Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
İSLÂMDA KADIN (1)
Doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete yakışan doğruluğu, bir kısım insanımız, yazık ki gösteremiyor. Bu, özellikle kadınlara karşı davranışta kendini belli ediyor. Tabî bunda cehalet baş rolü oynuyor. Sözün başında belirttiğimiz gibi,...
RUSYA’DAN SONRA KİMDE SIRA? (2)
ABD, İngiltere ve onların güdümüne girmekte gecikmeyen Avrupa ülkeleri; Şark nezdinde / Doğu'nun gözünde Eski itibarlarını artık bulamıyacaklardır. Çünkü eski hâl muhal ve imkânsızdır gayrı. Yeni hâl ise, onlar için sonun başlangıcı...
RUSYA’DAN SONRA KİMDE SIRA? (1)
11 Eylül'de olanlar oldu veya olduruldu. ABD, dünyaya dişlerini göstermeye başladı. Irak savaşı ile taşlar yerine oturdu. ABD'nin gerçek çehresi ortaya çıktı. İngiltere ve ABD'nin itibarı hem Türkler, Hem Araplar hem de insaflı...
KADINLAR GÜNÜ (2)
Bu asîl, bu temiz kadın, hayatta olduğu müddetçe Bir başkasıyla evlenmedi, tek kadınla yetindi. Böylece bizlere örnek oldu. Başka mes'ele yokmuş gibi -genelde- Kadın üstüne kadın almayı yani çok eşliliği Çok elzem görenlerin kulakları...
TERÖR VE İSLÂM (8)
Toparlarsak, başta saydığımız üç devlet yani ABD, İngiltere ve İsrail; dünyanın çeşitli yörelerinde yapılan tedhiş ve terörden, birinci derecede mes'ûl ve sorumludur. Evet, terörü yapanlar ne kadar sorumluysa; bu devletler de o nispet...
Kadınlar Günü (1)
    'Kadınlar Günü”nde; değil yalnız Türkiye'de, değil sadece İslâmda,        Belki bütün dünyada ilk akla gelen Hz. Muhammed olmalı.       O'nun adı anılmalı.   ...
Kadınlar Günü’ne ithaf
     Kadın, büyüklüğün olmuş mihenk taşı.      Mânâ ulularının, sır taçlı başı.      Büyüklüklerini genelde kadına borçlular.      Asırlarca, dillerden düşmeyen yaman ulular....
TERÖR VE İSLÂM (7)
İslâm ve Kur'an için hariçten gazel okuyanlar, onun yanlış anlaşılmasına ve yanlış algılanmasına sebep olmaktadırlar. Ve bilmeden Kur'an ve İslâma en büyük kötülükte bulunmaktadırlar. Böylece muhakeme-i akliyede, akılca muhakemeden...
TERÖR VE İSLÂM (6)
Fakat 'kısas” hükmünü; öldürülenlerin yakınları yerine getirmeye kalkıştıkları takdirde, nasıl bir kaos ve karışıklığın doğacağı; bunun nasıl istismara açık olacağı açıktır. İşte bu yüzden, klâsik tefsirler ağız...
TERÖR VE İSLÂM (5)
İslâmın en büyük düşmanı cehalettir. Bilgisizliktir. Hele yarım bilgi tam bir felâkettir. Nitekim boşuna dememişler: 'Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder.”diye. Yine bilirsiniz: Bilgi başka, bilgiyi kullanmak daha başka bir...
TERÖR VE İSLÂM (4)
Taş üstünde taş kalmadı. Iraklılar -zulüm rejimi olmasına rağmen- eski idareyi bile mumla arar hâle geldi. Irak'ta yokluk ve kıtlık başgösterdi. En kötü düzen bile düzensizlikten iyidir hükmü kendisini hatırlattı. ABD, ırkçılığı...
TERÖR VE İSLÂM (2)
Fakat eğri oturup doğru konuşalım. 'İslâmî Terör” yoktur demek; 'terör yapan müslüman yoktur” demek değildir. Bu ikisi birbirine karıştırılmamalı. İslâm; katli, adam öldürmeyi yasakladığı halde; katil olanlar yok mu?...
TERÖR VE İSLÂM (1)
Belki de 'zarar” (vermek) kelimesinden gelmedir 'terör”! Bu ihtimal ve olasılığı yabana atmamalı. Çünkü terör maddî zarar veriyor. Ruhlarda dehşet uyandırıyor. Kalblere korku salıyor. Kişilere ümitsizlik aşılıyor, direnci...
