2021 YILIDA 1. AY TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI

Gazetemiz Astroloji yazarı Özlem Ç. Yılmaz 2021 yılı içinde bizleri nelerin beklediğini tutulmaları, gezegen retrolarını astrolojik olarak yorumluyor. Yazı dizimiz her hafta Papatya’da sizlerle olacak Danışmanlık için: [email protected] Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

16 Aralık 2020 Çarşamba 17:30
451 Okunma
2021 YILIDA 1. AY TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI

2021

 

2021 YILIDA 1. AY TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI

26 Mayıs 2021  günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 14:13’ itibari ile 2021 yılının ilk Ay tutulmasını, 5 derece 25 dakika Yay burcunda yaşayacağız.

 

Ay tutulmaları, bilinmeyenleri ortaya koyar, bir şeyleri neticelendirir. 

Bazı konuları sonlandırır ve karar aldırır.

Dolayısı ile bu Ay tutulmasının genel olarak Dünya’da yaratacağı etkiler ve gözler önüne sereceği konular şöyle:

Eğitim, yüksek eğitim ile ilgili alınan kararların sonuçlarını ve eğitmenlerle/akademisyenlerin hayatlarında yeni eğitim sisteminin sonuçlarını göreceğiz. 

Dolayısı ile, Dünya eğitimde karnesini alacak!

Adalet, yasalar, insan hakları ile ilgili ülkelerin uygulamaları ve uyguladıkları yöntemlerin sonuçları bu Ay tutulmasından sonra bilinir hale gelecek.Takip eden altı ay içinde; Adalet konusunda da ülkeler karnelerini alacaklardır.

Ayrıca, kanun adamları, hakimler, avukatlar, savcılarla ilgili, yüksek mahkemelerle ilgili önemli sonuçlar ve kararlar duyabiliriz. 

Uluslar arası mahkemeler de bu dönemde gündem olabilir.

Din, din adamları ve inanç özgürlükleri ile ilgili konular, yılın bu ilk tutulmasında daha sık gündeme gelecek ve ülkelerin bu konularda içyüzleri ve gerçek düşünceleri daha çok gözler önüne serilecek olabilir.

Farklı kültürler, hayata bakış, vizyon genişliği ile ilgili konular; ülkelerin birbirleri ile ilgili “tolerans” konusu ve birbirleri daha yakından tanıma bu  tutulmadan sonra daha çok önem kazanacak takip eden aylarda bunu daha çok yaşayacağız.

Gümrük birliği, ticaret, İhracat, ithalat ile ilgili Dünya’nın içinde bulunacağı ekonomik durumu desteklemek amaçlı alınması gereken önlemler ön plana çıkıyor.  Ülkeler arasında ticareti kolaylaştırmak ve yeni şartlara göre bunları düzenlemek söz konusu olacaktır. Takip eden altı ay boyunca bu alandaki düzenlemeler Dünya’nın  gündemi olacaktır. 

Daha önceden alınmamış olan tedbirlerin sonuçları da bu tutulma ile net olarak gözler önüne serilecektir.

Ülkelerin kendi toprakları, kökleri, ataları ve komşu ülkeleri ile durumları,  bu pandemi döneminde sonuçları itibari ile daha net görülür olacak.  Bir şekilde pandeminin uluslar arası güvenlik konuları  ile ilgisi olabilir. Ele geçirilen gizli bilgiler pandemide kötü amaçlı kullanılabilir.  

Ay tutulması bu konuları ifşa edebilir ve dolayısı ile takip eden altı ay içinde bu yönde atılacak adımlar olabilir.

Tüm bu konularlailgili olarak, Dünya’da ülkelerin durumlarının net olarak gözler önüne serileceği bir tutulma olacaktır. 

Kimin ne olduğu ve tüm bu konularda kimin ne kadar dürüst olduğunun bir karnesi de çıkacak olabilir.

Ayrıca, ülkelerin birbirlerinin kültürlerini, inanç sistemlerini daha iyi tanıyacakları bir sürece gireceğiz.  

Ülkeleri ailemiz olarak gördüğümüzü düşünürsek, şimdi artık geniş ailemizi tanımak ve yüzleşme zamanın geldiğini gösteren bir Ay tutulması bu Dünya için.

Özellikle burada her ülke kendi kültürünü ve köklerini öne sürerken, komşu ülkesinin de kültürünü bilmek, inanç sistemini anlamak ve hayata bakış açısını kavrayıp içselleştirecek olabilir. 

Net olarak her ülkenin; bir diğer ülkeye karşı, sahip olduğu bakış açısı ve kültür birikimi  net olarak bilinir hale gelebilir. 

Her ülke; gösterdiği “tolerans ve hoşgörü”nün sonuçlarını Ay tutulmasını takip eden altı ay içinde alacaktır.

Ay tutulmaları bilinmeyenleri ortaya çıkarır ve bilinir kılar.

Bu tutulma Dünya için, bir yüzleşme ve hatalarını görüp; düzeltmek için bir fırsat olacaktır aynı zamanda.

Dünya’dan bir örnek: Amerika_ birinci Ay tutulması

   

Örnek: olarak; Amerika için bu Ay tutulması; ülkenin “imajı” , sağlık alanında yaşadıkları ile büyük bir yara alacaktır. Muhtemelen sağlık sektöründeki yaşanan zorluklar, ülke hakkında olumsuz bir imaj doğurabilir.

 Büyük Amerika’nın böyle bir pandemiye hazırlıksız yakalanışı, salgın ile savaş konusunda yaşananlar, Amerika’nın  Dünya’nın gözünden düşmesine ve hayal  kırıklığına neden olabilir.

Beklenmedik bir şekilde sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

Her ne kadar, Amerika’nın imajı ile ilgili negatif yönde bir imaj kaybı,  gizlenmeye çalışılsa da, Ay tutulması doğası gereği bilinmeyenleri gözler önüne serer.

Not: Türkiye ile ilgili bu tutulmanın etkisini ayrıca yazdım. “Oncevatan” gazetesinden takip ediniz.

***

2021 YILIDA 1. GÜNEŞ TUTULMASININ

DÜNYA’YA YANSIMASI

10 Haziran 2021 günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 13:52’ itibari ile 2021 yılının ilk Güneş tutulmasını, 19 derece 47’ dakika İkizler burcunda yaşayacağız.

 

Bu Güneş tutulmasında, adeta “zaman durmuş” ve olması gerekenin artık beklemeye tahammülü kalmamış olduğundan,  tüm Dünya ile ilgili ortak kararlar, ortak düzenlemeler, ortak  yönetimsel anlaşmaların masaya yatırılacağını görüyoruz. 

Dolayısı ile bu Güneş tutulmasının konusu olarak, Dünya’da “hayatta kalmak adına” atılacak yeni adımlar ve  yeni anlaşmalardan söz edebiliriz.

Sanki, artık verilen tüm krediler kullanılmış, ve artık “insanlığın” hiçbir toleransının kalmamış olduğu bir zaman dilimi bu.

İkizler burcunda ve kıstırılmış burç olarak gerçekleşen bu Güneş tutulmasının İKLİM ile yakından alakası var.

Bu Güneş tutulması ile artık Dünya’nın “hayatta kalmak adına” tanıyacak daha fazla zamanı olmadığından; tüm Dünya’da ortak bir İKLİM anlaşması yapılacağından söz edilebilir. 

Çünkü, insanlık gerçeklerle yüzleşmedikce; bu kısır döngü, çarpanı ile büyüyecek olabilir.

HAVA en önemli konu olarak ön plana çıkacak gibi duruyor.

Ve bu anlaşmanın sadece belli bir bölge ile alakası olamayacak. En uzak olan ülkenin de dahil olduğu “ortak” bir küresel iklim anlaşması,  ortak bir su politikası, ortak bir tarım politikası  olacağını söyleyebilirim.

