Abdulkadir DESTAN
Abdulkadir DESTAN
Yazarın Makaleleri
“Herkesin bir toprağı vardır. Kimisi sevgiden delişmen, Kimisi sevgiden çorak”
'Herkesin bir toprağı vardır. Kimisi sevgiden delişmen, Kimisi sevgiden çorak” dedi. Huysuz Mina abla. Akşamın duygu karmaşasından yapılmış çarşaf ile herkesi örttüğü, inilti, sevinç, kahkaha, gözyaşı ve iniltilerinin görülmediği...
“Bekçi bedir” …
Ben her gece iş çıkışı gri rengin karanlığı hapis ettiği ve karanlığın hüküm süreceği saate, yetmiş yaşında 'inşaat bekçisi bedir” ile konuşarak, çıplak soğuk gerçekten, yokuş yukarı çıkan insanın nefesindeki esintiyi...
“Karoser çocuğu”
Yağmurun ilk damlası düşerken alnına hayal kurmalısın. Öyle bir hayal kur ki dünya şaşkınlığını gök gürültüsünde saklasın. Ben denedim. Rüzgârın altı yaşında ırgatların gülüşlerinden kaynak aldığını gördüm. Kimseye söylemedim....
“Kaç kişi yaşıyorsunuz.  Diye sordu, adam. “İki ölü “diye cevapladı.”
Sahi yaşam belirtilerimiz nelerdir. Yeme. İçme. Yatma. Kalbin atması. Bu fonksiyonlar bütün canlıların ortak özelliği değil mi?      Bu bütün canlıların ortak özelliği fonksiyonlar için eğer ortak durum diyorsak, bazı bize...
"Asli kurucu iktidar" 
Asli kurucu iktidar, bir ülkede anayasayı sıfırdan oluşturan veya tümden değiştiren iktidara denir.  Bu iktidar genellikle ihtilal, askeri darbe, iç savaş, yabancı işgaller, ülkenin bağımsızlığına kavuşması gibi sebeplerden ortaya...
“Her duygunun, bir annesi-babası olmalı mutlu olmak için”
Gökyüzünü bulut kapladığında gözlerimi yukarı çevirir, kaybolan çocuğunu arayan annenin figanı gibi bağırasım gelir. Her duygunun, bir annesi-babası olmalı mutlu olmak için. Oysa bizde ki sevgi- aşk gibi duyguların; bir babası ve bir...
Kanun yapıcının, kanununa yabancılaşması
Kanunları insanlar yapar. Bir süre sonra kendi yaptığı kanunlara artık bir mistik ve üst bir anlam yükler. Artık o kanunlara yabancısıdır. Oysa kendisi yapmıştır o kanunları Parayı insanlar alışverişi kolaylaştırmak için oluşturmuşlardı. ...
Zamanı durdurmak istediklerim
'Zaman 'kavramı bizim bilmediğimiz soyut bizim için hayali bir içimizden geçip gidebilen serüvenleri, karşılaşmaları, yorgunlukları, savaşları, sevişmeleri, ihanetleri ve de gelecek gibi görünen geçmişi yaşatan bizim hayalimizde...
Toplumsal direnç-uzlaşı...
Toplumsal ilişkilerden yola çıkarsak, örneğin terimlere bakarsak patron işçi olmadan bir anlama ifade eder mi? Patron ve işçi ancak ilişki temelinde bir anlam ifade eder. İlişkiden bağımsız olarak sadece terimlerden yola çıkarak toplumdaki...
Ve de “Yan yana” olma zamanımızdır…
İnsanı var kılan 'Savaştığım; bireysel yanıma karşı toplumsal yanım.” Dediği süreçle başlayan ve soruları ”topluma olan sorumluluğu mu? Kendine olan sorumluluğu mu? ' olan bir yaşamdır. Bu iki soru bizim dönemsel olarak...
“Kanun yapıcının, kanununa yabancılaşması”
Kanunları insanlar yapar. Bir süre sonra kendi yaptığı kanunlara artık bir mistik ve üst bir anlam yükler. Artık o kanunlara yabancısıdır. Oysa kendisi yapmıştır o kanunları Parayı insanlar alışverişi kolaylaştırmak için oluşturmuşlardı. ...
 “Akıl ve yürek ekseninde dans etmektir, yaşam”
Her başarılı veya hayatta onurlu bir şekilde kalmayı becerebilen insan, popülist kültürün çukurunda sürekli öğütülen insanlardan üretilen ünlülüğü sıçratmamayı becermiş insandır. Tadımlık hayatlar yaratım sarhoş eden ve benliklerini...
“Hukuka küçük sosyolojik dokunuş”
Sosyolojik olarak toplumları incelediğimiz zaman, çeşitli ilişki biçimleri çıkar. İkili ilişkiden başlayan kendi sosyal ve hukuksal dilini geliştiren bir süreç ile başlayan örneğin bazı ilişki biçimleri rızaya dayanır, evlilik gibi....
