Roza KURBAN
Roza KURBAN
Yazarın Makaleleri
KAZAN TATARLARINA VURULAN SON DARBE…
Rusların Türk Dünyasına karşı yürüttüğü işgal ve yok etme siyaseti bilinen bir gerçektir. Ancak bu gerçeği, Rus olmayan milletlere uygulanan zulmü yaşamayanlara anlatmak güçtür. Bu bağlamda her daim, devlet adamı, ünlü tarihçi Zeki...
DEDE KORKUT’LA KADINA DAİR SOHBETLERE KATILMAK
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, gelenek göreneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet ve bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri, adaba töre denir. (Türkçe...
YÜREKLERDE KALAN SANCI…
5 Mayıs 2021 tarihinde tanınmış roman yazarı ve yayıncı Emine Işınsu'nun aramızdan ayrıldığı haberini alınca üzüldüm. Ömrünü Türklüğe adamış cesur bir kadındı Emine Işınsu. 7'den 70'e tüm milliyetçiler tarafından...
BİR YABANCININ GÖZÜ İLE İDİL-URAL TÜRKLERİ
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçasına vatan, yurt denir. İdil annemin, Ural babamın doğup büyüdüğü topraklar olduğundan İdil-Ural benim için ayrı bir öneme sahiptir. Ünlü Tatar şairi Hesen Tufan'ın...
ESARETTEN ÇIKAN BİR HAYAT: İKLİL KURBAN
MAKALE: Serhat DOĞAN 'Ben bildiğim üç kuşaktan beri doğduğu ülkede ölümü nasip olmamış, baba toprağını vatan yapamayan göçmen bir soydan geliyorum...” Esaretin İçinden Gelen Bir Hayat        Türk Tarihçiliğinin...
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE KAZAN TATAR KADINLARI
Tatar yazar ve siyasetçi Gayaz İshaki (1878–1954): 'Her milletin yarısı kadınlar, her milletin ruhunu koruyan kadınlar, her milletin dilini, telaffuzunu, şivesini koruyan kadınlar, yarın baba olacak erkekleri, anne olacak kızları terbiye...
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR…
'Ateş düştüğü yeri yakar”, felaketlerin doğurduğu en büyük üzüntü ve sıkıntıyı, o felakete uğrayanlar çeker, başkalarının felaket görenlerle üzülmesi gelip geçicidir, anlamına gelen bir Türk atasözüdür. Hayat tecrübelerine...
RUSYA’DA TÜRK OLMAK…
Rusların 1552 yılında Kazan Hanlığı'nı işgali ile başlayan süreç bugün de devam etmektedir. Rusya'da Türk olmak Rusların aşağılamalarına, zulmüne, hakaretine maruz kalmak, ana dili, millî tarihi öğrenememek, gelenek ve görenekleri...
UNUTTURULMAK İSTENİLEN TARİH 1552
17.10.2020 Kazan şehitlerini anma toplantısı Kazan Tatarları köklü bir geçmişi, zengin kültürü olan bir ulustur. Kazan Tatarları'nın kurduğu son hanlık olan Kazan Hanlığı 1436–1437 yıllarında Uluğ Muhammed Han tarafından kurulmuştur....
KAZAN TATAR TARİHİNDE İKİ DÖNÜM NOKTASI ve SONRASI
Bin beş yüz yıllık geçmişi ve asırlık devletçilik tarihi olan Kazan Tatar tarihinde büyük zaferler ve yenilgiler vardır. Kazan Tatarlarının son devleti 1438 yılında Uluğ Muhammet Han tarafından kurulan Kazan Hanlığı 1552 yılında Rus...
Millî Dil ve Rus Siyaseti
İnsanın çocukken ailesinden ve soyca bağlı olduğu topluluktan öğrendiği dile ana dil denir. Dil milleti birleştiren, millî kültürü oluşturan ve millî edebiyatı geliştiren unsurdur. Dil bir milletin kimliği, ses bayrağıdır. Bir milletin...
