Süleyman Demirel Cumhuriyet tarihimize hizmetleri ile, siyasetteki üslubu ve söylemleri ile, demokrasi mücadelesi ve hoşgörüsü ile damga vurmuş  devlet adamlarımızdan biridir. Gazeteci Yavuz Donat Demirel’e “Cumhuriyetin Kara Kutusu “ demiştir.

Demirel muhtıralardan, darbelerden, siyasi yasaklardan yılmamış, “ ne haliniz varsa görün “ diyerek kenara çekilmemiş,  “ altı kere gittim, yedi kere geldim” diyerek, demokrasi  mücadelesini ve siyasi hayatını özetlemiştir.

Alimlere her zaman değer vermiş, onlara itibar etmiş, arif olan halkımızla da iyi bir diyalog kurmuş, onların “çoban sülüsü “ olmuştur.

Demirel’in  siyasete kazandırdığı  ve siyasettin kuralları ile ilgili sözleri, hergün birçok insan ve siyasetçi tarafından tekrarlanmaktadır.

Gazeticilere “ Cumhuriyet nedir derseniz, Cumhuriyet benim  derim “, diyerek kendi hayatını örnek göstermiş,  Cumhuriyetin tanıdığı fırsat eşitliğine ve faziletine dikkat çekmiş, “ bu Büyük Atatürk’ün eseridir “ demiştir.

Cumhuriyetimizin  kuruluşundan bir yıl sonra İslamköy’de hayata gözlerini açan Demirel’in çocukluk yılları Atatürk döneminde, gençlik yılları İnönü döneminde geçmiş, ülkenin yoklular içinde kalkınmaya çalıştığı o yıllar, Demirel’in ülkenin meselelerine bakışında  çok yönlü etkiler yaratmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesinin İnşaat Fakültesinden mezun olması  ona büyük bir vizyon, analiz ve muhakeme kabiliyeti kazandırmıştır.

 Demokrasimizde  1950’de çok partili hayata  geçiş günlerini  yaşayan Demirel, siyasi hayatında her zaman demokrasi savunucusu olmuş, sandığın önemine dikkat çekmiş ve sandığın dilini her zaman iyi anlamıştır.

30 yaşında DSİ Genel Müdürü olan Demirel, 41 yaşında Başbakan olmuştur. Genç yaşta DSİ Genel Müdürü olması Demirel’e, o yıllarda bazı barajların yapılması ve planlanması ile büyük tecrübe kazandırmış, ülkemizin akarsularının  kapasitelerini ve özelliklerini araştırma ve öğrenme fırsatı vermiştir.

Demirel  Başbakan olduğu zaman  bu tecrübe ve bilgilerle,ülkeye birçok barajlarlar kazandırmış, birçoklarının da plan ve projelerini hazırlatmıştır. Bu hizmetler Demirel’e  “ Barajlar Kralı “ ünvanı kazandırmıştır.

1965 yılında  Başbakan olan Demirel, halkın % 80’nin köylerde, %20’nin şehirlerde yaşadığı;  elektriği, suyu, yolu olmayan küçüklü, büyüklü birçok yerleşim yerinin olduğu ülkemizde, her alanda hummalı bir çalışma başlatmıştı. O dönem  “ düşük enflasyonun olduğu, yüksek kalkınmanın sağlandığı “ dönem olarak anılmıştır.

Bu dönemde Rusya’ya  Seydişehir Aliminyum, Ali Ağa Petrol Rafinesi, İskenderun Demir-Çelik gibi önemli sanayi tesisleri yaptırılmış, borçlar narenciye, kuru üzüm, kuru gıda vb. ile ödenmiştir.

12 Mart muhtırasının verilmesinin altıda Rusya ile olan bu yakınlaşmanın  yanında  ABD’nin “ ülkenizde afyon ekimini yasaklayın “ isteğine Demirel’in karşı çıkması gösterilir ( Çağlayangil’in hatıraları). Nitekim dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay “ çocuğu çalıştırmadılar “ demiştir.

 Kıbrıs Barış Hareketandan sonra  ABD’nin Türkiye’ye ağır silah amborgosu uyguladığı yıllarda Başbakan olan Demirel, ABD’nin ülkemizdeki bütün üslerini büyük bir kararlılıkla kapatmıştır. O üslerde görevli beş bin ABD personeli kısa sürede ülkemizi terketmiştir.

ABD bu yapılanlara ülkemizde diğer emperyal güçlerlerle beraber kargaşa çıkartarak, kardeşi  kardeşe düşürek ve 12 Eylül darbesini yaptırtarak cevap vermiştir.

