Naci YENGİN
Naci YENGİN
Yazarın Makaleleri
Ülkemin Kızları
Bir satırın gönlümde açtı yara kadar derin bir 'ah” çektim içten ve yapmacıksız duyguların şiiri olan 'Memleketimin Kızları”nı okuyunca. İnci tanesi satırların arasına gizlenen anamın alın teri, hayâsı vardı satırların...
TÜRKİYE’NİN BÜYÜYEN GÖLGESİ
Türkiye iki yüzyıldan beridir önemli bir süreçten geçiyor.  Türk medeniyetinin durdurulmuş olması bu sürecin çetin geçmesinin en önemli sebebi olarak duruyor. Verilen mücadele medeniyetin taşıyıcısı yeniden Türkler mi olacak ve medeniyet...
Barak Baba Türbesi
Yunus Emre ile ilgili araştırmalarım sırasında Yunus Emre'nin Şeyhi Tapduk Emre'nin hocası olan Barak Baba'nın türbesini görmek ve Balıkesir'in Bigadiç İlçesi Topalak Köyü yakınlarındaki mezarını ziyaret edip o havayı...
BURSALI MEHMET TAHİR VE YUNUS EMRE 
Manisa Kula ilçesi Emre Köyünde bulunan Tapduk Emre ve Yunus Emre türbesi hakkında Osmanlı Müellifleri kitabının yazarı Bursalı Mehmet Tahir'in(1861-1924) verdiği bilgiler her ne kadar bazı eksiklikler içerse de konu ile ilgili ilklerden...
TÜRKİYE’NİN EROL GÜNGÖR’E İHTİYACI VAR
Yeniden bir medeniyet inşasının Türkiye'den Türklerden beklenmesi kadar Batı için doğal ve mantıklı bir düşünce yoktur. Bu nedenle Türkiye ve Türk dünyası üzerinde yoğunlaşan baskılar ve çevreleme girişimleri önümüzdeki dönemde...
EROL GÜNGÖR/ TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI: III
Günümüzde bazı çevrelerin Osmanlıyı adeta geri çağırma seansına benzeyen ritüellerini andıran bazı öykünmeler afakîdir.  İçinde güçlü ve güzel medeniyete özlemi barındırıyorsa da zaman içinde tarihe olan özlemle karışarak...
TÜRKİYE’NİN YÜZAKI/EROL GÜNGÖR: II
Türkiye üzerine sosyal gözlemlerini tarihi ve milli perspektiften bakan ve çözümleriyle Türkiye'nin tarihten getirdiği milli- manevi değerlerin ne olduğunu, bundan sonra nasıl devam etmesi gerektiğini haykıran münzevi bir aydındı Erol...
EROL GÜNGÖR VE TÜRKİYE’NİN YOL HARİTASI: I
Bizim kuşakta büyüdüyseniz ya vatan ehli olacaktınız ya da gâvur! Ortası yoktu hayatta kalmanın. Bizim kuşağın kendine göre kalın, koyu çizgilerle belirlenmiş sınırları vardı. Sınırlar geniş, sınırlar Misak-ı Milli ile başlayan...
HAYAT VE HAYAL
Birçoğumuzun hayallerini süsleyen çılgın yolculuklar vardır. Bir ülke bir hayal peşinde yaşarız. Bizi hayata bağlayan da ülkülerimizdir. Hayatın en onulmaz dünyasında inşa etmişiz sahildeki kumdan saraylarımız vardır.  Ta ki denizin...
EROL GÜNGÖR: TÜRK MİLLETİNDEN/ İSLAM ÜMMETİNDEN
Son dönemde bazı çevreler Erol Güngör'ü İslamcılık ideolojisi kıskacına alınmaya çalışılıyor. Ancak Türk-İslam inancına iman etmiş bir Türk kadar İslam'a ve İslam dünyasına bağlıdır Erol Güngör. Erol Güngör milletin...
TÜRKİYE’DE SİSTEMİN MANTIĞI 
Osmanlı'nın batılılaşmayı amaç edindiği Lale Devrinden bu yana devam eden merkez-çevre, halk-aydın arasındaki ayrılıklar uçurum haline gelmiş ve her geçen gün bu uçurumlar daha da artarak günümüz Türkiye ve İslam dünyasının...
TÜRKLER VE VATAN
'İnsan mı coğrafyaya mahkûmdur yoksa coğrafya mı insana?” 'İnsan mı coğrafyanın kaderini belirler coğrafya mı kendi kaderini insana yükler?” Yaşadığımız mekânların kaderi ile aynı kaderleri paylaşırız. Mekânlar kaderlerimiz...
MİLLETİN TRENİ KAÇIRMASI
Treni kaçırmış bir milletin çocuklarının çalışmadan, yorulmadan yeniden trene binmeleri mümkün değildir. Ancak bineceğin trene de dikkat edeceksin. Nereye gidiyor, makinisti kim... Türkiye Osmanlı son döneminden itibaren bindiği tren ile...
