Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK
Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK
Yazarın Makaleleri
Kıbrıs Rum Yönetimi Yeniden Ateşle Oynuyor
Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların Türkiye'ye yönelik tarihten gelen saplantılı, peşin hükümlü hasmane tutum ve davranışlarının bugüne kadar tek bir sonucu olmuştur. Çoğunlukla kendilerine dost bildikleri güçlerin sevk ve...
Dış ilişkilerde arızaların tamiri
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle BAE'den Abu Dhabi Veliahtı Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'yi resmî ziyaretinin, Türkiye'nin dış politikasındaki stratejik arızaların giderilmesine bölgesel...
KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilâtı’na üye olması sağlanmalı
Türk Devletleri Teşkilâtı'na (TDT)  KKTC'nin de üye olmasının sağlanması Türkiye için zarurettir. KKTC'nin TDT dışında kalması Türkiye'nin diplomasi zafiyeti olarak görülecektir. KKTC'nin ve Türkiye'nin...
Türkiye’nin çağdaş demokrasilerle bağları güçlendirilmeli
ATATÜRK'ün millî egemenliğe dayalı Cumhuriyet'i ilânı, lâik devlet ilkesinin kabulü; 1949'dan sonra hür seçim, hürriyetçi, rekabetçi, çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, evrensel insan hakları tercihimiz...
Mavi Vatan ve KKTC
'Elenizm'in ortak savunma alanı", 'Kıbrıs Elenizm'in  parçasıdır ”söylemlerine; Yunanistan'ın Ege'deki adaların antlaşmalarla askersizleştirişmiş statüsünü ihlâline "saldırgan", "yayılmacı" anlam atfetmeyen...
Türkiye ve Azerbaycan hataya düşmemeli
Ermenistan, Türk ve Azerbaycan devlet adamlarını şehit eden katiller için anıt dikecekmiş. Şaşırmadım! Çünkü Ermenistan terörü dış politika aracı olarak kullanan bir "terör" devletidir. Ermenistan'ın terör sicili bilinmektedir....
Taliban'a gereken tavır koyulmalıdır
11 Eylül 2001'de uğradığı El Kaide terör saldırısının yarattığı travma ile ABD 20 yıldır dış politikada fiyaskolara sebep olmaktadır. Bunların sonuncusu ABD'nin Ekim 2001'de terörist Taliban'dan kurtardığı Afganistan'ı...
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs ve Kapalı Maraş
Giriş KKTC'deki kapalı Maraş, Kıbrıs uyuşmazlığının geneli içinde, ama sanki ayrı bir konuymuş gibi, 1977 Ağustos ayından bu yana Güvenlik Konseyi'nin takibinde olagelmiştir.  BM zemininde Maraş konusu, Kıbrıs konusunun...
KKTC Yerine “Kıbrıs Türk Devleti” Neden Olmaz?
Medyada KKTC Başbakan Yardımcısı Sayın Erhan Arıklı'nın 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin” isminin değiştirileceği beyan ettiğine dair haberleri okudum. Arıklı KKTC'de sistem değişikliğinden bahsederken sistem değişikliği...
Kıbrıs Politikamızda Söylem Ve Eylem Birliği Zamanı
Tatar'ın Gerçekçi Hamlesi Millî Davamız Kıbrıs konusunda KKTC'nin ve Türkiye'nin yürüttüğü ortak politika, 2020 Kasım ayından itibaren Kıbrıs müzakere sürecindeki olguları ve Ada'daki gerçekleri dikkate alan bir istikamete...
Kıbrıs’ta Barış İçin Makas Değiştirme Cenevre Toplantısı
Türkiye Barolar Birliği'nin inisiyatifiyle ve O'nun çatısı altında 'Millî Davamız” Kıbrıs hakkında 19-21 Eylül 2019'da düzenlenen Panel'de  yaptığım takdimde, Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin olguları...
İade-i ziyaret düşünmemeli
Yunanistan Dışışleri Bakanı Nikos Dendias basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mesai arkadaşı olan meslekdaşlarım için 'kraldan çok kralcı” deyimini yakıştırma ölçüsüzlüğünü gösterdi. Bu...
Güdülen amaç apaçık!
AB'nin Yeşil Hat Tüzüğü ve Hellim Peynirini "Kıbrıs" ürünü tescili KKTC'nin bağımsız ve egemen varlığı ile bağdaşmayan, Kıbrıs Türk halkını sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" toplumu varsayan diplomasi hileleridir. Tuzaklardır. ...
Türkiye’nin Yunanistan’la görüşmeleri beyhude diplomasi
Yunanistan AB üyeliğini istismar ediyor, Türkiye ile sorunlarını çözme iradesi olmayan Yunanistan'ın amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövdürmek… AB'nin amacı Türk donanmasının üslerinde demirli kalmasını sağlamaktır......
BMGS Guterres’in 5+1 Kıbrıs Konferansı Hakkındaki Açıklaması ve Değerlendirme
BMGS Guterres 28 Ocak 2021 günü New York'ta BM Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemiştir.[i] BM'nin gündemindeki ve ilgi alanındaki uluslararası konular hakkında görüşlerini açıklamış, soruları cevaplandırmıştır....
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 36 Yaşında
16 Kasım 1983 Çarşamba sabahı Türkiye'de gazeteler şu veya benzeri manşetlerle çıkıyordu:  'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilân edildi – Çözüm için zorunlu karar” (Cumhuriyet);   'KUTLU OLSUN” (Tercüman); 'GURUR...
Rauf R. DENKTAŞ’ı Anıyoruz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ı ebediyete intikalinin 7. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Rauf Denktaş Türk Milleti'nin bağrından çıkan bir Millî Kahramandır. ...
Millî Dava Kıbrıs Kavramı
Kıbrıs konusu 1950'li  yılların başından itibaren Türkiye'de "millî dava" olarak benimsenmiş. 'Anavatan – Yavru Vatan” sıcak kucaklaşması ve kenetlenmesi gerçekleşmiştir.   Kıbrıs Türk halkı ile beraber Türk...
“Kardeşim Esad” Keşke “Katil Esed” Olmasaydı
Türkiye'nin millî güvenliğini tehdit eden ve tehlikeye düşüren şekil ve ölçüde kuzey Suriye'de hududumuz boyunca yuvalanmış olan unsurları ortadan kaldırma maksadıyla şanlı Türk Silâhlı Kuvvetleri 20 Ocak akşamından bu yana ...
KKTC’nin Türkiye’den Başka Devletlerce de Tanınmasını İsteme Süreci 
Ertuğruloğlu'nun Demeci KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun geçtiğimiz hafta New York ve Vaşington'da yaptığı temas ve görüşmeler çerçevesinde verdiği demeçlerde '….bundan sonra yeniden bir müzakere olacaksa...
Lozan Dengesi
Giriş Vatanı elinden alınmak istenmiş olan Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa'nın emsalsiz önderliğinde 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun'da başlattığı kurtuluş, millî istiklâl ve egemenlik mücadelesini 9 Eylül 1922 Cumartesi...
Eroğlu – Anastasiadis Ortak Bildirisi’nin Muhtevası Hakkında Değerlendirme
Giriş Kıbrıs sorununa çözüm arayışı, konunun 'uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve tehlikeye düşüren bir sorun” olarak BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine girişinin 50. yılında yeniden başlatılmış bulunmaktadır....
Çözülme Sarmalında Millî Dava Kıbrıs
Müzakereler Başladı Kıbrıs sorununa çözüm bulmak maksadıyla Ada'daki iki taraf arasında 1968'den bu yana BMGS'nin iyi niyet görev çerçevesinde fasılalarla sürdürülen müzakereler, 11 Şubat 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk...
Kıbrıs’ta Çözüm Süreci Mi? Çözülme Sarmalı Mı?
Yakın Geçmişi Gözden Geçirme İhtiyacı Kıbrıs sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulmak maksadıyla yeniden girişimler ve çalışmalar başlamış bulunuyor. Önümüzdeki yakın dönemde KKTC'nin ve Türkiye'nin ortak hayatî çıkarlarının...
“Ne Mutlu Türküm Diyene!”
Yersiz Tartışma Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çağdaş anlayışlara ve normlara uygun daha demokratik bir Anayasa hazırlamak amacıyla yapıldığı söylenen çalışmalarda 'Türk Devleti”, 'Türk Milleti”, 'Türk vatandaşı”...
GKRY’nin Yeni Lideri Nikos Anastasiadis Ve Kıbrıs Sorunu
2008'deki Sözde Fırsat Penceresi Açılamadı 5 yıl önce bugünlerde GKRY'de Dimitri Hristofyas Başkan seçilmişti. Komünist AKEL Partisi'nin liderliğinden bu makama gelmişti. KKTC'de ise, o zaman itibariyle 43 yıllık olan Kıbrıs...
Millî Kahraman Rauf R. DENKTAŞ’ı Anarken
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ı ebediyete intikalinin 1. yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Rauf R. Denktaş hayatı boyunca kendi toplumunun, halkının ve yönetiminin...