Metin ALBAYRAK
Metin ALBAYRAK
Yazarın Makaleleri
DİĞER ETKENLER
1- Ergojenik yardım nedir? Performans artırmak amacıyla  yardımına başvurulan bazı besin maddeleri ve yöntemleridir. Gerçek ergojenik yardımcılar kuvveti, dayanıklılığı, hızı ve beceriyi sürekli olarak artıran yöntemlerdir. Bunlar...
YARIŞMA ÖNCESİ ÖĞÜN
1- Yarışma öncesi öğün ne zaman yenmelidir? Yarışma öncesi öğün, yarışmadan en az 3 saat önce yenmelidir.  Bu süre belirli besinlerin süresidir.  Son öğün süresi bazen 3,5  bazen de 4 saat olabilir. 2- Yarışma öncesi...
SPORDA İNSAN İÇİN ENERJİ
1- İnsan vücudunun enerji kaynakları nelerdir? Tüm besinlerin bileşmesinde çeşitli kimyasal moleküller bulunmaktadır.  Bunlar 'besin öğesi” diye adlandırılır.  Ağızda başlayan  sindirimin sonunda besin öğeleri parçalanır. ...
BESLENME
Gerek sağlıklı bir ortamda spor yapmak,  gerekse yüksek sportif performansı elde etmede başarının temel unsurlarından birisi bilindiği gibi ekip çalışmasıdır.  Bu ekibin bir parçası da hiç kuşkusuz beslenme uzmanıdır. Ülkemizde...
İLETİŞİM NEDİR? - 2 -
9-Sporda iletişim engelleri nedir? Temelde iletişimde en büyük engel etkili dinleyememektir. Önyargıdan uzak, insanın karşısındaki dinlemeyi başarması çok önemlidir. Burada empati (kendini karşın dakinin yerine koyabilmek) de büyük önem...
İLETİŞİM - 1 -
1-İLETİŞİM NEDİR? İletişim, bir kaynaktan(kişi, kişiler veya organizasyon), bir araçla(yazılı, sözlü, görsel veya beden dili ile),  bilgi,  haber, düşünce, durum, duygu veya  kültürün bir başka insan veya insan topluluklarına...
SPOR HUKUKU - 9 -
Maddeler: Madde 45: '(Tahkim Kurulu, çalışmaları, Kararları) Tahkim Kurulu, Genel Kurulca dört yıl süre ile seçilen hukukçu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir Başkan, bir Başkanvekili, bir Raportör seçerler....
SPOR HUKUKU - 8 -
c) Futbolun uluslararası disiplin kurallarına göre: UEFA Disiplin Talimatının 'SORUMLULUK” başlıklı 6. maddesi UEFA üyesi ulusal federasyonların ve kulüplerin 'oyuncularının, yöneticilerinin, üyelerinin ve TARAFTARLARININ” davranışlarından...
SPOR HUKUKU - 7 -
Avrupa Konseyi 'Şiddetin Önlenmesi çalışma Grubu”nun 10 - 11 Ekim 2002 tarihlerinde Strasbourgda yaptığı bir toplantıda da 'Sporda Şiddeti Önleme Elkitabı” tasarısı hazırlamıştır. Bu çalışma henüz çok yeni ve tasarı halinde...
SPOR HUKUKU - 6 -
5-Seyirci hareketlerinin suç ve ceza tanımları nelerdir? Seyirci hareketlerinin suç ve ceza tanımlamasını yapmaya çalışırken bazı ayırımları çok net bir şekilde yapmak gerekir. Bu ayırımların birincisi 'Ceza hukuku” ile 'Spor...
SPOR HUKUKU - 5 -
4-Spor Hukuku, Hukuk Fakültelerimiz de okutulmalı mı? Eski Adalet Bakanı, YÖK Üyesi, İst. Tic Ünv. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL Güncel Hukuk Dergisinin ilk sayısındaki 'Türkiyede Hukuk Öğretimi Konusunda Düşünceler...
SPOR HUKUKU - 4 -
FIFA'nın Kasım 2002 tarihinde nihayet, CAS yetkisini tanıyan kararından ve bu hususu statüsüne koyduğu hükümlerle tescil etmesinden sonra, Mahkemenin hakemler listesine, FIFA tarafından bildirilen yeni bir, futbolda ihtisas sahibi hakemler...
SPOR HUKUKU - 3 -
CAS'ın 1986dan beri etkin ve tarafsız yargılama başarısı sonrasında İngiliz Devletler Topluluğu (Commonwealth) Oyunları (ilk kez 1998 Kuala Lumpurda ve 2002 Manchesterde) ve yakın zamanda UEFAnın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonasında da 'ad...
