEREM ZATA CEVABIM Bir yazımda; Yakudistan'da yaşayan Yakut Türklerinin aslen Türk olduklarını ve fakat tıpkı  ‘Atilla'nın torunları' diyebileceğimiz...
KİTÂBİYAT 360
AHISKATÜRKLERİ VETEN BİLGİSİ Bizim Ahıska Dergisi yazarlarından Prof. Dr. Asif Hacılı, uzun zamandan beri Ahıska Türklerinin kültür varlığı üzerinde çalışmaktadır. ‘Geribem Bu Vetende-Ahıska Türklerinin Etnik Medeniyeti' adlı...
Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞAN ile sohbet
Prof. Dr. SÜLEYMAN DOĞAN Açıklıyor: ÇOCUKLARIMIZA MÜZİK VE BENZERİ FAYDALI ALIŞKANLIKLAR KAZANDIRMALIYIZ Çocukların,  müziğe verdikleri tepkileri artan bir şekilde benimsemeleri ve bunu yaratıcı oyun ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler...
KİTÂBİYAT - 359
BOZKURT İLHAM GENCER'LE SANAT VE SİYÂSET BİR ARADA Müzik dünyamızın asırlık çınarı BOZKURT İLHAM GENCER'i; zanaatı sanata dönüştüren cam ustası ve yazar SAMİ SEFER COŞKUN anlatıyor. 15 X 21 santim ölçülerinde, birinci hamur...
Genel Türk Târihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ABDÜLKADİR DONUK ile sohbet
Genel Türk Târihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Prof. Dr. ABDÜLKADİR DONUK İle Türkçülük ve İslâmiyet, Türk-İslâm Sentezi Hakkında Sohbet… Oğuz Çetinoğlu: ‘Türkçü' ve ‘Türkçülük' sözünden ne anlamalıyız?...
KİTÂBİYAT 358
KABİL'DEN GAZZE'YE  SOĞUK SAVAŞI GÖZETLERKEN OMURGASIZ POLİTİKA Makine Yüksek Mühendisi ve İşletme İktisatçısı İbrahim Okur,  11,5 X 17 santim ölçülerinde 319 sayfa olarak ikinci baskısı yapılan eserinde; Türkiye...
Gazetemiz Yazarlarından Emekli Yarbay ATİLLA ÇİLİNGİR sohbet
TÜRKİYE'MİZ KUŞATILIYOR MU? Gazetemiz Yazarlarından Emekli Yarbay ATİLLA ÇİLİNGİR Gündemdeki Sıcak Meseleler Hakkında Konuştu Oğuz Çetinoğlu: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yunanistan'ın liman şehri Dedeağaç'da...
Emekli Kurmay Albay Dr. ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU, söyleşisi -3-
KIBRIS KUŞATILIYOR Emekli Kurmay Albay Dr. ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU, GKRY'nin Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Ait Deniz Yetki Alanlarındaki Petrol ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları ile Münhasır Ekonomik...