Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitâbiyat 462
KEDİNÂME Kimileri sevmiyor olsa da genel kabul görmüş görüşe göre kediler sevimli yaratıklardır. Kediler insanların hayatında olduğu gibi şiir, hikâye ve romanlarda, en sevimli halleriyle ve büyük boy fotoğraflarıyla duvar takvimlerinde...
Kitâbiyat 461
DARBELERDE HARBİYELİ OLMAK Mehmet Hâlistin Kukul 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 197 sayfalık eserine doğduğu evden başlıyor. Ev, o tarihte Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı nâhiye olan, günümüzde ise ilçe statüsündeki Beşikdüzü'nün...
Kitâbiyat 460
OTİSTİK KİŞİLER ve AİLELERİ İLE ALÂKALI İKİ KİTAP Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Müzik Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Türkmen, düzenleyicisi olduğu müzikle alâkalı bilgi şölenine...
Kitâbiyat 459
SERDAR YAKAR'DAN ÜÇ ESER Şâirler ve edipler diyârı Kahramanmaraş'ın velût kalemi Serdar Yakar, kültür hayatımıza üç eser daha armağan etti. KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİİRLERİNİ KİTAPLAŞTIRAMAMIŞ         ...
Kitâbiyat 458
SİYA(H)SET YALANI  Geçmişten Günümüze Ermeni Soykırımı Edebiyat Öğretmeni Fazlı Kartal ile Târih Öğretmeni Fatih Yıldızlı'nın müştereken hazırladığı 13,5 X 21 santim ölçülerinde 256 sayfalık eser, fanatik Ermenilerin...
Kitâbiyat 457
EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ HANIMEFEDİ'Yİ  05 Mayıs 20021 târihinde EBEDÎ ÂLEME UĞURLADIK. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938'de, babasının görev yeri olması sebebiyle...
Kitâbiyat 456
AKIL FİKİR YAYINLARI'ndan ÖMER SEYFEDDİN Kitapları 1903 yılında Kara Harb Okulu'nda yüksek tahsili tamamlayıp Piyâde Teğmeni olarak çalışma hayatına başlayan Ömer Seyfeddin, 1911 yılında Ziya Gökalp'in yönlendirmesiyle...
Kitâbiyat 455
İKİ MUSTAFA'MIZ Yunus Emre uzmanı, Arapça, Farsça ve İngilizce kitap mütercimi, İmam-ı Gazali ve Abdülkadir Geylânî'nin eserlerini asıllarından Türkçeye çeviren Yaman Arıkan, İki Mustafa'mız isimli son eserinde Hz. Muhammed...
KİTÂBİYAT - 454
TURAN İLLERİNDEN GEZİ NOTLARI ‘Ol' deyip olduranın lütf-u inâyetiyle geldik, emr-i hak vâki olduğunda yine O'na döneceğiz. İnsanoğlu bu dünyâda büyük bir seyahatin yolcusudur. Gelişle gidiş arasında küçük seyahatler yapılır....
KİTÂBİYAT - 453
HACI BEKTAŞ-I VELÎ VE BEKTAŞÎLİK Yayıncı ve yazar Ali Oğuzhan Cengiz, uzun yıllar devam eden yorucu çalışmaların ürünü olan Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik isimli eserini; 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 366 sayfalık kitap hâlinde...
KİTÂBİYAT - 452
ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK VE ORTA TÜRKÇE SÖZLÜK Türk milleti dünyanın en zengin kültürlerinden birine sâhiptir. Bu zenginliği Türk diline aynen yansımıştır. Ali Şîr Nevâî (1441-1501); ‘Türkçe'de bir mânâ için 5 ayrı kelime vardır....
KİTÂBİYAT-451
ASKER VE AKADEMİSYEN ‘Asker ve Akademisyen' isimli eserin yazarı Oktay Alnıak, bir unvan koleksiyoneridir: Emekli General, Makine Yüksek Mühendisi, Prof. Dr., sohbet ehli, yazar, konferansçı, sivil toplum kuruluşları emekçisi, yüzücü,...
KİTÂBİYAT - 450
MİHALOĞULLARI Mihaloğulları Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ve Rumeli'nin fethinde üstün hizmetleri olan akıncı ailesidir. Ailenin reisi, Köse Mihal'dir. O, sonradan cihan devleti hâline erişen Osmanlı Beyliği'nin...
Kitâbiyat 449
ZAPTİYE AHMET CUMHURİYET DEVRİNDE BİR OSMANLI AKINCISI Asıl Adı Ahmet Ersin Yücel idi. 27 Temmuz 1942 târihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. İlk dînî eğitimini daha çocuk yaşta iken dedesi Ahmet Efendi'den aldı. Babası Ahmet Şükrü...
