Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
Hocalı Soykırımı
1992 saldırılarında Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık ta yapmış olan Ermenistan Cumhurbaşkanı  Serj Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas De Waal'a söylediklerine göre: 'Hocalıdan...
ANAYASA-2021
Bazı kesimlerin kendilerine göre bir anayasa arayışları genellikle konulan fakat üzerinde mutabakata varılamayan bir konu olarak hep gündem olmuştur. Şimdilerde Cumhurbaşkanının 'Yeni bir anayasayı taratışmanın vakti geldi” sözleriyle,...
Makedonya Yunan değildir
Yayılmacılık ve toprak talepleri olan Yunanistan, Asimilasyon politikalarıyla ülkesinde yaşayan MAKEDONLARIN, ARNAVUTLARIN, ULAHLARIN ve Batı Trakya ile Ege Adalarındaki TÜRKLERİN,  Yunan oldunu iddia ederek kimliklerini inkar etmektedir....
Makedonya Yunan değildir (1)
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan MAKEDONYA, 1371'den 1912-1913 Balkan Savaşına kadar 542 yıl Osmanlı idaresinde kalmış olup, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağustos 1913'te imzalanan Bükreş Antlaşmasıyla...
29 Ocak Batı Trakya Türkleri Milli Direniş Günü
Batı Trakya Milli Direniş Günü ; Lozan antlaşmasıyla Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde mübadele dışı bırakılan Müslüman Türklerin  kimliğini inkar ederek Türk olmadıkları iddiasıyla İskeçe , Gümülcine , Dedeağaç...
Mübadele
           Osmanlı İmparatorluğu üç kıtada at koşturup koskoca bir coğrafyaya hükmederken 18'inci yüzyıldan bu yana toprak kayıpları nedeniyle başta Balkan vilayetleri olmak üzere...
ABD ve Türkiye
Ulus Devletleri ve kurulu düzeni yıkarak, etnik, mezhepsel kökene dayalı kukla devletçiklerden oluşan bir dünya düzeni amaçlayan  hukuku, insan haklarını tanımayan, milyonlarca insanı katleden, zorla göç ettiren, dönemin en kanlı...
Eğitim
Eğitimin yerlerde süründüğü, ÖSYM'de 500 bin öğrencinin , YKS'de 550 bin öğrencinin sıfır çektiği, ülkemizde, en temel konumuzun giderek daha niteliksizleştiğini görmek 21.nci yüzyılın ıskalanması endişesini de beraberinde...
BULGARİSTAN TÜRKLERİNE  (1984-1985) ASİMİLASYONU
1944-1989 yıllarında iktidarda kalan komünist rejimin Bulgaristan'daki  Türkler'e uyguladığı asimilasyon kampanyasının yol açtığı zorunlu göçün üzerinden 30 yıl geçti.  Yaklaşık 360 bin Türk Türkiye'ye...
Eğitimde çarpık zihniyet
Sözde profesör ünvanlı, özde (aklımdan geçeni burada yazarsam topluma karşı ayıp olur) sapkın düşünceli birisi katıldığı TV programında, 'Üniversiteler fuhuş evleridir” diyerek büyük bir terbiyesizlik  yapmış. Öncelikle...
Doğu Akdeniz İrini Operasyonu
Geçen hafta kaleme aldığımız Doğu Akdeniz'de Alman haydutluğu konusunu bu hafta teknik ve hukuki açıdan daha detaylı ele almış olan, Sn.Ayhan YILDIZEL'in Deniz Ticaret Gazetesindeki yazısını aynen buraya alarak  değerli...
Almanya’nın haydutluğu ve AB’nin tutumu
23 Kasım 2020 günü Doğu Akdeniz'de İrini operasyonunda görevli ve Yunan bir komutan tarafından sevk ve idare edilen Alman fırtakeyni haydutluk yapmış, Türkiye'den Libya'ya boya ve benzeri inşaat ve ihtiyaç malzemeleri götüren...
Pompeo ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 2.5 yılı aşkın sürede Türkiye'ye yalnızca bir kez resmi ziyarette bulunan eski CİA Başkanı Mike Pompeo'nun, Türkiye dahil yedi ülkeyi kapsayan veda turunda, İstanbul'da Fener Patrikhanesinin...
