Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
Sövmek
     'Müşriklerin (Allaha şirk ve ortak koşanların) Allah'tan başka taptıklarına sövmeyin (veya 'Allahtan başkasını ‘Tanrı edinerek' çağıranlara sövmeyin.”) Sonra onlar da bilmeyerek düşmanlıkla Allaha...
Dizilerin bıraktığı izler
     Televizyonlardaki diziler, çevrilen filimler ateş kokuyor, kan kokuyor, duman tütüyor. Kin, nefret tohumları ekiyor, intikam alışları sahneye koyuyor. Filimlerde çok kere öç almalar gırla gidiyor.      Sun'î,...
Tarihi güldürenler
     Bazı çok bilmiş kimi yazarlar: 'Türk'e Türk propagandası yapmak!” sözünü yazılarında slogan halinde kullanıyorlar. Bunu sık sık dillerine pelesenk ediyorlar. Her fırsatta bu sloganı sarfediyorlar. İçlerindeki...
Hilâl, Salip ve Hilâfet
     Hilâfetin / Halifeliğin kaldırılmasında yatan bir başka sebep de aydınların; bütün savaş ve felâketlerin başında İslâm oluşumuz geldiği şeklinde bir inanışa (!), zamanla kendilerini kaptırmış olmalarıydı. Sanıyorlardı...
Yapay devlete onay (2)
     Oysa Türkiye herkesin vatanıdır. Türkün de, Kürdün de, diğerlerinin de. Türkiye'nin her tarafında Türk de vardır, Kürt de. Kaldı ki Türkler ve Kürtler et ile kemik gibi kaynaşmışlardır. Kız alıp vermişlerdir....
Yapay Devlete Onay (1)
     Kuzey Irak'ta bir Kürt Devleti kurma çabaları senelerdir sürüyordu. -Şimdilerde Kuzey-Doğu Suriye'de sürüyor.- Bu gayretler sonucu maddeten, fiilî olarak birçok şeyler gerçekleştirildi. Âdeta, beklenen bebek doğmuş,...
Başka açıdan milletvekilleri
     'Ey ehl-i hâl ve akd!”      23 Nisan 1920 tarihinde açılan TBMM'ni teşkil eden milletvekillerine,       Bir de bu vasıfla hitap ediliyor.       Milletvekilleri 'Ey...
“Ordu Mesudiye Sesi” ve Basın
     Ordu MESUDİYE Sesi 28. Yayın yılına adım attı. Başından yâni 1991'den beri edindiği ve edinmesi gereken yayın prensip, düstûr ve ilkelerini bir nebze de olsa şöyle dile getirmek mümkündür:      Ordu...
Başka açıdan İstiklâl Harbi
     'Şu muzafferiyetteki harikulâde nimet-i İlâhiye...”      İstiklâl Harbi muzafferiyetle sonuçlanmıştır. İstiklâl Savaşı zaferle neticelenmiştir.      İstiklâl yâni Bağımsızlık Savaşı,...
Başka açıdan TBMM
     'Ey mücâhidîn-i İslâm!” Ey İslâm Mücahitleri, Ey İslâm Savaşçıları demektir.       İslâm mücahitleri olarak nitelenenler; Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarıdır.      ...
Şiir deyince
                    Düşlenen değil,                     Düşünen şiir.                     Çerçeveden...
İstibdadın fenalığı
     Her zaman, her yerde ve her kişide az veya çok, bilerek-bilmeyerek, farkında olarak-olmayarak istibdat, baskı kurma ve tahakküm etme vasfı vardır.      Sevgimiz bazen bizleri; sevdiklerimize karşı istibdat etmeye,...
GERÇEĞİN PEŞİNDE
Büyük bir yaramıza neşter vuruyor. Önemli bir kusurumuza parmak basıyor. İlim ve bilim dışı tutum ve davranışımızı ele alıyor, nazara veriyorum. O gün onları, bugün bizleri ve yarınki nesilleri uyaran, ikaz eden. Her şeyi kendi zemin,...
