Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA
Yazarın Makaleleri
Azerbaycan Nereye
Üç yıl sonra ziyaret ettiğim Azerbaycan’ı öncekilere göre çok değişmiş buldum. Havaalanından itibaren yükselen yeni binalar şehre daha farklı bir görünüm veriyor. Petrol ve doğalgazdan gelen zenginliğin yatırımlara dönüştüğü...
Ümit Boyner’in Tehcir Hakkında Bilmesi Gerekenler
TÜSİAD başkanı Sayın Ümit Boyner’in Aslı Aydıntaşbaş ile röportajında söyledikleri birçoğumuzun tereddüt ettiği konudur. Öncelikle Ümit hanımın, milli konularda iş kadını veya TÜSİAD başkanı olarak sorumluluğunu yerine getirmeye...
Geçmişle Yüzleşemeyen Ermeni Cephesi
Ermeni iddiaları ile ilgili Türkiye aleyhine kararlar alındıkça ve Türkiye uluslararası arenada bu güçlü propagandalar yüzünden “köşeye sıkıştıkça” daha sık duymaya başladığımız bir söz: “geçmişle yüzleşmek”....
Jeopolitik Meydan Muharebesi
Soğuk Savaş sonrası “Yeni Dünya Düzeni” kurulduğu, yeni bir dönemin başladığı kabul edildi. Geçen zaman zarfında henüz bir düzenin kurulmadığı, perde arkası çatışmaların sürüp gittiği görüldü. Esasen her dönem, sonrakinin...
APO’dan Barzani’ye Terör ve Açılım
Ülkemiz gündem bombardımanına tabi tutulurken, her hafta adeta yeni bir patlama bütün zihinleri ve sütunları işgal ederek, başka şeyleri düşünmeyi imkânsız hale getiriyor. “Gündelik Dış Politika” başlığı altında ele aldığım...
Hocalı İçin AİHM’den Adil Karar Bekleyişi
26 Şubat 1992, Türk dünyası ve Azerbaycan için en acılı günlerden biri olmanın yanısıra aynı zamanda insanlık tarihi için de kelimenin tam anlamıyla kara bir sayfadır. Bu tarihte Azerbaycan’ın Hocalı kentinde sivil halka karşı Ermeniler...
Gündelik Dış Politika
Dış politika, uzmanlardan oluşan, nesilleri ve iktidarları aşan kurumsallaşmış bir çerçevede oluşup, siyasi kaygıların üzerinde bir mutabakatla belirlenip uygulanmalıdır. Soğuk Savaş döneminin süper güçleri ile günümüzde dünya politikalarında...
Protokollere TBMM’den Şartlı Onay
Türkiye-Ermenistan Protokolleri, Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin şartlı onayı ile beklenmedik bir mecraya girdi ve en iyimserleri dahi “protokolleri unutalım” noktasına getirdi. Mahkeme, Ermeni meselesi ile ilgili Türkiye’deki...
İsrail’den Özür ve Heron Meselesi
Diplomatik kuralların uygulama tercihleri, dış politikanın görünen yüzü olduğu kadar ilişkilerin geleceği hakkında da birinci derecede fikir kaynağıdır. Son derece katı ve soğuk teamüller, asırların tecrübeleriyle olgunlaşmıştır....
Gelecek Nesiller ve Gelecek Seçimler
Siyaset literatüründe klasikleşen bir vecize vardır: Siyaset adamı gelecek seçimleri, devlet adamı gelecek nesilleri düşünür. Bizim gibi demokrasisi tartışmalı ülkelerde ise siyaset adamı gelecek seçimlerle beraber gelecek kongreleri hesaba...
Türkistan’a Çin Mührü
Çin Devlet Başkanı Hu Cintao’nun 11-14 Aralık tarihlerindeki Kazakistan ve Türkmenistan ziyaretleri ile imzalanan anlaşmalar bütün Türkistan cumhuriyetlerini etkilemiştir. Bunun aynı zamanda Doğu Türkistan’daki Çin yönetimini güçlendirme...
Uluslararası Terör veya Terörize Uluslararası İlişkiler
Uluslararası toplumun temel özelliği egemen-eşit devletlerden oluşması olup, her devletin tarihi, coğrafyası, halkı ve bütün bunların oluşturduğu siyasi kültürü ile farklı özellikleri bulunmaktadır. Terör de zamana, coğrafyaya, etkilediği...
KKTC’yi Koruma Yolunda Tarihi Gün
13 Kasım tarihli çoğu KKTC ve Türkiye gazetelerinin manşeti “KKTC’de Tarihi Gün” benzeri başlıkla çıktı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile mevcut Cumhurbaşkanı M.Ali Talat bir araya gelip, el sıkışıp, devletin geleceği...
