Süheyl ÇOBANOĞLU
Süheyl ÇOBANOĞLU
Yazarın Makaleleri
1876 Bulgar İsyanı
Osmanlı döneminde Bulgar kökenli halk  Ortodoks olmaları nedeniyle ibadet açısından İstanbul'daki Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlanmışlardı. Zamanla İlerleyen yıllarda bu durumdan hoşnutsuzluk duyan Bulgar kökenli vatandaşlarımız  için 1849 yılında...
Kutü’l Amare Zaferi
Okullardaki tarih kitaplarımızda Birinci Dünya Savaşı  anlatılırken   İngilizleri Gazze savaşlarında yendiğimiz, Bakü'yü (Azerbaycan) geri  aldığımız, Kafkasları kontrol altına aldığımız  hiç...
Ermeni iftiraları
Ellerinde soykırım yapıldığına dair 'geçerli” bir kanıt ve mahkeme kararı bulunmadığı halde her yıl 24 Nisan'da Türkiye aleyhinde  yürüttükleri kampanyayı sürdürmekten asla vazgeçmeyen ERMENİLERİN YALANLARINA yeter...
Milli Şehit Kaymakam Kemal Bey
Ermenilerin  iftiraları ve İşgal güçlerinin isteğiyle, Nemrut Mustafa Paşa divanı kararı sonucu,  10.Nisan.1919'da idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı KEMAL BEY'i saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad...
İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet AKİF
Aslında Batı Dünyası için problem 1071'de başlamıştı… Bilindiği gibi Türklerin Batıya olan  yürüyüşleri sürecinde Anadolu'ya girmesine, Rumeli'ye geçmesine, Balkanlar'ı almasına  İstanbul'u  fethetmesine...
Kadına yönelik şiddetin gölgesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Her yıl artarak devam eden  kadına şiddet ve cinayet olayları ciddi bir sorun haline gelerek, toplumun soyolojik yapısını bozmakta ve psikolojik açıdan geleceğimizi tehdit etmektedir. Yaygın olarak yaşanan kadına yönelik şiddete rağmen,  meşrulaştırılan...
Hocalı Soykırımı
1992 saldırılarında Karabağ'da Ermeni güçlerine kumandanlık ta yapmış olan Ermenistan Cumhurbaşkanı  Serj Sarkisyan'ın İngiliz araştırmacısı ve yazarı Thomas De Waal'a söylediklerine göre: 'Hocalıdan...
ANAYASA-2021
Bazı kesimlerin kendilerine göre bir anayasa arayışları genellikle konulan fakat üzerinde mutabakata varılamayan bir konu olarak hep gündem olmuştur. Şimdilerde Cumhurbaşkanının 'Yeni bir anayasayı taratışmanın vakti geldi” sözleriyle,...
Makedonya Yunan değildir
Yayılmacılık ve toprak talepleri olan Yunanistan, Asimilasyon politikalarıyla ülkesinde yaşayan MAKEDONLARIN, ARNAVUTLARIN, ULAHLARIN ve Batı Trakya ile Ege Adalarındaki TÜRKLERİN,  Yunan oldunu iddia ederek kimliklerini inkar etmektedir....
Makedonya Yunan değildir (1)
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan MAKEDONYA, 1371'den 1912-1913 Balkan Savaşına kadar 542 yıl Osmanlı idaresinde kalmış olup, Türk tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ağustos 1913'te imzalanan Bükreş Antlaşmasıyla...
29 Ocak Batı Trakya Türkleri Milli Direniş Günü
Batı Trakya Milli Direniş Günü ; Lozan antlaşmasıyla Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde mübadele dışı bırakılan Müslüman Türklerin  kimliğini inkar ederek Türk olmadıkları iddiasıyla İskeçe , Gümülcine , Dedeağaç...
Mübadele
           Osmanlı İmparatorluğu üç kıtada at koşturup koskoca bir coğrafyaya hükmederken 18'inci yüzyıldan bu yana toprak kayıpları nedeniyle başta Balkan vilayetleri olmak üzere...
ABD ve Türkiye
Ulus Devletleri ve kurulu düzeni yıkarak, etnik, mezhepsel kökene dayalı kukla devletçiklerden oluşan bir dünya düzeni amaçlayan  hukuku, insan haklarını tanımayan, milyonlarca insanı katleden, zorla göç ettiren, dönemin en kanlı...
