Emrah POLAT
Emrah POLAT
Yazarın Makaleleri
Sosyal Değişim ve Yenilik hareketleri 
Sosyal değişim, farklı zaman dilimlerinde sosyal yapı unsurlarında ortaya çıkan nitelik ve nicelik farklılaşmasıdır. Sosyal değişme, medeniyet tarihi içinde bazen hızlı, bazen de yavaş bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle, ortaçağın...
İSTİKAMETİMİZİN PUSULASI : HAKİKAT
Doğru veya yanlış dediklerimiz; durduğumuz yer(çevremiz ve birlikteliklerimiz), içinden çıktığımız kültür, inançlarımız, taşıdığımız değerler, aldığımız eğitim, etkileşimde bulunduğumuz tüm farklılıklar ve daha birçok sayılabilecek...
Hakikat istikameti: Rıza-ı İlahi  
Acz ve fakri çok olan insan, en önce bunu kabule muhtaçtır. Bu yargının muhatabı, bizzat nefsimiz. Hemen hepimiz kalbi hastalıklarımızla mücadele etmekle vazifeliyiz. Biz kalple ilgili zafiyetlerimizi yendikçe, ruhumuzun güçlendiğine şahitlik...
Bir Proje ile Canlandırılacak  ‘Keşfi Kadim’
Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu, ‘Yeni Nesil Okuyor' proje çalışması başlattılar. Bizim de projeye katkı sunmamızı istediler. Hayra sevk edici bir çalışmanın,...
İslam’ın Dirilişi 5
İslam'ın Dirilişi, kitabının ilk bölümünün son başlığı ‘Aksiyonda Diriliş' bu başlıkla nihayetlendirilmiş hacmi küçük mesajı büyük bir kitap. Aksiyon, insan iradesinin açığa çıkma halidir. Aksiyon, kavramdan sahaya,...
İslam’ın Dirlişi - 4 -
              Soğuk savaş dönemi, İkinci dünya savaşı sonundan başlayarak Sovyetlerin dağılmasına kadar devam eden süreç olarak tanımlanır. Bu dönem, İslam ülkelerinde Düşüncede ve İnanışta dirilme...
İslam’ın Dirilişi 3
İslam'ın Dirilişinde İslam dünyasının durumu anlatıldıktan sonra ‘Düşüncede diriliş' alt başlığıyla devam ediliyor. Bu başlığın mesajına girmeden evvel, fikirdeki dirilişi hazırlayan tarihsel arka plan veriliyor. İslam'ın...
İslam’ın Dirilişi 2
‘İslam'ın Dirilişinde İslam Dünyası'nın Durumu' başlığı ile ikinci bölüm kaleme alınmış bence kitabın en önemli bölümü burası. Çünkü inancımız şu ki, İslam dünyası hariçten her ne gelmiş olursa olsun içten...
İslam’ın Dirilişi
'İslam'ın dirilişi”, Sezai Karakoç üstadın 1967 yılında diriliş dergisindeki yazılarından oluşturulmuş kitabıdır.   Elimdeki örnek 2017 yılının Eylül ayında 26. Baskı olarak çıkarılmış. Üstadın tüm eserlerini...
Davet Esasları 3
'Müslüman olmam neyi gerektirir?” İkinci bölümü; 'İslami harekete mensup olmam neyi gerektirir” başlığı altında işlenen bu bölümü, İslam'a tam ve doğru olarak mensup olan kimsede bulunması gereken önemli vasıflardan...
Davetin Esasları 2
Fethi Yeken, Lübnan'ın Trablus şehrinde dünyaya gelmiş ve Lübnan'da İslami hareketi bir ömür boyu temsil etmeye çalışmıştır. Kurucusu olduğu Cemaati İslami ve İslam Eylem Cephesi, Mısırda kurulan İhvan-ı Müslimin'in hem...
Davetin Esasları
Geçen hafta Fethi Yeken' in 'Müslüman Olmam Neyi Gerektirir” isimli kitabını okudum. Uzun süredir birçok mecrada hep tartışılagelen birkaç konu vardı. Tebliğ, irşat, davet gibi mefhumların mahiyeti nedir? Bu üç kavram aynı şeyi...
İDEAL OLUŞTURMA
Her insan öncelikle ihtiyaçları için bir arada bulunmak durumundadır. Bu birliktelik hali zaman içerisinde birçok etkileşim ile birlikte bir sosyal form halini alır ve kültür dediğimiz yapı ortaya çıkar. Fert, içinde yaşadığı toplumun...
Batı Tarzı Büyüme
Modernlik geniş ve kaba bir tabirle eskinin dışlanması yeninin kutsanmasıdır. Sosyolojik boyutu itibariyle ise yeni bir hayat tasavvuru oluşturur ve bunu tanzim etmek ister. Modernizm, Batıda gelişen bir toplum düzenidir. Batı tarzı olan ne varsa...
Dil ve kültür
Dil bir toplumun en önemli kültürel unsurlarından birisidir. Bir toplumda ne kadar sosyal kurum varsa kendini en iyi şekilde o toplumun dili ile tanıtır, tanımlar ve geliştirebilir. Bu sebeple 'Toplumun hiçbir alanı dilden bağımsız değildir....
Hayır için kurulan birliktelikler
Allah-ü Teâlâ'nın yeryüzüne hâkim kıldığı dini tekdir. Ve o da İslam'dır. Tüm peygamberlerin ümmetlerine anlattıkları tevhit dini İslam'dır. İslam, kulun her şart ve koşulda Rabbinin iradesine teslimiyetidir. Mümin kişi...
Zorlu Kazançtan Sırlı kazanca
Allahu Teâlâ, insanı muhtaç ve zayıf bir irade ile yaratmıştır. Bu yaratılışta elbette pek çok hikmet var. İnsan bu acz ve fakr ile sonsuz ihtiyaç ve arzu sahibidir. İhtiyaçları ve arzuları hem maddi hem de manevidir. İnsanın var olan...
Gençlik Eğitim Merkezleri
Bilindiği üzere örgün eğitim kurumları, temel becerilerin temel bilgilerin bir sonraki aşamada ileri bilgilerin öğretimi ile vazifeli kurumlardır. Burada, kültürel aktarımın ve ilmi tekâmülün bugün ihtiyaç duyduğumuz kadar yapılmadığı...
Kimliğimizin Ekseninden Coğrafya’ya Bakış
Coğrafya, yeryüzündeki dağılışı inceler. Bu bilim ile az çok iştigal eden hemen herkesçe bilinen en kısa anlamıdır. Bu anlamla bağlantılı olarak yaşadığımız yer, tarihi eserlerimizin, evlerimizin, gezdiğimiz yolların,  hatıralarımızın...
Medeniyetimiz ve Kimliğimiz
Kendimizi tanımlarken artık geldiğimizi iddia ettiğimiz yeri, kullandığımız dili söylemek yetmiyor. Hatta günümüz kimlik tanımlamasında bunlar çok önem arz etmiyor. Orta asyadan, Kafkasya'dan, Mezopotamya'dan veya Balkanlardan geldik...
Mücadele ve Mücahide
Duvar çeker gece nemini, duvar gıybetin, ihanetin şahidi Gövdesi çatlak, yüzleri yırtık, geçen günlerle buruşuk bir kâğıt misali Duvar şuur, duvar şehadet, duvar tarih, duvar ızdırap, duvar itiraz Sesini işittirememenin yorgunu, Bed suretleri...
Osmanlı Medeniyeti ile Yaşıyor         
Politika birçok kişinin üzerinde ittifak ettiği üzere menfaatler manzumesinin cereyan ettiği mümtaz bir sahadır. Özellikle mümtaz diyorum çünkü politika kadar çıkarların sahnelendiği davranışlarla örülmüş örgülenmiş bir alan daha...
İnsanlar ve Madenler
Her devrin devranın bir karakteri, bir mizacı, hakim duygu ve düşünceleri, genel kabulleri vardır. Sırf bu yüzden zamanın ötesine geçebilmek devrin her şeyini kucaklamak değildir, terk etmekte değildir. Çünkü her toplum çeşitli zamanlarda...
Cemaleddin Efgani Dosyası
Bu başlık merhum üstad Cemil meriç'e ait… Tarihi şahsiyetler arasında özellikle bugün de araştırılmayı, gündeme getirilmeyi gerektiren bir şahsiyettir Cemaleddin Efgani. Cemalettin Efgani, İttihat-ı İslam fikriyle tamda İslam topraklarının...
15 Temmuz ve Osmanlı Ruhu
15 Temmuz darbe teşebbüsü sadece Türk milletine, onun iradesine yapılmış bir ihanet değildir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, Türkiye üzerinde tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi ile alakalıdır. Velasıl kelam Aziz milletimiz hainlerin ve...
Yıldızlar, Menekşeler ve Ayrılık Sendromu
Bugün kollarım daha ağır, çıldırtan bir duygu var içimde ve kollarım hissiz… Uzandığım bu yerden hiç kalkasım yok. Hem hiçte bir şey yapmak gelmiyor içimden… Çok işim var… Vardı aslında… Dolu dolu geçen bir mesai...
Bediüzzaman, Siyaset ve Meşrutiyet - II
Meşrutiyetin Bediüzzaman tarafından devrin şartları itibariyle alkışlanmış olması,<z İslam'ın felsefesine ters düşmediği fikrini akıllara getirir. Meşrutiyet doğrudan tanım itibariyle anlaşılıyorsa bu doğrudur. Elbette mahiyet...