Muhsin BOZKURT
Muhsin BOZKURT
Yazarın Makaleleri
AÇ  CANAVARA  SEVGİ (!)  (1)
  Cumhuriyet Türkiyesi'nde iktidara gelen kimi hükûmetler, iktidarda devam etmeleri için dış devletlerin desteklerine ihtiyaç ve zaruret hissediyorlar. Bir bakıma ikbal ve geleceklerini onların yeşil ışık yakmalarında buluyor ve görüyorlar....
KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU?  (3)
Böyle kudretli bir Türkiye'ye, kim yanlarında yer vermek ister?      Osmanlı Devleti'nin insanî misyon ve görevini bilen ve ona sahip çıkan, kahraman bir ordusu bulunan bir Türkiye'nin varlığına hiç tahammül ederler...
KIBRIS ELDEN GİDİYOR MU? (2)
  İşte bu sebeplerden ötürü, böyle bir toprak parçasında Türkiye'nin bulunuşu, asrın sömürgeci devletlerinin uykularını kaçırıyor. İşte kıyamet bu yüzden kopuyor. Gerisi lâf ü güzaf, boş sözlerden ibaret be dostlar!   ...
KIBRIS  ELDEN  GİDİYOR MU ?  (1)
1974'te Türkiye Kıbrıs'ta 'Barış Harekâtı” yapmak zorunda kaldı. Çünkü Rumlar, 'Kıbrıs Cumhuriyeti”ni kendi elleriyle yıktılar. Enosis'i gerçekleştirmek istediler.      Kıbrıs'ı Yunanistan'a...
OSMANLI DEVLETİ VE CİHAD (2)
Diğeri ise farzı kifaye idi. Bazen, sadece devletin yapmasıyla,       Halkın omuzlarından -tabii seferberlik durumları dışında-       Bu sorumluluk düşüyordu. Ama, asıl cihad böyle miydi ya?   ...
OSMANLI DEVLETİ VE CİHAD (1)
Osmanlı Devleti Tarihi, çok yönlü bir tarihtir. Osmanlı'nın kuruluş tarihi var. Osmanlı'nın yükseliş tarihi var. Osmanlı'nın durulma tarihi var. Osmanlı'nın kültür tarihi var. Osmanlı'nın medeniyet tarihi var. Osmanlı'nın...
AVRUPA’DAN MEDET (3)
Sönmeye yüz tutan, din ve inançları yüzünden kaybetmeye başladıkları nüfusu; Bizlerle telâfi etmeye çalışan bir Avrupa karşısındayız. Avrupa bu kaybını, bizlerin nüfuslarıyla gidermeye çalışıyor. İnsanımız, oraya manevî akıncılar...
AVRUPA’DAN MEDET (2)
'Her neyse, bugün şu kitabı okuyordum. Yazar bir yerinde: ‘Tarihten, zaferlerden, büyük adamlardan yoksun milletler, maddî imkânları geniş olsa da, ciddî bir sallantıya dayanamazlar, çöküp giderler' diyor. 'Birdenbire düşündüm;...
AVRUPA’DAN MEDET (1)
İstiklâl Savaşı; Allahın yardımıyla kazanıldı. Yurt; her yeri işgal etmiş olan düşmanlardan temizlendi. Ki bunlar İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan askerî güçlerinden ibaretti. Ayrıca başta İngilizlerin kışkırtmaları sonucu başgöstermiş...
ŞİDDET VE KUTSAL
Felsefeci, antropolog Rene Girard'la yapılan röportajdan yaptığımız alıntılarda görünen tesbitler; İslâm'ın insana bakışının ne kadar insanî olduğunun delilidir. Hem de gayri müslim bir düşünür tarafından yapılan bu tesbit...
SEÇİLMİŞ OLMANIN GEREĞİ (3)
Bu tarihî hatıra; devletlerin tarih boyunca var ola gelen mânevî şahsiyetlerine tam bir ayna tutmakta. Adeta: 'Bir ben vardır bende, benden içerü.” Dediği gibi şairin, bize de: 'Bir devlet vardır devlette, devletten içerü.” Dedirtmektedir....
SEÇİLMİŞ OLMANIN GEREĞİ (2)
Sonunda, pişman olduğuna da pişman olacak durumlara düşmez. İşte bu temel çerçeve içinde: Elbette karar, seçilmişlerindir. Ama; bütün bunları hesaba katan seçilmişlerin, Sırf vatan, millet ve devlet menfaat ve yararını gözeten seçilmişlerin....
SEÇİLMİŞ OLMANIN GEREĞİ (1)
Seçilmişler; seçici olmalı. Fakat nerede? Seçilmişler; karar verici olmalı. Fakat ne zaman? Seçilmişler; en iyi seçici olmak zorunda. Çünkü onlar, seçilmiştir, seçkindir. En iyi seçimi onlar yapar, yapmalı. Yine seçilmişler, en zor ve...