Karabağ Zaferi
27 Eylül 2020 sabahı (1988-1994) sonrasında oluşan hat boyunca Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin  Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan  Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Ermenistan Başbakanı PAŞİNYAN'ın "askerlerden...
Güzel İzmir’i deprem vurdu
İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem sonrası bazı aşağılık ve karaktersiz şahıslar, sözde din adına ahkam keserek, kompleks ve kinlerini acılı insanların acısı üzerinden ahlaksızca tatmin etmeye çalışan paylaşımlarda bulundular....
Ey Türk istikbalinin evladı!
Sadece 20.nci yüzyılın başında yaşadığımız savaşlar 1911-1912 Trablusgarp Harbi, 1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve peşinden işgal edilen vatanı kurtarmak için 1919-1922 Kurtuluş Savaşı dahil olmak üzere...
Arap ihaneti
Birbiri peşi sıra İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Suudlar, Türkiye'yle de ilişkilerini kötüleştirmek için ellerinden her geleni yapıyorlar. Türk mallarına boykot, Türkiye'ye seyahati engelleme, Türkiye'deki yatırımları...
Kalleş!!!
Aşağıda Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes KAÇAZNUNİ'nin 1923 Parti Konferansına sunduğu raporda belirttiği görüşlerini bilgilerinize sunuyorum. 1914 sonbaharında, Türkiye henüz savaşan taraflardan birine katılmadığı dönemde,...
Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimi
Anayasa değişikliğiyle beraber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2020-2025 yılları arasında görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla 11 Ekim 2020'de seçim yapılacak... Malum olduğu üzere, 19 Mart 2020 tarihinde KKTC...
Seninleyiz Azerbaycan
Kendi emperyal amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Osmanlı'nın imparatorluğunu Orta Asya ve Kafkasya'dan koparmak için 19.yüzyılda güneye sarkan Rusya, Azerbaycan'ı etkisi altına almıştı. 1918'de kısa süren bağımsızlığı...
Tripoliçe Soykırımı (23 Eylül 1821)
Türklerin Anadolu'ya girmesine, Balkanları fethetmesine, İstanbul'u almasına, Viyana kapılarına dayanmasına engel olamayan Hristiyan alemi, doğumundan itibaren çocuklarını 'Türk düşmanı” olarak yetiştirmekteydi. Yüzyıllar...
Ege Adalarını nasıl kaybettik?
Osmanlı İmparatorluğunun Venediklilerden, Cenevizlilerden ve Rodos Şövalyelerinden aldığı, bir bölümü Anadolunun doğal uzantısı olan Ege adalarına ilk çıkışımız 1089-1090 yıllarında ÇAKA Bey komutasında Midilli ve Sakız'ın...
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
Ege'ye her gittiğimde 'İzmir'in dağlarında çiçekler açar, Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar, YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA, YAŞA” sözleriyle kulaklarımı çınlatan İzmir marşını hatırlarım. 15 Mayıs 1919'da...
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ve 30 Ağustos Zaferi
14.ncü yüzyılda Balkanları adaletle fetheden Osmanlı Türkleri, hükümranlıkları süresince huzur ve sükunu tesis etmiş olmalarına rağmen Dünyadaki siyasi-askeri-kültürel gelişmeleri takip edememek, sağlıklı bir ekonomi ve yönetim oluşturamamak,...
Büyük Taarruz yaklaşırken
Türk Milletinn kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün önderliğinde gerçekleştirdiğimiz İstiklal Harbimizin zafere koştuğu 1922'nin Ağustos ayında Türk Milleti makus...
Akdeniz’de Yunan oyunu
Doğu Akdeniz, sahip olduğu enerji kaynaklarıyla uluslararası siyasetin gündemindeki ağırlığını arttırmış, yeni bir rekabet alanı haline gelmiştir. Türkiye'nin enerji güvenliği ve bir enerji koridoru olmayı hedefleyen politikaları...
SEVR’in 100.ncü yılında...
10 Ağustos 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sèvres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesi'nde (Musée National de Céramique) imzalanan SEVR ANTLAŞMASININ 100.ncü yıldönümünü...