İklimin Dünya’da TARIM  ile ilgili yakından ilgisi olacağından; bu anlaşmaların önemli ölçüde, yaşanabilecek  KITLIĞI önlemek veya en aza indirmek adına yapabileceğini söyleyebilirim.

Ayrıca bundan başka, takip eden altı ay boyunca ele alınan konular olarak;  geçmişe yönelik konularla ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir.

Bunlar:  

Eğitim sektörü ile ilgili, yeni uzaktan eğitim konuları kalıcı hala gelebilir. Yada bu alanda ne gibi iyileştirmeler düşünülüyor bunlarla ilgili yeni bazı başlayan eğitim sisteminin kararı hayata geçirilebilir.

Adalet ve hukuksal konularla ilgili nerede bir aksama var veya adaletsizliği ortadan kaldıracak girişimler olabilir. 

Özellikle sağlık hizmetleri konusunda veya aşıya ulaşım konusunda.

Ortak yeni bazı düzenlemeler ile yeni bir sistemin devreye girmesi söz konusu olabileceği görülmekte.

Dünya’nın, ortak hareket ettiği, yeni bir sistem. 

Muhtemelen Dünya sağlık örgütü veya daha gelişmiş(yenilenmiş) bir örgüt tarafından alınan kararlar ile tüm Dünya’da zorunlu olacak olan,  “yeni bir başlangıçlar” yaşama geçirilecek olabilir.

Dünya’dan bir örnek: Amerika _birinci Güneş tutulması

   

Amerika için bu tutulma; biraz da “Dünya’yı karşısına almakla” ilgili olabilir.

Amerika muhtemelen uyguladığı yöntemlerle, Dünya sağlığı için bir tehlike veya pandemi ile Dünya uğraşırken, bu alana konsantre  olunması yerine, başka yerlerde savaşma  projeleri  bu alanda atmaya çalıştığı adımlar  ile gündem olabilir.

Bundan başka özellikle, İklim için alınması gereken önlemler beklerken, bir türlü harekete geçilmeyiş nedeniyle, Dünya’da ciddi konularla baş başa kalabilir.

Ayrıca  Amerika için yılın ilk Güneş tutulması; ortak hareket ettiği ve “ açık düşman” olduğu ülkeler ile yeni strateji belirleme ile atılacak adımlardan söz edilebilir.

Not: Türkiye ile ilgili bu tutulmanın etkisini ayrıca yazdım. “Oncevatan” gazetesinden takip ediniz.

***

2021 YILIDA 2. AY TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI

19 Kasım 2021  günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 11:57’ itibari ile 2021 yılının ikinci Ay tutulmasını, 27 derece 14 dakika Boğa burcunda yaşayacağız.

 

Bu yılın ikinci Aytutulması;  ülkeler için, kendi toprakları ve sahip oldukları, sınırları, hazinesi ile ilgili bir netleşme olarak yaşanabilir.

Bunun sınırlarla da alakası olabilir. Dolayısı ortaya çıkacak olan durumlar nedeniyle bir takım sözleşmeler söz konusu olabilir.

Herşey gelecek nesillere yönelik hazırlanabilir. En çok gençleri ilgilendiren konular bu tutulma ile netleşecek.

Gıda, beslenme

Ekonomi

Her şeyin digitalleşmesi (ayrıca sanal yasaklar)

Hangi ülkenin hazinesi ne kadar

Hangi ülkenin borçları ne kadar

Hangi ülkenin mal varlığı ve ne yönde değişim gösterdiği ile ilgili, bu güne kadar bilinmeyenleri gözler önüne seren bir Ay tutulması olabilir.

Ayrıca ülkelerin gıda üretim durumu, tarım kapasitesi ve beslenme durumları,  bu ay tutulması ile net olarak görünür olacak. Tehlikenin farkına varılması bazı önlemlere zorlayabilir.