KİTÂBİYAT - 448
ÖLÜMÜN UTANDIĞI AN Mustafa Karaca, ülkücü olmanın çilesini çekmiş, taş medreselerde eğitim görerek kemâlâtını artırmış bir vatan evlâdıdır.  13,5 X 21 santim ölçülerinde 128 sayfalık eseri ile hapishâne edebiyatını zenginleştiriyor....
Kitâbiyat 447
Kur'ân ve Sünnete Göre ÂDÂB-I MUÂŞERET Arapça isim olan Âdab kelimesinin Türkçedeki karşılığı; ‘göz önünde bulundurulması gereken âdetler, usûller, esaslar ile Ahlâken uyulması gereken hususlar; terbiye ve nezâket kaideleri'...
KİTÂBİYAT - 446
BİLGE TONYUKUK YAZITI 2020 yılı, UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı) tarafından ‘Tonyukuk Yılı' ilân edildi. Bilge Tonyukuk, Köktürk Cihan Devleti hakanı Bilge Kağan'ın veziri, ilk Türk târih yazarı...
Kitâbiyat 445
OĞUZ BOYLARI ÂŞİRET, OYMAK, CEMAATLER  (ŞECERE KİTABI) Türk Târih Kurumu'ndan Emekli Arşiv Şefi Araştırmacı-Yazar İsmail Uçakcı, büyük bir cesâretle giriştiği alan araştırmasında topladığı bilgileri, ‘Çorum, Yozgat,...
KİTÂBİYAT - 444
TATLI DÜŞMANLA BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI İnsanlığa sağlıklı bir dünya için altın değerinde tavsiyeler ihtiva eden kitaplar sunan Ali Polat, bu defa, bütün hastalıkların anası olan şeker hastalığını tanıtıyor, korunmanın yollarını...
Kitâbiyat 443
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA  İNGİLİZ PROPAGANDASI Birinci Dünya Savaşı 28 Temmuz 1914 târihinde başladı, 12 Kasım 1918'de bitti. Savaşın tarafları, Osmanlı'nın isimlendirmesine göre; İttifak Devletleri: Osmanlı Devleti,...
Kitâbiyat 442
OSMANİYE KAHRAMANI  Dr. AHMET ALKAN Tam adı: Türkiye'nin İlk Demokrasi Hareketinin Osmaniye Kahramanı Dr. Ahmet Alkan, Osmaniye sevdalısı Ali Erat'ın, ‘Müslüman Milletlerin Geri Kalış Sebepleri / Müslüman Milletleri İslâm...
Kitâbiyat 441
(Ord. Prof. Dr. REHA OĞUZ TÜRKKAN'IN  Ebedî Âleme İntikal Edisinin 11. Yılı Vesilesiyle) TÜRKÇÜLÜĞÜN YENİ ESASLARI 2 Hedefe Doğru Tanınmış Türk Milliyetçisi, 3 Mayıs 1944 Hâdiselerinin mağdurlarından Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz...
KİTÂBİYAT - 440
TÜRK BOZKIR KÜLTÜRÜNÜN DOĞUŞU ANDRONOVO KÜLTÜRÜ Türk milletinin varlığı kültür temelleri üzerinde yükselmeye devam etmektedir.. Bu sebeple kültürümüz üzerinde yapılan araştırmalar dikkate alınmalı, araştıranlar takdirle anılmalıdır....
Kîtabiyat 439
SÜLEYMAN DEMİREL'Lİ YILLAR Dokuzuncu Cumhurbaşkanımız Rahmetli Süleyman Demirel, Türkiye'nin siyâsî hayatında, izleri silinmeyecek damgaları bulunan bir liderdir. 30 yaşında iken devlet kuruluşunda ‘en genç genel müdür',...
Kîtabiyat 438
BİR VATAN KAYBETTİLER   BALKANLARIN FETHİ VE KAYBINI ELE ALAN   ROMANLAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME Osmanlı Devleti en geniş topraklara 1574 yılından1595e kadar pâdişahlığı devam eden Sultan Üçüncü Murad Han döneminde sâhip oldu....
Kitâbiyat 437
NASREDDİN HOCA LÂTİFELERİ Nasreddin Hoca; Müslüman Türk milletinin kültürünü oluşturan; hayatı, düşüncesi ve ahlâkı ile inancını pekiştiren cevherlere sâhip, ‘bilge' sıfatına lâyık bir şahsiyettir. Hayatı hakkında yeterli...
Kitâbiyat 436
Ötüken'den Kırım'a TÜRK DÜNYÂSI KÜLTÜR TÂRİHİ ‘Târih' denildiğinde, umûmiyetle siyâsî hâdiseler ve savaşlar ile devletlerin kuruluşu ve târih sahnesinden çekilişi akla gelir. Siyâsî hâdiselerin millî kültürden...