Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Yazarın Makaleleri
Şımarık Yunanistan Avrupa’yı Tehdit Ediyor
Küresel mali krizin Avrupa’da demir atacağı en önemli limanlarından biri Yunanistan gibi görünüyor. Başta Almanya olmak üzere AB’nin önde gelen ekonomileri yangın bacayı sarmadan tedbirleri aldılar, sofraları küçülttüler, harcamaları...
Azerbaycan ve Gürcistan’a Dair
Prof.Dr. Tayyar Arı’nın önderliğinde Haydar Aliyev Vakfı Türkiye Temsilciliği ile Uludağ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 16-17 Mayıs’ta düzenlediği “Güney Kafkasya’da Güvenliğin Yeniden Değerlendirilmesi...
En Az Gelişmiş Ülkeler
En fakir devletlerin yer aldığı gruba “En Az Gelişmiş Ülkeler” denmektedir. Bu ülkeler halkının önemli bir kısmı açlık ve susuzluktan dolayı ölmektedirler. Bundan dolayı bu gruptaki devletlerde fert başına düşen yıllık hububat...
Montrö Boğazlar Sözleşmesi Yürürlüktedir
Projeler ve karşı çıkanlar arasındaki mücadele sürerken kaygıyla izlediğim iddialar gündeme geldi. Boğaza paralel açılması planlanan kanal ile Montrö (Montreux) Boğazlar Sözleşmesi arasındaki bağlantılar biraz dikkatsizce kuruldu. Bu...
Libya İçin Bölünme Senaryosu
Hiçbir başkumandan savaş devam ederken dünya kamuoyuna “bu savaşı kazanamayacağız” anlamına gelecek söz söylemez. En karamsarı, en zor şartlar altında dahi zaferin yakın olduğunu, hedefe ulaşmak üzere olduklarını haykırır....
Sultan II. Abdülhamid’den Alınacak Dersler
Sultan II. Abdülhamid’i hatırlamak için çook sebepler zuhur etti. Tarihi, sadece önyargılıların kaleminden okumaya alışmış olanlar, ulu orta ahkâm kesmeye başladılar. Ancak işin aslını araştırma zahmetine katlanınca sadece dünü...
Bahreyn’de Terör, Libya’da İnsan Hakkı
Soğuk Savaş sonrasında uluslararası sistem evrilme noktalarından birini yaşamaktadır. Yugoslavya’da yaşananlar, Irak’a müdahale, Rusya-Gürcistan savaşında olduğu gibi bölgesel bir olayda küresel güç dengesi yeniden kurulmaktadır....
Ermenistan, Libya ve Uluslararası Ceza Mahkemesi
Ermenistan ile Libya’nın yanyana yer alması ilk bakışta tuhaf görülebilir, ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile durum kolaylaşır. Halk hareketlerinin üçüncü durağı Libya’da göstericilere şiddet kullanan Kaddafi için BM...
İnsan Hakları – Egemenlik Çelişkisi mi?
Halk ayaklanmaları sürecinde uluslararası kamuoyunu insan hakları ve egemenlik tartışmaları da işgal etti. Sorun, Batı açısından önemli ölçüde tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. İnsan hakları ihlaliyle ilgili diplomatik kanallarla...
Tunus’da ve Mısır’da İhtilaller Çocuklarını Yemesin
Tunus'ta başlayan, Mısır'a sıçrayan ve Arap ülkelerine yayılan ayaklanmaların temelinde sosyo-ekonomik sıkıntılarla birlikte halkın değerlerine düşman yöneticilerin yakın çevre ile halktan kopuk yaşantılarının önemi büyüktür....
Türkiye ve Azerbaycan’da Din – Devlet Münasebetleri
Türk dünyasında entellektüel ve sanat seviyesi açısından Azerbaycan’ın müstesna bir yeri vardır. 22 Ocak’ta Milli ve Beynelhalk Araştırmalar Merkezi’nce Bakü’de düzenlenen “Türkiye ve Azerbaycan’da Din ve...
Dil Üzerinden Siyaset ve Terör
Siyasetin bir tarifi de “yalan söyleme sanatı”dır. Toplumun imkanlarını en iyi şekilde değerlendirerek ihtiyaç ve taleplerini karşılamada, farklı tercihler arasında yapılan seçim veya bu farklılıkların bileşkesi olarak da kabul...
İsrail – Rum Yönetimi Arasında MEB Anlaşması
İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) belirleme anlaşmasını imzaladı. MEB, 1982 Milletlerarası Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde belirtildiği üzere, kıyı devletlerinin 200 millik alanda...
Wikileaks Belgeleri ve Dünya Türk Forumu
Wikileaks belgeleri havada uçuşurken, medyanın önemli bir kısmı bu belgelere odaklanmış durumda. Ülkeler veya kurumlarla alakalı her belge bir köşe yazısının veya açık oturumun konusu olabilmekte, şimdiden bitmeyecek gibi görünen tartışmalara...