Soğuk Savaş Politikaları
II. Dünya Savaşı sona ererken SSCB ile ABD, İngiltere ve Fransa aynı safta yer aldığı halde savaşın sona ermesiyle ortaya çıkan “ganimet paylaşımı anlaşmazlığı” Sovyet yönetimini uzaklaştırmış ve Soğuk Savaş Dönemi kavramı...
Nursultan Nazarbayev: Türk Dünyasının Büyük Lideri
Geçen hafta, Türk dünyasının büyük lideri Nursultan Nazarbayev, Türkiye’yi ziyaret etti. Nazarbayev, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerinin kurucu başkanları durumundaki liderlerden...
Bir Orta Doğu Demokrasisi: Lübnan
G-20, açılımlar gibi gelişmelere odaklanmışken yanıbaşımızdaki Lübnan bir demokrasi semptomuyla uğraşmaktadır. Orta ölçekli bir vilayetimiz durumundaki bu ülke, etnik yapı bakımından dünyanın en ilginç örneklerinden birine sahip olup,...
Ermenistan ile Protokole Giden Yol
İsviçre'nin aracılığında Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerin mahiyetini ve geleceğini tartışmak için öncelikle bu belgelerin ortaya çıktığı zemini tahlil etmemiz gerekmektedir. Nisan ayında parafe edilen protokollerin...
Moskova'dan Soğuk Savaş Rüzgarları
Ağustos 2008'de dünyaya Gürcistan Savaşı heyecanını tattıran Moskova, bu Ağustos'ta da boş durmadı. Uzun süredir atama yapmadığı Rusya'nın Kiev Büyükelçiliği konusunda, diplomat yerine Soğuk Savaş'ın soğuk günlerinden...
Türkiye'deki ABD Düşmanlığı
Sonuçları geçen ay yayınlanan, The Pew Global Attitudes Project'in anketlerine göre ABD'nin en az güvenildiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Farklı sorular ışığında genellikle Amerikan karşıtlığının en fazla olduğu...
ABD, Tibet ve Tayvan'ın Aksine Uygurlara Niçin Destek Olmaz?
Bu soruyu, Ellen Bork'un Washington Post'taki "The Right Way to Help the Uighurs"* (Doğru Yol, Uygurlara Yardım) başlıklı makalesinden çıkarıyorum. Dış Politika İnisiyatifi'nde Demokrasi ve İnsan Hakları Direktörü olan yazar,...
Nabucco'ya Veda mı?
50 sene önce, doğalgazın gündelik hayattaki yeri, en azından ülkemiz için yok gibiydi. 1970'lerde metal kutu veya bidonlarla köşedeki bakkaldan eve gazyağı taşıyarak ısındığımızı zihnimizi zorlayınca hatırlıyoruz. 50 sene sonra...
İran Seçimleri ve Demokrasi
Komşumuz İran'daki başkanlık seçiminden sonra yaşananlar dünyanın dikkatini bu ülkeye çevirdi. Sonuçlara itiraz edenlerin protestolarına karşı yönetimin şiddeti arttıkça daha geniş kitleler sokağa dökülüyor. Başta İsrail olmak...
Ortadoğu'yu Anlamak
Birçok bakımdan parçası olduğumuz Ortadoğu, İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudiliğin doğuş yeri olarak, günümüzde ise sahip olduğu enerji kaynakları sebebiyle çatışma ve rekabetin yoğun olduğu bir bölgedir. Bunların dışında değerlendirilecek...
Kosova'da Arnavut Yemini: Mos qofsha turk
Arnavutlar, yemin edecekleri zaman, mesela bizde "yalanım varsa cenazem kalksın" gibi avam arasındaki ifadelere karşılık, "yalanım varsa -Türk olmayayım-" derlermiş. Başlıktaki Arnavutça ifade, "Türk olmayayım" demek. Sakarya Üniversitesi,...
Harp Akademileri'nde Enerji Güvenliği
28-29 Nisan günlerinde Harp Akademileri'nde önemli bir toplantıya misafir olduk: "Enerji Güvenliği'ne Ortak Çözüm Arayışları Sempozyumu". Öncelikle Harp Akademileri Komutanlığı'nın böyle bir toplantıyı organize etmesinin...
Bakü'nün Ankara-Moskova Açmazı
24 Nisan yaklaşırken, başlayan Türk dış politikasındaki heyecanı bu sene biraz daha farklı olarak, Azerbaycan çeşnisi ile yaşadık. Öncelikle ABD'de yeni bir başkan seçilmeseydi veya Obama Türkiye'yi ziyaret etmeseydi de yine de...
Obama,
"Ermenistan, Önkoşulsuz Olarak İşgal Ettiği Topraklardan Çekilmelidir" Başlık, eksik bırakılmıştır. Cümlenin tamamı şöyle: Obama, "Ermenistan, Önkoşulsuz Olarak İşgal Ettiği Topraklardan Çekilmelidir" Diyecek mi? 21. yüzyılda, güç...