Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
İRFAN SOHBETLERİ
İnsan şahsiyeti, karakteri ve fikrî yapısı gençlik yıllarında şekillenir. İyiye, güzele doğruya yönlendiren sohbet meclislerine katılma imkânı bulanlar çok şanslıdırlar. Millî-mânevî değerlerimize saygılı bir neslin yetişmesi, oralarda...
AYVERDİ AİLESİ’NİN BİR FERDİ, ZEYNEP GÖZE ULUANT ANLATTI - 2-
SÂMİHA AYVERDİ'NİN MUHTEŞEM MEKTUPLARI   (İKİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Mektuplarda alakânızı çeken, hayretle karşıladığınız durumlar oluyor mu?  Zeynep Göze Uluant: Oluyor. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz isimler...
AYVERDİ AİLESİ’NİN BİR FERDİ, ZEYNEP GÖZE ULUANT ANLATTI -3-
SÂMİHA AYVERDİ'NİN MUHTEŞEM MEKTUPLARI   (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) RÖPORTAJDA ADI GEÇEN ŞAHISLAR, KURUMLAR VE KAVRAMLAR HAKKINDA KISA BİLGİLER: Abdülhâmid: (Sultan İkinci Abdülhâmid Han) (İstanbul 1842-İstanbul 1918) Osmanlı Cihan Devleti'nin...
AYVERDİ AİLESİ’NİN BİR FERDİ, ZEYNEP GÖZE ULUANT ANLATTI
SÂMİHA AYVERDİ'NİN MUHTEŞEM MEKTUPLARI (BİRİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Ayverdi Enstitüsü'nde, Aysel Yüksel* Hanımefendi ile birlikte ‘Sâmiha Ayverdi* Hanımefendi'nin Mektupları üzerinde çalışıyorsunuz. Ayverdi Enstitüsü...
KİTÂBİYAT-393
İSTANBUL ROMANCISI / HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR Hüseyin Rahmi Gürpınar 24 adet roman, 8 adet hikâye kitabı, 3 adet tiyatro eseri yazmış, velût bir kalem erbâbıdır. Romanlarına ‘Ben Deli miyim?', ‘Kaynanam Nasıl Kudurdu?', ‘Kokotlar...
Prof. Dr. AHMET BİCAN ERCİLASUN AÇIKLADI
‘TÜRK DİLİNİN EN AZ BEŞ BİN YILLIK GEÇMİŞİ BULUNMAKTADIR.' Prof. Dr. AHMET BİCAN ERCİLASUN AÇIKLADI. ‘TÜRKÇE, SON DERECE GELİŞMİŞ BİR DİLDİR.' Oğuz Çetinoğlu: Türk bengü taşları* hakkındaki değerlendirmenizle mülâkatımıza...
Yazar ve Mutasavvıf İSMET BİNARK ile SOHBET
Yazar ve Mutasavvıf İSMET BİNARK ile   Âbide Şahsiyetlerimizden  EKREM HAKKI AYVERDİ Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Sorulara geçmeden önce Ekrem Hakkı Ayverdi'nin hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi lütfeder misiniz?...
Kitâbiyat 391
YARDIMSEVERLİK Vatan ve Hürriyet şâirimiz Nâmık Kemal, (1840-1888) Hürriyet Kasidesi'nde:  Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez i'ânetten Diyor. Mısra-ı Berceste olan bu beyit, günümüz...
On iki yıl Karadağ'ı İstanbul'da temsil eden  Dr. Akkan Suver ile görüştük.
‘KARADAĞ (MONTENEGRO) İSTANBUL'A ANKARA KADAR YAKIN BİR ÜLKE'   On iki yıldır İstanbul'da Karadağ (Montenegro) Fahri Başkonsolosu olarak görev ifa eden Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver Ocak 2020 tarihi itibarıyla...
KİTÂBİYAT 390
12'sinde SULTAN 21'inde FÂTİH… MEHMED Dergi yayın yönetmeni, dergi ve kitap nâşiri, radyo ve televizyon program yapımcısı gibi unvanları bulunan târihçi yazar Mehmet Fâtih Can, yeni bir eseri ile kültür hayatımıza haşmetli bir...
Emekli Başmüfettiş  - Sosyal Güvenlik Uzmanı YILMAZ AYDINER AÇIKLIYOR
ESNAF İŞSİZLİK SİGORTASI / ESNAF AHİLİK SANDIĞI HAKKINDA  BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY… Oğuz Çetinoğlu: Halk arasında ‘Esnaf İşsizlik Sigortası' olarak bilinen ‘Esnaf Ahilik Sandığı' hakkında lütfedeceğiniz genel...
KİTÂBİYAT-389
ŞİİRLERİNİN AYNASINDA SCHILLER ve GOETHE Aynı zaman diliminde yaşayan şâirlerin ekseriyetinin birbirlerini sevmedikleri -gizlenmeye çalışılmış olsa bile- bilinen bir hakikattir. Farklı durumların yaşandığı da vakidir.  Senail...
Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile sohbet
 ‘OSMANLI'NIN MİRASÇISI TÜRKİYE, İSLÂM ÂLEMİNİN LİDERLİĞİNİ ÜSTLENMELİDİR.' Makine Mühendisi, İktisâdî İşletme Uzmanı, Müellif ve Mütefekkir   Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile  BARIŞA VE HUZURA AÇILACAK...
KİTÂBİYAT 387
Türk-İslâm Ülküsünün Mütefekkiri, Seyyid Ahmet Arvasî, 1932 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıd İlçesinde dünyaya geldi, 1988 yılında 56 yaşında iken İstanbul'da, 24 yıl önce 31 Aralık 1988 tarihinde İstanbul'da vefat etti. ...
R A U F  R A İ F  D E N K T A Ş (ÜÇÜNCÜ VE SON BÖLÜM)
Büyük Devlet Adamı, Eşsiz Vatanseveri, Ebedî Âleme İntikalinin 8'inci Yılında Hasretle Anıyoruz: Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay ATTİLA ÇİLİNGİR Anlatıyor. Oğuz Çetinoğlu: Sayın Denktaş'ın vasıflarını ortaya koyan bir hâtıranızı...
R A U F  R A İ F  D E N K T A Ş (İKİNCİ BÖLÜM)
Büyük Devlet Adamı, Eşsiz Vatanseveri, Ebedî Âleme İntikalinin 8'inci Yılında Hasretle Anıyoruz: Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay ATTİLA ÇİLİNGİR Anlatıyor. Oğuz Çetinoğlu: Aradan çok zaman geçti. İnsanoğlunun hâfızası nisyan ile...
R A U F R A İ F D E N K T A Ş (BİRİNCİ BÖLÜM)
Büyük Devlet Adamı, Eşsiz Vatanseveri,   Ebedî Âleme İntikalinin 8'inci Yılında Hasretle Anıyoruz:   Kıbrıs Gazisi Emekli Yarbay ATTİLA ÇİLİNGİR Anlatıyor. Oğuz Çetinoğlu: Atilla Bey sizinle; Dostunuz, Cumhurbaşkanınız,...
KİTÂBİYAT - 387
SAFAHAT… Mehmet Âkif Ersoy'un şiirlerini topladığı, yedi kitaptan oluşan şiir külliyatının adı ‘Safahat'tır. Külliyatta toplam 11.240 mısralık 108 adet şiir bulunmaktadır. Mehmet Âkif Ersoy, İstiklal Marşı'nı Safahat'a...
Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK’ün Yaşadığı Nefes Kesici Mâcerâ…
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti'ndeki Zorbalıkla Bulgarlaştırma Döneminde Anavatan Türkiye'ye Sığınan  Operatör Doktor AHMET YÜCETÜRK'ün Yaşadığı Nefes Kesici Mâcerâ… Oğuz Çetinoğlu: Bulgarlar, Türklüklerini unutmuş,...
ALİ ŞÎR NEVÂÎ  HAYATI, SANATI ESERLERİ
Ali Şir Nevâî (1441-1501) Orhun âbideleri ile kemâle eren, Kutadgu Bilig ve Dîvânu Lugati't-Türk ile gelişen Türkçeyi, yüksek bir sanat dili hâlinde işlemeye çalışan, bu görüşü savunan, Doğu Türk Çağatay edebiyatının en büyük...
VEFATININ 83. Yıldönümünde İman Ve Mücâdele Adamı MEHMET ÂKİF ERSOY
VEFATININ 83. Yıldönümünde İman Ve Mücâdele Adamı MEHMET ÂKİF ERSOY'u Prof. Dr. İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN ile Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Muhterem Hocam, Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy için; ‘İnançlı bir Müslüman'dı, büyük...
KİTÂBİYAT-385
HASBİHALLER 16,5 X 21,5 santim ölçülerinde 229 sayfalık eserin müellifi, 10 yıl önce Rahmet-i Rahman'a yolcu ettiğimiz değerli yazar Ergun Göze'nin kızı, Zeynep Uluant'tır. Kendisini, hem babasına hem de dolaylı olarak kayınvalidesi...
‘KAVRAM KARGAŞASINA SON!’  2
Entelektüel İlim Adamı Prof. Dr. AHMED GÜNER SAYAR ile Boşaltılan Kavramların İçini Doldurmay Çalışıyoruz.                                       ...
‘KAVRAM KARGAŞASINA SON!’  
Entelektüel İlim Adamı Prof. Dr. AHMED GÜNER SAYAR, İçi Boşaltılan Kavramları Anlattı… (BİRİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Muhafazakâr, dindar, mütedeyyin, ılımlı Müslüman ve benzer sıfatların Müslümanlıkla bağlantısı var mıdır?...
KİTÂBİYAT 384
Dr. Tümamiral CİHAT YAYCI'DAN 5 Adet Aktüel Kitap 1-TEMEL DENİZ HUKUKU Tam adı, ‘Deniz Subayları İçin TEMEL DENİZ HUKUKU Barış ve Savaş Dönemi' olan eser, sert kapaklı cilt içerisinde, kuşe kâğıda basılı; renkli haritalar,...
MEVLANÂ’DA AŞK VE AKIL
MEVLÂNÂ UZMANI SENAİL ÖZKAN ANLATIYOR. Oğuz Çetinoğlu: Mevlânâ Hazretleri, ‘sevgi'yi ‘aşk' kıvamını özümseyen bir insandı. Dünya görüşü nasıldı? Senail Özkan: Mevlânâ nezdinde birbirinden farklı iki dünya vardır....
KİTÂBİYAT 383
TÜRK DİL BİLGİSİ Prof. Dr. Merhum Muharrem Ergin'in ilk baskısı 1958 yılında yapılan Türk Dil Bilgisi isimli eseri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okutulan Türk Dil Bilgisi dersleri müfredat programına göre hazırlanmış...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı