Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
HİÇ ENDER HİÇİM! FAKAT...
'Dört bin metrekaresi, otuz dolara; Ay'da tapulu arazi satılıyor. Aralarında Hilton ve Marriott gibi, ünlü otel zincirleri var. Hollywood zenginleri, eski Amerikan Başkanları Jimmy Carter ve Ronald Reagan'ın da var. Ay müşterileri,...
Pupa Yelken (2)
     Bugün yaptıklarımız;       O günlerdeki yaptıklarımızdan sanki çok mu farklı?      Ne gezer! Hâlen, hep kışırla, hep kabukla, hep dışla meşgulüz!      Hep şekil değiştirmekle...
PUPA YELKEN (1)
Tanzimat'tan (1839) beri resmen yaptıklarımızda değişen bir şey yok. O zamandan beri muasır / çağdaş medeniyet seviye ve düzeyine erişmek için; Etmediğimiz fedakârlık / özveri, girmediğimiz boya kalmadı. Şekilden şekile girdik! Binbir...
TÜRKİYE, DÜNYA VE İSLÂM (4)
Medeniyet ve ilmin kapısını maalesef, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Bazı unsurlara kapattırdı. Onlar da, dinin dış görünüşüne ait bazı hususları bilimin bazı mes'elelerine karşı sanarak, İlim ve fenden ürktüler. Nitekim...
Türkiye, Dünya ve İslâm (4)
     Medeniyet ve ilmin kapısını maalesef, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında       Bazı unsurlara kapattırdı.       Onlar da, dinin dış görünüşüne ait  bazı hususları bilimin...
TÜRKİYE, DÜNYA VE İSLÂM (3)
Zira, mazi kıt'asında, mazinin / geçmişin vahşet dolu alanlarında göçebe hayatı yaşayan taassup ve taklide karşı parlak ve nurlu İslâmın oralarda mutlak galebesine ve mazi kıt'asını tam kaplamasına set çeken mâni olan şeyler...
TÜRKİYE, DÜNYA VE İSLÂM (2)
Öyle ise O'ndan yani İslâm'dan özür dilemeliyiz. İslâmı yanlış anlamaktan kurtulmalıyız. Kusurlarımızı telâfi etmeli, gidermeliyiz. İslâmı bizlerden razı etmeye bakmalıyız. El birliğiyle sadâkat ve bağlılık elimizi ona...
Türkiye, Dünya ve İslâm (1)
     Yirminci asır hastalıklı bir asırdı. Tutulduğu maddiyyun / materyalizm hastalığı gittikçe şiddetleniyor, asrı ve insanları sarsıyordu.      Herşey maddede aranıyor, gözler aklın yerini alıyor. Görülmeyen...
Teklif Sırrı (4)
     Evet dünya kıyametten sonra,       Öteki dünya yani ahiret olarak yeniden düzenlenecektir.      Çünkü yüce Rab;       Peygamberlere gönderdiği bütün semavî buyruklarıyla...
Teklif Sırrı (3)
     Allahın hikmet ve inayeti; kabiliyet çekirdeklerinin sümbüllenmesini gerektirdi.      Allahın hikmet ve inayeti bir büyük mahkeme açılmasını gerektirdi.      Dünyadan alınmış görüntülere...
Teklif Sırrı (2)
     Bütün bunlar, onun Rab oluşunun gereğidir. Her şeyi terbiye edici ve yetiştirici oluşunun ve her şeyi kıvamına getirici oluşunun icap ettirdiği şeylerdir.      Bu yüzden dünyayı tecrübe ve deneme yeri kılmıştır....
Teklif sırrı (1)
     Artık kimsenin kıyametin kopacağından şüphe ve kuşkusu yok. Artık ilim adamları kıyametin nasıl kopabileceğini bulmaya çalışıyor. Kâinatın yaratılmasının başlangıcını teşkil eden 'Big Bang” teori ve nazariyesi...
Kanun-u Emrî (3)
     Halbuki o kanun daima yerleşik bir durumda sâbit olarak devam eder.       Hiçbir başkalaşma ve değişimler, o kanunların birliğine tesir etmez.       O kanunları etkilemez, bozmaz.   ...
Kanun-u Emrî (2)
      Evet Ruh, bir Kanun-u Emrî'dir. Yani Ruh, Cenabı Hakkın doğrudan emrinden gelerek vasıtasız olarak işleyen kanunudur.       Yani Ruh, Halk âleminden değil. Emîr âlemindendir. Allahın ol demesiyle olmuştur....