Sevgi ile düşmanlık el ele
     'Bazen adâvet, şiddet-i muhabbetten gelir.” Bazen düşmanlık, sevginin şiddetinden gelir. İnsan ne kadar severse, o kadar yakın hisseder kendini sevdiğine. İnsan ne çok severse, o derece kendisinde, sevdiğine karışma...
İzin yok
     ABD'nin Irak'a karşı olası savaş hazırlıkları; bütün hızıyla devam ederken; Türkiye'de ve Dünya'da savaş karşıtı eylemler sürerken; Türkiye radyo ve televizyonlarında, savaşla ilgili olarak, müsbet-menfî...
Kamuoyu (2)
     Kamuoyu herkesin bir ferd-i vâhid, tek bir şahıs gibi;      Aynı fikir, aynı zikir, aynı görüşlerde birleşmesi;      Çözümünü istedikleri şeyi hepsinin birden      Ve topluca...
Kamuoyu (1)
     Efkâr-ı umûmiye, efkâr-ı amme;       Günümüz ifadesiyle kamuoyu;       Tarihin her devrinde ola gelmiştir.       Ama çok zaman sessiz kalmıştır.    ...
Nefis
     Nefsin isteklerini yerine getirmek aklın gereği.       Nefsin isteklerini kayıt kuyut altına almak ise,      Kalbin olmazsa olmazı.       Nefsin isteklerinin yapılması maddî...
Îlâ-yı Kelimetullah
     'Îlâ-yı Kelimetullah (Allahın ismini yüceltmek, İslâmı dünyanın dört bir yanına götürmek, İslâmı bilmeyen insanlara, İslâmı tanıtmak. Onlara İslâmı bildirmek ve anlatmak demektir. Bunun için dün kılıçla,...
Şahken Geda
                    'İnsanın türlü dalâletleri var:                       Putunu kendi yapar, kendi tapar!”      Diyor şair....
Asıl tutsaklık
     Hürriyeti başıbozukluk sanmak yanlıştır.       Çünkü hürriyet hudutsuz,       Sınırsız serbestlik demek değildir.       Bazılar hürriyeti serserilik olarak algılıyor. ...
Yavuz’a biat
     'Sultan Abdülhamit'in mecbur olduğu istibdat.” ın düşündürdükleri:      Eğer hürriyetin kıymeti bilinmez; had ve hudut aşılır, taşkınlık yapılır, başkaları rahatsız edilir.   ...
Hürriyet
     'Hürriyet, neden imanın hassasıdır?” sorusunun cevabı;       Lüzumlu, elzem ve çok yönlü düşünmeye değer bir husustur.       Çünkü iman nasıl ki bir intisaptır,    ...
TEMENNÎ VE İRADE (2)
Bunun gibi gemideki delik, Ne kadar küçük de olsa, Er geç gemiyi batırır. Unutmayalım ki, Düşmanın küçüğü olmadığı gibi, Tehlikenin de küçüğü olmaz. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, Başa belâ olur. Telâfisi ve giderilmesi...
Temennî ve irade (1)
     Mücerret ve soyut olarak herkes eşit.      Ama imkân, gelir ve kazançları;      Herkese bu eşitliği tadabilecek,      Bu eşitliği tatbike koyabilecek      İmkân ve...
Çekmez kürenin sırtı (2)
     Ey büyük Allahım diyor;       Bu korkunç nefreti gördükçe       Daha da titriyorum askerimin üstüne.      Polisimin üstüne, bayrağımın  ve devletimin üstüne.   ...
Çekmez kürenin sırtı (1)
     Büyük Türkiye'ye değil,      Türkiye'ye değil,      Diyarbakır'a hiç değil!      Ama 'Büyük Avrupa'ya Hoş Geldin!” pankartıyla karşılanmıştı (2004)...