Emrah POLAT
Emrah POLAT
Yazarın Makaleleri
İslam Felsefesinde Varlık Problemi ve Gazalinin Görüşleri 2
Filozofların yaratma ve varlığın ezeli olması konularındaki fikirleri, 'imkan' yani bir nevi ‘nedensellik' tartışmasıdır. Gazali bunu Allah'ın kudreti, sıfatları kapsamında değerlendirmistir. Yani yaratılış doğa kanunlarından...
İslam Felsefesinde Varlık Problemi ve Gazalinin Görüşleri
            Aslında başlık tutarsız gibi gözükebilir . Çünkü İslamin ana kaynağı olan Kuran, Mutlak varlık, zaruri varlık ve mecburi varlık gibi klasik ve modern felsefelerin meselelerini kesin çözüm getirir....
Fıtratın Gölgesinden Tevhidin İklimine
Fıtratın gölgesinde bir hayat yaşadığımız aklımızdan bir an dahi çıkmamalıyken. Biz hep onu unutup her zaman başımıza gelen hadiseleri sadece düz bir mantıkla, sadece çevresel şartları göz önünde tutarak yorumluyoruz. Hatta bu yorumun...
Ontolojik Hatalara Son Veren Nebevi Felsefe
Nebeviyyet mevzusu, en başta İslam akaidinin temel konularından biridir. Felsefe, bu işin sadece yorum boyutudur. Nübüvvet, felsefenin kuramları ile eksiksiz açıklanamaz. Felsefenin yöntemleri ile Nebeviyet hakkında söylenecekler,  yorum...
Garaudy’nin İslam Tanımı ve Batıdaki İslam Algısı İle ilgili Yorumları
Roger Garaudy'nin, Batılı Müslüman bir aydın olarak yapmış olduğu İslam tarifi, bizdeki algısal yenilenmeyi yaşatması bakımından çok önemli. Birçok dini ana kaynaklarından okuyarak inceleyen Garaudy'nin İslam'ı kabul etmesi,...
Tasavvuf Hakikati ve Garaudy’nin Yorumları
Garauy'nin Tasavufla ilgili görüşleri, uzun süredir aklımdaki soruların cevabıymış meğer. ‘İslam'ın Vâdettikleri' eserini neden bu kadar geç okumuşum diye geçirdim içimden. 'Bir iman destanı: Tasavvuf” adlı makalesinde...
Tûl-î Emel
İnsanın dünya serüvenine verdiği anlam, onun hayat felsefesidir. Hayat felsefesini oluşturan hemen her şey, hayatın içindeki etkileşimlerin neticesidir. Etkileşimlerimiz ile hayata verdiğimiz anlamın arasında kuvvetli bir bağ vardır. Hayat...
Yoldaki İşaretler 2 (Eşsiz Kur’an Nesli) 
'Eşsiz Kuran Nesli'nin”, her devre, mümin kişiye ve topluma örnek özelliği cahiliye adetlerinden tamamıyla sıyrılmış olmasıdır. Onların iddia ve gayeleri, Allah'a adanmış bir hayat tarzını yakalayabilmekti. Ve zahir ömürlerinde...
Yoldaki İşaretler (Eşsiz Kuran Nesli)
Merhum Seyit Kutup'un, meşhur makalesi ‘Eşsiz Kuran Nesli', Yoldaki İşaretler isimli eserinin ilk bölümüdür. Kitabı bu makale ile açması, girişi bununla yapmış olması; eser ile verilmek istenen geniş ve derin mesaj için, yerinde...
Seyit Kutup
İdeallerini yaratamayan toplumlar, bir ceset yığınından ibarettir. Çünkü, toplumun ruhunu diri tutan yegane şey, değerleriyle bütünleşen idealleridir. Değerlerinden uzaklaşan toplumun öz gelişimi durur ve zamanla özüne yabancılaşır....
İyi ve Kötünün Ayrımında
Ahir zaman çelişkiler çağıdır. Her şey birbirine karışmış, doğru yanlıştan ayırt edilemeyecek gibidir. Biz ibadette itaatte eksik kullar için hakikat zaten zahiren perdeli olduğundan... Doğruyu yanlıştan ayırmakta hep güçlük yaşıyoruz....
Matrix’ten Çıkış 5
  Yazarın öz ve net, aynı zamanda vurucu ifadeleri ile Matrix tanımlamasına devam edelim:'Matrix 'paramparça olan” aynı zamanda 'paramparça eden”dir. Bu parçalılık hali ‘Tevhidî okuma'nın can düşmanıdır.” ...
Matrix’ten Çıkış 4
              Nefis, kötülükleri cezbettiren mahaldir. Cihat-ı Kebir, yani büyük cihadın ön koşulu yalnızca nefsini tanımaktır. Nefsini tanımayanın onunla mücadelesi düşünülemez. Nefis, matrix'le...
Matrix’ten Çıkış -3 (Enigmatik Çağ)
Yazar metinde, 'matrix'e uyanmak” şeklinde çok güzel bir ifade kullanmış. Yani, şuurumuzu felç etme gayretinde olan bu melun sarmalın farkına varmak! Yine yazarın vurucu ifadesi ile ‘bireysel cihadın başlatılması' söylemi...
MATRİX’TEN ÇIKIŞ 2
Yenilik dedik mi hemen zihnimiz, eskinin dışardan alınma olanla, yer değiştirmesini algılıyor. Bu toplumumuzun genelinde var olan, yaygın zihinsel kodlardan biri. Modernleşme sürecinde kaptığımız bir hastalık. Matrix, yeni bir kavram falan...
MATRİX’TEN ÇIKIŞ
Yeni bir kitap okudum. Yepyeni bir kitap… Yeni derken yanlış anlaşılmasın, yeni basılmış falan değil, ilk basım tarihi üzerinden tam 5 yıl geçmiş. Yeni diyorum çünkü kadim bir gerçeği, sadece okuyucunun zihnine değil, kalbine de yerleştirmek...
BİZ DEĞİŞMEDEN
Birçok insan Akli melekeleri geliştiği zaman, yani gençlik çağının ilk yıllarında; bir büyük hengâmenin içinde bulur kendini. Binlerce soru ve soruna çözüm ararken zamanın içerisinde kaybolmuş durumdadır. Dünya, tam da o çağlarda keşif...
GERİLEME DEVRİNDE OSMANLI
          Osmanlıda ıslahat politikaları 17. yy'dan itibaren başlamıştır. 17. yy ıslahatlarını bundan sonraki dönemlerden ayıran en önemli özellik kurumlarında var olan bozulmaların ıslahına yönelik çalışmaların...
Modernleşme Sürecinde 18. Yüzyıl
Lale devri, Avrupa menşeili yenilik çalışmaları için ilk dönem olarak kabul edilir. 12 yıllık dönemde sağlık, eğitim, kültür, ekonomi ve sanata ait birçok alanda ıslahat çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Var olan bu sürece...
Reformlara zemin oluşturan Pasarofça antlaşması ve Lale Devri
Bilindiği üzere ıslahat, uygun hale getirilmesi icap eden herhangi bir yapının üzerinde gelişim istikametinde yapılan çalışmadır. 1718 Pasarofça antlaşması aslında bir milattır. Karlofça'da Osmanlı aydınının kafasında değişen...
Sosyal Değişim ve Yenilik hareketleri 
Sosyal değişim, farklı zaman dilimlerinde sosyal yapı unsurlarında ortaya çıkan nitelik ve nicelik farklılaşmasıdır. Sosyal değişme, medeniyet tarihi içinde bazen hızlı, bazen de yavaş bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle, ortaçağın...
İSTİKAMETİMİZİN PUSULASI : HAKİKAT
Doğru veya yanlış dediklerimiz; durduğumuz yer(çevremiz ve birlikteliklerimiz), içinden çıktığımız kültür, inançlarımız, taşıdığımız değerler, aldığımız eğitim, etkileşimde bulunduğumuz tüm farklılıklar ve daha birçok sayılabilecek...
Hakikat istikameti: Rıza-ı İlahi  
Acz ve fakri çok olan insan, en önce bunu kabule muhtaçtır. Bu yargının muhatabı, bizzat nefsimiz. Hemen hepimiz kalbi hastalıklarımızla mücadele etmekle vazifeliyiz. Biz kalple ilgili zafiyetlerimizi yendikçe, ruhumuzun güçlendiğine şahitlik...
Bir Proje ile Canlandırılacak  ‘Keşfi Kadim’
Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu, ‘Yeni Nesil Okuyor' proje çalışması başlattılar. Bizim de projeye katkı sunmamızı istediler. Hayra sevk edici bir çalışmanın,...
İslam’ın Dirilişi 5
İslam'ın Dirilişi, kitabının ilk bölümünün son başlığı ‘Aksiyonda Diriliş' bu başlıkla nihayetlendirilmiş hacmi küçük mesajı büyük bir kitap. Aksiyon, insan iradesinin açığa çıkma halidir. Aksiyon, kavramdan sahaya,...
İslam’ın Dirlişi - 4 -
              Soğuk savaş dönemi, İkinci dünya savaşı sonundan başlayarak Sovyetlerin dağılmasına kadar devam eden süreç olarak tanımlanır. Bu dönem, İslam ülkelerinde Düşüncede ve İnanışta dirilme...
İslam’ın Dirilişi 3
İslam'ın Dirilişinde İslam dünyasının durumu anlatıldıktan sonra ‘Düşüncede diriliş' alt başlığıyla devam ediliyor. Bu başlığın mesajına girmeden evvel, fikirdeki dirilişi hazırlayan tarihsel arka plan veriliyor. İslam'ın...