Fanatizm; politik, ekonomik, ideolojik çıkar gruplarının bir köleleştirme stratejisidir. Fanatizm ayrıca bir inanca, tarikata, öğretiye aşırı şekilde bağımlılıktır. Bu bağımlılıktan kurtulmak için bireylerin değişim ve tekamül yolunda ilerlemeleri gerekir.

Fanatizm insanı aşırı eylemlere sürükler ve körü körüne yandaş yapar. Fanatizm etkisi altında olan birey bir olgu üzerinde yoğunlaşır. Saplantılı şekilde olguya inanan, bağlılık geliştiren birey kendini unutur ve beden olarak hareket etmeye başlar. Oysa ki kendini bedenle özdeşlestirmeyen kişi ise, ebedi, ölümsüz varlık olduğunu bilir.

Fanatik insanlar toplumun kabul ettiği değerleri görmezden gelir ve bunun yerine kendi inançlarını dayatmaya çalışır. Bu da şiddete neden olur. Fanatizm sevgi olarak görülse de, aslında şiddete ve cehalete neden olur.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Teslimiyet Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey, fanatizmden kurtulur ve özgürleşir. Duygularına, düşüncelerine, eylemlerine hakim olur ve farkındalığını yükseltir. Tekamül ederek rekabet ve hırs duygularından özgürleşir. İçsel boşluk ortadan kalkar ve birey, ebedi özünde merkezlenir.

"Teslimiyet  Sanatı"  Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada fanatizmin nasıl giderilmesi gerektiği ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Fanatik bir kişi, inançları her şeyin üstünde tutar. Üstünlük kurduğu inançlarının etkisiyle de aidiyet oluşturur. Böylece yapay kimlik oluşur ve kişi, kendini unutabilir. Bu çıkmazdan kurtulmak için birey, gerçeğin yolunda ilerlemelidir.

Bedenle özdeşleşme sonucunda birey,  inanç sayesinde kendini daha değerli, önemli hisseder ama bu, bir yanılgıdır. Ancak tekamül ve değişim teknikleri sayesinde sorunlu bir şekilde bağlanma ortadan kalkar. Fanatizmin yarattığı içsel boşluk ve sevgi eksikliği de giderilir. Birey, varoluşa teslim olur ve kendisini reddetmez. Olayları ve durumları olduğu gibi kabul eder. Kendini ve başka insanları da sevmeye başlar.

Fanatizm kesinlikle zekayı perdeler, zihni aktif olan birey, düşüncelerini merkezde tutar ve gerçekten uzaklaşır. Oysaki gerçek yolda olmak  için zihni aşmak ve sessizliğe dalmak gerekir. Gerçeğin ışığı ancak ve ancak o zaman görülür. Karanlık ve ilüzyon ortadan kalkar.

Mutlu değişimler....