Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
DEVLET  İDARESİ
    'Eski dönemde, atadan miras olarak gelen devletin başına geçme sistemi ve soydan soya geçen bir sülâlenin dinî ve manevî önderliği prensibi vardı. Ne zaman ki İslâm geldi ve gelişmeye başladığı zaman dünya bu babadan...
İSLÂM  VE  SEÇİM
'İslâm, halife seçme yetkisini müslümanlara, danışma meclisine, ilim ve ihlâs (içtenlik) sahibi kimselere havâle etmiş (bırakmış)tır.      'Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisinden sonra yerine geçecek kişi...
KONUDAN  KONUYA  (21)
     Hz. Mevlânâ'yı bilmeyen tanımayan ve sevmeyen yoktur. Fakat en ünlü eseri Mesnevî'yi okudunuz mu diye soracak olursanız; kem küm ettiğini görür, doğru ve müspet bir cevap alamazsınız. Oysa o Mesnevî ki, Amerika'da...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ!  (20)
'Allah'a inanmak, eğer insanın iş ve davranışlarına etki etmiyorsa, hiçbir değeri yoktur.” x      'Kâfire de, bu gökyüzünü, şu halkı ve âlemi kim yarattı, diye sorsan der k: ‘Allah yarattı!' Yaratmak,...
Hz. Ali’den Devlet Adamlarına Ö Ğ Ü T L E R (2)
  'Kalkınmış ülkeler yük taşımaya mütehammil (dayanıklı)dır, yüklediğin kadarını götürebilir. Memleketin harap olması ise halkının sefalete düşmesindendir. Ahaliyi sefil eden sebep de ancak, valilerin; servet toplamaya düşkünlükleri,...
Hz. Ali’den Devlet Adamlarına Ö Ğ Ü T L E R (1)
Halife Hz. Ali'nin Mısır'a vali olarak atadığı Malik bin El-Haris El Eşter'e göndermiş olduğu  emirnamede geçen; devlet yönetimi ile ilgili önemli kavram ve esaslardan bazıları:      'Halk için kalbinde...
Hz. Ali’den Devlet Adamlarına Ö Ğ Ü T L E R (1)
Halife Hz. Ali'nin Mısır'a vali olarak atadığı Malik bin El-Haris El Eşter'e göndermiş olduğu  emirnamede geçen; devlet yönetimi ile ilgili önemli kavram ve esaslardan bazıları:      'Halk için kalbinde...
İSLÂM  VE  SEÇİM
'İslâm, halife seçme yetkisini müslümanlara, danışma meclisine, ilim ve ihlâs (içtenlik) sahibi kimselere havâle etmiş (bırakmış)tır.      'Bu bakımdan Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisinden sonra yerine geçecek kişi...
KONUDAN KONUYA (20)
  Bazen yazan, bazen yazılan önemlidir.      Yazana bakarak esere bakmamak olmaz.      Yazılana bakarak, yazana cephe alınmaz.           Fırıncıyı beğenmeyen, ekmek almaktan vazgeçmeli...
CUMHURİYET
  Türk'ün cihana haykırışı olan İstiklâl Marşı,      Titretiyor yeri göğü ve içindekileri; tüm arş'ı.      Oluyor ve olacak milletine koruyucu aşı;      Çünkü onda canlanıyor;...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (19)
  '...Kalbleri var, fakat onlarla anlamazlar; gözleri var, fakat onlarla görmezler; kulakları var, fakat onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir, hattâ daha da sapık. Ve işte gafiller onlardır!” (A'raf: 179, Prof. Dr. Süleyman...
Hz. Ömer farkı
     Enaniyet ve benliğin yanlış kullanılışına  müşahhas / somut bir örnek:      'Mısır fatihi ve valisi Amr b. As (r.a.) Hazretlerinin...oğlu Muhammed ile bir Mısırlı arasında at yarışı yapılmış,...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (18)
"VE MİNENNÂSİ / İnsanlardan (insanlar arasında) MEN / öyle kimseler de vardır ki, (hak karşısında duruşları mü'minler / inananlar ve kâfirler / inanmayanlar gibi net değildir. Aslında bunlar, mü'minlerin her alanda güçlü oldukları...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (17)
'Âhir zamandır. Fitneler (insanları birbirine karşı kışkırtmalar) zuhur etmiş (ortaya çıkmış)tır. İmanı kurtarmak çok zor olmuş, îman tehlikeye girmiştir. Resul-i Ekrem (sav), gelecek hadis-i şeriflerinde bu tehlikeyi şöyle haber...