SPOR HUKUKU - 2 -
...............Zamanımızda muhtelif sporlara ait olmak üzere gerek muhtelif memleketlerdeki federasyonlar tarafından, gerekse beynelmilel federasyonlar marifetiyle kaleme alınan nizamnamelerdeki bir çok teknik kaidelerin menşeleri örf ve adete dayanmaktadır....
SPOR HUKUKU - 1 -
Bu bölümde hukuk gibi özel bir alanın içinde yer bulmaya çalışan Spor Hukuku konusunda bazı konu başlıklarına değineceğiz. Bizler hukukçu değiliz. Ülkemizin Spor Hukuku alanında çalışan öncü ve önemli ismi Spor Hukuku Enstitüsü Derneği...
SPOR ENDÜSTRİSİ - 7 -
b- Tescilli olduğuna dair İl Müdürlüğünden, c- Federasyonun liglerine veya resmi müsabakalarına katıldığına ve söz konusu faaliyet için sponsorluk alınmasında sakınca bulunmadığına dair ilgili federasyondan belgeler alınmalıdır....
SPOR ENDÜSTRİSİ - 6 -
Sponsorlara Verilebilecek Haklar Madde 9-Sponsorlara, ulusal ve uluslararası federasyonların reklam ve sponsorlukla ilgili hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla; a) Faaliyet veya tesisin isim hakkı,  b) Her türlü reklam ve tanıtım hakları,...
SPOR ENDÜSTRİSİ - 5 -
İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Sponsorluk Alanları Madde 5- Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen alanlarda sponsorluk yapabilirler. a) Genel Müdürlüğün...
SPOR ENDÜSTRİSİ - 4 -
Aşağıda bir 'Sponsorluk Dosyası/Kitabı” içinde şu bilgiler bulunmalı: a.  İÇİNDEKİLER b.  ETKİNLİK SAHİPLERİNİN DAVET MESAJLARI c.  ETKİNLİK SAHİBİ KURULUŞUN TANITIMI d.  ETKİNLİОİN TANITIMI A. ADI B....
SPOR ENDÜSTRİSİ - 3 -
10-Ülkemiz koşullarına spor pazarlamasında kulüpler neler yapabilir? Ülkemiz koşullarında pratikte  yapılabileceklerı iki temel grupta toplayabiliriz: I.Doğrudan gelir getirici etkinlikler II . Temel giderlerin azaltılması I.Doğrudan gelir...
SPOR ENDÜSTRİSİ - 2 -
 Çerçevesi genel olarak çizilen bu özelliklerin spordaki tüketici davranışları için de genellenebileceği söylenebilir. Sporda tüketiciler iki ana grup altında sınıflanmaktadır. Bunlar; spor yapmak amacıyla spor faaliyetlerine katılan...
SPOR ENDÜSTRİSİ - 1 -
1 . Spor Endüstrisi nedir? Spor dünyada 22. Sektör olarak yerini almaktadır. Ve spor tüm sektörler içinde genel ciro olarak otomotivin de önünde birinci sırada bulunmaktadır. Sporcular dışında sadece ABDde spor endüstrisinde 5,5 milyon kişi...
SPORDA RİSK FAKTÖRLERİ - 24 -
F . SPORDA ANİ ÖLÜMLER Sporda hiç arzulanmayan bir olay çok ender de olsa zaman zaman ortaya çıkan ani ölümlerdir. Dünya Sağlık Örgütü bu konudan söz ederken, egzersizden sonraki 30 saniye içinde ve en geç 6 saat içinde belirtilerinin görüldüğü,...
SPORDA RİSK FAKTÖRLERİ - 23 -
12 . Psikolojik yüklenmeler Yüksek performansa yönelik bütün sportif faaliyetlerde fiziksel yüklenme yanında psikolojik yüklenmeler de söz konusudur. Sporcuların psikolojik yüklenebilirlikleri farklı farklıdır. Aynı durum değişik sporcularda...
SPORDA RİSK FAKTÖRLERİ - 22 -
10 . Korku Freud korkuyu bir tehlike karşısında bireyin gösterdiği tepki şeklinde ifade eder. Korku çok çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.  Sporda yaşanılan korkuların büyük bir kısmı spor ortamından kaynaklanır ve öğrenme sonucu...
SPORDA RİSK FAKTÖRLERİ - 21 -
8 . Saldırganlık Günümüzde saldırganlık sporla ilgili olarak artan bir şekilde gündeme gelmektedir. Normal yaşantıda saldırgan davranışlar değişik nedenlere yapılan çeşitli engellemeler sonucu ortaya çıkarken; sporda başarı rakibin...
SPORDA RİSK FAKTÖRLERİ - 20 -
5 . Konsantrasyon Konsantrasyon dikkatin bir noktada odaklanması anlamına gelir. Spor hareketlerinin öğrenilmesinde ve bu hareketlerin yarışma ortamında doğru olarak uygulanabilmesinde dikkatin bir noktada yoğunlaşabilmesi gerekir. Düşünme, algılama...