Emrah POLAT
Emrah POLAT
Yazarın Makaleleri
Durkheim Sosyolojisi ve Milli İnşaacılık
Emile Durkheim, toplum bilim (Sosyoloji)'nin kurucularındandır. O, bu kurucu vasfını Sosyolojinin muhtevasının ve yönteminin ne olması gerektiğini ortaya koymak suretiyle kazanmıştır. Emile Durkheim'e göre toplum, parçalarıyla mütenahi...
Firavunun Sarayından Hayatın Seyri 2
Neresi firavunun sarayı? Hangi devrin mülahazası bu? Böyle diyenler olabilir. Başlık hemen her şeyi akla getirebilir. Bilindiği üzere Firavun tarihsel bir figürdür. Azmanlaşan, kulluğunu unutan, ilahlığını ilan eden biri... Bu tasvir bugün...
İnsan İnsanın Yurdudur
Efendimizin(sav) hayatından başka bir hayat örnek alınamaz. Mümin için tek örnek O(SAV)' dur. İdol onun şahsiyeti, ideal onun yaşam tarzıdır. Onun(SAV) dünyaya teşrifleri ile Allah-u teala tüm tabakatı hayata Muhsin (İhsan eden, rahmet...
Hayatın Çıplak Gözle Seyri
Bazen hayata dair cevabı öyle zor sorularla muhatap oluyoruz ki, bu zorluk belleğimizi sorulara itiraz mukabilinde cümlelerle doldurmaya sevk ediyor bizi. Ve bununla tüm zorlu soruları cevaplamış gibi oluyor, geçiştiriyoruz. Aslında bir nevi hayat...
Siyaset Anlayışımızın Tarihi Kökeni
İhsan Aktaş Hocanın Türkiye Gençlik Vakfı için yazmış olduğu manifesto niteliğinde bir kitapçığın başlığı, 'Siyasi Anlayışımızın Tarihi Kökeni'... Kitabı okuduğumda bize ait olan siyasetin muğlaklıktan kurtarıldığı,...
Uysallık ve Anarşizm Arasında İsyan Ahlakı 
Nurettin Topçu, İsyan Ahlakı tezini temellendirirken mevcut ahlak anlayışları ile tezini mukayese eder. Ve var olan teorilerin fayda, mutluluk, içgüdü ve toplum gibi kriterlerle bağlandığını görmüştür. Bunların kendi ahlak ilkeleri ile...
Sahası İle Bütünleşen İslam İdeali 3
İnsana dair en önemli sorulardan, tartışmalardan birisi de ürettikleri ile arzuları arasındaki kaçınılmaz ilişkinin mahiyetidir. İnsan mevcudiyetinde yaratılışı itibariyle türlü meziyet ve ihtiyaçlarını bulundurur. Meziyetleri, onun üreten;...
Sahası ile Bütünleşen İslam İdeali 2
'İslam, insan tarifi ile düşünce sistemleri içerisinde konumunu açığa çıkarmaktadır. Böylelikle muhataplarının yani insanlığın karşısına sığ olarak, açık bir biçimde çıkmaktadır.' Geçen haftaki yazıya bu cümlelerle...
Düşüncesi, Sahası ile Bütünleşen: İslam İdeali
Sosyal hayat, olanca pratiğin zahiren izlendiği sahadır. Bizde bu zahir pencereden bakabilirken, İslamiyetin ideallerini ve idollerini ölçüt alarak sosyal hayatımızdaki pratikleri denetlemekle mükellefiz. Müslüman toplumun dinamiklerini gözden...
Toplumsal Algının Hakikat İstikametinde Şekillenmesi
'Bir şeyleri fetişleştirmeye ya da bir şeylerden nefret etmeye zorlanmış bir zihinle insan dünyayı nasıl görür? Gördüğü dünyayı nasıl algılar? Algıladığı dünya, dünyanın aslî gerçekliği ile ne kadar örtüşür? Bütün bu...
Diriliş Ruhunun Sahibi
'İslam, müslümanın diri ruhuyla bir düğün, bir şölen gibi giriyor zamana. O zamanı sürekli bir şeb-i arusa çeviriyor.' Üstad Sezai Karakoç ‘Kıyamet Aşısı' isimli kitabında müslümanı olması gereken bir vasfıyla böyle...
Hayatı Saran İbadet
Toplum içinde öğrenilmis ve yine toplum içerisinde süreklilik gösteren davranış, sosyal davranıştır. Bu sosyal davranışın dar kalıplarda bir tanımıdır. İnsan toplumsal bir varlık olduğundan birlikteliklerinin anlamı vardır, bu anlamların...
İlmi Kazancın Yükümlülüğü
İnsanın dünya hayatında en mühim meziyeti, aynı zamanda vazifelerinden birisi de öğrenmektir. Öğrenme, beşikten mezara kadar giden bir süreçtir. Hayatın içinde bulunabilmek için öğrenmek zarurettir. Hayatın getirdiği bir şarttır. Öğrenme,...
