Emrah POLAT
Emrah POLAT
Yazarın Makaleleri
Yoldaki İşaretler 2 (Eşsiz Kur’an Nesli) 
'Eşsiz Kuran Nesli'nin”, her devre, mümin kişiye ve topluma örnek özelliği cahiliye adetlerinden tamamıyla sıyrılmış olmasıdır. Onların iddia ve gayeleri, Allah'a adanmış bir hayat tarzını yakalayabilmekti. Ve zahir ömürlerinde...
Yoldaki İşaretler (Eşsiz Kuran Nesli)
Merhum Seyit Kutup'un, meşhur makalesi ‘Eşsiz Kuran Nesli', Yoldaki İşaretler isimli eserinin ilk bölümüdür. Kitabı bu makale ile açması, girişi bununla yapmış olması; eser ile verilmek istenen geniş ve derin mesaj için, yerinde...
Seyit Kutup
İdeallerini yaratamayan toplumlar, bir ceset yığınından ibarettir. Çünkü, toplumun ruhunu diri tutan yegane şey, değerleriyle bütünleşen idealleridir. Değerlerinden uzaklaşan toplumun öz gelişimi durur ve zamanla özüne yabancılaşır....
İyi ve Kötünün Ayrımında
Ahir zaman çelişkiler çağıdır. Her şey birbirine karışmış, doğru yanlıştan ayırt edilemeyecek gibidir. Biz ibadette itaatte eksik kullar için hakikat zaten zahiren perdeli olduğundan... Doğruyu yanlıştan ayırmakta hep güçlük yaşıyoruz....
Matrix’ten Çıkış 5
  Yazarın öz ve net, aynı zamanda vurucu ifadeleri ile Matrix tanımlamasına devam edelim:'Matrix 'paramparça olan” aynı zamanda 'paramparça eden”dir. Bu parçalılık hali ‘Tevhidî okuma'nın can düşmanıdır.” ...
Matrix’ten Çıkış 4
              Nefis, kötülükleri cezbettiren mahaldir. Cihat-ı Kebir, yani büyük cihadın ön koşulu yalnızca nefsini tanımaktır. Nefsini tanımayanın onunla mücadelesi düşünülemez. Nefis, matrix'le...
Matrix’ten Çıkış -3 (Enigmatik Çağ)
Yazar metinde, 'matrix'e uyanmak” şeklinde çok güzel bir ifade kullanmış. Yani, şuurumuzu felç etme gayretinde olan bu melun sarmalın farkına varmak! Yine yazarın vurucu ifadesi ile ‘bireysel cihadın başlatılması' söylemi...
MATRİX’TEN ÇIKIŞ 2
Yenilik dedik mi hemen zihnimiz, eskinin dışardan alınma olanla, yer değiştirmesini algılıyor. Bu toplumumuzun genelinde var olan, yaygın zihinsel kodlardan biri. Modernleşme sürecinde kaptığımız bir hastalık. Matrix, yeni bir kavram falan...
MATRİX’TEN ÇIKIŞ
Yeni bir kitap okudum. Yepyeni bir kitap… Yeni derken yanlış anlaşılmasın, yeni basılmış falan değil, ilk basım tarihi üzerinden tam 5 yıl geçmiş. Yeni diyorum çünkü kadim bir gerçeği, sadece okuyucunun zihnine değil, kalbine de yerleştirmek...
BİZ DEĞİŞMEDEN
Birçok insan Akli melekeleri geliştiği zaman, yani gençlik çağının ilk yıllarında; bir büyük hengâmenin içinde bulur kendini. Binlerce soru ve soruna çözüm ararken zamanın içerisinde kaybolmuş durumdadır. Dünya, tam da o çağlarda keşif...
GERİLEME DEVRİNDE OSMANLI
          Osmanlıda ıslahat politikaları 17. yy'dan itibaren başlamıştır. 17. yy ıslahatlarını bundan sonraki dönemlerden ayıran en önemli özellik kurumlarında var olan bozulmaların ıslahına yönelik çalışmaların...
Modernleşme Sürecinde 18. Yüzyıl
Lale devri, Avrupa menşeili yenilik çalışmaları için ilk dönem olarak kabul edilir. 12 yıllık dönemde sağlık, eğitim, kültür, ekonomi ve sanata ait birçok alanda ıslahat çalışmalarının yapıldığını görüyoruz. Var olan bu sürece...
Reformlara zemin oluşturan Pasarofça antlaşması ve Lale Devri
Bilindiği üzere ıslahat, uygun hale getirilmesi icap eden herhangi bir yapının üzerinde gelişim istikametinde yapılan çalışmadır. 1718 Pasarofça antlaşması aslında bir milattır. Karlofça'da Osmanlı aydınının kafasında değişen...
