Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (7)
'Ey Resulüm! Sen, her ne kadar onlar iman etmiyorlar diye kendini helak edecek kadar üzsen de, Allah'ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman etmez.      'Bu halleri devam ettikçe onlara hidayet kapıları kapalı kalacak....
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ (6) 
'İbrahim de bir zaman: ‘Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster?‘ demişti. (Allah): ‘İnanmadın mı?' dedi. (İbrahim): ‘Hayır (inandım), fakat kalbim kuvvet bulsun diye (görmek istiyorum)' dedi.' (Bakara: 260)...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (5)
Kesin olarak bilelim ki: Hakikat ve gerçeğin en yüksek gayesi, fıtrat ve yaratılışın en yüce netice ve hikmeti Allah'a imandır. Allahı bilmek, bulmak, sevmek ve O'nun istediği gibi olmaya çalışmaktır. Çünkü, insaniyetin en âlî...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (4)
İmam-ı Rabbanî: 'Hakaik-i imaniye / iman hakikat ve gerçeklerinden bir mes'elenin       İnkişaf / keşfedilip ortaya çıkarılmasını, anlaşılmasını;       Binlerce ezvak / zevklere ve mevacid...
Ey iman edenler! İman ediniz! (3)
     Âyette ”İman edenlerin, iman etmeleri.” istenirken;       İnsandan; imana / inanca ait tüm meseleleri yakînî / kesin bir şekilde;       İlme'l-yakîn / kesin bir ilim ve bilişle,...
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ (2)
'Ya eyyühellezîne âmenû! Âminû!” / 'Ey iman edenler! İman ediniz!” (Nisa: 136) Hitap ve sesleniş müslümanlara. İman etmiş, inanmış olanlara. Evet, iman ettiniz. Müslümansınız. Ama iman etmekle, inanmakla kalmamalı bu inanç....
EY İMAN EDENLER! İMAN EDİNİZ! (1)
 Haberlerde görüp işittiğimiz gibi, hiç bu kadar, insanın insana yaptıklarında ileri gittiklerine şahit  olmamıştık.      İnsanlar barut fıçısına dönmüş. En ufak lâfzî / sözel dokunuşlar, onların bam teline...
ENE ÇEŞİTLEMESİ (2)
-Sâni-i Hakîm / her şeyi hikmetli, gayeli ve sanatlı bir şekilde yaratan Allah, insanın eline emanet olarak, rubûbiyetinin / rablığının, sıfat ve şuûnâtı / işlerinin hakikatlerini gösterecek, tanıttıracak, işârât / işaretler ve nümune...
ENE ÇEŞİTLEMESİ (1)
Eğer insan, ene ve benliğine; mizan / ölçü, tartı, akıl, idrak, muhakeme ve bir mikyas nazarı /       Gözüyle bakarsa; kâinat / evrenden zihnine akıp gelen âfâkî /       Nefsin hâricindeki / dış âleme...
Din ve felsefe karşı karşıya
     Ene'nin bir yönü dine, diğer tarafı felsefeye bakıyor. O ikilinin gereğini yerine getiriyor.      Dine bakan yanı; mahza ubûdiyetin / tam ve gerçek kulluğun menşei ve kaynağıdır.      Yani...
DİN, FELSEFE  VE  ENE
     Ene, Ben ve Benliğin bir yönünü din tutmuş gidiyor.       Diğer tarafını menfî, inançsız, dinsiz felsefe tutmuş gidiyor demiş.       İki taraflı Ene'yi tahlile / incelemeye tâbi...
ENE  VE  FELSEFE
  Ene'nin bir veçhini / yönünü din tutmuş gidiyor. Diğer tarafını felsefe tutmuş gidiyor demiştik.      Menfî, inançsız felsefe; Ene / Ben ve Benliğe mâna-yı ismiyle /       Kendisini tanıtan mâna...
DİN  VE  ENE
Ene'nin bir veçhini / yönünü din tutmuş gidiyor, diğer veçhini / tarafını menfî / olumsuz felsefe tutmuş geliyor demiştik.      Birinci vecih olan din; ubûdiyet-i mahzanın / tam ve gerçek kulluğun menşei / kaynağıdır. ...
BENLİĞİN İKİ YÖNÜ
Ene / benlik ince bir elif, bir tel, farazî / hayalî, varsayım bir hattır. Fakat mahiyeti / içyüzü   bilinmezse; tesettür / gizlilik toprağı altında büyür gelişir, gittikçe kalınlaşır. Vücudun / bedenin her tarafına yayılır, koca...
