Oğuz ÇETİNOĞLU
Oğuz ÇETİNOĞLU
Yazarın Makaleleri
KİTÂBİYAT-408
Prof. Dr. OSMAN TURAN / MAKALELER - 1 Ömrünü Türk târihine, Türk milletinin târihî ve güncel meselelerine hasreden büyük târihçi, mütefekkir ve dâvâ adamı Prof. Dr. Osman Turan'ın dört ciltlik bir külliyat hâlinde yayımlanacak makalelerinin...
KİTÂBİYAT 407/7
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE   ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI  NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İ DERİNLİĞİ VE ENGİNLİĞİYLE TANIMAK İSTER MİSİNİZ? (YEDİNCİ -Son- BÖLÜM) Dedesi, günümüzde...
KİTÂBİYAT 407/6
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE                                                          ...
KİTÂBİYAT 407/5
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İN  BÜTÜN ESERLERİ (BEŞİNCİ BÖLÜM) KÂTİBİM  *Kâtibim. *Sen Bana Ölümü Yendirdin. Necip Fazıl'ın,...
KİTÂBİYAT 407/4
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE   ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İN BÜTÜN ESERLERİ (DÖRDÜNCÜ BÖLÜM) ABDÜLHAMİD HAN (Temsil) *Abdülhamid Han. *Sır (yarım kalmış)...
KİTÂBİYAT 407/3
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE   ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI  NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İN BÜTÜN ESERLERİ (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ Üstad, bu eseri için şunları...
KİTÂBİYAT 407/2
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE   ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI  NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İN BÜTÜN ESERLERİ (İKİNCİ BÖLÜM) BATI TEFEKKÜRÜ VE İSLÂM TASAVVUFU Bu eser, 1962...
KİTÂBİYAT 407/1
EBEDÎ ÂLEME İNTİKALİNİN 37. YILI VESİLESİYLE     ÜSTAD, SULTÂNÜ'Ş-ŞUARÂ / ŞÂİRLERİN SULTANI NECİP FÂZIL KISAKÜREK'İNBÜTÜN ESERLERİ (BİRİNCİ BÖLÜM)   NECİP FÂZIL KISAKÜREK 26 Mayıs 1904 târihinde,...
KİTÂBİYAT 406
KUR'AN-I KERİM Kur'ân-ı Kerîm apaçık delillerle Allah Teâlâ'nın varlığını ve birliğini ortaya koyar. Müslümanların mukaddes kitabıdır. Düşünebilen bir varlık olan insanı, gerek kendisi gerekse etrafındaki engin kâinat...
KİTÂBİYAT 405
TÜRKİYAT 13,5 x 21 santim ölçülerinde 234 sayfalık eser, Türk Milliyetçiliği dâvâsının haşmetli yazarı Necdet Sevinç (1944-2011) merhumun, imzâsını taşıyan son kitaptır. ‘Türk Dünyası' tâbirini ilk defa kullanan Prof. Dr Turan...
KİTÂBİYAT 404
İDİL - URAL KURULTAYI 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünyâ Savaşı'nın neticelerinden rahatsız olan Almanya, 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünyâ Savaşı'nı başlattı. Rusya Savaşa girdikten sonra,...
KİTÂBİYAT-403
AZERBAYCAN-TÜRKİYE STRATEJİK ORTAKLIĞI Târihî ve Güncel Boyutlar Azerbaycan topraklarına Milattan önceki asırlardan itibâren 11. asra kadar farklı boylardan pek çok Türk gelmiş, az sayıda bir kısmı yerleşmiş, diğerleri Karadeniz'in...
KİTÂBİYAT 402
GELENEKSEL VE KORUYUCU TIPTA SAĞLIĞIN 8 ÖNEMLİ FAKTÖRÜ İÇİN 8 KİTAP İşadamı Ali Polat, insan sağlığı ile alâkalı kitap setleri hazırlayıp insanlarımıza hizmet sunmaya devam ediyor.  Daha önce bu sayfada yer alan KİTÂBİYAT başlıklı...
KİTÂBİYAT 401
TÜFEK, MİKROP VE ÇELİK Tıp doktoru Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik isimli eserinde dünya insanlarının 13.000 yıllık târihini anlatıyor İnsanlık târihi; devletler, savaşlar, keşifler, icatlar ve yeniliklerle doludur. İmparatorluklar...
KİTÂBİYAT 400
DÜNYA TARİHİNDE ORTA ASYA Müellifi Peter Benjamin Golden, kitabı hakkında şu bilgileri veriyor: ‘Bu kitabı yazmamdaki gayem, dört bin yıldan fazla bir zaman boyunca Mançurya ormanlarından tâ Macaristan bozkırlarına kadar uzanan muazzam...
