Emrah POLAT
Emrah POLAT
Yazarın Makaleleri
Kimliğimizin Ekseninden Coğrafya’ya Bakış
Coğrafya, yeryüzündeki dağılışı inceler. Bu bilim ile az çok iştigal eden hemen herkesçe bilinen en kısa anlamıdır. Bu anlamla bağlantılı olarak yaşadığımız yer, tarihi eserlerimizin, evlerimizin, gezdiğimiz yolların,  hatıralarımızın...
Medeniyetimiz ve Kimliğimiz
Kendimizi tanımlarken artık geldiğimizi iddia ettiğimiz yeri, kullandığımız dili söylemek yetmiyor. Hatta günümüz kimlik tanımlamasında bunlar çok önem arz etmiyor. Orta asyadan, Kafkasya'dan, Mezopotamya'dan veya Balkanlardan geldik...
Mücadele ve Mücahide
Duvar çeker gece nemini, duvar gıybetin, ihanetin şahidi Gövdesi çatlak, yüzleri yırtık, geçen günlerle buruşuk bir kâğıt misali Duvar şuur, duvar şehadet, duvar tarih, duvar ızdırap, duvar itiraz Sesini işittirememenin yorgunu, Bed suretleri...
Osmanlı Medeniyeti ile Yaşıyor         
Politika birçok kişinin üzerinde ittifak ettiği üzere menfaatler manzumesinin cereyan ettiği mümtaz bir sahadır. Özellikle mümtaz diyorum çünkü politika kadar çıkarların sahnelendiği davranışlarla örülmüş örgülenmiş bir alan daha...
İnsanlar ve Madenler
Her devrin devranın bir karakteri, bir mizacı, hakim duygu ve düşünceleri, genel kabulleri vardır. Sırf bu yüzden zamanın ötesine geçebilmek devrin her şeyini kucaklamak değildir, terk etmekte değildir. Çünkü her toplum çeşitli zamanlarda...
Cemaleddin Efgani Dosyası
Bu başlık merhum üstad Cemil meriç'e ait… Tarihi şahsiyetler arasında özellikle bugün de araştırılmayı, gündeme getirilmeyi gerektiren bir şahsiyettir Cemaleddin Efgani. Cemalettin Efgani, İttihat-ı İslam fikriyle tamda İslam topraklarının...
15 Temmuz ve Osmanlı Ruhu
15 Temmuz darbe teşebbüsü sadece Türk milletine, onun iradesine yapılmış bir ihanet değildir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Türkiye üzerinde tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi ile alakalıdır. Velasıl kelam Aziz milletimiz hainlerin ve...
Yıldızlar, Menekşeler ve Ayrılık Sendromu
Bugün kollarım daha ağır, çıldırtan bir duygu var içimde ve kollarım hissiz… Uzandığım bu yerden hiç kalkasım yok. Hem hiçte bir şey yapmak gelmiyor içimden… Çok işim var… Vardı aslında… Dolu dolu geçen bir mesai...
Bediüzzaman, Siyaset ve Meşrutiyet - II
Meşrutiyetin Bediüzzaman tarafından devrin şartları itibariyle alkışlanmış olması,<z İslam'ın felsefesine ters düşmediği fikrini akıllara getirir. Meşrutiyet doğrudan tanım itibariyle anlaşılıyorsa bu doğrudur. Elbette mahiyet...
Bediüzzaman, Siyaset ve Meşrutiyet
Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin siyaset üzere yaptığı mülahazalara baktığımızda ömrünün farklı dönemlerinde siyaset mefhumunu muhtelif biçimlerde yorumlamıştır. Hayatının ilk dönemi olarak tabir ettiği Eski Sait Dönemi'nde,...
Türk Tarihinin Meseleleri 1
Türk tarihi Zamansal ya da mekânsal bir tasniften yoksundur. Bu mevzuda tarihçilerin bir kısmının türlü sebeplerle gerçeği yüksek sesle dile getirmedikleri ortadadır. Eğer zamanı merkeze alacak olduğumuzda Türk Devletlerinin kısa sürede...