Türkiye-Rusya Münasebetleri
Genel kanaatin aksine Türkiye’nin Rusya ile münasebetleri ilk defa Soğuk Savaş sonrasında sağlıklı bir zemine oturmuş değildir. Bölgemizin en önemli devletlerinden olup bir dönemin bu Süper Gücü ile Türkiye arasında dostluk-rekabet...
Yunanistan’la Sorunlar ve Ege’de İt Dalaşı
Ülkemizin ile Yunanistan arasında birçok anlaşmazlık bulunup bunların önemli bir kısmı Ege Denizi ile ilgilidir: Karasuları, Kıta Sahanlığı, FIR Hattı ve Gri Bölgeler başta gelenlerdir. Bunlarda uzlaşmaya varıldığı takdirde Münhasır...
Karadeniz Bölgesi Ülkelerde Fırsatlar ve Tehditler
Karadeniz bölgesi, kıyıdaş ülkeler ve hinterlandı ile tarihin önemli ölçüde belirlendiği, yönlendirildiği, değiştiği olayların merkezinde yer almaktadır. Bundan dolayı Mackinder’ın Kara Hakimiyeti Teorisi’nde, dünyanın kalbi...
YÖK Başkanı’ndan Biyolojik Savaş Uyarısı
YÖK Başkanı tedbir alınması gereken önemli bir konuyu dile getirdi: "Ülkemizde yetiştirilen domates ve buğday tohumlarının büyük bir kısmı yerli olmadığı için ABD ve İsrail’den geliyor. Sonunun ne olacağı da belli değil. Domates...
Diyarbakır Cezaevi ve Yanlışlar
Önce sevinç vesilesi haberi verelim: Bu sene onuncusu düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi’nin dili ilk defa geniş çapta Türkçe oldu. Ara müzakerelerde Rusça’nın ağırlığı vardı ancak toplantı sonunda yayınlanan bildirinin...
Ege’de Mutlu Haber ve Casus Belli
Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkartmasının ‘casus belli’ sayılacağı kararını hükümetin gözden geçireceği haberleri beni oldukça sarsmıştı. Sayın Dışişleri Bakanımız son açıklaması ile böyle bir hususun...
Ermenistan-Rusya Yakınlaşmasıyla Ne Değişti?
Önce başlık konusunu tartışalım. Manşetlerde yer alan “Ermenistan-Rusya yakınlaşması” baştan sakat bir ifade. “Bu iki ülke ne zaman uzaklaştı ki?” diye sormak gerekmez mi? Bugün Kafkasya’da Ermenistan diye bir...
Kaliforniya’daki Ermenilerin Tazminat Davası
İki ünlü Ermeni avukatın Kaliforniya’da açtığı tazminat davaları için, “devlete karşı bir başka ülkenin iç hukuk mahkemelerinde dava açmak geçersizdir” yaklaşımı ne kadar yetersiz bir yaklaşım ise avukatların çapını...
Milletlerarası Adalet Divanı’nın Kosova Kararı
Kosova’nın bağımsızlık ilanını Sırbistan’ın talebi üzerine BM, Milletlerarası Adalet Divanı’na götürmüştü. Divan kararının sonucunu açıkladı, gerekçeli karar metni henüz yayınlanmadı. Divan’ın kararı beklediğimiz...
Üretim Dinamizmi ve Dış Politika
Siyaset literatürü ile güç, birbirini besleyerek gelişmiş olan kavramlardır. Makyavel’in güç temelli görüşü, sadece diktatörlerin değil fakat siyasetin tabiatını dikkate almak isteyen herkesin bilmesi gereken unsurları içermektedir....
Kritik On Yıl ve Yer İsimleri
İçinde yaşanılan her zaman dilimi, geleceğin tohumlarının ekildiği, yaşanacakların belirlendiği dönemdir. Bugün yaşananlar, geçmişte alınan kararların, politikaların veya ihmallerin ürünüdür. Bugünü anlamak için geçmişe başvurulur,...
Merhaba Mahzun Rumeli
Dış politik gündeme yetişmek mümkün değilken bir haftamızı Rumeli’ye ayırdık. Kosova, Mamoşa’da ekibimiz davul zurna ve halaylarla karşılandı, sevinç ve hüznün iç içe geçtiğini gördük. Bu arada Türkiye - İsrail ve ABD...
Nükleer-Küresel Oyun İçinde Oyun
ABD ve İsrail’in hedefindeki İran’ın nükleer silah programı, çok daha etkili bir şekilde uluslararası politikayı belirler hale gelmiştir. “Reklamın kötüsü olmaz” gerçeğinden hareketle, İran’ın birçok ülke...