Cumhurbaşkanlığından sonra gençlerin sorularına cevap vermek için katıldığı bir televizyon programında, pek bir şeylerden haberi olmayan bir gencin anlamsız eleştirilerine Demirel “ vanayı kapatırsam susuz kalırsın, fişi çekersem karanlıkta kalırsın” demişti. Bu sözden o gencin ne anladığını bilemeyiz, ama Sayın Demirel ülkeye yaptığı elektrik ve su hizmetlerini  bir cümle ile özetlemişti.

Demirel  Hacettepe Üniversitesi ile (1967 ) başlayarak  ülkemizde  birçok üniversite kurmuştur. Özellikle bölgelerin büyük şehirlerinde kurulan bu üniversitelerle  yüksek öğretim üç büyük ilin dışına çıkarılmış, Anadolu’ya yayılmıştır. O’nun kurduğu  üniversiteler aradan geçen yıllar içerisinde çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Demirel’in  kurduğu üniversitelerden biri de 1975 yılında Konya’da kurduğu Selçuk Üniversitesidir. Bana, bu üniversitede iki seçimde de öğretim üyelerinden en fazla oy alarak YÖK’ün teklifiyle iki defa Cumhurbaşkanı Demirel tararafından atanmak ve iki dönem rektörlük yapmak kısmet oldu ( Kasım 1995- Kasım 2003).

Rektörlük dönemimde Cumhurbaşkanı Demirel üniversimizi aralıklı ziyaret etmiş, kurduğu üniversitenin gelişimini  yakından takip etmişti. Üniversitenin meselelerinde devlet kademelerinde bize herzaman yardımcı olmuştur. Bunların en önemlisi üniversitemizde 2.Tıp Fakültesinin kurulmasıdır.

Üniversitemizde ilk Tıp Fakültesi, ülkemizde birçok tıp fakültesinin kurucusu, o zaman YÖK Başkanı olan  Prof. Dr. İhsan Doğramacı tarafından 1982 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl öğrenci alan ve Meram’da Sağlık Bakanlığına ait Göğüs Hastanesi Hastanesinde  eğitime,  altı ay sonra da  hastane hizmetlerine başlayan Tıp Fakültesi kısa sürede önemli gelişme kaydetmişti. Artan ihtiyaçlara göre zamanla hastane çevresinde çeşitli kanallardan  ilave binalar yapıldı.  Akademik kadro ve fiziki mekanlar yönünden güçlü bir tıp fakültesi ortaya çıktı.

Bu ortaya çıkan fiziki kapasitesinin  boşa gitmemesi için,  üniversitenin  Ana Kampüsünde ( Alaeddin Keykubat ) inşaatı devam eden tıp fakültesi ve hastane binasına taşınma yerine, üniversitemizde  2. bir Tıp Fakültesinin  açılmasının üniversitemiz, bölgemiz ve ülkemiz için yararı olacağını  düşündük.

Anadolu’da bir üniversiteye bünyesinde 2. bir Tıp Fakültesi kurulmasına izin verilmeyeceğini bildiğimiz için, projemizi Cumhurbaşkanı Sayın Demirel’e üniversitemizi bir ziyaretlerinde ayrıntılı olarak anlattık. Her şeyi yerinde gösterdik.

Merhum Demirel   projemizi uygun buldu. Biz kısa süre içinde YÖK’e 2. Tıp Fakültesinin kurulması için müracaatta bulunduk. YÖK reddettiyse de, kendilerini bilgilendirmemiz sonucunda Demirel YÖK’e yazılı talimat verdi ve  Selçuk Üniversitesinde 2.Tıp Fakültesi 2001 yılında kuruldu.

Bugün, ilk kurulan tıp fakültesi üniversitenin  2010 yılında bölünmesinden sonra  adı önce Konya Üniversitesi olan,  2012 yılında  Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilen üniversitenin fakülteleri içinde yer almakta ve  Meram Tıp Fakültesi olarak bilinmektedir.

İkinci kurulan tıp fakültesi de Selçuk Üniversitesi Fakülteleri içinde yer almaktadır.

Her iki tıp fakültesi de bugün iyi yetişmiz zengin akadamik kadroları ve büyük yatak kapasiteli hastaneleri ile, kaliteli sağlık hizmetlerinin yanında, her yıl ülkemize yüzlerce hekim ve onlarca uzman yetiştirmeye devam etmektedir.

9. ölüm yıldönümünde  Büyük Devlet Adamı Demirel’i saygı ve minnetle anarım. Ruhu şad olsun.

Not: İslamköy’de bulunan “ Medeniyet ve Demokrasi Müzesi “ ni, o tarafa yolu düşenlere  gezmelerini çok tavsiye ederim. Müze Cumhuriyet yıllarımızın bir özeti niteliğindedir.