Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
BEŞ  DEVİR
     İnsan ve maddî tarihin nazarı / bakışıyla, insanların sosyal hayatına bakılsa, görülür ki siyasî sosyal hayat itibariyle, insanlık beş devir geçirmiştir.      1. Vahşet ve bedevîlik devri.   ...
BATI  VE  BİZ
1911'lerde Batı ile aramızda maddî sahada ne kadar fark ve gerilik varsa, 2021 yani bir asır / yüz yıllık bir zaman geçmesine rağmen, yine de aynı maddî, fennî ve sanayi farkını, ne yazık ki,  giderebilmiş değiliz. Sadece biz değil,...
KİTAP  -  AYNA  -  İNSAN
    Ne yapıyorsun?                     Okuyorum!                     Neyi?                    ...
ÖĞRETMENE  NOT  (5)
     'İnsan; ihsanın / iyiliğin kölesi / kuludur.”      İhsanın en büyüğünü ve en kıymetlisini ise, öğretmen yapar.       Bunun için, en büyük övgüye de o lâyık ve uygundur. ...
Ey iman edenler! İman ediniz! (13)
     'Ya eyyühellezine âmenu, âminu...” / 'Ey iman edenler! İman ediniz...” (Nisa: 136)     Çünkü:      Ah, ah, ah! Va esefa! / Esef ve yazıklar olsun! Ne üzücüdür ki!      İslâmiyetin...
Öğretmene not (4)
     Bir okulda yüzlerce öğrenci okur. Öğretmenler bunlara eğitim verir, öğretimde bulunur. Bunlar mezun olarak sosyal hayatta yerlerini alır. Normal hayatlarına devam eder. Böylece bir okul seneler boyunca sayısız öğrenciye,...
ÖĞRETMENE NOT (3)
Bugün, hayvanların bile istidat dillerini keşfetme yollarında epeyce mesafe alınmıştır. Bizler insan olarak, psikolojik ve sosyolojik kanunlardan faydalanmak suretiyle birbirimizi dinleme, anlama ve anlaşma konusunda yeterince gayret gösterirken;...
ÖĞRETMENE  NOT  (2)
Bir ağacı tanıtmak iki şekilde olur. Tohumu gösterip anlatarak, ağacı gösterip anlatarak. Öğretmen tohum hükmünde olan mevzuyu izah, tefsir / açıklama, yorum, teşbih / benzetme, istiare toprağında feyizlendirmeli, dallanıp budaklandırıp...
ÖĞRETMENE  NOT  (1)
     Öğretmen her soruya açık olmalı. Talebe / öğrenci her soruyu rahatça sorabileceğini bilmeli. Bu, hocanın / öğretmenin, her soruya cevap verebileceği mümkün demek  değildir. Ama bu şekilde öğretmen bilmediklerini...
KONUDAN  KONUYA  (11)
Ressamın ressam olduğunu işiterek, ressamı bilmek ve tanımak var.      Ressamın ressam olduğunu, yaptığı resimleri görerek bilmek ve tanımak var.      Birisi mücerret / soyut biliştir. Reddedilebilir!   ...
İkra
     Aylık Aktüel Gençlik Dergisi GENÇ  YORUM'un Haziran 2021 sayısı;      Derginin âdeta çıkış gaye ve felsefesini taçlandıran, çıkış gerekçesini ortaya koyan;      Müşahhas / somut...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (12)
     Ey iman edenler! İmanın gereği olan: 'İkra!” / 'Oku!” âyetini, İlahî emri yerine getirin. Çünkü 'Okumak yaşamaktır!”      Hem dünyada rahat yaşamak, hem de ahirette ebediyyen / sonsuz olarak...
İSLÂMDAN  ÖNCE  ÖMER, İSLÂMDAN SONRA ÖMER  
Muhatabı / konuştuğu kimse karşısında âciz kalan bâzı kimseler;      İkna edici karşılığı veremedikleri zaman, bilgileri kifayetsiz / yetersiz kaldığında,      Yenik duruma düşünce, maalesef / yazık ki,...