KİTÂBİYAT-399
UMUT ADINA MARTI OLMAK Ahmet Bilgehan Arıkan'ın hazırladığı kitabın geliri. 52 kişiden oluşan yazar kadrosu ve Uyanış Yayınevi tarafından Ömer Fâruk Morkoç'un tedâvisine bağışlanmıştır. 13,5 X 21 santim ölçülerinde 469...
KİTÂBİYAT 398
O S M A N L I   B A R I Ş I   ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPI VE MARDİN'DE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ Dünya târihinin en medenî ve en büyük siyâsî teşkilâtlarından biri ve Türk milletinin târih boyunca sâhip olduğu en büyük...
KİTÂBİYAT 397
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA İZMİR SAVUNMASI 28 Temmuz 1914'te başlayıp 11 Kasım 1918'de sona eren Birinci Dünya Savaşı, dünya târihinde yaşanan en kanlı ve dünya siyâsetinde çok mühim değişikliklere yol açan savaştır. 40.000.000...
Kitâbiyat 396
TÜRKİYE'DE TERCÜME FAÂLİYETLERİ Yesevîzâde Şâkir Alparslan Yasa; ‘Perde Arkasında Kalan Yönleriyle Sosyal Demokrasi', ‘TÖB-DER Meselesi', ‘Bilderberg Group-Bir Gizli Cem'iyet Ötesinden Dünyâda Fikriyatlar Mücâdelesinin...
Kitâbiyat 395
EGE'NİN EFELERİ Gürbüz Azak, 13,5 X 21 santim ölçülerindeki 154 sayfalık eserinde; İstiklal Savaşı'na milis kuvvetleri olarak katılan efeleri anlatıyor. Kitapta; gerek vatan müdâfaasındaki kahramanlıkları, gerekse ahlâk âbidesi...
İRFAN SOHBETLERİ
İnsan şahsiyeti, karakteri ve fikrî yapısı gençlik yıllarında şekillenir. İyiye, güzele doğruya yönlendiren sohbet meclislerine katılma imkânı bulanlar çok şanslıdırlar. Millî-mânevî değerlerimize saygılı bir neslin yetişmesi, oralarda...
AYVERDİ AİLESİ’NİN BİR FERDİ, ZEYNEP GÖZE ULUANT ANLATTI - 2-
SÂMİHA AYVERDİ'NİN MUHTEŞEM MEKTUPLARI   (İKİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Mektuplarda alakânızı çeken, hayretle karşıladığınız durumlar oluyor mu?  Zeynep Göze Uluant: Oluyor. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz isimler...
AYVERDİ AİLESİ’NİN BİR FERDİ, ZEYNEP GÖZE ULUANT ANLATTI -3-
SÂMİHA AYVERDİ'NİN MUHTEŞEM MEKTUPLARI   (ÜÇÜNCÜ BÖLÜM) RÖPORTAJDA ADI GEÇEN ŞAHISLAR, KURUMLAR VE KAVRAMLAR HAKKINDA KISA BİLGİLER: Abdülhâmid: (Sultan İkinci Abdülhâmid Han) (İstanbul 1842-İstanbul 1918) Osmanlı Cihan Devleti'nin...
AYVERDİ AİLESİ’NİN BİR FERDİ, ZEYNEP GÖZE ULUANT ANLATTI
SÂMİHA AYVERDİ'NİN MUHTEŞEM MEKTUPLARI (BİRİNCİ BÖLÜM) Oğuz Çetinoğlu: Ayverdi Enstitüsü'nde, Aysel Yüksel* Hanımefendi ile birlikte ‘Sâmiha Ayverdi* Hanımefendi'nin Mektupları üzerinde çalışıyorsunuz. Ayverdi Enstitüsü...
KİTÂBİYAT-393
İSTANBUL ROMANCISI / HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR Hüseyin Rahmi Gürpınar 24 adet roman, 8 adet hikâye kitabı, 3 adet tiyatro eseri yazmış, velût bir kalem erbâbıdır. Romanlarına ‘Ben Deli miyim?', ‘Kaynanam Nasıl Kudurdu?', ‘Kokotlar...
Prof. Dr. AHMET BİCAN ERCİLASUN AÇIKLADI
‘TÜRK DİLİNİN EN AZ BEŞ BİN YILLIK GEÇMİŞİ BULUNMAKTADIR.' Prof. Dr. AHMET BİCAN ERCİLASUN AÇIKLADI. ‘TÜRKÇE, SON DERECE GELİŞMİŞ BİR DİLDİR.' Oğuz Çetinoğlu: Türk bengü taşları* hakkındaki değerlendirmenizle mülâkatımıza...
Yazar ve Mutasavvıf İSMET BİNARK ile SOHBET
Yazar ve Mutasavvıf İSMET BİNARK ile   Âbide Şahsiyetlerimizden  EKREM HAKKI AYVERDİ Hakkında Konuştuk. Oğuz Çetinoğlu: Sorulara geçmeden önce Ekrem Hakkı Ayverdi'nin hayatı ve şahsiyeti hakkında bilgi lütfeder misiniz?...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı