ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri, Türk vatandaşı olmak için gün sayıyor!

Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin ABD Temsilcisi Shuhrat Temirov ile röportaj

28 Ağustos 2020 Cuma 23:05
8580 Okunma
ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri, Türk vatandaşı olmak için gün sayıyor!

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Ahıska Türkleri’nin sayıları 16 bini buluyor. Pek çoğu sürgün olan Ahıska Türkleri yıllarca farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Onların bir kısmıysa ABD yolunu tuttu. Amerika Ahıskalıların adapte olmaları, dil öğrenmeleri, iş bulmaları gibi hususlarda çok kapsamlı programlar uyguladı. Ohio’dan California’ya Pennsylvania’dan Teksas’a kadar farklı eyaletlerde yaşamlarına başlayan Ahıska Türkleri bölgede yaşayanlara kendilerini sevdirebilmiş. Ahıska Türkleri’nin en büyük özelliklerinden birisi de cömertlikleri. Misafiri olan herkes tecrübelemiştir, masada kuş sütü eksik olmaz. ABD’de 4 sene yaşamama rağmen hayatlarına dair bu yazı biraz geç kalmış olabilir. Ama Ahıska Türklerinin şu sıralar devam eden önemli bir heyecanına ortak olmak sevindirici. Zira binlerce Ahıska Türkü Türk vatandaşlığı alabilmek için sırada. Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin ABD Temsilcisi iş adamı Shuhrat Temirov ile bir araya geldik. ABD’deki Ahıska Türkleri’nin vatandaşık sürecinden DATÜB olarak bundan sonra neler yapacaklarını konuştuk...Röportaj: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC
Öncelikle bize Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nden bize bahsedebilir misiniz?

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Dünyada 9 ülkede Temsilciği olan Merkezi İstanbul’da bulunan bir kurum. Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov beyefendi. Birlikle, dağınık olan derneklerin ortak hedefte bir çatı altında toplanması sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca 24.05.2010 tarihinde kurulmasına karar verilerek, Cumhurbaşkanının onayından geçerek faaliyetlerine başlamıştır.

DATÜB’ün kuruluş amacı, dünyanın neresinde olursa olsun Ahıskalı Türkleri ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek, birlikte hareket etmelerini sağlamak ve Ahıskalı Türklerinin 1944’te maruz kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyurarak gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmaktır. Vatana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan makamları ile, gerektiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Avrupa konseyi (AK), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ulusal-uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak; Ahıskalı Türklerin, Türkiye’ye göç etmelerinde, ikamet, vatandaşlık, eğitim ve çalışma izinleri gibi sorunlarına çözüm bulmasına dönük faaliyet ve girişimlerde bulunmak

Ayrıca; DATÜB; Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan’da bulunan Ahıska Türkleri için temsilcilikler aracılığıyla hassasiyetle destek vermektedir. DATÜB kurumlar arası çalışmalarıyla; eğitim, burs, yüksek lisans, tez çalışmalarını da büyük bir titizlikle yürütmektedir.


DATÜB ABD Temsilciği göreviniz hayırlı olsun Shuhrat Bey... Görevinizden bahsedebilir misiniz?

Teşekkür ederim. Bu görev benden evvel de vardı Amerika’da. Fakat yeterince duyurulmadığı, halkımıza anlatılmadığı kanaatindeyim. DATÜB her zaman destek vermiş, eksikler konusunda iletişim halinde olmuştur. Bürokratik ve Maddi destekleriyle de çalışmalarımıza destek vermektedir. Aslında, Amerika’da temsil edilen fakat resmî bir temsilciliği olmayan DATÜB ‘ün Amerika’da temsilciliğini açma yetkisi şahsıma tevdi edildiğinde, gururla bu görevi yerine getirmiş olmaktan mutluluk duydum. Ama bugün daha iyi anlıyorum ki; bu görev tamamiyle halka hizmetkarlıkmış, bunun şuuruyla halkımızın hizmetinde olmak, vefat etmiş şehitlerimize, yaşayan fazilerimize layık olmak için gayret göstereceğim. Tekrar söylüyorum, bu hizmet bir liderlik değil Hak'ka ve halka hizmetkarlıktır. Bana bu görevi veren başta Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov’a ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederim. Ayrıca; bu görevimde Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum, Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız Ahıska Türklerinin adeta ikinci evi. Bu güvene layık olmaya çalışacağız. Din Hizmetleri Müşavirimiz Bilal Kuşpınar ve Ataşeliklerimizle işbirliği halinde çok yakın çalışmalar yapmaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmetleri Müşavirliğimize çok teşekkür ederim. Kurum ve Kuruluşlar ile,STK’larla iletişim halinde olmak Milli, Dini,Kültürel ve Sosyal hizmetlerde birlikte hareket etme konusunda hassasiyetle çalışacağız.Yaklaşık 20’ye yakın bölgede 16 eyalette yaşayan 16 binin üzerinde ki Ahıska Türklerinin bölgelerinde ki Dernekler veya Temsilciliklerle koordinasyon halinde çalışmak, özellikle; vatandaşlık müracaatlarını bir an önce tüm halkımızı kapsayacak şekilde almak, milletimizin hayalleri olan vatandaşlığı almalarını sağlamak ilk önceliğimiz olacaktır.

Ahıska Türk nüfusunun kültürel değerlerini koruyarak Amerikan toplumunda var olabilmeleri ve varlıklarını asimile olmadan geleceğe taşımaları, büyük ölçüde içinde yaşadıkları toplumla sağlıklı iletişim halinde olmaları, siyasi katılımı artırmaları, ekonomik olarak da güçlenmeleriyle mümkündür. Bunun için de en güçlü sosyal sermaye, kuşkusuz dini ve ailevi değerlerdir. Söz konusu sorunların çözümüne kalıcı çözümler üretmek, öncelikle sorun üzerinde konuşmaya başlamak, sorunları uzman kişiler üzerinden bilimsel bir yöntemler ele almakla mümkündür.Bununla ilgili, çalıştay, konferans vb. Programlar tertip edilecek; uyum sorunları, siyasi katılım, örgütlenme, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik manevi bakım hizmetleri konularında çalışmalar yapılacaktır.


ABD’de Ahıska Türklerinin toplam nüfusu nedir? Özellikle hangi eyalet ve şehirlerde ağırlıklılar?

Yoğunluklu olarak toplam 16 eyalette, yaklaşık 16 bini aşkın bir nüfusumuz var.  Ohio (Dayton), Washington (Seattle), Pennsylvania (Philadelphia Scranton Erie Pittsburgh, Lancaster), Georgia (Atlanta), Kentucky (Louisville), Oregon (Portland), Missouri, Maryland (Hagerstown, Baltimore), Massachusetts (Springfield), New York (Buffalo, Rochester, Syracuse), Arizona (Phoenix), Florida (Jacksonville), Idaho (Boise,Twin Falls), Illinois (Chicago, Rockford), Teksas (Austin) Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir.


Ahıska Türklerinin ABD’ye ilk göç hikayesi nasıl başladı?

Ekim 2004’te ilk Ahıska Türklerinin Amerika’ya girişi başlamış ve 30'a yakın eyalete yerleştirilmişti. Zamanla tekrar bir araya geldik ve şu an genel yoğunluğumuz 16 eyalettedir.


ABD’deki Ahıska Türkleri’nin, Türk vatandaşı olma süreci ne aşamada bahsedebilir misiniz Shuhrat Bey?

Ahıska Türkleri olarak vatandaşlık haklarımız verildiğinde, DATÜB kanalıyla bugün itibariyle 2 bin civarında Amerika’dan müracaat gönderilmiş ve kabul görmüş lakin bu rakam Amerika’daki halkımızın ancak %20'sine tekabül etmekte. Bu sebeple; derneklerin bulunduğu bölgelerde müracaat edemeyenleri ve de dernekleri bulunmayan eyaletlerde de bölge temsilcileri vasıtasıyla bu müracaatları almaya devam edeceğiz. Amacımız halkımızın eksiksiz vatandaşlık haklarını elde etmeleri. Yıl sonuna kadar tam listeyi almak istiyoruz.


ABD’deki Ahıska Türklerinin Türk vatandaşı olmak isteği yıllardır süren bir hasret...

Bu Ahıska Türkleri için bir “Kızıl Elma” idi. Bugün yüzyılın hasreti sona ermiş, Ahıska Türklerine Cumhurbaşkanımız sayesinde vatandaşlık hakkı verilmiş, Amerika’daki Ahıska Türkleri de bu hayaline kavuşmuştur. Büyük Türk Devletinin; evlatlarına, kardeşlerine sahip olmasıyla bu rüya gerçekleşmiş oldu. Çok kez duyduk, şu an hayatta olmayan büyüklerimizden de bizzat işittiğimiz “Türkiye Vatandaşlığını alayım, gidemesem de kefenime koyun, onunla beni defnedin, huzurla ayrılayım bu fani dünyadan” sözleri hala kulaklarımızda çınlamaktadır.


Ahıska Türkleri olarak ABD’de doğanlar Türkçeyi nasıl öğreniyor? Bu konuda nasıl bir eğitim veriliyor? Amerika'ya gelen bazı Türk aileler zamanla dilini unutabiliyor fakat siz Türkçe’ye her zaman önem veriyorsunuz.

Ahıska Türkü doğumundan ölümüne kadar Türkçesini konuşur, dilde hiç bir zaman asimile olmaz. Bizim okullarımız ailelerimizdir. Din’de de asimile olmaz, bu sebepledir ki, herzaman baskı ve zulüm görmüştür. Geleneklerimiz, örf-adetlerimizi koruyarak bugüne kadar geldik.

Ahıska Türklerinin hepsinin evinde mutlaka Türk bayrağı vardır, biz vatandan uzak olsak da evimizde bayrağımızın gölgesinde yaşarız. Çok şükür artık ana vatan Türkiye’ye her zaman gidiyor, oralarda akrabalarımızı ziyaret ediyor, geçmişin acısını çıkarırcasına toprağın kokusunu iliklerimize kadar çekiyoruz.


Shuhrat Bey son sözünüz nedir?

Bu vesileyle herkesin bilmesini isterim ki; Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’ın desteğiyle, başkonsolosluklarımız, müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimizin yakın ilgi ve destekleri bizleri çok mutlu etmekte, daha bir şevk ile çalışma gayretimizi artırmaktadır. Bu vesileyle, şahsınıza teşekkür eder, bu virüs belasından tüm insanlığın da kurtuluşa ermesini Rabbimden niyaz ederim. Selam ve saygılarımla...

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.