Filistin’de, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan katledilirken insanlık büyük bir vicdan sınavından geçiyor. ABD ve Batı'nın desteği ile Filistin topraklarında kanlı bir soykırım gerçekleştiriliyor.

Refah'ta, geçtiğimiz günlerde çadırlar havadan bombalanarak insanların yanarak hayatını kaybetmesine sebep olundu.

Bu katliam tarihe Netenyahu’nun caniliği olarak kazınıyor. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında olduğu düşünülen bu işgal aslında bir şeytani ritüel mi? Bazı araştırmacılar özel günlere işaret ederek aslında bu ve bunun gibi saldırıların özel tarihlere denk getirilerek şeytani ritüel amaçlı yapıldığı iddia edilmektedir.

Bir bütün olarak Orta Doğu' da yer alan bölgeleri kapsayan Bop projesi ile bir çok ülkede savaşlar gerçekleştirilmiş ve bu ülkelere ABD’nin müdehalesi ile yönetimler kendi taraflarından idare edilir hale getirilmiştir. Bölgede otoriteyi sağlayarak siyasal yapılanma oluşturmak proje kapsamında bölgeyi yönetmek hedefleri arasında olmaktan çıkmış günümüzde ellerinde olan güç haline gelmiştir.

Orta Doğu dünyanın Jeopolitik açıdan önemli bir bölgesi hatta merkezidir. Kaynaklar bakımından verimli bir bölgedir. Gücü elinde tutmak isteyenler tarafından haliyle iştahı kabartmaktadır.

Hristiyan ve musevi kitleye onları etkilemek için bu bölgenin kendilerine ait olduğunu hatta ilahi bir proje olduğu aktarılarak açıkçası savaşacak ve destekleyecek bir kitle oluşturmak istedikleri kanaatindeyim. Öte yandan Metafizik boyut varlıklarla iş birliği yapmaları gücü ele alabilmek için negatif varlıklar için ritüeller yapmaları çokta uzak bir ihtimal olarak gözükmemektedir.

Batı`nın Ortadoğu’yu yeniden şekillendirme amacı ilahi hikayelerle anlattıkları oysa özünde bölgeye hakim olma çabasından başka bir şey değildir.

ABD’nin 11 Eylül 2001’den itibaren uygulanmaya başlayan oysa çok eskiye dayanan bu proje öyle gizli saklı değil. Alenen yürütülmektedir. Örneğin ‘’Bop’un ekonomik ve askeri yükünün paylaştırılması konusunda ilk adım, 2004 yılının Haziran ayında ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 Zirvesi’nde atılmıştır. Zirve bitiminde yayınlanan bildiriden; BOP’un genel olarak benimsendiği, uygulama esaslarını belirlemek üzere “Demokratik Yardım Diyalogu” adlı bir yapı oluşturulduğu ve Türkiye ile birlikte Yemen’e (Ortadoğu’yu temsilen) ve İtalya’ya (G-8’i temsilen) eş başkanlık verildiği anlaşılmaktadır. ‘’ (Kaynak: ilk adım dergisi 20 Maddede Büyük Ortadoğu Projesi’ni Anlamak.)

Filistinde yaşananlara dönecek olursak bu katliam vicdanları sızlatmaktadır. Bu katliamı durdurmak için acilen çözüm bulunması gerekiyor. Sadece müslüman ülkelere değil vicdanı olan her ülkeye görev düşmektedir.

          Bütün bunlar olurken akıllara takılan soru ise peki  Türkiye hedef ülkeler arasında mı?