Define ile Yılan (2)
Belki şu ahir zaman içinde ulu emre tabi olmak önümüze fırsat diye getirilen her bir şeyi muayene etmeyi zorunlu kılıyor. İdeale yürümek için hemen her mefhumu müspet ve menfi tarafları itibariyle tahlil etmek, tenkit etmek esas olmalıdır....
Define ile Yılan (1)
Üzerinde ittifak edilen önemli mevzulardan biri de postmodern adı verilen dönemin karmaşık dokulu bir toplum oluşturduğudur. Geleneksel ve postmodern yaşam tarzına sahip topluluklar birlikte az gelişmiş toplumlarda kendini gösterir. Bu toplumlarda...
Kızıl Sultan Dosyası
Yazılara başlarken bahsi geçen mevzuların muhtelif sebeplerle muhatapları olmuş kimselere… Birde bizi okumakla kıymetli vaktini veren pek kıymetli okuyuculara, hemen her yazının ve yazarın maksadı ile ilgili birkaç şey bildirmeyi borç bilerek...
Müphem iddialar ve İade-i İtibar II
Ziya Gökalp'in öldüğü geceyi Necip Fazıl ‘Sahte Kahramanlar'da şu şekilde naklediyor: 'Tarihin ve kimsenin bilmediği bir hadise. Benim 40 yıllık hatıram; bundan 40 küsür yıl önce, Abdülhak Hamid'in evinde...
Müphem iddialar ve İADE-İ İTİBAR
Pek değerli Fikret KAPLAN ağabeyim şahsıma imzaladığınız hediye ettiğiniz kitabınız 'üç Sait'i heves ile okuyorum. İlk bölüm itibariyle gördüm ki Üstat Bediüzzamanın hayatını devrin mühim hadiseleri ile ilişkisi bağlamında...
MİZAH MI?
Fransız basınının ateizm görüşlü mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırı tüm dünyada farklı yorumlara ve etkilere sebep olmuştur. İnsanların ölümü ve bu olaydaki tüm eylemlerin sebep ve sonuçları itibariyle insaniyeti, İslam...
Kosova Savaşı ve Bağımsızlığa Giden Süreç
Balkanlar Bosna savaşından sonra ikinci bir vahşete sahne oldu. Sırp milliyetçileri akıllara gelmeyecek bir etnik temizlik saldırısını Kosova'da gerçekleştirdi. '1998-1999 Kosova Savaşı, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun, bağımsızlık...
Tedrisat müdafaadır
Tedrisat davası memleketin bağımsızlık davasıdır. Savaşların gölgesinde dahi maarif kongresi yapılabiliyorsa bunu böyle söylemenin abartı olmadığı ortaya çıkar. Bir insan yaşadığı kültürün mümessili olmadan birey olamaz. Birey olabilmek,...
TEFRİKA VE MİLLİYETÇİLİK
Bilindiği üzere çağımız alametleri itibariyle ahir zaman olarak nitelendirilmektedir. Gündelik hayatın sıkıntıları, itikat üzere bir yol takip etmek isteyenlerin karşılaştığı sorunlar, hep ahir zamanın varlığına delil gösterilir. İnananların...
Rejim’e Muhalefet Edenler
Hayatımızda çevremizin, toplumun, nefsimizin eleştirilmesini istediği, yerilmesini arzu ettiği birçok mevzu vardır. Bizde bazen isteyerek bazen de alışılageldiği gibi davranarak toplumun önemli bir bölümünün müşahede ettiği hususlara eleştiriler...
“Şarkın Yıldızlarına”
Yaşarken yazmak, hayatı yazmak, hayata dair yazmak… Hayatımda yazmak, eyleminin tasvirine yetmeyecek kelimeler bunlar. Yazarak yaşamak, yazarken yaşadığını hissetmek belki en asgari tabir bu olmalı. İlk kez üstada katılmıyorum. Yazarken yabancılaşır...