Kanun-u Emrî (1)
   'Ruh” hakkında, hepimiz az çok birşeyler biliriz. Çünkü:       Ruh; hem çok şeyler söylenebilecek hem de hakkında susmayı gerektirecek       Bir mahiyet arzetmektedir.     ...
Kavl-i Leyyin (2)
     Elbette yazacak, çizecek, sırasında gerekeni söyleyecek.       Her zaman Hakkın gözü kulağı olacak.      Fakat bunu yaparken, her hakkı söylemeye hakkımız olmadığını da bilecek. ...
KAVL - İ LEYYİN (1)
Tebliğle tenkidi karıştırıyor. Tenkitte sınırı aşıyor. Başımız derde girince de feryadı basıyor. Ah u figanlar ediyor. Ya kişilerle çatışmış, ya da devletle, hükümetle karşı karşıya gelmiş oluyor. Tekliften geçiyor, tehditte karar...
Âşık-Mâşûk (2)
     'Levlâke Levlâke...” /       'Eğer Sen, eğer Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım!”       Sırrını nazara veriyor.      İşte bu maksat, bu mâna için insanın...
ÂŞIK - MÂŞÛK (1)
İnsan; gizli, kusursuz bir mükemmellik karşısındadır. Bu gizli, kusursuz mükemmelliğe karşı takdir edici makamındadır. Beğenici mevkiindedir. ‘Maşallah'deyip seyredenler zümresindendir. İnsan had ve hesaba gelmez, benzersiz mücevher...
YAKINDIR GELECEK (6)
Eğer bu benzetmenin işaretini anladınsa; şu yarış ve mücadele alanı olan bu ibret dünyasında bir Müslüman meselâ bir Hristiyan veya bir Kürd, bir Rum ile mânen hissiyatları vatanseverlik duygularında mukabele ve muvazene ile ortaya çıksa,...
Yakındır gelecek (5)
     Aziz okur! Hristiyan âleminin üstünlüğüne sebebiyet veren; ihtiyarlaşmış olan sebeplere karşı gelecek, mukabil olacak; genç, dinç sebepler bizde gelişmeye başlamıştır. Çünkü Asya'da, Âlemi İslâm'da üç...
YAKINDIR GELECEK (4)
Yoksa biri, Avrupa'nın güzelliklerini kötülüklerimizle karşılaştırsa, fikirlerin birbirine eklenmesiyle meydana gelen meyvelerini, bizim bir şahsın çalışmasının ürünü ile karşılaştırsa, insafsızca, aldatıcı cerbeze ile tartıp...
Yakındır gelecek (3)
     Avrupa'da insanlara karşı sürüp gelen engizisyonca taassuplar vardı. Bunlara karşı duyulan tepkiler, devletlerin doğmasına yol açmıştır.      Sıradan unsurların rekabetle birbirleriyle yarışmaları...
YAKINDIR GELECEK (2)
Batı emperyalizminin, Türk gençliğini kendi doğal İslâmî mecrasından çıkarmak için başvurduğu menhus, uğursuz desise şudur: Der: 'Ey Müslüman! Bak, nerede bir müslüman varsa, nisbeten fakir, gafil ve iptidaî, ilkel bir hayat yaşamaktadır....
YAKINDIR GELECEK (1)
Irak'ın şahsında Türkiye'mize, Ortadoğu'ya ve İslâm Âlemi'ne bir göz atalım. Halimize bakıp, geleceğimizi görelim. Duruma muttali olalım. İçinde bulunduğumuz ortamı iyice anlıyalım. Teşhiste isabet edelim. Ki tedavide...
ÇIKIŞ YOLU (2)
Milyonlarla Ehli İslâm deniyordu; sırf hayır olan Hac seferine şevkle yolculuk etmek yerine -Çünkü müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği yeniliyor, Aralarındaki sevgi ve saygıyı tazeliyor- sırf şer olan düşman bayrağı altında,...
ÇIKIŞ YOLU (1)
Gaye için herşeyi mübah, uygun ve yerinde gören bir Batı dünyası ile karşı karşıyayız. Batı'nın liderleri sayılan ABD ve İngiltere'nin ve onların bir bakıma fikir babası İsrail'in; sırf maddî ve uzun vadeli menfaat ve...