Dünyanın her tarafında terör, katliam, savaş gibi sebeplerle masumların ve sivillerin kanları merhametsizce akıtılmaktadır…

Unutmamak gerekir ki, bu akan ve akacak olan kan; hepimize bedel ödetecektir…

New York'ta veya Washington'da, 11 Eylül saldırıları sırasında öldürülen insanlar arasında, Hz. İsa'yı sevenler (Hristiyanlar), Hz. Musa'yı sevenler (Museviler) ve Hz. Muhammed’i sevenler de (Müslümanlar) vardı.

Tüm masum insanları öldürmek, Allah'ın affetmesi dışında, inananlar için azap ile sonuçlanacak büyük bir günahtır.

Allah’a inanan, Allah sevgisi ve korkusu taşıyan bir insan hiçbir şekilde böyle bir şey yapamaz.

Savaş, terör, katliamlar ile bir eylem ve vahşet yapanlar; hangi dine mensup olurlarsa olsunlar, bunu ya kendileri için; ya kendi çıkarları için dini suiistimal etmek amacıyla, ya da insanlığa olan düşmanlıklarından dolayı yapıyorlar.

Çünkü bu savaş, kan, zulüm, cinayetler, katliamlar ve şiddet olaylarının ardından insanları inandıkları dinden soğutmakta, insanlarda tüm dünyaya karşı nefret, sevgisizlik ve tepkiler oluşmaktadır.

Dolayısıyla masum insanlara yönelik sözde "din" adı altındaki her saldırı, aslında tüm insanlığa karşı da yapılmış bir saldırıdır.

Din, sevgiyi, merhameti, barışı emreder. Terör, savaşmak, katliamlar, cinayetler ise inanmanın ve güzel yaşamamın zıddıdır.

İki millet arasında savaşa bir sebep ararken; kaynağı inanılan dinde veya dindarlıkta değil;

Kötü, yanlış, tüm insanlığa zarar veren radikal görüşlerde aramak gerekir.

Katliamların kökenini, faşist, komünist, ırkçı, materyalist, radikal, bağnaz düşüncedeki insanlarda aramak gerekir.

Teröristlerin hangi ismi taşıdığı, kimliklerinde ne yazdığı önemli değildir.

Birileri masum insanları göz kırpmadan öldürüyorsa, bu kişinin herhangi bir İlahi dini temsil ediyor olması mümkün de değildir.

Bu nedenle “Katliam, savaş, terör “ kavramı İnanılan tüm dinlerin özüne aykırı bir ifade şeklidir. Çünkü hiç bir dinde hiçbir şekilde “insan ölümüne” yer yoktur.

Aksine, İnanan insanlara göre "terör" olarak adlandırdığımız eylemler (yani masum insanlara karşı işlenen cinayetler), büyük bir suçtur ve günahtır, dahası tüm aklen ve kalben inanmış insanlar bu eylemleri engellemek, yeryüzüne barış, huzur ve adalet getirmekle sorumludurlar.

Şu anda dünyanın her bir köşesinde terör, soykırım ve katliamlar yaşanmakta, masum insanlar gaddarca, hunharca öldürülmekte, birçok sebeplerle birbirlerine düşman hale getirilen topluluklar tüm ülkeleri acımasızca kana bulamaktadır.

Birbirlerinden çok farklı tarihlere, kültürlere ve toplumsal yapılara sahip olan ülkelerde meydana gelen bu olayların, her ülkede kendine özgü bazı nedenleri ve kaynakları olabilir.

Ancak asıl nedenin gerçek inançtan uzaklaşılması olduğu açıktır.

İnanmamanın bir sonucu olarak, Allah sevgisi ve korkusuna sahip olmayan ve ahirette hesap vereceklerine inanmayan, bu nedenle de "nasılsa kimseye hesap vermeyeceğim" diye düşünen, her türlü insafsızlığı, ahlaksızlığı ve vicdansızlığı kolaylıkla yapabilen kitleler oluşmuştur.

Dünyada şu an oluk oluk akan bu kanı durduramazsak; bedelini tüm Dünya sebebini nereden geldiğini bilmediği bir sebepler silsilesiyle ödeyecektir.

Bir an önce tüm kalplerin, ülkelerin, milletlerin ve Dünyanın gerçekten inanması gerekene teslim olması temennisiyle…