Her ülkenin, kendi halkını ne kadar besleyebileceği önemli bir konu olarak ön plana çıkabilecektir.

Gelecekteki muhtemel “kıtlık” ile ilgili takip eden altı ay boyunca, bu konularda ki gelişmeleri görebiliriz.

Ayrıca gençliği “Tarıma ve çiftçiliğe” özendirme, teşvik ve yüreklendirme ile ilgili kararlar. 

Dünya’da bu konuda atılması gereken önemli kararlar, bu Ay tutulması ile net olarak bilinir olacak.

Daha önemlisi ise gençlerin eğitimi, entelektüelliği, iletişimi ile ilgili, yapılması gerekenler hakkında tablo net olarak önümüzde duracaktır.

Bilinçli, eğitimli ama aynı zamanda “üretken bir gençlik” bu güne kadar yapılmayanlar ve sağlanmayan fırsatların neticesi ile yüzleşecek Dünya.

Dünya’dan bir örnek: Amerika_ ikinci Ay tutulması

  

Amerika için bu yılın ikinci Ay tutulması; sağlık sektörü, sağlık çalışanları, ordusu  ve  polisleri ile ilgili konularda bilinmeyen konuların, daha net bir şekilde bilinir olacağı bir Ay tutulması olacaktır. 

Tüm uniformali çalışanların hayatında olumlu yönde atılması gereken adımların ve yeni düzenlemelerin neler olacağı konusunda netleşen konular, yapılması gerekenler hakkında net bir tablo ortaya sunacaktır.

Yönetim ile ilgili gizli bazı konular ifşa olabilir.

Not: Türkiye ile ilgili bu tutulmanın etkisini ayrıca yazdım. “Oncevatan” gazetesinden takip ediniz.

***

2021 YILIDA 2. GÜNEŞ TUTULMASININ DÜNYA’YA YANSIMASI

4 Aralık 2021 günü, İstanbul saatine göre (-3) saat 10:42’ itibari ile 2021 yılının ikinci Güneş tutulmasını, 12 derece 22’ dakika Yay burcunda yaşayacağız.

 

Yılın son tutulması olan ikinci Güneş tutulması, Dünya’nın tümünde ülkeler için ortak alınan kararlarla alakalı olacak gibi duruyor.

Bu tutulma ile “Avrupa birliği” değil sadece, tüm  “Dünya birliği” olarak atılacak yeni adımlardan, yeni anlaşmalardan ve bu alanda yapılacak yeni başlangıçlardan söz edebiliriz.

Tüm ülkeler ortak şekilde elini taşın altına koyup, ortak şekilde bir takım anlaşmalara imza atacaklar ve takip eden altı ay boyunca bu alanda gelişmeler gerçekleşecektir.

Bu konular:

Hukuk, anayasa (?! “ortak” alınan kanunlar). Özellikle pandemi konusunda alınacak ortak kararlar.

Adalet, insan hakları

Din, din adamları ve inanç konuları

Yüksek eğitim, akademisyenler ve  muhtemelen uzaktan eğitim

Ticaret, gümrük birlikleri ve belki takas konuları

Yabancılar, mülteciler, eşitlik

gibi konularda tüm Dünya’da alınan ortak kararlardan, yeni düzenlemelerden bahsedebiliriz.

Örnek: Amerika_ yılın ikinci  Güneş tutulması

  

Bu yılın son tutulması Amerika için sene başında karşı karşıya kaldığı, özellikle sağlık sektörü ile Dünya’da yarattığı “hayal kırıklığı” konusunda, bir imaj yenilemesi yapacak olabilir.

İmaj düzeltme için atılacak adımları olabilir.

Not: Türkiye ile ilgili bu tutulmanın etkisini ayrıca yazdım. “Oncevatan” gazetesinden takip ediniz.

***  

SONUÇ:

Sonuç olarak; sırf bu 2021 yılında yaşanacak olan tutulmalara baktığımızda bile, pandeminin öyle kolay, kolay ortadan kalkmayacağını görebiliyoruz.

Ancak tüm Dünya olarak alınabilecek “ortak kararlar” sonucu bir baş edişin “belki” mümkün olacağı söz konusu olabilir.

Pandemi ile ilgili hiçbir ülkenin bağımsız olarak davranamayacağını; çünkü tek başına sonuç alınamayacağını görebiliriz.

Dolayısı ile;

PANDEMİ

İKLİM

TARIM

EĞİTİM

EKONOMİ

İle ilgili bu pandeminin doğurduğu çok önemli konularda ancak birlikte hareket ederek, sonuç alınabileceğini görüyoruz.

Bu arada en çok merak edilen soru

Bu pandemi ne zaman bitecek?

Dilerim bulunan aşılarla en çabuk şekilde bu salgından kurtuluruz.

Ancak astrolojinin dilinden okumaya çalıştığımızda bunun ancak sorumluluklarımızı ciddi şekilde ele almamız gerektiğini görüyoruz.

Yazın salgın azalsa da; bitmediğini gördük. 

Dolayısı ile salgının bulaşma önlemlerini çok ciddiye almalıyız. 

Herkes sorumluluğunun farkında hareket etmediği sürece, pandeminin geçeceğini beklemek, hayalden öteye geçemez.

Dolayısı ile; astrolojik olarak kötü senaryoyu okumaya çalıştığımda ortaya çıkan konu şöyle.

Aşı bulunsa da, aşının tam olarak eğer insanlar sorumluluklarını alıp duyarlı davranmadığı sürece, bu virüsün bulaşıcılığı durduramayız.

O da aşıdan dolayı değil, aşının da belli bir koruma süresi olduğundan.

Bu nedenle kişisel özen maksimum boyutta gösterilmeli ve sorumlu davranmalıyız.

Sonuçta mutlaka azalacaktır, ama toplumda sıfırlanmadığı sürece bitemez. Unutmayalım ki tek bir kişi ile bu salgın başladı. 

Önümüzdeki 2,5 yıl boyunca Mart 2023’e kadar (Satürn Balık burcuna geçene kadar. Çünkü Satürn Kova burcunda transit ederken, talep ettiği konular şöyle: Sorumlulukları yerine getirmek, elini taşın altına koymak, sabırlı olmak v.s.) virüs ile birlikte nasıl yaşanır öğreneceğiz.

Ayrıca sadece “kendimiz için değil, başkalarını da nasıl koruyabiliriz?” bilinci ile davranmayı öğrendiğimizde ancak bu virüs’ü yenebiliriz.

Tüm Dünya çok ciddi şekilde artık bu duyarsız davranışları ortadan kaldırmak üzere gerekli ciddiyeti ele alınca ve ancak uzunca bir mücadele ile bu virüsten kurtulabiliriz.

Ya da en azından, virüs ile birlikte nasıl yaşarız, bunu öğrenebiliriz?

Sorumluluğumuzun farkına varıp, “insanlığı” düşünerek, “bütünün hayrına” davranmayı öğrendiğimizde ancak, bunu başaracağız (Mart 2023).

Ve bu zinciri kırmalıyız.

Eğer İnsanlar, Dünya’ya verdikleri zararda duyarsız kalır,

Pandeminin gereği olan, topluma ve kendimize karşı sorumlu davranışlarımızı yerine getiremezsek (maske, mesafe ve hijyen)salgını yenemeyiz.

Durumun ciddiyetinin farkına varıp, sabırla önümüzdeki 2,5 yıl kuralına uygun davranarak ancak bu salgını (covid-19) yenip bu sınavı geçebiliriz.

Aksi takdirde 2040 yılına kadar “farklı, farklı” salgınlarla ciddi bir sürece doğru gidebiliriz.

Yazımın devamı: 2021 yılında tutulmaların Türkiye’ye etkisi. Takipte kalın.

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Danışmanlık için: [email protected]

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.