BENLİĞİN VARLIK HİKMETİ
Önceki yazılarımızda Ene ve Benliğin nasıl yanlış anlaşıldığını belirtmiş; Ene'nin mahiyet ve içyüzünü nazara vermiştik. Bu durum ise, insanın aklına şöyle bir soru getiriyor:      -Niçin Allahın sıfat, vasıf,...
BENLİK VE MAHİYETİ
'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” 'Bana bunu nasıl yaparsın?” 'Ben şuyum, buyum!” 'Var mı benim gibisi?” 'Sen kaç paralık adamsın be adam!” 'Sen kimsin ki bana muhatap oluyorsun?” 'Sana dünyanın...
Ene, enaniyet, ego ve benlik
     Hemen her gün gazetelerde okuyup durduğumuz; çok üzücü hadise ve olaylar içimizi yakıyor. Moral ve maneviyatımızı bozuyor. İçimiz kararıyor. Karısını öldüren kocalar, kocalarını öldüren kadınlar. Kadına el kaldıran...
BASAR VE BASÎRET
Basar gözün görmesi. Gözün görme hassası / özelliği. Gözün varlıkları, varlık âlemini, eşyayı / şeyleri, maddi / madde âlemini görmesi. Maddeyi gören bakış. Bakar ama baktığı, gördüğü şeyin mahiyetini / içyüzünü kavrayamaz....
DOĞRU İSLÂMİYETİ GÖSTERSEK...
Avukata ve Hâkime bakarak hukuk öğrenilmez. Hukuk fakültesine giderek, hukuk kitaplarını okuyarak öğrenilir. Elbette hukukçuların mesleklerine lâyık olmaya çalışmaları beklenir. Avukat veya Hâkimlerin yanlış kararlarından dolayı da hukuka...
GERÇEK YOL GÖSTERİCİ
Hakikatü'l - Hakaika / Hakikatların Hakikatına / Gerçeklerin Gerçeğine / Gerçeklerin Asıllarına   kim ulaşmak istemez ki?      Bu yolda kimileri ulûm-i akliye / akıl ilimleriyle, kimileri ulûm-i felsefe / felsefe ilimleriyle,...
KARDEŞLİK HUKUKU VE KUR’AN (13)
Dünyada kim tablacı değil ki? Tabiatın kendisi başlı başına büyük bir tablacı sayılır. Başta Allah'ın Cemal ve Celal isimlerine  tablacılık ediyor. Âdeta Cemal ve Celal isimleri ile bizim aramızda tablacılık, yani aracılık...
KARDEŞLİK HUKUKU VE KUR’AN (12)
Aynanın nesi var mülküm diyebilecek? Her şeyi akisten / yansımadan ibaret. Zaten varlığı bu hiçlikten, bu mülkiyetsizlikten kaynaklanıyor. İnsan da bu vasıfta kendini görmeli ki, var olsun. Demek insanın varlığı yoklukta. Yokluğu ise varlıkta....
KARDEŞLİK HUKUKU VE KUR’AN (11)
Evet, herkes dünya denen bu çölde bir seyyah / bir gezgindir. Çöl mü? Nasıl çöl olur der gibisiniz? Şırıl şırıl akan ırmakları, yemyeşil çimenleri, göğe uzanmış ağaçları, binbir çeşit meyvaları, renk renk çiçekleriyle; nasıl...
KARDEŞLİK HUKUKU VE KUR’AN (10)
Saray bahçıvanı, sarayın bahçesinde rahatça, istediği gibi gezer tozar. Kimse de bir şey demez. Çünkü saraya intisabı ve bağlanışı vardır. Çünkü o sarayın adamı. Çünkü o, saraya mensup. O bağı koruduğu sürece, saray bahçesinde...
Kardeşlik hukuku ve Kur’an (9)
     Nitekim geceleyin kendisini kontrol eden subayına bile asker 'Dur kimdir o?” diye seslenir. Yaklaşmasını yasaklar. Subay durmak zorunda kalır. Ancak parolayı, o da doğru söylediği takdirde nöbetçi erin yanına gelebilir....
KARDEŞLİK HUKUKU VE KUR’AN (8)
Hasta bir insan; ilacı kullanmadığı hâlde ‘ilaç, ilaç' diyerek iyileşebilir mi? Demek ki insan hastalığın öldürücü olabileceğine inandığı kadar, mübarek 'Bismillah” kelimesinin etkili olduğuna da inanması lâzımdır ki,...
Kardeşlik Hukuku ve Kur’an (7)
     Neyi yapmak, neyi başarmak, neyi gerçekleştirmek istiyorsak, başta 'Bismillah” demeliyiz.      Nereye ulaşmak, nereye gitmek, nereye varmak istiyorsak, başlarken başta 'Bismillah”    ...