Av.Nevin ÖMEROĞLU
Av.Nevin ÖMEROĞLU
Yazarın Makaleleri
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu TCK 134
Değerli  okurlarım  bu makalemde  siz  değerli   dostlarıma  Türk ceza  kanunumuzun  134 . Maddesinde düzenlene özel hayatın gizliliğini   ihlal  suçu...
Tekerrür TCK 58. madde
Değerli  okurlarım  bu makalemde  siz  değerli  dostlarım mahkum ve hükümlülerimizi Ceza kanunumuzun 58. maddesinde düzenlenen Tekerrür hükümleri hakkında bilgilendirmek istiyorum  . ...
Kasten Yaralama Suçu TCK Madde 86
Değerli okurlarım bu makalemde  sizlere  Kasten yaralama   suçu  hakkında bilgilendireceğim  .  Bu  suç Türk ceza kanunumuzun  86.  Maddesinde  düzenlenmiştir....
Cinsel taciz suçu TCK 105. madde
Değerli okurlarım bu makalemde sizleri cinsel Taciz suçu  hakkında bilgilendirmek istiyorum. Değerli okurlarım bu suç TCK 105. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre eğer bir kişiyi cinsel amaçlı taciz edilirse mağdur şikayet ettiğinde en...
Reşit olmayanla cinsil ilişki suçu TCK 104. Madde
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma reşit olmayan yani 15-18 yaş grubunda olan bir çocukla Karşılıklı Onunda rızasını alarak cinsel ilişkiye girilmesi suçundan bahsedeceğim. Bu suçun oluşması için taraflardan birisinin...
Cinsel saldırı suçu TCK 102. madde
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarımı cinsel saldırı suçu TCK 102. Madde hakkında bilgilendireceğim.  Cinsel saldırı suçu basit cinsel  saldırı ve nitelikli  cinsel  saldırı  olmak...
Koruma Yasası 6284 Sayılı Kanun
Değerli okurlarım bu makalemde  siz değerli dostlarıma koruma kanunumuz hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemizde her geçen gün kadına yönelik şiddet olayları artmakta birçok kadın şiddet mağduru olmaktadır. Şu...
Çocuk istismarı suçu TCK 103
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma çocuk istismarı suçu hakkında bilgilendirme yapacağım. Bilindiği üzere yasamızda çocuk 18 yaşını doldurmamış kişidir. ...
Rüşvet Suçu
Değerli okurlarım sizlere bu makalemde Türk Ceza Kanunumuzun 252. maddesinde düzenlenmiş olan Rüşvet suçu hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum.. Rüşvet suçunda rüşveti veren gerçek kişidir. Rüşveti alan ise kamu görevlisidir....
Boşanma davası sürerken vefat durumu
BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN TARAFLARDAN BİRİSİ VEFAT EDERSE DAVANIN DURUMU NE OLACAK? Değerli okurlarım açmış olduğunuz boşanma davanız devam ederken davacı taraf olarak siz...
Resmi evrakta sahtecilik suçu
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma Resmi evrakta  sahtecilik suçları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum.  Bu suçlar  kamu düzenini ilgilendirir. Şikayet bağlı değildir. Yani siz bu suçu işlediğinizde...
Özel evrakta sahtecilik suçu
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma özel evrakta sahtecilik suçlarından bahsetmek istiyorum. Bu suç Türk ceza kanunumuzun  207. maddesinde düzenlenmiştir. Özel evrakta sahtecilik suçu ile resmi evrakta sahtecilik suçu...
Ceza davalarında temyiz
Değerli okurlarım bu makalemde  siz  değerli okurlarıma  temyizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle temyiz olağan bir kanunyoludur. Biz bir kararı Avukat olarak temyiz ederek istinaf mahkemesinin verdiği  kararın değiştirilmesini  veya...