Sosyal Değişim ve Yenilik hareketleri 
Sosyal değişim, farklı zaman dilimlerinde sosyal yapı unsurlarında ortaya çıkan nitelik ve nicelik farklılaşmasıdır. Sosyal değişme, medeniyet tarihi içinde bazen hızlı, bazen de yavaş bir şekilde ortaya çıkmıştır. Özellikle, ortaçağın...
İSTİKAMETİMİZİN PUSULASI : HAKİKAT
Doğru veya yanlış dediklerimiz; durduğumuz yer(çevremiz ve birlikteliklerimiz), içinden çıktığımız kültür, inançlarımız, taşıdığımız değerler, aldığımız eğitim, etkileşimde bulunduğumuz tüm farklılıklar ve daha birçok sayılabilecek...
Hakikat istikameti: Rıza-ı İlahi  
Acz ve fakri çok olan insan, en önce bunu kabule muhtaçtır. Bu yargının muhatabı, bizzat nefsimiz. Hemen hepimiz kalbi hastalıklarımızla mücadele etmekle vazifeliyiz. Biz kalple ilgili zafiyetlerimizi yendikçe, ruhumuzun güçlendiğine şahitlik...
Bir Proje ile Canlandırılacak  ‘Keşfi Kadim’
Türkiye Gençlik Vakfı gönüllüsü, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin düzenlemiş olduğu, ‘Yeni Nesil Okuyor' proje çalışması başlattılar. Bizim de projeye katkı sunmamızı istediler. Hayra sevk edici bir çalışmanın,...
İslam’ın Dirilişi 5
İslam'ın Dirilişi, kitabının ilk bölümünün son başlığı ‘Aksiyonda Diriliş' bu başlıkla nihayetlendirilmiş hacmi küçük mesajı büyük bir kitap. Aksiyon, insan iradesinin açığa çıkma halidir. Aksiyon, kavramdan sahaya,...
İslam’ın Dirlişi - 4 -
              Soğuk savaş dönemi, İkinci dünya savaşı sonundan başlayarak Sovyetlerin dağılmasına kadar devam eden süreç olarak tanımlanır. Bu dönem, İslam ülkelerinde Düşüncede ve İnanışta dirilme...
İslam’ın Dirilişi 3
İslam'ın Dirilişinde İslam dünyasının durumu anlatıldıktan sonra ‘Düşüncede diriliş' alt başlığıyla devam ediliyor. Bu başlığın mesajına girmeden evvel, fikirdeki dirilişi hazırlayan tarihsel arka plan veriliyor. İslam'ın...
İslam’ın Dirilişi 2
‘İslam'ın Dirilişinde İslam Dünyası'nın Durumu' başlığı ile ikinci bölüm kaleme alınmış bence kitabın en önemli bölümü burası. Çünkü inancımız şu ki, İslam dünyası hariçten her ne gelmiş olursa olsun içten...
İslam’ın Dirilişi
'İslam'ın dirilişi”, Sezai Karakoç üstadın 1967 yılında diriliş dergisindeki yazılarından oluşturulmuş kitabıdır.   Elimdeki örnek 2017 yılının Eylül ayında 26. Baskı olarak çıkarılmış. Üstadın tüm eserlerini...
Davet Esasları 3
'Müslüman olmam neyi gerektirir?” İkinci bölümü; 'İslami harekete mensup olmam neyi gerektirir” başlığı altında işlenen bu bölümü, İslam'a tam ve doğru olarak mensup olan kimsede bulunması gereken önemli vasıflardan...
Davetin Esasları 2
Fethi Yeken, Lübnan'ın Trablus şehrinde dünyaya gelmiş ve Lübnan'da İslami hareketi bir ömür boyu temsil etmeye çalışmıştır. Kurucusu olduğu Cemaati İslami ve İslam Eylem Cephesi, Mısırda kurulan İhvan-ı Müslimin'in hem...
Davetin Esasları
Geçen hafta Fethi Yeken' in 'Müslüman Olmam Neyi Gerektirir” isimli kitabını okudum. Uzun süredir birçok mecrada hep tartışılagelen birkaç konu vardı. Tebliğ, irşat, davet gibi mefhumların mahiyeti nedir? Bu üç kavram aynı şeyi...
İDEAL OLUŞTURMA
Her insan öncelikle ihtiyaçları için bir arada bulunmak durumundadır. Bu birliktelik hali zaman içerisinde birçok etkileşim ile birlikte bir sosyal form halini alır ve kültür dediğimiz yapı ortaya çıkar. Fert, içinde yaşadığı toplumun...
Batı Tarzı Büyüme
Modernlik geniş ve kaba bir tabirle eskinin dışlanması yeninin kutsanmasıdır. Sosyolojik boyutu itibariyle ise yeni bir hayat tasavvuru oluşturur ve bunu tanzim etmek ister. Modernizm, Batıda gelişen bir toplum düzenidir. Batı tarzı olan ne varsa...