Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
Kitâbiyat 476
1944 MİLLİYETÇİLİK OLAYI Oğuzhan Cengiz'in yayına hazırladığı 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 192 sayfalık eser, Aralık 2020'de okuyucuya sunuldu. İlk sayfalarda Alparslan Türkeş'in hayat hikâyesini veren Oğuzcan Cengiz,...
Kitâbiyat 475
ÖTÜKEN NEŞRİYAT'TAN ÇOCUK KİTAPLARI ŞÖLENİ Sosyologlar, psikologlar ve pedagoglar, okuma zevkinin okul çağından önce başladığını ifâde ediyorlar. Bir yaşından itibaren anne, baba veya aileden birilerinin okuyacağı kitaplar, çocukta...
KİTÂBİYAT - 474
HÜSEYİNZÂDE ALİ BEY (Bakü 1864 - İstanbul 1941) Hüseyin Adıgüzel, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 302 sayfalık eserinde, ku kitabı yazmasının sebebini şöyle açıklıyor: ‘Milletler mücâdelesinin en keskininin yaşandığı on dokuzuncu...
Kitâbiyat 473
DELİ KURT Şâir ve fikir adamı olarak tanınan Hüseyin Nihal Atsız, yazdığı romanlarla; gerek edebî dil, gerekse roman tekniği, olaylar örgüsü ve sürükleyicilik açısından da zirvelere ulaşmış bir kalem erbâbıdır.  1958 yılında...
‘114 SÛREDE KUR’ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR’    
VELİ TÂHİR ERDOĞAN Hocaefendi ile adı kadar muhtevası ile de dikkat çeken kitabı ‘114 SÛREDE KUR'ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR' isimli eseri hakkında konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: ‘114 SÛREDE KUR'ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR?'...
Kitâbiyat 472
114 SÛREDE KUR'ÂN ÇOCUKLARA NE DİYOR? Hazırlamış olduğu ‘Kur'ân Bana Ne Diyor?' isimli eseri 22 baskı yapan İlâhiyatçı Veli Tâhir Erdoğan, son derece isâbetli ve faydalı bir projeyi gerçekleştirmiş bulunuyor.  Ülkemiz...
Kitâbiyat 471
TAÇLI KÜÇÜK CANAVAR Eserin yazarı Dr. Oğuz Paköz salgın sırasında bir özel hastanede çalışan sağlık görevlisidir. Taçlı Küçük Canavar O'nun salgın sırasında Sağlık Bakanı'nın beyanları eşliğinde bulunduğu bölgede...
Kitâbiyat 470
İDEOLOJİ ÜRETME ÇİFTLİKLERİ Prof. Dr. Mehmet Çelik, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 344 sayfalık eserinin ‘Önsöz'ünde; ‘Efendi mi olacağız köle mi?' sorusunu sorduktan sonra bilenlerin efendi, bilmeyenlerin köle / sömürge...
Kitâbiyat 469
ALPARSLAN, BÜYÜK SELÇUKLULAR ve SAFAHÂT BİLGEOĞUZ YAYINLARI'nın sâhibi velût yazar ALİ OĞUZHAN CENGİZ, üç eserini birden okuyucularına sundu. BÜYÜK SELÇUKLULAR Selçuklu İmparatorluğu (1040-1308), Türklerin; Hun İmparatorluğu (MÖ...
Kitâbiyat 468
Prof. Dr. SÂDIK KEMAL TURAL'DAN DÖRT KİTAP  SORULARA CEVAPLAR 1 ve 2 14 X 21,5 santim ölçülerinde, birincisi 320, ikincisi 312 sayfalık dolgun muhtevalı, fikir hâmulesi yüksek eserde; 21 kişiyle ve 4 adet dergi temsilcisiyle yapılan...
Kitâbiyat 467
RUH ADAM Türkçü-Milliyetçi düşüncenin önde gelen ismi, Hüseyin Nihal Atsız; başlangıçta şâir olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Hece ve aruz vezni ve temiz bir Türkçe ile yazdığı şiirlerinin çoğu Türk kahramanlığını anlatır....
FARUK KORKMAZ iLE 15 TEMMUZ'UN ROMANI ‘KOZGALIŞ’ HAKKINDA KONUŞTUK
Oğuz Çetinoğlu: Kozgalış, mahallî bir kelime olsa gerek. Hangi yöreye aittir ve mânâsı nedir? Kitabınıza bu ismi tercih etmenizin özel bir sebebi var mıdır? Faruk Korkmaz: Kozgalış, Kafkasya'dan Doğu Türkistan'a kadar Türk Dünyâsının...
Kitâbiyat 466
15 TEMMUZ'UN ROMANI KOZGALIŞ Faruk Korkmaz, ‘Aziz Şehitlerimize ve Şanlı Gazilerimize Minnetle…' ithaf ettiği  Kozgalış isimli romanında 15 Temmuz 2016 târihindeki menfur darbe teşebbüsünü anlatıyor.  Yaşanan bir hâdisenin...
