Haber: Damla Oya Erman

Euboea adasındaki Amarynthos'ta bulunan Artemis Amarynthos tapınağı, Kuzey Yunanistan'da Artemis'e adanmış önemli bir tapınak kompleksi olarak biliniyor. Bu mekân, yılda bir kez gerçekleşen Amarysia festivali sürecinde Eretria'dan gelen hacıların ziyaret ettiği kutsal bir yerdi.

Dört yıldır devam eden kazı çalışmaları, bu sezon özellikle M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen bir tapınağın kalıntılarını gün yüzüne çıkardı. Araştırmacılar, tapınağın apsidal bir plana sahip olduğunu ve 34 metre uzunluğunda olduğunu belirtiyorlar. Bu tapınak yapısı, Artemis'e adanmış ritüellerin gerçekleştiği bir merkez olarak önemli bulgulara sahip.

Kazı ekipleri, tapınağın içinde Artemis'e sunulan hayvan kurbanlarına dair izlere rastladı. Ayrıca, hayvan kemikleri ve küllerin bulunduğu alanlarda ritüellerin gerçekleştiğine dair önemli buluntular elde edildi.

Antik dönemde gerçekleştirilen hayvan kurbanlarında, kurban edilecek hayvan bir törenle sunağa getirilir ve orada ritüel kesimi gerçekleştirilirdi. Ceset daha sonra parçalanır, iç organlar ve kemikler tanrıça Artemis'e adanarak yakılırdı.

Qin ve Han Hanedanlıklarına ait bambu parçaları, antik bir kuyuda bulundu Qin ve Han Hanedanlıklarına ait bambu parçaları, antik bir kuyuda bulundu

Kazılarda ayrıca, tapınak alanında yapılan kazılarda vazolar, silahlar, mücevherler ve Mısır özellikleri taşıyan bir fildişi başı gibi sanat eserlerine dair zengin buluntulara ulaşıldı.

Araştırmacılar, M.Ö. 6. yüzyılda tapınağın kısmen bir yangın sonucunda zarar gördüğünü ancak ardından çamur tuğla duvarlarla onarıldığını ve yüzyılın sonunda tamamen yıkılarak yeni bir yapı inşa edildiğini belirtiyorlar.

Derin kazılar ayrıca M.Ö. 9. veya 8. yüzyıla tarihlenen başka bir yapının kalıntılarına ulaşıldı. Bu bulgular, bölgenin tarihi öneminin tarih öncesi dönemlere kadar uzandığını gösteriyor. Artemis Amarynthos tapınağındaki keşifler, antik dini uygulamalara ve bu ritüellerin evrimine dair önemli bir pencere sunuyor.