Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
MEŞRUTİYETTEN DEMOKRASİYE EĞİTİM (1)
Dün Meşrutiyet ve Hürriyet, yeteri kadar anlaşılamadı. Bugün Demokrasi ve Hürriyet yeteri kadar anlaşılamıyor. Dün Meşrutiyet ve Hürriyetin iyilik ve güzellikleri gereği gibi gösterilemedi. Bugün Demokrasi ve Hürriyetin iyilik ve güzellikleri...
Büyük dirayet (2)
     Türkiye Diyanet Vakfı, bu Ansiklopedi'nin sadece organizatörlüğünü yaptı. Bu dev eserin meydana gelmesini sağladı. Ortaya konmasına imkân hazırlamış oldu.       Ansiklopedi'de yer alan maddeler...
Büyük dirayet (1)
     Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı büyük bir başkanlıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin en ağır başlı, en vakur, en ciddî ve o nisbette en güzel kurumlarından...
Lâ ikrahe (2)
     Ateşin ateşle değil, su ile söndürülebileceğini;       Hatırdan uzak tutmayalım.       Hepimiz birbirimize karşı su gibi azîz olalım.       Hem söndürelim, hem...
Başka açıdan halifeliğin kaldırılması (2)
     Aslında Halîfelik gerçek sahibini beklemektedir. Fakat eski hâliyle Halîfeliğin fonksiyonunu yerine getirmesi imkânı artık mümkün değildir. Bunun nasıl olacağını belirtmeye çalışacağız. Ama önce bu tarihî karara...
Başka açıdan halifeliğin kaldırılması (1)
     Aslında Cumhuriyet 1921 anayasası ile kurulmuş sayılır. Resmîleşmesi ise ancak 29 Ekim 1923'te gerçekleşir.      1 Kasım 1922 tarihli yasa ile de TBMM, hilâfeti saltanattan ayırdı. Böylece halifelik, kaynağını...
Ötelerden mesaj (3)
     Avrupa ve Amerika kabuğuna çekilecek. Eski hâl muhal / imkânsız bir durum arzedecek. İç kaos ve karışıklığa sürüklenecek. Hem Avrupa hem Amerika'da potansiyel güç olarak bulunan, hakka hakikata susamış yığınlar;...
ÖTELERDEN MESAJ (2)
Milletin oyuyla iktidara gelenler; hem mevki ve makamlarını muhafaza etmek ister, hem de vatan ve milletini memnun etmek isterse; bunun tek çaresi İttihat-ı İslâm / İslâm Birliği peşinde koşmaktır. Bunu kendine dayanak noktası yapmaktır. Dinsizlik...
Ötelerden mesaj (1)
     Azîz okur! Büyük bir bâdireden geçiyoruz. Zor günlerin arifesindeyiz. Güç günler bekliyor Türkiye'yi ve İslâm Âlemi'ni.      Fakat metîn olalım. Sabırlı olalım. Ümitli olalım. Emin olun, bu...
Batı’da kamuoyu (2)
     Evet, Batı kamuoyunun Türkiye gerçeğini lâyıkıyla bilmemesi, kendi resmiyet ve yarı resmiyet diyebileceğimiz, her türlü yayın organları sayesindedir.      Bu durumda elimizden geliyorsa -ki gelmeli- Batı kamuoyunu...
Batı’da kamuoyu (1)
     Kimi yazar, kimi elçi ve bâzı siyaset ve politika adamlarımızdan şu şekilde yazılar okuyor, sözler dinliyor, fikirlerle karşılaşıyoruz:      'Efendim, diyorlar. Avrupa bizi lâyıkıyla tanımıyor. Meselelerimizi...
Din ve terör (2)
     Biri açıp gül gibi, muştu sunmuş.      Öteki, olup zakkum; köreltmiş zihinleri!      Çizmiş karanlık bir tablo; karartmış vicdanları!      Çünkü,      Biri savunmuş,...
DİN VE TERÖR (1)
Din, toplum hayatında en büyük potansiyel güçtür. İnsanların mânevî hayat kaynağıdır. Çok etkilidir. Sevk edicilik ve yönlendiricilikte yektâdır. Başta gelir. İnsanları hem dünya hayatında rahatlatır, hem de âhirette daha güzel bir...