Kitâbiyat 465
VAR OLMA SORUMLULUĞU Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yümni Sezen, 12,5 X 19,5 santim ölçülerindeki 224 sayfalık eserinde bâzı derin kavramları farklı bir bakış açısı ile Kur'ân-ı Kerîm âyetlerinden faydalanarak...
Kitâbiyat 464
BİLGE KUTAD ANLATIYOR Dengeli ve sağlıklı beslenme insan bedeni için ne kadar önemli ise, çocuk aklının – ahlâkının, karakterinin ve alışkanlıklarının şekillenmesi, zekâsı ile birlikte gelişmesi için çocuk kitapları da aynı derecede...
Kitâbiyat 463
MÜZİĞİN SOSYAL PSİKOLOJİSİ Genel geçer kanaate göre medeniyet beynelmilel, kültür ‘millî'dir. Millî kültürlerin en önemli unsurlarından biri de ‘müzik'tir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü...
Kitâbiyat 462
KEDİNÂME Kimileri sevmiyor olsa da genel kabul görmüş görüşe göre kediler sevimli yaratıklardır. Kediler insanların hayatında olduğu gibi şiir, hikâye ve romanlarda, en sevimli halleriyle ve büyük boy fotoğraflarıyla duvar takvimlerinde...
Kitâbiyat 461
DARBELERDE HARBİYELİ OLMAK Mehmet Hâlistin Kukul 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 197 sayfalık eserine doğduğu evden başlıyor. Ev, o tarihte Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı nâhiye olan, günümüzde ise ilçe statüsündeki Beşikdüzü'nün...
Kitâbiyat 460
OTİSTİK KİŞİLER ve AİLELERİ İLE ALÂKALI İKİ KİTAP Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Müzik Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Türkmen, düzenleyicisi olduğu müzikle alâkalı bilgi şölenine...
Kitâbiyat 459
SERDAR YAKAR'DAN ÜÇ ESER Şâirler ve edipler diyârı Kahramanmaraş'ın velût kalemi Serdar Yakar, kültür hayatımıza üç eser daha armağan etti. KAHRAMANMARAŞ'TA ŞİİRLERİNİ KİTAPLAŞTIRAMAMIŞ         ...
Kitâbiyat 458
SİYA(H)SET YALANI  Geçmişten Günümüze Ermeni Soykırımı Edebiyat Öğretmeni Fazlı Kartal ile Târih Öğretmeni Fatih Yıldızlı'nın müştereken hazırladığı 13,5 X 21 santim ölçülerinde 256 sayfalık eser, fanatik Ermenilerin...
Kitâbiyat 457
EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ HANIMEFEDİ'Yİ  05 Mayıs 20021 târihinde EBEDÎ ÂLEME UĞURLADIK. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Emine Işınsu, 17 Mayıs 1938'de, babasının görev yeri olması sebebiyle...
Kitâbiyat 456
AKIL FİKİR YAYINLARI'ndan ÖMER SEYFEDDİN Kitapları 1903 yılında Kara Harb Okulu'nda yüksek tahsili tamamlayıp Piyâde Teğmeni olarak çalışma hayatına başlayan Ömer Seyfeddin, 1911 yılında Ziya Gökalp'in yönlendirmesiyle...
Kitâbiyat 455
İKİ MUSTAFA'MIZ Yunus Emre uzmanı, Arapça, Farsça ve İngilizce kitap mütercimi, İmam-ı Gazali ve Abdülkadir Geylânî'nin eserlerini asıllarından Türkçeye çeviren Yaman Arıkan, İki Mustafa'mız isimli son eserinde Hz. Muhammed...
KİTÂBİYAT - 454
TURAN İLLERİNDEN GEZİ NOTLARI ‘Ol' deyip olduranın lütf-u inâyetiyle geldik, emr-i hak vâki olduğunda yine O'na döneceğiz. İnsanoğlu bu dünyâda büyük bir seyahatin yolcusudur. Gelişle gidiş arasında küçük seyahatler yapılır....
KİTÂBİYAT - 453
HACI BEKTAŞ-I VELÎ VE BEKTAŞÎLİK Yayıncı ve yazar Ali Oğuzhan Cengiz, uzun yıllar devam eden yorucu çalışmaların ürünü olan Hacı Bektaş-ı Velî ve Bektaşîlik isimli eserini; 13,5 X 21 santim ölçülerinde, 366 sayfalık kitap hâlinde...
KİTÂBİYAT - 452
ESKİ TÜRKÇE SÖZLÜK VE ORTA TÜRKÇE SÖZLÜK Türk milleti dünyanın en zengin kültürlerinden birine sâhiptir. Bu zenginliği Türk diline aynen yansımıştır. Ali Şîr Nevâî (1441-1501); ‘Türkçe'de bir mânâ için 5 ayrı kelime vardır....