Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitâbiyat 491
VAY BAŞIMA GELENLER Yavuz Bülent Bâkiler; şâir, edip ve hatip olarak kültürümüze; üst seviyede bürokrat ve serbest avukat olarak devletine ve milletine hizmet etmiş bu sebeple istifâde edilecek tecrübeler edinmiş seçkin bir şahsiyettir. Dostları...
Kitâbiyat 490
TANRI DAĞLARININ ETEĞİNDE DOĞUDAN BATIDAN HİKÂYELER – 2 Çok bilen fakat az ve öz yazan halk filozofu dostum Özer Ravanoğlu, ‘Tanrı Dağları'nın Gözyaşları / Türkistan'da 25 yıl' (Ötüken Neşriyat 2016) ve ‘Doğudan...
Kitâbiyat 489/3
PÎR-İ TÜRKİSTAN HÂCE AHMED YESEVÎ Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyas idi. Doğduğu ve uzun süre yaşadığı sehir sebebiyle, ‘Yesili' mânâsında ‘Yesevî' unvanı ile anılmıştır. Adına kurulan tarîkat ve esaslarını belirlediği...
Kitâbiyat 489/2
HOCA AHMED YESEVÎ / HAYATI, ESERLERİ Orta Asya'da İslâmiyet'in yayılmaya başlamasıyla birlikte Milâdî 8. asırdan itibâren bölgede zahid ve sûfîler de görülmeye başlamıştır. Bugünkü Türkmenistan sınırları içinde bulunan...
KİTÂBİYAT - 489/1
Hoca Ahmed Yesevî K Ü L L İ Y A T I Yahyâ Kemal Beyatlı; ‘Ahmet Yesevî'yi incelemek, tanımak ve anlamak gerekir. Bizim milliyetimiz O'nda gizlidir.' Diyor. ​​​​​​​ Kazakistan'ın, sonraki yıllarda adı ‘Türkistan'...
KİTÂBİYAT - 488
TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLÂTI Eskiden ‘Alasya' olarak anılan Kıbrıs Adası'nda ilk insan yerleşimi, Taş Devri'nin sonlarına denk gelen Neolitik Çağ'da (MÖ 8000-5200)  başlamıştır. Bulunan kalıntılar MÖ 6000 yılına...
Kitâbiyat 487
VAY BAŞIMA GELENLER M. HALİSTİN KUKUL Mektuplar, hâtıralar ve mülâkatlar, edebiyât dünyâsında çok önem verdiğim türlerdir. Sebebi ise; onları daha samimî, daha cana yakın, daha muhabbetli, daha ince noktalara nüfûz etmiş ve sırrını...
Kitâbiyat 486
SÜHEYL  ÜNVER'LE SOHBETLER  (07.11.1968 – 25 11.1985) Maksat başlıktaki kitapta adı geçen Süheyl Ünver'i ve O'nu anlatan kitabı tanıtmaksa, hiç kimse, hiçbir kalem, kitabın arka kapat yazısını yazan kadar mâhir...
Kitâbiyat 485
CELÂLEDDİN HARİZMŞAH Müslüman Türk Devleti olan Harizmşahlar 1097-1231 yılları arasında târih sahnesinde yer aldı. En geniş topraklara sâhip olduğu dönemde; İran'ın ve Kafkasya'nın bir kısmını, Dağıstan'ı Afganistan'ı...
Kitâbiyat 484
DEVLET VE EKONOMİ – MEHMET GENÇ Prof. Dr. Merhum Mehmet Genç, Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan (1902-1979) gibi Osmanlı İktisadı konusunda derin araştırmaları olan çok önemli eserler veren bir ilim adamımızdı.  O'nun tesbitine...
Kitâbiyat 483
ÇİN KAMPINDAN NASIL KURTULDUM? Çin'in işgali altında bulunan Doğu Türkistan'da yaşamakta olan Petrol Mühendisi Bayan Gülbahar Heyithacı'nın akıllara durgunluk veren trajik olaylarla dolu günleri, kitabın konusudur.  Gülbahar...
Kitâbiyat 482
TEŞKİLÂT-I MAHSÛSA'NIN DOĞU AFRİKA FAALİYETLERİ  BİRİNCİ DÜNYÂ SAVAŞI'NDA SUDAN, HABEŞİSTAN, SOMALİ. Teşkilât-ı Mahsûsa, Osmanlı Devleti'nin istihbârat teşkilâtıdır. İttihad ve Terakki'nin iktidarı tam...
Kitâbiyat 481
TÜRK DÜNYÂSINDA ATASÖZLERİ Kültür Konseyi Derneği, Dr. Metin Eriş başkanlığında çalışmalarına devam ediyor. Bir taraftan Dernek merkezinde 15 günde bir ilmî sohbet toplantılarıyla diğer taraftan yayınlanan her biri yekdiğerinden değerli...
