Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Dr. Öğr. Üyesi NESRİN GÜLLÜDAĞ ile sohbet
KAYBOLMAKTA OLAN SOYDAŞLARIMIZ… Musevî Türkler / Kırımçakların Günümüzdeki Durumları Dr. Öğr. Üyesi NESRİN GÜLLÜDAĞ Anlatıyor.  GİRİŞ: ‘Kırımlı Musevîler' olarak bilinen Kırımçaklar, târihte Kırım'ı...
Kitâbiyat 347
BÜYÜK HARPTE TÜRK HARBİ Dünyanın dört bir yanını saran Birinci Dünya Savaşı, batılı târihçiler tarafından uzun yıllar bir Avrupa savaşı olarak işlenmiştir. Bu arada Çanakkale Savaşları ‘ikinci derecede unsurlar' olarak görülmüştür....
İslâm Târihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN ile sohbet
‘İslâmiyet'te Reform Olamaz. Tecdid Olabilir. Tecdid, Reform Değildir!'  İslâm Târihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. ADNAN DEMİRCAN Eski bir Tartışmaya Açıklık getiriyor. Oğuz Çetinoğlu: ‘Tecdid'...
KİTÂBİYAT - 346
LÉON CAHUN - GÖKBAYRAK ve DİĞER ESERLERİ LÉON CAHUN Fransa'nın Haguenau bölgesindeki Alsace şehrinde 1841 yılında doğdu. 1900 yılında Paris'te öldü. Türkçülük ve Turancılık akımlarına ilham kaynağı olan Fransız yazar ve...
Edip, Şâir ve Dergi Yayıncısı Av. İSMAİL ÖZMEL ile Sohbet…
Dilimiz, Edebiyatımız ve Geleceği… Oğuz Çetinoğlu: Ediplerimiz, muharrirlerimiz, müelliflerimiz, Türkçe için ‘muhteşem' sıfatını kullanırlardı. Dilimize bu ihtişamı kazandıran özellikler nelerdir? Av. İsmail Özmel:  Türkçeyi...
KİTÂBİYAT 345
ZİYA GÖKALP / YENİ MECMUA YAZILARI Yeni Mecmua; İstanbul'da, 12 Temmuz 1917 târihinde, (daha sonra parti hüviyeti kazanan) İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin desteği ile Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından,  ‘İlim, sanat...
Dr. ABDULKADİR SEZGİN ile sohbet -2-
ALEVİLER'le alakalı Problemleri Dr. ABDULKADİR SEZGİN Anlattı, Çözüm Yollarını Söyledi.  Oğuz Çetinoğlu: Röportajın birinci bölümünde Alevilerle alakalı problemleri çok net bir şekilde ortaya koydunuz. İkinci bölümde çözüm...
Dr. ABDULKADİR SEZGİN İle sohbet-1-
ALEVÎLER Hakkında Dr. ABDULKADİR SEZGİN İle Konuştuk Oğuz Çetinoğlu: Alevîliğin mezhep olduğu iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sosyolog Dr. Abdülkadir Sezgin: 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, özellikle merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in...
KİTÂBİYAT - 344
Sosyolog, Psikolog, Fikir Adamı ve Yazar  Prof. Dr. EROL GÜNGÖR'den İki Eser Prof. Dr. EROL GÜNGÖR: 25 Kasım 1938'de Kırşehir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde yaptı. 1961'de İstanbul Üniversitesi...
TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 96
AHMET KABAKLI HOCAMIZ OĞUZ ÇETİNOĞLU 8 Ocak 2001 târihinde ebedî âleme intikal eden Ahmet Kabaklı Hocamız tam bir Alperen'di.  Bilindiği gibi Alperen, Alp ve Eren kelimelerinden oluşur. ‘Alp' eski Türklerde cesur savaşcı ruhlu...
KİTÂBİYAT 343
İKTİDARDAKİ MUHALİF Prof. Dr. OSMAN TURAN (02 Mayıs 1914 - 17 Ocak 1978) (Trabzon'un Çaykara İlçesine bağlı Soğanlı Köyü – İstanbul, Çapa Tıp Fakültesi Hastânesi) Osman Turan'ın çocukluğu fakirlik içinde geçti. ...
İlâhiyatçı ve Felsefeci Prof. Dr. NİYAZİ KAHVECİ ile sohbet
MESELELERİMİZİ İlâhiyatçı ve Felsefeci Prof. Dr. NİYAZİ KAHVECİ ile Konuştuk.                                               ...
KİTÂBİYAT - 342
TAMU FIRTINASI Edebî eser türlerinden biri olan roman, edebiyat kitaplarında: ‘İnsanları ve insanların yaşadığı veya yaşayabileceği hâdiseleri anlatan yazı çeşidi' olarak târif edilir. Her roman, hayâl ürünü hâdiselerle zenginleştirilir,...