GERÇEĞİN  PEŞİNDE
Bedenin iki ayağı olduğu gibi, ruhun da iki ayağı vardır.      Felsefeciler daha çok akılla, tasavvuf ehli ise kalb ile yol alırlar.      Asıl olan ise, akıl ve kalbin baş başa verip ittifak etmesi / anlaşmasıdır....
KONUDAN  KONUYA  (10)
  Problem ve mes'elelerimizi karşılıklı konuşurken veya yazarken;       İfade güçlüğü çektiğimizde, ilzam etmekte / susturmakta zorlandığımızda,       Cevap vermekte âciz düştüğümüzde, ...
KONUDAN  KONUYA  (9)
Hz. Muhammed'in hitap ettiği / seslendiği, imana / inanca davet ettiği / çağırdığı insanlar; - istisnalar dışında - putperest, müşrik / Allaha şirk / ortak koşan, kibirli, kendini beğenmiş, menfi ene ve enaniyet / benlik içindeydiler!...
Konudan konuya (8)
     Resmî gayr-i resmî nice kimseler, kitlelere İslâmı sunmanın samimî heycanı içinde çırpınıp durmaktadırlar. Fakatbu hususta sadece iyi niyetli olmanın yeterli olmıyacağını da bilmeleri gerek. Çünkü dâvâ hak / doğru...
TÜRK  MİLLETİ (2)
Türk milleti, ecdadı / atalarının bir zamanlar kalplerinde yerleşen iman ve itikat / inanç cihetiyle zemin yüzünde yüz mislinden ziyade devlet ve milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla mukabele etmiş / karşı koymuştur.   ...
TÜRK  MİLLETİ (1)
Türk milleti, bin seneden beri İslâm âlemini kahramanlığına meftûn ve hayran bırakmıştır.      Türk milleti, İslâm vahdet ve birliğini, asırlarca muhafaza edip korumuştur.      Türk milleti ve Türkleşmiş...
MİLLET  DÜŞÜNCELERİ (2)
     İnsan altına da ihtiyaç / gereksinim duyar, bakıra da. Çinkoya da ihtiyaç duyar, demire de.      Bir toplum; valiye, askere, mühendise ihtiyaç duyduğu gibi,       Duvarcı, çöpçü ve kapıcıya...
Ey iman edenler! İman ediniz! (11)
Allahı tanımak için, Kur'anı okumak gerek. Kur'anı anlamak için, Kur'anı tekrar tekrar,  İlk defa okurcasına okumak lâzım. Kur'anın tefsiri / açıklaması Kur'anın kendisindedir. Bir âlimin dediği gibi: ...
HAKİKAT HUZMELERİ
     Baktıklarımda gördüklerim;      Aldı beni görünen maddeden;      Uçsuz bucaksız, mânâ deryasına.      Gördüklerimde, sayısız tespitlerim;      Fiilde faili, nakışta...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (10)
  Kur'an ancak aklı ve vicdanı temiz olanlar için, beliğ / anlaşılır bir tebliğ / bildiridir.      Kur'an ancak derin düşünebilen akıl sahipleri için, bir ikaz / bir uyarıdır.      Çünkü ancak...
Millet düşünceleri (1)
     İşçiler ustanın, askerler subayın, öğrenciler öğretmenin, çocuklar anne ve babanın varlığından rahatsız olup şikâyet etmeleri doğru mudur? Bu durumda işler yürür, savaşlar yapılabilir, çocuklar yetişebilir mi?...
Türkler ve Türkçe
     Bizi millet yapan unsurlardan başta geleni, dilimiz yani Türkçemizdir.      Fâtih / fethedici, bünyesine katıcı olarak Türkler; yeni bölgelerde yer alır, oralara yerleşirken; o yörelerden kelimeler de almış...
YAZMAK, YAZAN VE YAZILAN
Bir kitabın yazılması için kâğıt ve kalem gerek.      Tabii, kalemle yazacak kâtip gerek.      Kitap yazıldıktan sonra, yanında;      Ne kalem kalır ne kâtip yani yazan.      Yazılanın...
GÜZEL  TÜRKÇEMİZ
Çok mutluyum be dostlar!      Çünkü: İstediğim kitabı alabiliyor,      İstediğim kadar okuyabiliyor,      Okumak için zaman bulabiliyorum.      İşte bu yüzden ne mutlu bana!   ...