Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
YENİ PROJE
Eski notlarımı karıştırıyorum. Daha doğrusu eskimeyen yeni hükmünde olan eski notlarıma göz atıyorum. Bu şekilde 1995'lere ta on yıl öncesine kadar iniyorum. Bir de ne göreyim? Bugün olanlar; o gün olması istenenlerden farklı şeyler...
Büyülü yol
     Bir gün fakülte  odamın kapısı çekingen vuruşlarla çalındı. Gir dedim. Mahçup tavırlı, saygılı bir  talebem izin isteyerek girdi içeri. Otur dedim oturdu. Çay söyledim.      Çayını yudumlarken...
ERMENİ  SORUNU  (III)
O zamanki Türk Tarih Kurumu Başkanı Sn. Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Sn. Hüseyin Akyüz'ün sorularına cevap verirken, Ermeni Sorunu'nu en güzel şekilde özetlemiş bulunuyor:      '1915'te Osmanlı topraklarını...
Ermeni Sorunu (II)
     Sn. Halil Berktay Venedik'teki tebliğine şu hükümlerle başlıyor.      'Soykırım sözcüğünü kasıtlı olarak kullanmayacağım.”      'Soykırımdı da demeyeceğim.”   ...
ERMENİ  SORUNU  (I)
Venedik'te Giorgio Cini Vakfı 28 - 30 Ekim 2004'te 'Tarih ve Tarihin Ötesi - Ermeniler ve Türkler: İlişkilerin Bin Yılı” adıyla bir sempozyum düzenledi.      Bu sempozyumda tarihçi Prof. Dr. Halil Berktay 'Söylem...
TAKKE  DÜŞTÜ...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti içten dıştan çok yönlü bir ihanet karşısındadır. Dört bir yandan düşman çevre ile kuşatılmış durumdadır. Artık takke düşmüş kel görünmüştür. Özellikle Avrupa ve Amerika bunun başını çekmektedir....
GİDENİN  ELİNDEN  DİLİ  (II)
Dikkat edelim verilen cevap çok şahane, çok kapsamlı bir cevap. Sırf ana dili Arapça olan Arapları içine almakla kalmıyor. Arap olmayan fakat tüm Arapça konuşanları da içine alan çok şümullü bir cevap. Çünkü milliyet; konuşulan dille...
GİDENİN  ELİNDEN  DİLİ  (I)
Din, dil bir ise millet birdir. Din bir ise, millet yine birdir.      Türkiye'de din de birdir. Türkiye'de dil de birdir.  Türkçeyi bilmeyen var mı? Ayrıca kimileri başka dil bilse de,  Türkiye'de genelde bir...
MİLLETİ  BEKLEYEN  ZİLLET
     Özellikle bâzı ilim adamlarımız -yabancı dil bilmelerinin de dürtüsüyle olsa gerek- yazılarında yeterinden fazla yabancı kelime kullanıyor ister istemez.      Kullanmak zorunda kaldıkları neyse de, Türkçe'de...
“ÜÇ  B  PROJESİ”
     Almanya 'Üç B Projesi”ni hep canlı tutuyor. Hiç gündemden düşürmüyor.      Berlin - Bosfor (İstanbul) - Bağdat güzergâhıyla Ortadoğu'ya inmek istedi ve istiyor.      Petrolün merkezine...
Türkiye’nin sonu mu?
     Hiç ama hiç merak etmeyin.      Sakın endişeye düşmeyin.      AB Türkiye'ye müzakere tarihi verecek.      Ama şöyle ama böyle,      Şartlı veya şartsız,   ...
Ordu-Mesudiye Gazetesi girdi 29 yaşına
Ordu - MESUDİYE Gazetesi GİRDİ 29 YAŞINA TÜRKİYE BASINI'NA OLUYOR ÖRNEK TEK BAŞINA      Ordu MESUDİYE gazetemiz 29. senesine adım atmış; 28 seneyi geride bırakmıştır. Dile kolay tam bir çeyrek asır. Zor koşullarda, kıt...
DİN - FELSEFE  İLİŞKİSİ  (VI)
 Peygamberler ve onların izinde gidenlerin belirttikleri gibi kâinatta, dünyada ve sosyal  ve toplum hayatında yardımlaşma, cömertlik ve ikram kanunları vardır.      Kâinatın düzeni, saat gibi işleyişi bunlara bağlıdır....
Din-Felsefe ilişkisi (V)
     Ben ve Benliğin bir yönünü Peygamberlik tutmuş gidiyor; diğer yönünü Felsefe ve Hikmet tutmuş geliyor, demiştik.      Din ve Diyanete yani Peygamberler zincirine itaat etmeyen, boyun eğmeyen Felsefe ve Hikmet;...
