Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir…
Büyük Önder mareşal Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün üzerinde en fazla durduğu, önem verdiği, emek sarfettiği konunun, 'Türk çocuğunun  ve Türk Milletinin tümünün eğitimi ve yetiştirilmesi, yani kısaca” milli eğitim...
Adalet
Dünya Adalet Projesi (JWP) tarafından ülkelerin hukuk sistemlerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nin 2017 verilerine göre Türkiye, "2017 Hukukun Üstünlüğü Endeksi"nde (Rule of Law), 113 ülke...
Hasan Tahsin’den İzmir’in kurtuluşuna
Türkler, hiç bir günahları olmadığı halde yüzyıllardır yaşadıkları topraklarından kimlikleri ve dini inançları nedeniyle zulüm, katliam, sürgün ve asimilasyonla etnik temizliğe tabi tutuldular. Komşuları dahi bir yandan SOYKIRIM'a...
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa
15 Mayıs 1919'da İzmir Metropoliti  Hrisostomos karaya çıkan Yunan askerlerini takdis ediyor, 'Türk Kanı içmekten” söz ediyorken,  9 Eylül sabahı panik halinde canlarını kurtarabilmek için Allah'a yalvarıyorlardı......
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti ve Türk Milletinin 30 Ağustos Zaferi
14.ncü yüzyılda Balkanları adaletle fetheden Osmanlı Türkleri, hükümranlıkları süresince huzur ve sükunu tesis etmiş olmalarına rağmen Dünyadaki siyasi-askeri-kültürel gelişmeleri takip edememek, sağlıklı bir ekonomi ve yönetim oluşturamamak,...
Afganistan-Taliban-Müslüman
Kur'an, ilk peygamber Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini haber vermektedir. 124 bin peygamberin geldiği, bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği...
BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI
1912-1913 Balkan Harbinde kaybettiğimiz topraklarda kalan ve bugün  Yunanistan sınırları içinde yaşayan Batı Trakya Türkler'i,  yapılan anlaşmalara rağmen, Yunan Hükümetlerinin insan haklarına aykırı uygulamalarıyla...
BÜYÜKSÜN TÜRK MİLLETİ
Her yönüyle bir vatan savunması olan yangın, deprem, sel gibi afetler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlığı, doğayı ve geleceğimizi tehdit ederken, Türk milleti asaletini ve birlik-beraberliğini ve büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor....
Ensar-Muhacir, bu işin sonu felakettir
Önceleri 'Büyük Ortadoğu Projesi”, daha sonra 'Genişletilmiş  Kuzey Afrika ve Ortadoğu Projesi”  olarak ifade edilen ve  kısa tanımıyla BOP olarak bilinen projesi, ABD'nin Irak'a girmesiyle uygulamaya...
Yunanistan’da bir Türk lider Sadık Ahmet (1947-1995)
7 Ocak 1947 yılında, Yunanistan Gümülcine vilayetinin Küçük Sirkeli köyünde dünyaya gelen BATI TRAKYA TÜRKLERİ'NİN LİDERİ DR. SADIK AHMET, ilköğrenimini kendi köyünde, orta ve lise öğrenimini  Gümülcine'deki Celal...
Srebrenitsa Soykırımı
1 Mart 1992'den 14 Aralık 1995'e kadar üç yıldan fazla süren Bosna savaşı sırasında tahminen 312.000 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kadar insan yaşadığı yerden göç etmek zorunda kalmış, 18 bin kişi kayıp, 300'den fazla...
Çuval
ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle uygulanmaya başlayan Büyük Ortadoğu Projesi, Irak ve Suriye'de etnik ve mezhep temelli bir savaşa sebep olurken, diğer bölge ülkelerini de siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda perişan...
Çamerya Soykırımı
Günümüzde 'Güney Epir” olarak bilinen ÇAMERYA, Arnavutluk'un güneyi ve Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan yaklaşık 10.000.km2 yüzölçümünde bir alanı kapsar.  Yunan resmi ideolojisinin sonucu olan  Çamerya...
AYNAYA  BAKSAK MI  ACABA???