Mesudiye ve basın
     Geçti yirmi yedi yıl, Hak ve Halk yolunda      Köyümüz, kentimiz ve insanımız uğrunda      Vatanın parçası, güzel bir yavru vatanız      Yağmur çamur demez, nice adımlar atanız...
Yıkıca telkînât (2)
     Dünyanın ikinci yüzü cihetiyle dünyayı sevmeliydik.      Çünkü insan, dünya, kâinat ve evren; İlâhî isimlerin;      Somutlaşmış, görünür bir hâl almış olarak karşımıza çıkmasıydı....
Yıkıcı telkînât (1)
     Ne acıdır ki 'Bâzı telkînât (telkinler, fikir aşılamaları) ile o meyelân (çalışmaya olan meyil ve eğilimler) kırıldı ve o şevk (istek ve heves) de söndü.”      Zaten sonumuz da bu yüzden geldi....
Hristiyanlarla dostluk (2)
     Zaten Hristiyanların çoğu dinlerine o kadar düşkün ve bağlı değiller.       Bunun için onlarla dost olmamız,       Sırf medeniyet ve tekniklerini beğenerek almak isteyişimizdendir....
Hak - EHakk
     'Tarikat'la iştigale (uğraşmaya), İlm'in meşguliyeti mâni (ve engel) oluyordu.” sözü Tarikat'la  İlim arasındaki ince keyfiyet farkını nazara veriyor. Çünkü Tarikat, elbette yoldur varana. Zira...
Ortadoğu
     Osmanlı'nın boşalttığı, daha doğrusu Osmanlı'nın terkettiği, aslında Osmanlı'nın ister istemez çekilmek zorunda bırakıldığı Ortadoğu; 1918'den beri, o gün bugün lâyık olduğu idareye kavuşamadı,...
Sövmek
     'Müşriklerin (Allaha şirk ve ortak koşanların) Allah'tan başka taptıklarına sövmeyin (veya 'Allahtan başkasını ‘Tanrı edinerek' çağıranlara sövmeyin.”) Sonra onlar da bilmeyerek düşmanlıkla Allaha...
Dizilerin bıraktığı izler
     Televizyonlardaki diziler, çevrilen filimler ateş kokuyor, kan kokuyor, duman tütüyor. Kin, nefret tohumları ekiyor, intikam alışları sahneye koyuyor. Filimlerde çok kere öç almalar gırla gidiyor.      Sun'î,...
Tarihi güldürenler
     Bazı çok bilmiş kimi yazarlar: 'Türk'e Türk propagandası yapmak!” sözünü yazılarında slogan halinde kullanıyorlar. Bunu sık sık dillerine pelesenk ediyorlar. Her fırsatta bu sloganı sarfediyorlar. İçlerindeki...
Hilâl, Salip ve Hilâfet
     Hilâfetin / Halifeliğin kaldırılmasında yatan bir başka sebep de aydınların; bütün savaş ve felâketlerin başında İslâm oluşumuz geldiği şeklinde bir inanışa (!), zamanla kendilerini kaptırmış olmalarıydı. Sanıyorlardı...
Yapay devlete onay (2)
     Oysa Türkiye herkesin vatanıdır. Türkün de, Kürdün de, diğerlerinin de. Türkiye'nin her tarafında Türk de vardır, Kürt de. Kaldı ki Türkler ve Kürtler et ile kemik gibi kaynaşmışlardır. Kız alıp vermişlerdir....
Yapay Devlete Onay (1)
     Kuzey Irak'ta bir Kürt Devleti kurma çabaları senelerdir sürüyordu. -Şimdilerde Kuzey-Doğu Suriye'de sürüyor.- Bu gayretler sonucu maddeten, fiilî olarak birçok şeyler gerçekleştirildi. Âdeta, beklenen bebek doğmuş,...
Başka açıdan milletvekilleri
     'Ey ehl-i hâl ve akd!”      23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM'ni teşkil eden milletvekillerine,       Bir de bu vasıfla hitap ediliyor.       Milletvekilleri 'Ey...
“Ordu Mesudiye Sesi” ve Basın
     Ordu MESUDİYE Sesi 28. Yayın yılına adım attı. Başından yâni 1991'den beri edindiği ve edinmesi gereken yayın prensip, düstûr ve ilkelerini bir nebze de olsa şöyle dile getirmek mümkündür:      Ordu...