Yumulu Gözlerim
'Yumulu gözlerim ama istediğim zaman açarım 'diyerek toplumlar gelişir.  Tarih boyunca da böyle olmuştur.  Toplumları bireyler oluşturur. İlk çağa değişimini dölleyen sadece bir bireyin; kendi çemberini yararak yeni bir...
“KANUN HÜKMÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ
Kanunun yetkili kıldığı kimsenin eylemde bulunması gerekir. Kanunun öngördüğü şekilde davranılmış olmalıdır  Kanun hükmünün yerine getirilmesi halinin hukuka uygunluk nedeni olması için şu koşulların bulunması gerekir:...
“Azrail’de bir melektir”
Yaşam denilen dünyanın rahmine, saklambaç oynayarak düşer bütün sperm ve embriyolar.  Asıl oyunu kuran yazar, güneşi yakıp söndürerek gece ve gündüz başlatır oyunu.  Saklambaçtır bunun ismi. Sobelenen, bebek olarak dünya ya...
“MEŞRU MÜDAFA”
Suç̧ sayılan eylemlerin bazı şartlar altında gerçekleştirilmesi halinde suç̧ olarak kabul edilmemesi ve bazı hallerde de suç̧ sayılmakla birlikte ceza indirimi yapılması ya da hiç̧ ceza verilmemesi sonucunu doğuran nedenlerdir. Bu sebepleri...
“Değere, değer”…
En sevdiğim kelimelerdir 'onarmak, çabalamak" benim için. Çünkü içinde bir kabullenişi ve düzeltebilmek için uğraşıyı barındırıyor. Yani insanlaştırıyor bu kelimeler bizi. Bazen bunu kullanabilmek kendi içinde insanın hesaplarını...
Doğal hukuk, pozitif hukuk savaşı…
Pozitif hukuk; belli bir toplumda ve belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünüdür. (Mevzu hukuk ya da müspet hukuk) denir. Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmeliklerin tümüdür.      Doğal...
“DUYGU; MANDANIN ÇAMURLU SUDA DEBELENMESİ GİBİ YAŞANMALI”
Aslında usulca kimse ölmek istemez, gözlere derin dalınca, yedi katlı toprağın altında patlayacak olan yanardağın ısısı hissedilir. Ama her zaman yine de gökyüzünde süzülen kuşun dinginliğinde ki ölüm özlenir       ...
BİLGİYE ULAŞMA YÖNTEMLERİ
BİLGİYE ULAŞMA YÖNTEMİ BİLİMSEL YÖNTEM, OTORİTER YÖNTEM, DİNSEL YÖNTEM, UZLAŞISAL YÖNTEM, SEZGİSEL YÖNTEM  Peki, başka hangi yöntemlerle bilgiye ulaşabiliriz? Hepimizin kafasında çeşitli konulara ilişkin çeşitli bilgiler var;...
AYAKLARIM MİSYON, BAKIŞIM VİZYONUMDUR...
Yaşadığımız sürece her zaman aslında bir misyonumuz bir de vizyonumuz vardır...Belki vizyonumuz şu soru ile başlamıştır. Büyüyünce ne olacaksın? Sorusuna verdiğimiz cevap bizim ilk vizyon kararımızdır. Bunun üzerine, bu amaç için yaptığımız...
Rasyonalistlerin Nesneye Bakışı…
Mesela biz bir nesneye baktığımızda aklımızdakiler ışığında nesneyi yorumluyoruz; nesnenin bir ağırlığı var, görünüşü var kokusu varsa kokusu var ve bu doğrultularda yapılan değerlendirme sonucu nesnenin ne olduğu hakkında bilgi...
Bir hayalin intiharı…
Her kayan yıldız sahipsiz bir hayalin veya sahibinden ayrı bir hayalin intiharıdır.  En çok intihar eden benim hayalimdir. İlk kurşunu ben hayalimden yedim. Kanadı durdu gözümdeki renkler. Sonra hiç güvenemedim. Oysa haksız değildim. Bu...
“İçimde biriktirdiğim cümleler beni zehirliyor”
İçimde biriktirdiğim cümleler beni zehirliyor, artık. Dayanamıyorum.  Bu adaletten yoksun romanın içinde hiçbir harf olmak istemiyorum yazarın suçu mu? Yoksa harflerin dizilişimi suçlu bilmiyorum.        Gücüm kendime...
Suç
Ceza hukukunda, suç genel teorisinin önemli inceleme konularından belki de en önemlisini kusur-kusurluluk kavramları oluşturmaktadır. Çünkü bir insandaki en önemli kavram suçun işenebilme yeteneği yani kusur yeteneği kavramıdır. Bu da bizde...
Büyüdüğüm yerde suç ailemin özgürlüğün mırıltısıydı…
Büyüdüğüm yerde suç ailemin özgürlüğün mırıltısıydı. Ondandır karanlığa düşkünlüğüm. Yangınlara meyilim. Ve sana sevdamın utangaçlığının uçurumdaki düşerken notunda sevdamın yazması. Artık 'her şeyi ben terk ettim”...