MİLLETİN KÜLTÜRLE İNTİHARI 
İnsan kendi kaderiyle şehrin kaderini aynı görmüyorsa ya insanda bir sıkıntı vardır ya da zihin dünyası karmakarışıktır. Zihin dünyamızın XIX. Yüzyıldan bu yana ne şehirlerimiz şehir ne de insanımız insan olma erdeminin farkında değil....
Rum Kadın ve Kral
Gecenin karanlık saatlerine sığınıp iki büklüm olmuş halimle yağmur sonrası yaprakların üzerine konan ormanın taze kokularına sığınıyorum. Bazen  'Darağacı” ile Mustafa Necati Sepetçioğlu, bazen 'İşgal” ile Teoman...
NECİP FAZIL’IN HAYALİ
Son dönemde yaşanan olaylar bazı değerlerin yeniden ele alınmasını zorunlu hale getirmeli. Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve kültürel karmaşa her geçen gün önüne geçilemez bir sürece doğru sürükleniyor. İnsanları önüne...
SANAL DÜNYANIN KAHRAMANLARI!
Kahramanların ufkuna sahip olmak, onların yolunda yürümek için onları bizzat görmek, onlarla birlikte olmak büyük bahtiyarlıktır. Ancak günümüzde bunun mümkün olmadığını da ortadadır. Gerçi milletimizin olağanüstü devirlerinde kahramanlar...
Türkiye ve Kafkasların Geleceği
Orta ve Ön Asya'nın geçiş kapısı olarak nitelendirilebilecek Kafkasya'nın kavimler ve dinler mozaiği gerçeği halen devam etmektedir. Altınordu devletinin yıkılmasından bu güne kadar bağımsız ve Kafkaslara Şamil bir devletin kurulamamış...
ÇİN’İN AVRASYA VE DOĞU TÜRKİSTAN POLİTİKASI
Tarihin ilk devirlerinden itibaren Türklerle aynı coğrafyayı paylaşan Çin güçlü kültür ve nüfus avantajlarıyla her dönemde varlık ve özgünlüklerini koruya gelmişlerdir. Türklerin Orta Asya hâkimiyetleri sonucu Çin hâkimiyeti zayıflamış...
TÜRKİYE’NİN MODERN DÜNYA BUNALIMI
Modern insan, bunalımlı insandır! İlkelerinden uzaklaşan insanların oluşturduğu metropollerde oturan; harcamaktan, harcanmaktan haz duyan insan modern insan! Kaybettiği benliğine, dünyasına, hayatına dönüş sancıları yaşayan insana dayatılan...
TÜRKİYE’NİN YENİ BİR DÜNYA KURMA İRADESİ VAR MI?
Türkiye farklı bir dünyaya yelken açmaya henüz hazır mı? Her ne kadar bir zamanlar 'Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye bu dünyada yerini alır” denildiyse de bunun için ortak akıl, ortak milli refleks ve irade gerekir. Ülke olarak yeni...
TÜRK ANLAYIŞINI YENİDEN YORUMLAMAK
Canlılar arasında halinden memnun olmayan tek varlık insanoğlu olsa gerekir. Öyle ya halinden memnun olsaydı insanoğlu Dünyada ne işi vardı! İnsan ne kadar çevreye hâkim olduysa o kadar vahşileşiyor. Vahşileşen insan egosunu tanrılaştırıp...
Nurettin Topçu ve Türk Aklı
Nurettin Topçu hakkında ölüm yıldönümünde(D.1909-ÖL.10 Temmuz 1975) bazı şeyler yazıldı, yorumlar yapıldı. Ancak ne acıdır ki Nurettin Topçu gerçeğini ortaya koyan nitelikli değerlendirmeler okuyamadık. Nurettin Topçu sağlığında...
BÜYÜK MİLLET ANLAYIŞI
Milletler kahramanlarıyla yoğrulur ve yaşarlar. Milletlerin yolunu çizen, yönünü belirleyenler örnek aldıkları kahramanları; rol modelleridir. Milletlerin karakterlerinin oluşmasında yaşadıkları çevre, beslendikleri gıda, iklim, tabiat şartları,...
EĞİTİM VE KÜLTÜRDE DÜŞÜNCE DEVRİMİ
Türkiye'nin eğitimde, kültür-sanat hayatında… Geldiği noktayı görüp gideceği istikameti düşündükçe endişelenmemek elde değil.  Türkiye Türk milletinin boyasıyla boyandığını, millet olmanın etnisiteyle değil kültürle...
İŞİN ÖZÜ TÜRK KALMAK
Türkiye'nin düşüncenin önünü açan kanalları harekete geçirmesi gerekiyor.  Düşünce üretemeyen bir millet düşünmek ölü bir millet düşünmekten farksızdır.  İmam Maturidi, Hoca Ahmet Yesevi, Ali Kuşçu, Yunus Emre, Sadrettin...
Şehirlerin kaderi
Gün geçmiyor ki insanların hayatlarını değiştiren önemli olaylar yaşanmasın. Gün geçmiyor ki insanın önüne fırsatlarla beraber olumsuzluklar da çıkmasın. Türkiye gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir coğrafyanın şehirlerinde...