‘‘…Gazetemizin İnternet sitesinde sorulara verdiğiniz cevapları ilgi ile okuyoruz.

Cevaplandırmanız dileklerimizle çocuklarımızın yetiştirilmesiyle ilgili bir soru sormak istedik.

Lise son sınıfta okuyan bir oğlumuz var… Evde kendisiyle birçok sorunlar yaşıyoruz. Anne-Baba olarak kendisini nasıl yetiştireceğimizi bilemez duruma geldik.

Bizim gibi çocuklarıyla sorunlar yaşayan birçok aile var...

Bizim verdiğimiz bilgileri okul ve çevre bozuyor. Adeta çocuklarımızın bir kısmı Avrupa hayranı olarak bir kısmı da anarşist olarak yetiştiriliyor.

Polise ve Jandarmaya taş atan, kurşun sıkan, molotof kokteyli ile iş yerlerini tahrip eden, sokak ve caddeleri adeta kan gölüne dönüştüren gençlerin varlığına da şahit oluyoruz.

Giyimde, Yemede-içmede, fikir ve inanç yönünden hatta müzik türünde bile anlaşamıyor, üzülüyoruz.

Aile olarak çocuklarımızı nasıl yetiştirmeliyiz?

Okul-Aile, çevre gençleri hangi ölçülere göre yetiştirmelidir?

Medyanın, Devletin, hükümetlerin gençleri yetiştirmede görevi yok mudur?’’

Sevgili Yalçın ailesinin soruları özetle bu şekilde…

Gençlerin yetiştirilebilmesi için elbette devletin, hükümetlerin, Medya kuruluşlarının, okul-aile ve çevrenin yapacağı görevler vardır.

Terör örgütlerinin kullandığı gençler, bazı yörelerde adeta çirkin planların piyonu haline gelmişlerdir.

Böyle bir gençlik Türk gençliği olamaz. Böyle bir gençlikle hiçbir yere varılamaz.

Polise ve Jandarmaya taş atan, kurşun sıkan, molotof kokteyli ile iş yerlerini tahrip eden, sokak ve caddeleri adeta kan gölü haline dönüştürün bu gençler provokatör’lerin oyuncağı olmaktan ileri gidemezler.

Bu çirkin olayları gördükten sonra her Türk vatandaşının ülke menfaatine yapacağı görevler vardır.

Türk Milleti olarak; Beden, ruh, fikir bakımından sağlam nesiller, inançlı gençler yetiştirmek zorundayız.

Anne-Babalar, öğretmenler, yöneticiler, gençlere sahip çıkmazlarsa; inançsız, sevgisiz, gelenek ve göreneksiz, kendisine-ailesine-çevresine güvensiz, polise ve jandarmaya kurşun sıkabilen bir gençlik ortaya çıkacaktır.

Cadde ve sokaklar okullara; Silahlar kitaplara tercih edilecek İnsan sevgisi, Vatan-Millet-Bayrak sevgisi, tarih sevgisi ortadan kalkacaktır.

Şurası iyi bilinmelidir ki; Doğuştan kötü genç yoktur.

Dünya’ya günahsız ve tertemiz olarak gelen gençler; kötü alışkanlıkları sonradan kazanmakta, gençleri kötü alışkanlıklara çevresi yöneltmektedir.

Aileler hayırlı bir evlada sahip olmak istiyorlarsa; Onların ilgi alanlarını, arzu ve isteklerini, ihtiyaçlarını, gelişme şekillerini çok iyi tanımalı, onlara her konuda yardımcı olmalı, sahip çıkmalıdır.

Gençler sadece dünyaya getirmeye mecbur olduğumuz bir varlık olarak kabul edilmemelidir.

Okullarımızın yönetici ve öğretmenleri kendilerine emanet edilen gençlere yardımcı olmalı, onlara sahip çıkmalıdır.

Okul-aile ve çevre; Milli gelenek ve göreneklerimiz ölçüsünde gençlere sahip çıkmazlarsa, onları dışlarlarsa, onların toplumdaki değer yargılarına, maddi-manevi kültürlere bağlı olarak yetiştirilmelerine imkân tanımazlarsa: gençlerde düzenli ve huzurlu bir yaşayış düşünülemez.