  CEZA DAVALARINDA İSTİNAF 
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli okurlarıma ceza davalarında istinaf kanun yolundan bahsetmek istiyorum.  İstinaf mahkemeleri  ilk derece mahkemelerinin yani yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararı hukuka aykırılık olup olmadığı...
VELAYET DAVALARI 
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma velayet davaları hakkında bilgi vermek istiyorum.  Bildiğimiz gibi 18 yaşından küçükler Medeni kanunumuza göre çocuktur. Ve anne ve babalarının velayeti...
NAFAKA DAVALARI
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli okurlarıma nafaka davarlı ve nafaka çeşitleri hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum.  Siz eğer eşinizle boşanmadınız ama ayrı yaşıyorsunuz ve eşiniz sizin veya çocuklarınızın nafakasını...
BOŞANMA DAVALARI
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma boşanma davarlı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. oşanma davaları hakkında genelboşanma sebebi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniile boşanma davası açabileceğiniz...
ZİMMET SUÇU    
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma Türk ceza kanunumuzun 247 . maddesinde yer alan zimmet suçu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Zimmet suçunun işlenebilmesi için öncelikle bu suçu işleyen kişinin kamu görevlisi...
İNSAN TİCARETİ SUÇU 
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma Türk ceza Kanunumuzun 80. Maddesinde yer alan İnsan Ticareti suçundan bahsetmek istiyorum. Bu suç zorla çalıştırmak için fuhuş yaptırmak için vücudundaki organların verilmesini sağlamak...
KAÇAKÇILIK SUÇU  
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli okurlarıma kaçakçılık suçları hakkında  bilgilendirme yapacağım.  Yurda girişi çıkışı  gümrüğe tabi  olan bir eşyanın  gümrük işlemlerini yapmadan siz  ülkeye...
YARGITAYIN ONAMA KARARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜ?
Değerli okurlarım Yargıtay tarafından bir mahkumiyet Kararınız onaylanmışsa o karar tamamen normal şartlarda kesinleşir .Ancak siz yargıtayın onama kararına karşı yargıtay cumhuriyet başsavcılığına bir dilekçe ile itiraz edebilirsiniz...
ZİMMET SUÇU  
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma Türk ceza kanunumuzun 247 . maddesinde yer alan zimmet suçu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Zimmet suçunun işlenebilmesi için öncelikle bu suçu işleyen kişinin kamu görevlisi...
GASP (YAĞMA) SUÇU
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli okurlarıma yağma diğer adı ile gasp suçu hakkında hukuki bilgilendirme yapacağım.   Yağma yani, gasp suçunda bir kişinin zilyetliğinde olan bir menkul malı bu suçun faili  cebir tehdit...
KASTEN  ADAM  ÖLDÜRME  SUÇU   (CİNAYET  SUÇU) TCK  81  
Değerli okurlarım bu makalemde  siz  değerli  okurlarıma  kasten  adam öldürme  diğer  adı ile  cinayet   suçları hakkında  bilgi vermek istiyorum.   Bu  suç Türk  Ceza  Kanunumuzun ...
HIRSIZLIK   SUÇU  
Değerli  okurlarım  bu makalemde  siz  değerli  dostlarıma  Türk  ceza  kanunumuzda  yer alan  hırsızlık  suçu  hakkında  bilgi  vermek istiyorum. Hırsızlık  suçu ...
İDARİ DAVALAR NASIL AÇILIR?
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli okurlarıma idare mahkemelerinden ve idari davaların nasıl yürüdüğünden bahsetmek istiyorum. İdare mahkemeleri ilk dereceli mahkemelerdir. İdare mahkemeleri dava ile ilgili gerekli gördüğü her türlü...
DOLANDIRICILIK SUÇU
Değerli okurlarım bu makalemde siz değerli dostlarıma dolandırıcılık suçları hakkında hukuki bilgilendirme yapacağım. Öncelikle bu suçun oluşması için sizin hileli bazı davranışlarla mağduru etkilemeniz onu aldatmanız onu vaadlerde...