Gökhan GÜLER
Gökhan GÜLER
Yazarın Makaleleri
Farabi’nin Türk Dünyası’na Etkileri
Türk Milletinin kadim geçmişi, binlerce yıllık köklü bir tarih içerisinde harmanlanmış, dil, din ve kültür mirasına ile bilgi birikimi, deneyim, tecrübe, örf, adet, anane ve köklü bir geleneğe dayanmaktadır.  Batılı tarihçiӀere...
Corona İle Mücadele! (Covid19 Satrancı)
Covid19 acaba bir şifre/kod olabilir mi? Corona kelimesi "Kraliçe'nin Tacı" anlamına gelmektedir. 19 sayısı ise "Mesih" ile ilişkilendirilmektedir.  Kraliçe'nin doğum günü Nisan ayında. Hz. İsa'nın son akşam yemeği 7 Nisan,...
İmparatorluklardan ulus devletlere varan insanlık tarihinin kaderi Dijital Dünya Devleti’ne mi gidiyor?
Son 200 senedir dünyada yaşanan kayda değer gelişmeler yakından incelenecek olursa neredeyse tüm olup bitenin uluslararası sermayenin yararına olduğu görülecektir. 150-200 sene önce sermayenin hâkimi olanların bugün daha da büyüyerek güçlerine...
Corona Virüs ile Dijital Dünya Düzeni mi Test Ediliyor?
Dünya, korona virüsü(covid-19) süreci ile ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşamaya başladı. Korona virüsü dünya için bir milat olmuştur. İnsanoğlunun tüm alışkanlıkları ve yaşam biçimimi yeniden tasarlanmaya başlanmıştır… Yazımın...
’’Blockchain’’ Geleceğimizi Nasıl Etkileyecek?
Teknolojik gelişmeler çerçevesinde Yeni Dünya Düzeni denildiğinde Dijital Dünya Düzeni oluşturulmak istendiğini anlamalıyız.  20. Yüzyılda ABD merkezli gördüğümüz bilimsel teknolojik yenilikleri 21.yüzyılda Çin/Asya/Çok Kutuplu...
Geleceğe Ne Kadar Hazırız?
Dünyanın yaratılışından itibaren insan hayatını en köklü biçimde etkileyen değişim ve dönüşümler göz önünde bulundurulacak olursa, son 15/20 yıl içerisinde meydana gelen değişim ve dönüşümlerin en etkili olduğunu ifade edebiliriz. ...
Vatan’ı Hakkıyla Savunamazsak Ne Olur? 3
Görüldüğü üzere her ne şart altında olursak olalım özellikle de gerek saha da gerekse masada görev yapanların vatanımızı, mavi vatanımızı ve gök vatanımızı hakkıyla savunmaları büyük önem az etmektedir. Bu konuda gaflete düşülmesi...
Vatan’ı Hakkıyla Savunamazsak Ne Olur? 2
Seville haritası hamlesi, sonrasında Yunanistan, Rum yönetimi, İsrail ve Mısır Doğu Akdeniz'de çeşitli işbirliği denemelerinde bulunmuşlardır. Sözde MEB ilan etme! Eastmed boru hattı projesi! Askeri anlaşmalar, silahlanma ve tatbikatlar...
Vatan’ı Hakkıyla Savunamazsak Ne Olur? 1
Vatan neresidir? Vatan, bedel ödenerek, şehitler verilerek elde edilmiş üzerinde yaşadığımız sadece toprak parçası mıdır? 18. ve 19. yüzyılın başına kadar vatan dendiğinde sadece toprak parçası akla gelirdi! Peki, günümüzde de böyle...
KKTC’nin Otomobili ‘’Günsel’’ Yola Çıktı… (Sessizliği Sür)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin(KKTC) ilk yerli ve milli elektrikli otomobili olarak kabul edilen Günsel'in tanıtımı geçtiğimiz hafta sonu kalabalık davetliler huzurunda yapıldı. Günsel'in tanıtımı bizzat Yakın Doğu Üniversitesi...
KKTC’nin Varlığını Her Geçen Gün Güçlendirmesi Kimleri Rahatsız Ediyor? 2
Neymiş efendim, Kıbrıs Türkleri olarak biz yapamaz ve beceremezmişiz. Federal çözümden başka seçeneğimiz yokmuş! Rumlarla anlaşmak zorundaymışız! Son 50 yıldır BM iyi niyet misyonu çerçevesinde federal çözüm sağlanmasına yönelik...
Kıbrıs’ta Şehir Efsaneleri "İlhak ve Asimilasyon" 1
(Kara Propaganda – Korku Yayma) Şehir Efsanesi nedir? Şehir efsanesi, günümüzde modern çağın kulaktan kulağa yayılan doğruluğu şüphe götürür, uydurma ve dedikoduya dayalı hikâyelerine verilen addır.  Ülkemizde çok uzun yıllardır...