Dr. LÜTFÜ SEHSUVAROĞLU ile sohbet (İKİNCİ BÖLÜM)
Dr. LÜTFÜ SEHSUVAROĞLU ile ZİYA GÖKALP'in İSLÂMİYET'LE ALAKALI GÖRÜŞLERİ Hakkında Konuştuk.                                       ...
Dr. LÜTFÜ SEHSUVAROĞLU ile sohbet (BİRİNCİ BÖLÜM)
Dr. LÜTFÜ SEHSUVAROĞLU ile ZİYA GÖKALP'in İSLÂMİYET'LE ALAKALI GÖRÜŞLERİ Hakkında Konuştuk.                                       ...
KİTÂBİYAT - 341
Bilim Teknoloji ve                                                                   ...
PEÇENEKLER, UZLAR VE KUMANLAR
ESKİ TÜRKLER HAKKINDA NE BİLİYORUZ? Prof. Dr. AHMET TAŞAĞIL İLE TÂRİH SOHBETİ  Oğuz Çetinoğlu: Devlet kuramamış olmalarına rağmen bulundukları bölgede çok etkili olan bir başka Türk topluluğu olan Peçenekler hakkında bilgi verir...
Kitabiyat-340
HAK NÂHAK SEÇİLER HAK DÎVÂNINDA YAVUZ BÜLENT BÂKİLER Nazir Ehmedli'nin dokuzuncu kitabı, edebiyat dünyâmıza yepyeni doğrularla çıkıp geldi: ‘Hak Nâhak Seçiler Hak Dîvânında'  ‘Hak Nâhak Seçiler Hak Dîvânında'...
TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 95
TÜRKÇENİN GÜCÜ OĞUZ ÇETİNOĞLU Biyolojik, ruhî ve sosyal ihtiyaçlarını birbirine çok yakın şekilde karşılayan insanlar kendi aralarında sosyal akrabalık bağlarını oluştururlar. Sosyal akrabalık bağları dil, din, örf ve âdetler,...
Kitabiyat-339
Prof. Dr. GÜLÇİN ÇANDARLIOĞLU'dan İki Kitap BOZKURT'UN EJDERHA İLE DANSI  TÜRK ÇİN İLİŞKİLERİNİN KISA TÂRİHİ: Dünyanın en eski devletlerinden biri olan Çin ve Çinliler; kültürleri ve kültür devrimleri, inançları,...
Atilla Çilingir ile ‘O Gece’ hakkında...
Gazetemiz Yazarlarından Emekli Yarbay ve Kıbrıs Gazisi ATİLLA ÇİLİNGİR ile On İkinci ve ‘Roman' Türündeki ilk eseri O GECE Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: On ikinci eseriniz O GECE adı ile ve roman türünde, bir savaş-hâtıra...
TÜRKLERİN 12.000 YILLIK TARİHİ
Türklerin târih sahnesine çıkışı ile alakalı zaman diliminin süresi, târihçiler arasında ihtilaf konusudur. Kâzım Mirşan'ın (1919-2016) bulgularına göre Türkler M.Ö. 16.000 yılında yazıyı icad ettiler. Târih sahnesine çıkar...
Çevre meselesi memleket meselesidir
‘ÇEVRE MESELESİ MEMLEKET MESELESİDİR.' Makine Mühendisi, İktisâdî İşletme Uzmanı, Müellif ve Mütefekkir Prof. Dr. ERSİN NAZİF GÜRDOĞAN ile ÜLKEMİZDE KİRLENMELİNİN BOYUTLARI Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Şuur fakiri...
Kitabiyat-337
41 Konuda KUR'ÂN-I KERÎM ÂYETLERİNDE İNSAN HAKLARI Hıristiyan Batı dünyasında İnsan Hakları ile alakalı ilk düzenleme 1215 yılında İngiltere'de ‘Magna Karta / Yüce Ferman' isimli bildirge ile yapıldı. Kanunsuz tevkifler, ...
SALAH NEVRES İle sohbet
Millî varlığını, yüzlerce yıllık kültür temelleri üzerine oturtarak koruyabilen IRAK TÜRKLERİ'nin Edebî değerlerini; şâir ve tiyatro sanatkârı, kültür târihçisi SALAH NEVRES İle konuştuk Oğuz Çetinoğlu:...
Kitabiyat-336
Prof. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ KİTAPLARI ‘Gök kubbe altında söylenmemiş söz yoktur!'  İncil'den mülhem bu sözün son kullanım târihi, asırlar öncesinde bir gündür. Hâlâ dolaşımda tutmaya çalışanlar, Prof. Dr. İskender...
TÂRİHTEN VE GÜNÜMÜZDEN TÜRK DÜNYASI ESİNTİLERİ – 94
YENİ YIL OĞUZ ÇETİNOĞLU ‘Her gün dünya yeniden kurulur. Her gün yeni bir başlangıçtır.'   Yıllar da öyle… Temelinde İslâm bulunan Türk millî kültüründe 31 Aralık'tan 1 Ocak'a geçerken sayfaları biten duvar takvimlerinin,...