Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK
Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK
Yazarın Makaleleri
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 36 Yaşında
16 Kasım 1983 Çarşamba sabahı Türkiye'de gazeteler şu veya benzeri manşetlerle çıkıyordu:  'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilân edildi – Çözüm için zorunlu karar” (Cumhuriyet);   'KUTLU OLSUN” (Tercüman); 'GURUR...
Rauf R. DENKTAŞ’ı Anıyoruz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ı ebediyete intikalinin 7. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Rauf Denktaş Türk Milleti'nin bağrından çıkan bir Millî Kahramandır. ...
Millî Dava Kıbrıs Kavramı
Kıbrıs konusu 1950'li  yılların başından itibaren Türkiye'de "millî dava" olarak benimsenmiş. 'Anavatan – Yavru Vatan” sıcak kucaklaşması ve kenetlenmesi gerçekleşmiştir.   Kıbrıs Türk halkı ile beraber Türk...
“Kardeşim Esad” Keşke “Katil Esed” Olmasaydı
Türkiye'nin millî güvenliğini tehdit eden ve tehlikeye düşüren şekil ve ölçüde kuzey Suriye'de hududumuz boyunca yuvalanmış olan unsurları ortadan kaldırma maksadıyla şanlı Türk Silâhlı Kuvvetleri 20 Ocak akşamından bu yana ...
KKTC’nin Türkiye’den Başka Devletlerce de Tanınmasını İsteme Süreci 
Ertuğruloğlu'nun Demeci KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun geçtiğimiz hafta New York ve Vaşington'da yaptığı temas ve görüşmeler çerçevesinde verdiği demeçlerde '….bundan sonra yeniden bir müzakere olacaksa...
Lozan Dengesi
Giriş Vatanı elinden alınmak istenmiş olan Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa'nın emsalsiz önderliğinde 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun'da başlattığı kurtuluş, millî istiklâl ve egemenlik mücadelesini 9 Eylül 1922 Cumartesi...
Eroğlu – Anastasiadis Ortak Bildirisi’nin Muhtevası Hakkında Değerlendirme
Giriş Kıbrıs sorununa çözüm arayışı, konunun 'uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve tehlikeye düşüren bir sorun” olarak BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine girişinin 50. yılında yeniden başlatılmış bulunmaktadır....
Çözülme Sarmalında Millî Dava Kıbrıs
Müzakereler Başladı Kıbrıs sorununa çözüm bulmak maksadıyla Ada'daki iki taraf arasında 1968'den bu yana BMGS'nin iyi niyet görev çerçevesinde fasılalarla sürdürülen müzakereler, 11 Şubat 2014 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk...
Kıbrıs’ta Çözüm Süreci Mi? Çözülme Sarmalı Mı?
Yakın Geçmişi Gözden Geçirme İhtiyacı Kıbrıs sorununa müzakereler yoluyla çözüm bulmak maksadıyla yeniden girişimler ve çalışmalar başlamış bulunuyor. Önümüzdeki yakın dönemde KKTC'nin ve Türkiye'nin ortak hayatî çıkarlarının...
“Ne Mutlu Türküm Diyene!”
Yersiz Tartışma Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çağdaş anlayışlara ve normlara uygun daha demokratik bir Anayasa hazırlamak amacıyla yapıldığı söylenen çalışmalarda 'Türk Devleti”, 'Türk Milleti”, 'Türk vatandaşı”...
GKRY’nin Yeni Lideri Nikos Anastasiadis Ve Kıbrıs Sorunu
2008'deki Sözde Fırsat Penceresi Açılamadı 5 yıl önce bugünlerde GKRY'de Dimitri Hristofyas Başkan seçilmişti. Komünist AKEL Partisi'nin liderliğinden bu makama gelmişti. KKTC'de ise, o zaman itibariyle 43 yıllık olan Kıbrıs...
Millî Kahraman Rauf R. DENKTAŞ’ı Anarken
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ı ebediyete intikalinin 1. yıldönümünde özlem, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Rauf R. Denktaş hayatı boyunca kendi toplumunun, halkının ve yönetiminin...
“KKTC Sonsuza Dek”
T Kavşak Yakın Bütün göstergeler, 1968'den bu yana süren çözüm arayışının, yedinci defa olarak Rumlarca engellenmekte olduğunu; müzakere sürecinde 'T” şeklindeki tarihî bir kavşağa çok yaklaşıldığını ortaya koymaktadır....
Kıbrıs’ta Çözüm İçin Nafile Süreç
Hayalî 'Fırsat Penceresi” Kıbrıs müzakere sürecinin şimdiki safhası, Talât ve Hristofyas arasında 2008'de Lefkoşa'da başladı. Önce Talât, sonra Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, BMGS ve bütün dünya, müzakerelerin...
Dış Politikada İlkeli, Tutarlı ve İnandırıcı Olma Gereği
İsviçre'nin Zürih kentindeki savcının 'ermeni soykırımı yoktur” şeklinde beyanda bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış hakkında soruşturma başlattığına dair haberler bizi, ister istemez, kısa bir süre önce...
Millî Kahraman Rauf. R. DENKTAŞ
Dünden devam Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst makam sahiplerinin, bütün siyasî parti liderlerinin Denktaş'ı ebediyete uğurlamak üzere Kıbrıslı soydaşlarımızla Lefkoşa'da kucaklaşmaları, sadece KKTC ile Türkiye arasındaki...
Millî Kahraman Rauf. R. DENKTAŞ
Dünden devam Denktaş, önce KTFD'de ve sonra da KKTC'de mükemmel işleyen canlı bir demokraside önde gelen siyasetçi kimliğine sahip olmasına rağmen, Millî Dava'nın yürütülmesinde kendi siyasî geleceğinin kaygılarıyla değil,...
Millî Kahraman Rauf. R. DENKTAŞ
Tugay ULUÇEVİK, Emekli Büyükelçi İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde Kıbrıs'ta Rumların yeniden canlandırdıkları ENOSIS yönündeki faaliyetler karşısında Dr. Fazıl Küçük önderliğindeki bir avuç Türk 'aman Kıbrıs...
Fransa’ya Kınama, İsviçre’ye Takdir ve Teşekkür
Diplomaside sözlü ve yazılı ifadelerle olduğu kadar, sembollerle, bilerek yaratılan veya kendiliğinden ortaya çıkan tesadüflerle, jestlerle ve hattâ mimiklerle anlamlı ve önemli mesajlar verilebilmektedir. Tesadüflere kamuoyu çeşitli anlamlar...
Yunanistan’daki Ekonomik Buhran ve UNFICYP
Yunanistan’daki Ekonomik Buhran ve UNFICYP Tugay ULUÇEVİK, Emekli Büyükelçi Kemer Sıkma Politikası ve UNFICYP’e Yapılan Gönüllü Parasal Katkı Yunanistan’daki ekonomik buhran son iki yıldır gittikçe derinleşmiş; sosyal ve...

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’MIZIN 37. YILDÖNÜMÜ
Yunan Darbesi ve BM Güvenlik Konseyi’nin Tarihî Toplantısı 

BM Güvenlik Konseyi, bundan 37 yıl önce 16 Temmuz 1974 Salı günü Peru’nun BM nezdindeki Daimî Temsilcisi Büyükelçi Javier Pérez de Cuéllar [1] başkanlığında...
Lefkoşa’daki 28 Ocak Mitingi ve “Millî Dava” Kıbrıs
Komşularla “Sıfır Sorun”; KKTC ile Sorun “Komşularla sıfır sorun” hedefini güden bir politikayı uygulamakta olan Türkiye, Akdeniz’deki güney komşusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilk defa olarak kamuoyuna...
MERKEL’İN GKRY’Nİ ZİYARETİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Tugay ULUÇEVİK, Eski Bonn ve Berlin Büyükelçisi Almanya Başbakanı Sayın Angela D. Merkel’in 11 Ocak 2011 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne” (GKRY) yaptığı günü birlik ziyaret sırasında Hristofyas’a “bu...
Yunanistan Başbakanı Sayın George A. PAPANDREOU’ya Açık Mektup
Sayın George A. PAPANDREOU Elen Cumhuriyeti Başbakanı Atina Kral I. Paulos’un ve Kraliçe Frederika’nın 8 Haziran 1952 günü başlayan Türkiye’yi ziyaretinin Ankara bölümüne tanıklık ettiğim zaman 13 yaşında bir öğrenciydim....
KIBRIS VE GERÇEKLER
1. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi’ne Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK Tarafından Sunulan Tebliğ 12-13 Kasım 2010 Girne - KKTC Kongre’nin Seçkin Üyeleri, I. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi’ne katılma ayrıcalığına sahip olmanın...
Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova Hakkındaki Kararı ve KKTC Gerçeği
UAD’ın Kosova Hakkındaki Mütalâası BM Yasası’nda “BM’nin ana adlî organı” olarak tarif edilen Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), BM Genel Kurulu’nun talebi üzerine yaptığı inceleme sonucunda “Kosova’nın...
“PİRUS ZAFERİ” -II-
..dünden devam Soru: Türkiye’nin AİHM’nin benimsediği bu görüşleri ve tutumu kabul etmesi mümkün müdür? e) “Vardığımız bu sonuç hiçbir surette ‘KKTC’ nin kuruluşu hakkında uluslararası toplumun benimsemiş...