KONUDAN  KONUYA  (19)
  Benden bana, benden sana, senden ona;      İçelim iman şerbetini, kana kana.      Diyelim iman nûrundan, daha yok mu?      Anlayalım iç aydınlık durumunu.      Hayatın gelmeden sonu,...
BİR  ŞEYDEN  HER  ŞEY
İlk çağlardan beri, insanın kaleme sarıldığından itibaren; edebiyat, fen ve ilmin her türünde, kısaca her mevzu ve her konuda, her dilde, insanın yazdığı eser ve kitapların hepsini göz önüne getirecek olursak; sayısız kitap dağları...
NEYİ OKUMASI İSTENDİ?
    Cenabı Hakkın, elçisi Hz. Muhammed'e ilk emri:       'Ikra' bi'smi rabbike'llezî halak.” (Alak:1) oldu.       Yani '(İnsanlara bildirmek için) yaratan Rabbinin adıyla...
CENNET CENNET DEDİKLERİ  (3)
İman edenler ve güzel işler yapabilen müminler / inananlar için girecekleri cennette;       Aralarından ırmaklar akan, çevresi zümrüt gibi olan,       Binbir çeşit bitki ve ağaçlarla kuşatılan köşkler...
SİZİN  EN  HAYIRLINIZ...
Gün geçmiyor ki, gazetelerde bir kadının dövülmesi veya öldürülmesi gibi, çok üzücü ve çok vahim olaylarla karşılaşmayalım. İşte böyle bir ruh hali içindeyken, bir nebze herkes ve her şeyden uzak kalarak, başımı dinlemek için kendimi...
CENNET  CENNET  DEDİKLERİ 
     Allah'ın her şeye gücü yeter. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur.       Kendi kendine yeten, yegâne / tek varlık. İsteseydi yarattığı insanı cennette yaşatır. Orada daim ve devamlı kılar,...
KONUDAN  KONUYA  (18)
  Birini dinlemek, onun her söylediğini kabul etmek demek değildir. Öyleyse, dinlemekten korkmayalım.       Bir yazıyı okumak, yazılanı tamamen kabul etmek demek değildir. Öyleyse okumaktan korkmayalım.    ...
KONUDAN  KONUYA (17)
Dinin lübbü / özü gitmiş, kışrı / kabuğu kalmış!      Hayatımız, Batı'yı bile şaşırtacak bir hâl almış!      Mânâyı terkedip sırf koşuluyor maddeye, son hızla.      Ahlâk da neymiş...
KONUDAN  KONUYA (16)
Hukuk ayrı hukukçu ayrı. Mesleğini kötüye kullanan hukukçular yüzünden, hukuku mes'ûl ve sorumlu tutmak, hukuka karşı çıkmak ve onu suçlamak doğru olur mu?      Tıp ayrı doktor ayrı. Doktorluk mesleğini hakkıyla bilmeyerek...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (16)
'Âdemîlerin (insanların) çoğu sûret-i âdemiye (insan suretine) mâlik (ve sahip)tir ve (fakat) mânayı âdemîye (insanlık mânasına) mâlik değildirler. Ve hakîkatte eşek ve öküz ve kurt ve kaplan ve yılan ve akrepdirler ve hiç şüphe...
KONUDAN  KONUYA (15)
'Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır!” sözünü hepimiz biliriz. Bu zamanda şeyh bulmak ve ona intisap etmek / bağlanmak çok zordur. Her zaman huzurunda bulunmaya, onu dinlemeye vakit ve imkân bulamayız. İşimizi gücümüzü bırakıp, sık...
KONUDAN  KONUYA  (14)
İnsan maddî beden ve manevî akıl-kalb ikilisinden ibarettir. Biri maddesi, diğeri mânâsı. Maddî bedenin el, kol, bacak ve iç organları gibi uzuv, aza ve organları olduğu gibi. Bir bakıma mânevî bedenin de, iki temel sütunu olan akıl ve kalbin...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (15)
    Allah bizden salih amel istiyor. Mu'az b. Cebel'in belirttiği gibi,       İçinde ilim, niyet, sabır ve ihlasın bulunduğu ameli yapmamızı arzu ediyor.       Oysa:    'Onlar...