Din-Felsefe ilişkisi (II)
     Din ve Diyanet silsilesine, Peygamberler zincirine itaat etmeyen, boyun eğmeyen, onların izinden gitmeyen Felsefe zinciri yani Felsefeciler; zakkum ağacı biçimini alırlar. O ağacın şeklini andırırlar.      Görünüşlerinde...
Helaket ve felaket asrı
     Rumlar; Türkiye'den -fırsat bu fırsattır diyerek- Türk askerinin Kıbrıs'tan  çekilmesini isterken,      Rumlar; mal varlıklarının iadesini talep ederken,      Kıbrıs Rum Kesimi;...
Keşkül
     Hemen her sahada Türkiye'de yayın organları var.      Belli aralıklarla yani periyodik olarak neşredilmekte.      Bir alan var ki, sessiz çığlıklar koparmakta!      Etmekteydi...
Büyük Türk Hakanı, Sultan İkinci Abdülhamit Han (9)
     'Sultan Hamid'in yaptırdığı eserleri, açtığı müesseseleri burada saymak tamamen imkânsızdır. Bir kaçını anmak, bir fikir verebilir:      'Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi...
Büyük Türk Hakanı, Sultan İkinci Abdülhamid Han (8)
     Büyük devletlerin emperyalizm arzularıyla yanıp tutuştukları, bu yüzden geniş ülkelerde sömürgeler edindikleri bir çağda; devleti ayakta tutmaya çalışan Abdülhamid iç ve dış siyasette istikrarı temin için, Türk düşmanlığını...
BÜYÜK TÜRK HAKANI, SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN (7)
Asırlarca devletimiz içinde rahat ve huzur içinde bir hayat süren, devlet ricalinden itibar gören, Ermeni vatandaşlar; ondokuzuncu asrın ikinci yarısından sonra, Rusya'nın kışkırtması, İngilizlerin desteği üzerine, Tanzimat'tan...
BÜYÜK TÜRK HAKANI, SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN  (6)
'...Siyasî fikirlerin baskısından uzak bir tarihçi için, 1. Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatilini, II. Abdülhamid'in büyük hizmetlerinden biri olarak telâkki etmemek, tamamen imkânsızdır. Zira Türkiye İmparatorluğunu,...
BÜYÜK TÜRK HAKANI, SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN (5)
19 Mart 1877'de Meclis-i Meb'ûsân Abdülhamid Han tarafından açıldı. Ahmed Vefik Paşa, ilk Meclis Reisi oldu. 28 Şubat 1877'de âsi Sırbistan Prensliği, eski hâlini muhafaza edecek şekilde Bâb-ı Âli ile anlaştı. Karadağ isyanda....
BÜYÜK TÜRK HAKANI, SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN (4)
     Bir hukukçu olmayan üstelik Meşrutî rejim hakkında en ufak bilgisi bulunmayan Midhat Paşa'nın başkanlığında, Ziya Paşa ile Namık Kemal'in birlikte hazırladıkları Kanun-i Esasî / Anayasa bir çok acaip maddeleri...
BÜYÜK  TÜRK  HAKANI, SULTAN  İKİNCİ  ABDÜLHAMİD  HAN  (3)
Ethem Paşa, Kemal Paşa ve Fransız Gardet'ten Fransızca; Gerdankıran Ömer Efendi'den  Türkçe; Ferid ve Şerif Efendi'den Arapça; Ali Mahvî Efendi'den Farsça; Vak'anüvis Lutfi Efendi'den Osmanlı Tarihi; Guatelli...
BÜYÜK TÜRK HAKANI, SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN (2)
Daha tahta geçer geçmez milletiyle kendisi arasında engel teşkil eden birçok resmiyeti kaldırdı. Yürekten bağlandığı milletini daha yakından görmek, bilmek ve tanımak için gayret sarfeden fakat kötü niyetliler yüzünden bu hâle fazla devam...
BÜYÜK TÜRK HAKANI, SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN  (1)
     Bir asır kadar evvel, 10 Şubat 1918 tarihinde Büyük Türk Hakanı, Sultan İkinci Abdülhamid Han hayata gözlerini yumdu.      Bu tarihte, otuz üç sene yılmadan usanmadan üç kıt'aya şâmil / yayılan hudutlar...
Ya devlet başa...
     3 Kasım 1996 günü Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında DYP'li Sedat Bucak yaralanırken, polis şefi Hüseyin Kocadağ, ülkücü Abdullah Çatlı ve Gonca Us'un hayatlarını kaybetmesiyle (Yeni Şafak, 15 Ocak...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı