Kurumlar vergisi kanunu Geçici  Madde 13 bu kanun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 2023 yılı için  kurumlar vergisi % 20 olarak uygulanacaktır.

Ancak , 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır.

Pandemi döneminin getirdiği ekonomik zorluklar  sebebiyle 2021 yılı için %25 olarak belirlenen oran bu kötü durumun zamanla düzeleceği düşünülerek devam eden yıllarda azaltılması ön görülmüştür. 2022 yılı için uygulanacak oran yüzde 23 olmuştur.. Aynı şekilde bu oran geçici vergi dönemleri için de geçerli olacak. Ancak oranlar uygulanırken bir istisnai durum var.  2023 yılında ihracat ve sanayi şirketlerinin kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabetteki yerlerini korumalarını desteklemek için kurumlar vergisi oranının bir puan indirimli uygulanacağını belirtti. 

Kurumlar vergisi oranın düşmesi genel olarak mükellef kurumlar açısından olumlu etki yapmaktadır. Çünkü vergi oranlarının düşmesi ile şirketlerin daha az vergi ödemesine ve kurum kazançlarının büyüme ve istidamın artırılmasında kullanılmasına imkân vermektedir. İçinde bulunduğumuz yüksek işsizlik döneminde yaşanan bu gelişmenin olumlu sonuçlarını umutla bekliyoruz.

Bildiği gibi yakın dönemde başta çalışanlar olmak üzere toplumun tüm kesimleri tarafından en çok merak edilen konuların başında asgari ücrette ne kadar artış yapılacağı konusu vardı. Son dönemde kurlarda yaşanan dalgalanmalar ve buna paralel olarak gerçekleşen enflasyon artışı bu merakı daha da arttırdı. Çalışma bakanlığının ev sahipliğinde işçi ve işveren sendikaları arasında yapılan pazarlıklar sonuncunda asgari ücrette %54,66 oranında bir artış sağlanarak çalışanların ekonomik koşullardan kaynaklı mağduriyetleri giderilmeye çalışılırken, asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılarak işverenler açısından da bir destek sağlanmış oldu. 

Sonuç olarak yeni asgari ücret 01.01.2023 geçerli olmak üzere  net 8506,80 ye tl çıktı. Bu ücret çalışanların hesaplarına şubat ayı itibariyle yatacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759,40 tl oldu bürüt asgari ücret 10,008,00 TL  oldu. Asgari geçim indirimi ise kaldırıldı. Yapılan bu düzenleme asgari ücret üzerinde gelir elde edenler açısından da bu seviyeye kadar ücretlerden vergi alınmaması ile sonuçlandı ve tüm çalışanları kapsayan bir istisna halini aldı. Asgari Ücret Hesabı Ekli tabloda gösterilmiştir. 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) 

ASGARİ ÜCRET                                                         10,008,00 

SGK PRİMİ% 14                                                         1,401,12

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1                                           100,08 

KESİNTİLER TOPLAMI                                              1501,20

NET ASGARİ ÜCRET                                                 8506,80

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY) 

ASGARİ ÜCRET                                                          10,008,00

SGK PRİMİ% 15.5 İŞVEREN PAYI                              1,551,24

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2                   200,16

İŞVERENE TOPLAM MALİYET                                   11759,40