Kitâbiyat 480
ALİ ŞİR NEVÂYÎ TASAVVUF VE MUTASAVVIFLAR Uygur Türklerinden olan Ali Şir Nevâyî, Klasik Çağatay edebiyatının, Osmanlı edebiyatı sâhasında da tesirleri devam etmiş olan en büyük edibi, dilcisi ve şâiridir. Çağatay Hanlığı, adını...
KİTÂBİYAT - 479
ENVER PAŞA Enver Paşa, (1881-1922) Türk târihinin, lehinde ve aleyhinde en uç noktalarda konuşmalar, değerlendirmeler yapılan çok mühim isimlerinden biridir. Adını, Kurmay Yüzbaşı olarak ilk tâyin yeri olan Makedonya'da duyurdu. Burada...
Kitâbiyat 478
DERDİN DEVÂSI TABİAT Kırgızistan Türklerinden Dr. Anarhan Nadirova, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 302 sayfalık eserinde Tibet hekimliğinin sırlarını açıklıyor.   Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi, Atatürk...
Kitâbiyat 477
İstilâ Devirlerinin    KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ Eser, yayına hazırlayıcısı Yahya Kemal Taştan'ın  ‘Takdim' yazısı ile başlıyor (s: 7-11), Ömer Lütfi Barkan'ın mufassal hayat hikâyesi ile devam...
‘ÂKİF’ FİLMİ
25 Eylül 2021 Cumartesi akşamı, dâvetli olarak ‘Âkif' filminin, (Frenklerin ‘gala' dedikleri) ilk gösterimine katıldım. Sinema salonunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı (önceki dönemlerde Beyoğlu Belediye Başkanlığı...
Kitâbiyat 476
1944 MİLLİYETÇİLİK OLAYI Oğuzhan Cengiz'in yayına hazırladığı 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 192 sayfalık eser, Aralık 2020'de okuyucuya sunuldu. İlk sayfalarda Alparslan Türkeş'in hayat hikâyesini veren Oğuzcan Cengiz,...
Kitâbiyat 475
ÖTÜKEN NEŞRİYAT'TAN ÇOCUK KİTAPLARI ŞÖLENİ Sosyologlar, psikologlar ve pedagoglar, okuma zevkinin okul çağından önce başladığını ifâde ediyorlar. Bir yaşından itibaren anne, baba veya aileden birilerinin okuyacağı kitaplar, çocukta...
KİTÂBİYAT - 474
HÜSEYİNZÂDE ALİ BEY (Bakü 1864 - İstanbul 1941) Hüseyin Adıgüzel, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 302 sayfalık eserinde, ku kitabı yazmasının sebebini şöyle açıklıyor: ‘Milletler mücâdelesinin en keskininin yaşandığı on dokuzuncu...
Kitâbiyat 473
DELİ KURT Şâir ve fikir adamı olarak tanınan Hüseyin Nihal Atsız, yazdığı romanlarla; gerek edebî dil, gerekse roman tekniği, olaylar örgüsü ve sürükleyicilik açısından da zirvelere ulaşmış bir kalem erbâbıdır.  1958 yılında...
‘114 SÛREDE KUR’ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR’    
VELİ TÂHİR ERDOĞAN Hocaefendi ile adı kadar muhtevası ile de dikkat çeken kitabı ‘114 SÛREDE KUR'ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR' isimli eseri hakkında konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: ‘114 SÛREDE KUR'ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR?'...
Kitâbiyat 472
114 SÛREDE KUR'ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR? Hazırlamış olduğu ‘Kur'ân Bana Ne Diyor?' isimli eseri 22 baskı yapan İlâhiyatçı Veli Tâhir Erdoğan, son derece isâbetli ve faydalı bir projeyi gerçekleştirmiş bulunuyor.  Ülkemiz...
Kitâbiyat 471
TAÇLI KÜÇÜK CANAVAR Eserin yazarı Dr. Oğuz Paköz salgın sırasında bir özel hastanede çalışan sağlık görevlisidir. Taçlı Küçük Canavar O'nun salgın sırasında Sağlık Bakanı'nın beyanları eşliğinde bulunduğu bölgede...
Kitâbiyat 470
İDEOLOJİ ÜRETME ÇİFTLİKLERİ Prof. Dr. Mehmet Çelik, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 344 sayfalık eserinin ‘Önsöz'ünde; ‘Efendi mi olacağız köle mi?' sorusunu sorduktan sonra bilenlerin efendi, bilmeyenlerin köle / sömürge...
Kitâbiyat 469
ALPARSLAN, BÜYÜK SELÇUKLULAR ve SAFAHÂT BİLGEOĞUZ YAYINLARI'nın sâhibi velût yazar ALİ OĞUZHAN CENGİZ, üç eserini birden okuyucularına sundu. BÜYÜK SELÇUKLULAR Selçuklu İmparatorluğu (1040-1308), Türklerin; Hun İmparatorluğu (MÖ...