Duygu ebedi özden kaynaklanır. Bir insan duygularının efendisi olmadığında duygular insanın efendisi olur ve onu yıpratır. O zaman duyguların köleliği başlar.

Tekamül ve değişim teknikleri duyguların yönetilmesini sağlar. Negatif duygular  pozitif duygulara dönüşür ve insanın iç dünyası dış dünyaya yansır.

İnsanlar duygularını saklamaya çalışır ve yalnızca güvendikleri insanlara belli eder. Ama güvenilir insan bile duyguları yanlış anlayabilir ve hatalı yorumlayabilir.

Duygular dış etkenler yüzünden tetiklenebilir ve istemeden dışarı taşabilir. Duygular bu yüzden insanı her an deşifre eder. Duygular insanı yönlendirmekte önemli bir araçtır.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Duygu Yönetimi" Sanatı Değişim Programı sayesinde duygular doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şekilde ifade edilir. Böylece insan duygularının farkına varır ve onları doğru şekilde yorumlar.

Şimdi de "Duygu Yönetimi" Değişim Programı”nın  işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika  sürüyor.  Her çalışmada duygularınızın nasıl  daha çok farkına  varabileceğinizle ilgili  ve negatif duyguları nasıl pozitif duygulara dönüştürebileceğiniz  ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler,  pratik uygulamalar yapılıyor.  Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.   

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde  uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve  düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Olumsuz duyguları olumlu duygulara dönüştürmek artık mümkün. Değişim teknikleri sayesinde kendinize olan içsel farkındalığınız da gelişecek ve kendinizi daha iyi tanıyacaksınız. Nefret sevgiye, öfke şefkate, kıskançlık takdire dönüşecek.

Zeka potansiyeli uyandığında duygular etkin şekilde yönetilebilir. O zaman kişi kendine ve başkalarına zarar vermeden tatminkar ve başarılı bir hayat sürdürebilir. Zeka uyanınca birey kendindeki ve başka insanlardaki duyguların da farkına varır ve başarıyla yönetir. İnsan duygularını daha yapıcı ele alarak daha verimli kullanır.

Mutlu değişimler...