Hadi bize eyvallah (2)
     Son zil çalmak üzere be dostlar!      Paydos denmek üzere be canlar!      Tarifi ne zor bir heyecan içinde,      Korku ağır basan bir telaş içinde.      Huzuru Kibriya...
HADİ BİZE EYVALLAH (1)
Geç kaldım be dostlar! Geç kalmayın sakın sizler! Okuyorum... Durmadan okuyorum. Fakat görüyorum ki, Daha çok şey var okunacak. Birbirinden güzel kitaplar. Birbirinden güzel çeviriler. Oku oku bitmez, Tükenmez bir kitap deryası... Kısaca: İnsan...
BİLİNÇLİ CEHALET
Bir konuya girmek, bir konuyu bilmek ve anlamak istiyorsak... Önce ona muhatap olmalı. Bunun için de kendimizi bir iyice hazırlamalıyız. İyi bir dinleyici, iyi bir gözlemci olmalı. Söylenileni hemen ne kabul etmeli ne de red... Önce iyice bir dinlendirmeliyiz....
PEYGAMBERLİK VE SALTANAT
Kureyş müşriklerinin, Allaha ortak koşanların Hudeybiye Anlaşmasını (M. 628) Bozmaları üzerine Resuli Ekrem, sefer kararı aldı. Mekke'ye yürüyecekti. Çünkü müslümanlar Medine'de bile rahat bırakılmıyorlardı. Mekke ta oradan...
AH ŞU ERKEKLER (2)
Canı sıkıldı. İçine kasvet çöktü. Dokunsan ağlayacaktı. Neredeydi Allahaşkına bu kadın? Dört döndü evin her yanını, içinde duydu derin bir sızı. Bakındı tekrar tekrar her yana, aldı kafasını elleri arasına. Çöktü nasılsa bir...
AH ŞU ERKEKLER (1)
Bâzı hikâyeler gerçekten çok ibretli. Alınacak ders bakımından pek kıymetli. Yine okumuştum eskide bir zaman, Kadın demesin diye artık el-aman! Geçiyordu hikâyede bir erkeğin hâli, Anlıyordu sonunda nedir kadın ahvâli. x Adam işinden evine,...
KADIN PROGRAMLARI (5)
ABöyle diyerek, o ihtiyare, o kocamış, o her yönden çökmüş karısına; güzel bir hûrî / cennet kızı / cennet güzeli gözüyle bakar. Muhabbet ve sevgiyle, şefkatle, merhamet ve acıma duygusuyla mukabele edebilir. Böyle güzel bir karşılıkta...
İLÂHIN KAHRI !
Kadın, erkek için yaratıldı. Önce erkek yaratılmıştı. Fakat, anlayamadığı bir eksiklik içindeydi. Kendinde, açıklayamadığı bir boşluk hissediyordu. Sanki dünya, kapkaranlıktı. Bomboştu, hiçti, anlamsızdı. X Ne zaman ki, kadın yaratıldı....
Baba lâyık oğul elyak (2)
     İslâm zaferlerinin gerekçesi, hem kendileri hem karşısındakilerin sulh ve selâmeti için iki tarafın da barış içinde yaşamalarını sağlamak yani:      'Hazır ol cenge eğer istersen sulh u salâh.”...
KADIN PROGRAMLARI (4)
Denildiği gibi: İnsanın dünya hayatında en kapsamlı, en toplu merkezi âile hayatıdır. İnsan için dünya yaşayışında en esaslı zemberek, en sağlam ocak âile hayatıdır. İnsana dünyadayken bile âile hayatı, onun cenneti sayılır. Çünkü...
KADIN PROGRAMLARI (3)
Bu hususta kendisine çok iş düşmesi gereken Hristiyanlık; Bütün istek ve çabasına rağmen insanlara hitap edememenin -çok istediği halde- Onlara mânen el uzatamayışın ıztırap ve üzüntüsü içinde âdeta kıvranıyor. Fakat artık elinden...
BABA LÂYIK OĞUL ELYAK (1)
Meyva ağacından haber verir. Mevlânâ da bir meyva, babasının meyvası. O da Sultanü'l-Ulema Bahaeddin Veled'den haber veriyor. Ki adı Muhammed Bahaeddin'dir. (1151-1228 / 1231 Konya) Sultanü'l-Ulema yani âlimlerin sultanı olan...
KADIN PROGRAMLARI (2)
3 Nisan - 9 Mayıs 2004 tarihleri arasında İngiltere'deydim. Yine Cambridge şehri yakınlarında kaldım. Bu ikinci gidişimdi İngiltere'ye. Geçenki gidişimde olduğu gibi yine dört göz oldum. Bakmaya değil, görmeye çalıştım. Bilmeye...
Hak şerleri hayreyler
     Ortadoğu sahipsiz.       Ortadoğu'da meydan boş.       Ortadoğu devletleri çaresiz.      Bu durum, işgalci devletlerin askerlerini bir kat daha merhametsiz kıldı ve kılıyor....