KUR’AN NEDİR ? (4)
Hem Ulûhiyet ve İlahlığın haşmetli, görkemli azamet ve ihtişam ve büyüklüğünün haysiyet ve münasebetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere ve haberleşme mecmuasıdır. Hem İsm-i Âzamın, Cenabı Hakkın binbir isminden en büyük...
KUR’AN NEDİR ? (3)
Üstelik bu uhrevî âlemlerin ipuçlarını dünyadan misallerle göstermekte. 'Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla!” gibilerden. İnce bir seziş ve duyuşa bizleri davet edip çağırmaktadır. Elbette 'Görenedir görene. Köre ne?”...
HAKK’A HAKSIZLIK (2)
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını aramak için AİHM'ye başvurmaları; kimi resmî zevat tarafından istenmesi doğru değildir. Ancak aczin ifadesidir. Bu durumda niyet ne olursa olsun; akıbet ve sonuç -Allah göstermesin-...
HAKK’A HAKSIZLIK
Batı resmiyeti (Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri) haksızlığı hak olarak iddia ediyor! Batı resmiyeti, haksızlığı hak diye savunuyor! Batı resmiyeti, haksızlığı hak biliyor! Batı resmiyeti, haksızlığı hak zannediyor! Batı resmiyeti;...
KUR’AN NEDİR ? (2)
İşte bu gayb hazinelerinin miftah ve anahtarı Kur'an'da vardır. O'na lâyık şekilde Kur'anın kapısını çalanlara bu sır verilmekte, kişi ve kullar, esrar ve sırlara hemdem olma imkânına kavuşturulmaktadır. Kur'an,...
KUR’AN NEDİR ? (1)
Kur'an, şu büyük kâinat kitabının ezelî bir tercümesidir. Allahın kelâmıdır. Bütün varlıkların mâna, mâhiyet ve görevlerini içerir, açıklar. Kur'an; ezelî olan Allahın, ezelî olan tercümesidir. Kur'an, kitabı açıklayan...
CUMHURİYET VE MİLLÎ MÜCADELE (3)
Anadolu öncesiyle sonrasıyla; Arap, Türk ve onların bayraktarlığı ve önderliğinde, çeşitli kavimlerden müslüman mücahitlerin; şehit düşen mübarek cesetlerini bağrında saklıyor. İşte Anadolu'da tecellî eden inayeti ilahiye, bundan...
CUMHURİYET VE MİLLÎ MÜCADELE (2)
Dünya, asıl vatana giden yolda köprü başıdır. Bu yüzden çok değerlidir. Nitekim Büyük İslâm Şairimiz Mehmet Âkif; vatan mefhum ve kavramını çok güzel terennüm ve ifade eder. Âdeta arslanlar gibi kükreyerek haykırır: Bastığın yerleri...
CUMHURİYET VE MİLLÎ MÜCADELE (1)
Türk İstiklâl Harbi, Millî Mücadele veya Kurtuluş Savaşı gibi daha bir çok isimlerle yâdedilen Kutsal Savaş; bütün milletin topyekün sonuçlandırdığı bir savaştır. Üstelik 'İnayet-i İlahiye” ile gerçekleşen bir savaştır....
Klâsik Türk Mûsikîsi
     Klâsik Türk Mûsikîsi,      Yâd ettirir insana; nedir eskisi.      Alır hâlden, uçurur mâziye.      Ansızın en kuytu köşelere;      Verir insana, ince bir sızı....
Cumhuriyet ve millî mücadele (4)
     Nitekim Maide Suresinin 54. âyeti, Türk Milleti'ne zımnen, dolaylı olarak bakar. Âyette mealen şu ifadeler geçer:       'Allah, bir kavim getirir ki, onları sever, onlar da Allahı severler. Müminlere...
Ah şu kadınlar (2)
     Râziye hanımın kocası öleli altı ayı geçmişti. Buna rağmen, kocası daha dün ölmüş gibi kederliydi. Ağzını bıçak aömıyor, yeterince yiyip içmiyor; hâlâ üzüm üzüm üzülüyor, ne yapacağını bilmiyordu.   ...
Ah şu kadınlar (1)
     Süreyya hanım dul bir kadın. Altı ay önce kocasını kaybetmiş. Şimdi yalnız yaşıyor. Hali vakti yerinde. İyi de emekli aylığı var.      Bir gün, oldukça kalabalık bir caddede yürümeye başlar. Canı sıkılmıştır....
Ahsen-i takvîm (3)
     Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi icat etmek, ortaya bir şey koymak cihetidir. Vücuda getirmek kabiliyetidir. Hayırlı güzel işler yapmak keyfiyetidir. Müsbet ve olumlu işler yapmak vasfıdır.      ...