Her hafta merakla beklenen ve ilgiyle izlenen ve başka bir ülkede olsa deprem etkisi yaratacak video yayınları, bir çok kirli ilişkiden bahsediyor.  Adı geçenler siyaset, devlet, medya ve mafyanın tepe noktalarında, hergün televizyon...
Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz nankörler
Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal ATATÜRK'e,  din adamı kimliği taşıyan bazı haysiyet fukaraları tarafından doğrudan veya dolaylı...
1913 Londra Antlaşması
Coğrafi ve Stratejik konumu ile dünya ölçüsünde  önemli deniz geçitlerini ve yollarını  kontrolu altında bulunduran Osmanlı İmparatorluğu, büyük devletlerin  bu geçitlere egemen olmak arzusundan doğan anlaşmazlık...
BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN MAYIS 1989 ADALET ve ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
Hafızalardan kolay kolay silinmiyecek simgesel bir anlamı olan Bulgaristan CEBEL kasabası, her yıl  19.Mayıs günü geçmiş acıların anıldığı çeşitli etkinliklere  evsahipliği yapıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır bu...
1876 Bulgar İsyanı
Osmanlı döneminde Bulgar kökenli halk  Ortodoks olmaları nedeniyle ibadet açısından İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlanmışlardı. Zamanla İlerleyen yıllarda bu durumdan hoşnutsuzluk duyan Bulgar kökenli vatandaşlarımız  için 1849 yılında...
Kutü’l Amare Zaferi
Okullardaki tarih kitaplarımızda Birinci Dünya Savaşı  anlatılırken   İngilizleri Gazze savaşlarında yendiğimiz, Bakü'yü (Azerbaycan) geri  aldığımız, Kafkasları kontrol altına aldığımız  hiç...
Ermeni iftiraları
Ellerinde soykırım yapıldığına dair 'geçerli” bir kanıt ve mahkeme kararı bulunmadığı halde her yıl 24 Nisan'da Türkiye aleyhinde  yürüttükleri kampanyayı sürdürmekten asla vazgeçmeyen ERMENİLERİN YALANLARINA yeter...
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey
Ermenilerin  iftiraları ve İşgal güçlerinin isteğiyle, Nemrut Mustafa Paşa divanı kararı sonucu,  10.Nisan.1919'da idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı KEMAL BEY'i saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad...
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet AKİF
Aslında Batı Dünyası için problem 1071'de başlamıştı… Bilindiği gibi Türklerin Batıya olan  yürüyüşleri sürecinde Anadolu'ya girmesine, Rumeli'ye geçmesine, Balkanlar'ı almasına  İstanbul'u  fethetmesine...
Kadına yönelik şiddetin gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Her yıl artarak devam eden  kadına şiddet ve cinayet olayları ciddi bir sorun haline gelerek, toplumun soyolojik yapısını bozmakta ve psikolojik açıdan geleceğimizi tehdit etmektedir. Yaygın olarak yaşanan kadına yönelik şiddete rağmen,  meşrulaştırılan...
Hocalı Soykırımı
1992 saldırılarında Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık ta yapmış olan Ermenistan Cumhurbaşkanı  Serj Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas De Waal'a söylediklerine göre: 'Hocalıdan...
ANAYASA-2021
Bazı kesimlerin kendilerine göre bir anayasa arayışları genellikle konulan fakat üzerinde mutabakata varılamayan bir konu olarak hep gündem olmuştur. Şimdilerde Cumhurbaşkanının 'Yeni bir anayasayı taratışmanın vakti geldi” sözleriyle,...
Makedonya Yunan değildir
Yayılmacılık ve toprak talepleri olan Yunanistan, Asimilasyon politikalarıyla ülkesinde yaşayan MAKEDONLARIN, ARNAVUTLARIN, ULAHLARIN ve Batı Trakya ile Ege Adalarındaki TÜRKLERİN,  Yunan oldunu iddia ederek kimliklerini inkar etmektedir....
Makedonya Yunan değildir (1)
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan MAKEDONYA, 1371'den 1912-1913 Balkan Savaşına kadar 542 yıl Osmanlı idaresinde kalmış olup, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağustos 1913'te imzalanan Bükreş Antlaşmasıyla...