Denizcilik ve Rönesans 
Tarih boyunca denizcilik ve ticaret yolları ülkeler için büyük bir öneme sahip olmuştur. İnsanoğlu geçmişten günümüze denizi gerek ulaşım, gerek ticaret, gerek avlanma, gerek güvenlik, gerekse daha birçok stratejik nedenlerden dolayı önemsemiştir. ...
Denizcilik ve Fransız İhtilali
Denizcilik diyip hemen geçmemek gerek! Denizler ve denizcilik geçmişten günümüze tarihte çok büyük bir öneme sahip olmuş, bu bağlamda dünyada yaşanan birçok değişim ve dönüşümlerinde tetikleyicisi olmuştur. Herkes Fransız İhtilali'nin...
Türk Dünyasında yeni neslin rol modeli; Hüseyin Yılmaz olmalıdır…
Her milletin kendilerine özgü tarihsel ve karakteristik bir takım özellikleri vardır. Dolayısı ile her millet kendilerinden sonra gelecek yeni neslin sahip olunan özellikler çerçevesinde yetişmesini amaçlayarak bu doğrultuda çalışmalar yapar....
BREXIT Sonrası İngiltere KKTC İlişkileri…
İngiltere'nin, Avrupa Birliği üyeliğinden resmi olarak ayrılma formalitesi 31 Ocak 2020 tarihi itibarı ile tamamlanmış oluyor. Avrupa Parlamentosu 30 Ocak 2020 günü Brexit'i resmen onayladı.  Birleşmiş Milletler'in 5 daimi...
Libya Anlaşması, okyanuslar, kutuplar ve uzay mücadelesi…
İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından 1946'da başlayan iki kutuplu dünya sistemi 1989 yılına kadar sürmüştü. Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte iki kutuplu dünya sisteminin yerini bu kez Tek Kutuplu Atlantik Dünya düzeni...
Türkiye ve OBOR
Türkiye'nin, Rusya, Çin ve İran, başta olmak üzere Asya ülkeleri ile olan ilişkileri her geçen gün artarak ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'nin adı geçen ülkelerle başta enerji ve teknoloji olmak üzere ekonomik, ticari vb. tüm alanlardaki...
Türkiye’nin Teknolojik Başarı ve Hamleleri
Türkiye'nin son dönemde teknolojik(sivil-askeri) alanda çok ciddi yatırım ve üretimlerinin olduğu herkesin dikkatlerini çekmektedir.  Türk Mühendislerinin küresel ölçekte son derece başarılı ve göz kamaştırıcı işlere imzalar...
Türkiye’nin Enerji Hamleleri
Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler  enerjiye olan gereksinim ve bağımlılığı her geçen gün daha da artırmaktadır.   Enerji ihtiyacını karşılamada bilindiği üzere yenilenemeyen ve yenilenebilir enerjiler olmak üzere...
Türkiye’nin Maden Potansiyeli (Toryum ve Bor)
Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Bu bağlamda Türkiye'de madencilik gelişmiş sanayi kollarından biridir.  Türkiye bazı madenler bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasındadır. Türkiye'nin...
Kanal İstanbul Meselesi 
Genel Durum En başından şunu özellikle ifade etmek isterim ki bu yazının amacı bir tarafın görüşünü öne çıkartarak diğer görüşü yok saymak değildir. Bu yazının esas gayesi Kanal İstanbul projesini partiler üstü bir yaklaşımla...
Kutuplara Dikilen Türk Bayrağı…
Uluslararası arenada küresel ölçekte roller üstlenen Türkiye'nin, kutup bölgeleri ve araştırmalarının dışında kalması elbette doğru olmazdı. Peki, Antartika'ya dikilen Türk Bayrağı ne anlama geliyor? Türk Bilim insanları 1967'den...
Gambot, sismik, sondaj ve hukuk diplomasisi
Diplomasi, dış politikada ülkeler arası sorunların barışçıl yöntemler ve müzakereler yoluyla çözülmesini ifade etmektedir. Uluslararası ilişkilerde diplomasi satranç oyununa benzetilmektedir. Diğer bir ifade ile de diplomasi bir nevi...
TOGG ve BOR Teknolojisi
Bu yazımda izninizle TOGG Projesi ile Bor Teknolojisi konusunu ele almak istiyorum.  Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği yerli otomobili TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) ikisi SUV biri sedan olmak üzere 3 elektrikli...
Dünden Bugüne Anadolu’nun Önemi
Türk Milletinin temeli binlerce yıllık köklü bir tarih, dil, din, kültür, medeniyet ve bunun yanında kadim bir devlet anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda Türk Devlet geleneği binlerce yıllık bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelere dayalı...
Kıbrıs Türk Halkının Ortak Değeri; Dr. Ayten Salih Berkalp
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma haftası her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen etkinliklerle anıldı. Yeni neslin, gençlerimizin 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma haftasını doğru biçimde öğrenmesi ve idrak etmesini...