Kendinden Kaçmak
Şu zaman dediğimiz ne öğrendiysek içinde öğrenebildiğimiz, herşeyimizi kuşatan bir atmosfer... Canlansa da karşımıza geçip bize kulak verse; şaşırıp halimize ‘ne kadar çok soru biriktirmişsin' derdi. Neler neler sorardık! Beni...
Nur Risaleleri
'Ben putperest değilim, kitaba tapmıyorum; içindeki ses, içindeki ışık, içindeki sevgi, içindeki ruh, içindeki çile, içindeki gözyaşı, içindeki tecrübe, içindeki Tanrı çekiyor beni." Üstad Cemil Meriç'in kitap ile arasındaki...
İslam Felsefesinde Varlık Problemi ve Gazalinin Görüşleri 3
İmam Gazalinin felsefe ve felsefecilerle ilgili bakışını daha evvelki yazılarda da beyan ettik. İlk İslam felsefecilerinin görüşlerini tenkid eder. Fakat felsefeyi toptan askıya almaz. Kendisi de İslamın(Fıkhın) anlamlandırılmasını felsefenin...
İslam Felsefesinde Varlık Problemi ve Gazalinin Görüşleri 2
Filozofların yaratma ve varlığın ezeli olması konularındaki fikirleri, 'imkan' yani bir nevi ‘nedensellik' tartışmasıdır. Gazali bunu Allah'ın kudreti, sıfatları kapsamında değerlendirmistir. Yani yaratılış doğa kanunlarından...
İslam Felsefesinde Varlık Problemi ve Gazalinin Görüşleri
            Aslında başlık tutarsız gibi gözükebilir . Çünkü İslamin ana kaynağı olan Kuran, Mutlak varlık, zaruri varlık ve mecburi varlık gibi klasik ve modern felsefelerin meselelerini kesin çözüm getirir....
Fıtratın Gölgesinden Tevhidin İklimine
Fıtratın gölgesinde bir hayat yaşadığımız aklımızdan bir an dahi çıkmamalıyken. Biz hep onu unutup her zaman başımıza gelen hadiseleri sadece düz bir mantıkla, sadece çevresel şartları göz önünde tutarak yorumluyoruz. Hatta bu yorumun...
Ontolojik Hatalara Son Veren Nebevi Felsefe
Nebeviyyet mevzusu, en başta İslam akaidinin temel konularından biridir. Felsefe, bu işin sadece yorum boyutudur. Nübüvvet, felsefenin kuramları ile eksiksiz açıklanamaz. Felsefenin yöntemleri ile Nebeviyet hakkında söylenecekler,  yorum...
Garaudy’nin İslam Tanımı ve Batıdaki İslam Algısı İle ilgili Yorumları
Roger Garaudy'nin, Batılı Müslüman bir aydın olarak yapmış olduğu İslam tarifi, bizdeki algısal yenilenmeyi yaşatması bakımından çok önemli. Birçok dini ana kaynaklarından okuyarak inceleyen Garaudy'nin İslam'ı kabul etmesi,...
Tasavvuf Hakikati ve Garaudy’nin Yorumları
Garauy'nin Tasavufla ilgili görüşleri, uzun süredir aklımdaki soruların cevabıymış meğer. ‘İslam'ın Vâdettikleri' eserini neden bu kadar geç okumuşum diye geçirdim içimden. 'Bir iman destanı: Tasavvuf” adlı makalesinde...
Tûl-î Emel
İnsanın dünya serüvenine verdiği anlam, onun hayat felsefesidir. Hayat felsefesini oluşturan hemen her şey, hayatın içindeki etkileşimlerin neticesidir. Etkileşimlerimiz ile hayata verdiğimiz anlamın arasında kuvvetli bir bağ vardır. Hayat...
Yoldaki İşaretler 2 (Eşsiz Kur’an Nesli) 
'Eşsiz Kuran Nesli'nin”, her devre, mümin kişiye ve topluma örnek özelliği cahiliye adetlerinden tamamıyla sıyrılmış olmasıdır. Onların iddia ve gayeleri, Allah'a adanmış bir hayat tarzını yakalayabilmekti. Ve zahir ömürlerinde...
Yoldaki İşaretler (Eşsiz Kuran Nesli)
Merhum Seyit Kutup'un, meşhur makalesi ‘Eşsiz Kuran Nesli', Yoldaki İşaretler isimli eserinin ilk bölümüdür. Kitabı bu makale ile açması, girişi bununla yapmış olması; eser ile verilmek istenen geniş ve derin mesaj için, yerinde...
Seyit Kutup
İdeallerini yaratamayan toplumlar, bir ceset yığınından ibarettir. Çünkü, toplumun ruhunu diri tutan yegane şey, değerleriyle bütünleşen idealleridir. Değerlerinden uzaklaşan toplumun öz gelişimi durur ve zamanla özüne yabancılaşır....
İyi ve Kötünün Ayrımında
Ahir zaman çelişkiler çağıdır. Her şey birbirine karışmış, doğru yanlıştan ayırt edilemeyecek gibidir. Biz ibadette itaatte eksik kullar için hakikat zaten zahiren perdeli olduğundan... Doğruyu yanlıştan ayırmakta hep güçlük yaşıyoruz....