Dünya Hipertansiyon Günü her yıl tüm dünyada 17 Mayıs’ta kutlanıyor. Ancak Mayıs Ayı 2.haftası küresel farkındalık kapsamına alındı ve etkinlikler yapılmakta. Biz de İstanbul’un ve Türkiye’nin tanınmış Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk’e mikrofon uzattık.

Genç bir yetişkin olsanız bile, yüksek tansiyondan etkilenmek için çok genç değilsiniz. Aslında, 20 yaşın üzerindeki yetişkinlerin neredeyse yarısı, sağlıklı görünseler bile yüksek veya yüksek tansiyona sahiptir . Yüksek tansiyon, belirgin semptomlara neden olmaz, ancak bu, göz ardı edilmesi gerektiği anlamına gelmez.Öyle hissettirmese de, yüksek tansiyon zamanla vücudunuza sessizce zarar verir ve ciddi tıbbi durumlar geliştirme riskinizi artırır.Bu yüzden yüksek tansiyona sessiz katil diyoruz.

· Hipertansiyon, dünya çapında yaklaşık 1,13 milyar insanı1 etkileyen, genellikle asemptomatik olduğu için sessiz bir hastalık olarak kabul edilir. 

· Hipertansiyon, felç, kalp krizi ve böbrek hastalığı gibi bir dizi sağlık sorununun önemli bir nedenidir ve bunamaya da katkıda bulunabilir. 

· Hipertansiyondan mustarip birçok kişi, herhangi bir semptom olamayacağından, hipertansiyona sahip olduklarının farkında değildir, çoğu zaman insanlar ancak kalp krizi veya felç geçirdikten sonra öğrenirler. 

· Dünya çapında bir milyardan fazla insan, kardiyovasküler hastalıkların ve erken ölümün önemli bir nedeni olan hipertansiyon (yüksek tansiyon) ile yaşamaktadır. 

· Hipertansiyon yükü, vakaların üçte ikisinin bulunduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde, büyük ölçüde son yıllarda bu popülasyonlarda artan risk faktörlerine bağlı olarak orantısız bir şekilde hissedilmektedir. Dahası, hipertansiyonla yaşayan insanların yaklaşık yarısı durumlarının farkında değil ve bu da onları önlenebilir tıbbi komplikasyonlar ve ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Hipertansiyon, kan damarlarından akan kanın yüksek kalıcı kuvveti olarak tanımlanır. Kan basıncındaki dalgalanmalar normaldir, bu nedenle sadece birkaç kez yüksek kaldığında veya bir kez tehlikeli derecede yüksek olduğunda teşhis konur.Hipertansiyonun patofizyolojisini anlamak önemlidir çünkü bu, onu ele almak için uygun eylemin aciliyetini kanıtlayacaktır.

Diğer önemli davranış değişiklikleri arasında fiziksel olarak aktif olmak, tütün içmemek ikincil dumanı teneffüs etmemek, psikolojik stresi yönetmek ve alkol alımını sınırlamak yer alır.

İnsanları, hipertansiyonu önlemeye ve hipertansif hastaları sağlıklı durumda tutmaya yardımcı olabilecek basit sağlık arayan davranış değişikliklerini benimsemeye teşvik ediyoruz.  Hipertansif olsanız bile daha uzun yaşamak için tansiyonunuzu doğru ölçmek ve tansiyon  durumunuzu bilmek ve ilaçlarınızı alarak   kontrol altına  almak önemlidir  .

RAKAMLARLA KONUŞALIM

Her yıl, hipertansiyon dünya çapında yaklaşık 9,4 milyon ölümden sorumludur.

İnmelerin %62'sinden sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Kara yollarında durum Kara yollarında durum

2025 yılında yetişkin nüfusun tahminen %29,2'sinin bu durumdan muzdarip olması bekleniyor, bu da 1,56 milyar insanı ve 25 yılda %60'lık bir artışı temsil ediyor.

Haberiniz Olmaz!

Vücudumuzda akmaya devam eden kanımızı hissetmiyoruz. Ayrıca, tansiyon yükseldiğinde, yine de herhangi bir semptom yaşamıyoruz - en azından başlangıçta değil - bu yüzden düzenli tansiyon kontrolleri önemlidir. Hızlıdırlar, ağrısızdırlar ve sonuç hemen verilir. Ayrıca portatif bir tansiyon aleti kullanarak kendi tansiyonunuzu ölçme ve ölçümleri doktorunuzla görüşme seçeneğiniz de vardır.

ÇOKLU RİSK FAKTÖRLERİ

Kan basıncını etkileyen faktörler farklılık gösterse de sonuçları aynıdır. Çok yüksek kan basıncı, arterleri zayıflatır ve sertleştirir, plak (arter duvarlarında kolesterol birikintileri) oluşumunu teşvik eder. Bu faktörlerin yakınsaması, kan akışının serbest dolaşımını azaltır ve arteriyel dirençle savaşan kalp kasının çalışmasını artırır. Hipertansif hastalarda arterler kırılgandır ve kalp ekstra baskı altındadır.Bazı risk faktörleri için hiçbir şey yapılamaz. Bunlara örnek olarak yaş verilebilir: 65 yaşındakilerin %40'ı ve 85 yaşındakilerin %90'ı hipertansiyondan muzdariptir; aile öyküsü – bu, hipertansiyon riskini iki katına çıkarır ve daha genç hastaları da etkileyebilir; ve böbrek yetmezliği veya hipertiroidizm gibi dolaylı olarak hipertansiyona yol açan bazı hastalıklardandır.