Eğitim
Eğitimin yerlerde süründüğü, ÖSYM'de 500 bin öğrencinin , YKS'de 550 bin öğrencinin sıfır çektiği, ülkemizde, en temel konumuzun giderek daha niteliksizleştiğini görmek 21.nci yüzyılın ıskalanması endişesini de beraberinde...
BULGARİSTAN TÜRKLERİNE  (1984-1985) ASİMİLASYONU
1944-1989 yıllarında iktidarda kalan komünist rejimin Bulgaristan'daki  Türkler'e uyguladığı asimilasyon kampanyasının yol açtığı zorunlu göçün üzerinden 30 yıl geçti.  Yaklaşık 360 bin Türk Türkiye'ye...
Eğitimde çarpık zihniyet
Sözde profesör ünvanlı, özde (aklımdan geçeni burada yazarsam topluma karşı ayıp olur) sapkın düşünceli birisi katıldığı TV programında, 'Üniversiteler fuhuş evleridir” diyerek büyük bir terbiyesizlik  yapmış. Öncelikle...
Doğu Akdeniz İrini Operasyonu
Geçen hafta kaleme aldığımız Doğu Akdeniz'de Alman haydutluğu konusunu bu hafta teknik ve hukuki açıdan daha detaylı ele almış olan, Sn.Ayhan YILDIZEL'in Deniz Ticaret Gazetesindeki yazısını aynen buraya alarak  değerli...
Almanya’nın haydutluğu ve AB’nin tutumu
23 Kasım 2020 günü Doğu Akdeniz'de İrini operasyonunda görevli ve Yunan bir komutan tarafından sevk ve idare edilen Alman fırtakeyni haydutluk yapmış, Türkiye'den Libya'ya boya ve benzeri inşaat ve ihtiyaç malzemeleri götüren...
Pompeo ziyareti
ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı 2.5 yılı aşkın sürede Türkiye'ye yalnızca bir kez resmi ziyarette bulunan eski CİA Başkanı Mike Pompeo'nun, Türkiye dahil yedi ülkeyi kapsayan veda turunda, İstanbul'da Fener Patrikhanesinin...
Karabağ Zaferi
27 Eylül 2020 sabahı (1988-1994) sonrasında oluşan hat boyunca Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin  Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan  Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Ermenistan Başbakanı PAŞİNYAN'ın "askerlerden...
Güzel İzmir’i deprem vurdu
İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem sonrası bazı aşağılık ve karaktersiz şahıslar, sözde din adına ahkam keserek, kompleks ve kinlerini acılı insanların acısı üzerinden ahlaksızca tatmin etmeye çalışan paylaşımlarda bulundular....
Ey Türk istikbalinin evladı!
Sadece 20.nci yüzyılın başında yaşadığımız savaşlar 1911-1912 Trablusgarp Harbi, 1912-1913 Balkan Savaşları, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve peşinden işgal edilen vatanı kurtarmak için 1919-1922 Kurtuluş Savaşı dahil olmak üzere...
Arap ihaneti
Birbiri peşi sıra İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Suudlar, Türkiye'yle de ilişkilerini kötüleştirmek için ellerinden her geleni yapıyorlar. Türk mallarına boykot, Türkiye'ye seyahati engelleme, Türkiye'deki yatırımları...
Kalleş!!!
Aşağıda Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes KAÇAZNUNİ'nin 1923 Parti Konferansına sunduğu raporda belirttiği görüşlerini bilgilerinize sunuyorum. 1914 sonbaharında, Türkiye henüz savaşan taraflardan birine katılmadığı dönemde,...
Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimi
Anayasa değişikliğiyle beraber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2020-2025 yılları arasında görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla 11 Ekim 2020'de seçim yapılacak... Malum olduğu üzere, 19 Mart 2020 tarihinde KKTC...
Seninleyiz Azerbaycan
Kendi emperyal amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla Osmanlı'nın imparatorluğunu Orta Asya ve Kafkasya'dan koparmak için 19.yüzyılda güneye sarkan Rusya, Azerbaycan'ı etkisi altına almıştı. 1918'de kısa süren bağımsızlığı...
Tripoliçe Soykırımı (23 Eylül 1821)
Türklerin Anadolu'ya girmesine, Balkanları fethetmesine, İstanbul'u almasına, Viyana kapılarına dayanmasına engel olamayan Hristiyan alemi, doğumundan itibaren çocuklarını 'Türk düşmanı” olarak yetiştirmekteydi. Yüzyıllar...