Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
VAHİDEDDİN  DÜŞÜNDÜRÜYOR  (1)
 Eski Başbakanlardan Sn. Ecevit bir vesileyle       'Vahideddin hain değildi.” dedi.       Ve basında lehde aleyhde yazılmadık kalmadı.       Aslında iki taraf da doğru söylüyor. ...
TBMM ve M. Kemal Paşa’nın padişah ve halifesine bakışı
     Eski başbakan Sn. Bülent Ecevit'in Vahideddin'in hain olmadığını söylemesiyle eski defterler karıştırılmaya başlandı. Basında ileri geri yazılar çıktı. Önceki yazımızda, TBMM açılırken M. Kemal Paşa'nın...
Ö Z E L L E Ş T İ R M E  (2)
  Nasıl ki eşeğe semer vuran çok olur.      Kendisini -dilim varmıyor ama- eşek yerine koyana,      Semer vuranın çok olacağı da acı bir gerçektir.      İşte resmiyet, sanki şunu demek ister...
Ö Z E L L E Ş T İ R M E  (1)
  Tanzimattan beri, işin hep kolayına kaçıyoruz.       Sadece zevahiri kurtarmakla yetiniyoruz.       Çareyi, sırf görünüşü düzeltmekte buluyoruz.       Meselenin / sorunun ruh yönünü...
ZORUMA  GİDİYOR  (2)
Nitekim ağızlarından çıkardılar sonunda sakladıkları baklayı.      Türkiye'den var utanmadan -bitmez tükenmez- toprak talepleri!      Arkasından gelecek tazminat!      Derken beklenecek durumu...
ZORUMA  GİDİYOR  (1)
Soykırım / Soykırımı / Genosit: Aynı milletten, aynı soy ve ırktan ya da dinden olan insanları; şuurlu / bilinçli ve plânlı bir şekilde yok etme, ortadan kaldırma fiil ve eylemidir.      İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti; varisi...
Boşa Kürek (1)
     Türkiye'de ya hep ya hiç zihniyeti; her gruba, her fikir akımına,       Hemen hemen her yazar ve çizere hâkim gibi.      Oysa 'Huz ma safâ, da ma keder.” düstûru; prensip ve ilke...
BOŞA  KÜREK  (2)
Diğer tarafa gelince; onlar da İstiklâl Harbi'nin       Gerçek ruhunu hafife almakta,       Hatta inkâr etmekte.       Millî Mücadele'nin müşevviki / teşvik edicisi /    ...
Lânet üstüne lânet (2)
     Hatâyı hep kendimizde       -Bütünüyle- Türk Devleti'nde aramayalım.      Nitekim Türk Devleti'nden ne içtekilere ne dıştakilere       -Tarih boyunca- asla zarar...
LÂNET  ÜSTÜNE  LÂNET  (1)
     Kimi aydınlar, terörle mücadelede askerî ve polisiye tedbirleri hafife alıyor.       Bu iş 'Adalet ve barışı temel alan hukukî ve siyasî önlemlerden geçmektedir!” diyorlar.      ...
HÂKİMİYET KİMİN ? (2)
  Bu durumda, biri çıkıp da Hâkim karar veremez!      Karar devletindir, diyebilir mi? Veya demeli mi?      Maliyeci, Eğitimci, Sağlıkcı vs. karar veremez!      Karar devletindir, diye düşünebilir...
HÂKİMİYET  KİMİN ? (1)
     TBMM'nin baş köşesinde yer alan:       'Hâkimiyet (Egemenlik) bilâ kayd ü şart (kayıtsız - şartsız) milletindir.”       Hükmü yanlış anlaşılıyor! Bu yüzden kimilerince...
Din-ü Devlet (2)
     Çünkü Osmanlı Devleti,       Şah İsmail'in Osmanlı Devleti'ni zaafa uğratmak için       Dini; propaganda aracı olarak       Nasıl kullandığını çok iyi...
DÎN Ü DEVLET (1)
Osmanlı Devleti 'Dîn ü Devlet” demiş. Devletle Dîn'i birlikte zikretmiştir. Bu ifadeyle bir bakıma 'Dünyayı da din için sevdiklerini” dile getirmiş oluyorlardı. Tarihteki diğer İslâm Devletleri'nin aksine davranmış....