Gençlerimiz; Milletimizin geleceği, enerjisi, ümidi, şansı, varlığı olarak kabul edilmelidir.

İçki, kumar, sigara, uyuşturucu maddelerle, anarşik olaylarla genç neslini kaybeden milletler yok olmaya mahkûmdur.

Milletimizin geleceği gençlerimizin maddi ve manevi yönden sağlıklı yetiştirilmesine bağlıdır.

Güçlü nesil, gürbüz nesil değil, düşünce yapısı sağlam nesildir.

Düşünce ve kültür yapısı zayıf olan gençler gelecekte güçlü insan olamaz.

İç ve dış düşmanlarımız ülkemizi bölmek, parçalamak için çeşitli entrikalar çevirmeye devam ederken Türk gençliği bu tuzaklara düşmemelidir.

Milletimizin hassas ve dinamik varlıkları olan gençlerimize geleceğimizi emanet etmeden önce onlara tarihini iyi tanımaları, iç ve dış düşmanlarımızı iyi bilmeleri, milli birlik ve beraberlik içinde yaşamalarının şart olduğu öğretilmelidir.

Geleceğimizin teminatı, güvencesi, milletimizin ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesinin kaynağı olan gençlerimiz; güzel hayallerin, büyük ümitlerin, değişik arzu ve düşüncelerin temsilcisidir.

Onları her yönüyle iyi tanıyıp değerlendirmek, gelecek için hazırlamak, onlara sahip çıkmak başta gelen görevimiz olmalıdır.

En büyük yatırım, gençlere yapılan yatırımdır. Bu yatırım boşa gitmeyecektir.

Bugünün genci yarının doktoru, avukatı, hakimi, kaymakamı, milletvekili, öğretmeni, din görevlisi, daire amiri olacaktır.

Kitle haberleşme araçlarından; Gazete- dergi, televizyon, radyo, kaset, video, bülten, sahne ve afişlerle aile ve okulda verilen Millî-Ahlaki eğitimleri tamamlanmalı onları kötü yola sevk edecek yayımlardan kesinlikle kaçınmalıdır.

Radyo ve Televizyonlarda gençlerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda ilmi ve pedagojik esaslara uygun yayımlar yapılmalıdır.

Gençlerin iyi yetiştirilmesi için evde okunan gazetelere, dergilere, evde seyredilen video filmlerine de dikkat edilmelidir.

Aile terbiyesi bir ömür boyu devam edecektir.

Eğer gençler aileleri tarafından terbiye edilmez, onlara sahip çıkılmaz, onların elinden tutulmaz, onlar cemiyet tarafından terbiye edilirse; Aile tarafından ihmal edilen genç; müstehcen film, video, gazete ve dergilerden Türk milletinin ruh köküne bağlı değerlerinin dışında bazı yanlış bilgiler edinecektir.

Devletimiz; Her türlü kalkınma hamleleri içinde: Gap Projeleri, barajlar, köprüler, yollar, fabrikalar yaptırırken bunları yönetecek gençlerimiz de; devletine, milletine, vatanına, dinine saygılı, şuurlu, dinamik olarak yetiştirilmelidir.

Kendilerine sorumluluk duygusu aşılanmalı, her şeyin çalışmakla elde edilebileceğine inandırılmalı, üzerlerinde dini ve milli otorite hissettirilmeli, millet sevdirmelidir.

Birlik ve beraberlik içinde, diğer insanlara sevgi-saygı besleyen medeni birer insan olarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır.

Gençlerimiz; Dilimizi, gelenek ve göreneklerimizi, folklorumuzu en iyi şekilde bilen, memleketimizi çok iyi tanıyan, insanlarımızı aşırı akımların zararlarından koruyacak güçte yetiştirmelidir.

Türk ve Müslüman olmanın gururunu duyan, tarihiyle övünen, geleceğe umutla bakan şerefli, çalışkan, hoşgörülü, dürüst, inançlı bir gençlik olarak yetiştirilmeli, onlara sahip çıkılmalıdır.

( sorularınız için: [email protected] )

Hoşça kalınız.