DİN Ü DEVLET (3)
Bozucu ve bozguncular ister içeriden çıksın, ister dışarıdan gelsin farketmez. Gerçek olan şu ki, tehlike hiçbir zaman geçmemiştir. Kıyamete kadar da geçeceği yok. Çünkü dünya zıtlar âlemi. Zaten bu farklılıklardan değil mi ki, hakikat...
Bataklık ve sinekler (2)
     Sonra unutmıyalım ki, insanın bozulması, yağın bozulması gibidir.       Nasıl ki, yağ bozulunca artık kullanılamaz hâle gelir.       Aynen onun gibi, en şerefli mahlûk olan insanın...
BATAKLIK VE SİNEKLER (1)
1990'lı yıllara kadar, yani Sovyet Rusya'nın belli çalkantılar sonunda, Kimsenin beklemediği bir anda, bir balon gibi sönerek, Eski haşmet ve dünyayı tehdit edici tavrını kaybetmesine değin; Rusya'nın özellikle Türkiye'de...
SORUN, SORUN GETİRİR
Eğer Türkiye'de Kürt sorunu varsa, Laz sorunu da vardır! Çerkez sorunu da vardır! Arnavut sorunu da vardır! Velhasıl var oğlu vardır! Bunun arkası, iplik söküğü gibi gelir. Ve önü bir türlü alınamaz. O kapı açılırsa, arkadan bir...
TÜRKİYE’DE YAPILMAK İSTENEN
Tarihsel sürecinde hatalar, yanlışlıklar ve eksiklikler olsa bile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, on asırlık / bin senelik temel üzerinde öz olarak, Aslından kopmayan -zaten kopmaması gerekirdi- yeni bir oluşu, Yeni bir yükselişi gerçekleştirmiştir....
ANA DİLDE EĞİTİM (2)
Kendimizi kandırmıyalım. Ayrılığa götürecek yolları kendi ellerimizle açmıyalım. Kendi kuyumuzu, kendimiz kazmıyalım. Hangi ülkede, her dalda resmî dil dışında ana dilde Eğitim ve öğretim yapılıyor veya yapılabiliyor? Bu işi, ana...
ANA DİLDE EĞİTİM (1)
'Güneydoğu insanının özel olarak ana dilde öğrenim sorunu var!” deniyor. Türkiye, sırf Kürtlerden mi ibaret? Hakkın, küçüğü büyüğü olmaz! Eğer haksa, herkese verilmesi gerekir. Aza çoğa bakılmaz. Türkiye'de kökeni değişik,...
Büyük görev (2)
     Peki nerede yapılacak bu ulvî öğretim derseniz?      Nerede olacak, sayısız câmilerimiz yine ne güne duruyor?       Namaz vakitleri arasında câmiler;      Kur'an öğretimi...
Büyük Görev (1)
     Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında, eğitim de bir başıbozukluk içindeydi. Devletin içinde, birbirinden kopuk birimlerce yürütülüyordu. Asıl kendi başınalık, farklı gayri müslim cemaatların okullarında...
Bir ben vardır bende... (3)
     Eğer benliğin; hakîkî, gerçek ve doğru olan mahiyeti bilinse; özelliği anlaşılsa, yaratılış sırrı kavransa; kendisi yani benlik açıldığı gibi kâinat dahi açılır. Hem benliğin kendisi, hem de kâinat anlaşılmış...
Bir ben vardır bende... (2)
     Kâinatın tılsımı, kâinatın sır ve gizleri bilinmiş, anlaşılmış olur.      Benliğin bilinip anlaşılması, ayrıca Vücûb Âlemi'nin, var olması zarurî ve zorunlu olan âlemin hazînelerini de açar....
Bir ben vardır bende... (1)
     İnsana verilen 'ene” yani 'ben” duygusu, 'benlik” hissi önemli bir sırrı halleder. Önemli bir gizli gerçeği çözer.      'Ben” duygusu, 'benlik” hissi; kâinat ve evren dediğimiz...
Manuel Kırkyaşaryan (2)
     Manuel Kırkyaşaryan'ın yaşadıklarını;       En az onun kadar, hattâ daha fecîlerini, daha korkunçlarını;       Türkler de, Kürtler de, öteki müslüman unsurlar da,    ...