XXI. YÜZYILDA RUSYA’NIN İŞGAL ve ASİMİLASYON SİYASETİ
Bir yeri ele geçirmeye işgal, farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonuna asimilasyon denir. Rusların yüzyıllardır yürüttüğü...
TARİHTE TÜRK KADINI SEMPOZYUMU
7 Mart 2020 tarihinde Ankara'da Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Vakfı'nda 'Tarihte Türk Kadını” başlıklı sempozyum gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan bu toplantıya üniversite lisans, yüksek...
TÜRK DÜNYASI ŞAİRLER BULUŞMASI
15 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Yazarlar Birliği'nin Ankara Şubesi'nde 'Türk Dünyası Şairler Buluşması” gerçekleştirildi. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB)  Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,  TYB Ankara Şubesi Yönetim...
KAZAN TATARLARININ KARAKTERİ
Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip olan Kazan Tatarları, tarihçilerin fikrine göre ünlü Hun İmparatoru Atilla'nın (400–453) torunlarıdır. Geçmişte, kuzeyden güneye doğudan batıya kadar uzanan coğrafyada Büyük Bulgar...
MİLLET ANALARI
7 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Vakfı'nda 'Millet Anaları” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde milletin aydınlanması için hayatlarını adamış kahraman Türk kadınları, millet anaları...
UNUTMAK, İHANETTİR!
Her insan bir milletin mensubudur ki, milletinin geçmişini, gelenek göreneklerini, kültürünü, tarihini ve edebiyatını bilmek zorundadır. İnsan eğer geçmişini bilmiyor ise o zaman bu insan ulusal kimlikten uzaklaşan, içinde bulunduğu topluma...
MİLLÎ ŞAİRE ve EĞİTİMCİ SANİYE İFFET UGAN (1899–1957)
Aslen Kazan Tatarı olan Saniye Hebircan kızı Kadir 25 Aralık 1899 tarihinde Tataristan'ın Çulman Nehri boyunda yerleşen Çistay şehrinde aydın bir tüccar ailesinde dünyaya gelmiştir. Annesi Aliye Hanım erken yaşta vefat ettikten sonra Saniye...
EĞİTİMCİ, YAZAR ve BİLİM ADAMI ZAKİR KADİRİ UGAN (1878–1954)
Aslen Kazan Tatarı olan Zakir Kadiri Ugan 1878 yılında Samara Vilayetinin Orta Kandal (Abdulla) köyünde bir molla ailesinde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini köyünde yaptıktan sonra eğitimine Simbir şehrinde Veli Hazret ve Şakir Ahund Medreselerinde...
İDİL-URAL AYDINLARI ANKARA’DA ANILDI
Çeşitli tarihlerde Rus zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Türkiye'yi kendilerine ikinci vatan yapan büyüklerimizi biliyor muyuz? Büyüklerimizin yaptıkları işlerinden haberdar mıyız, onları anıyor muyuz ve en önemlisi onlara...
DOĞUMUNUN 125.YILINDA TARİHÇİ MİHAİL HUDYAKOV (1894–1936)
Roza KURBAN Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk: 'Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.”, mealindeki sözleri...
30 Ağustos 1990 Tataristan’ın Bağımsızlığı Günü
Köklü bir geçmişe ve zengin bir kültüre sahip olan Kazan Tatarları tarih sayfalarında derin iz bırakan bir millettir. 1552 yılında Kazan Tatarlarının son bağımsız devleti Kazan Hanlığı'nın Ruslar tarafından işgal edilmesiyle birlikte...
YARGILANAN TATAR TARİHİ
T0plumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu...
ERMENİLERİN KAZAN HANLIĞI’NA İHANETİ
Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb. sebeplerle yok etme, jenoside soykırım, denir. (Türkçe Sözlük 2005: 1797). Ermeni Soykırımı (!) konusu, son yıllarda sıkça dillendirilen ve çeşitli ülke parlamentolarının gündemine alınan bir konudur....
Kadim Tatar Edebiyatı Profesörü Hatıyp Minnegulov 80 yaşında
İnsanların hayatı, başı belli olup sonu bilinmeyen bir yoldur. İnsanoğlu emekleyerek başladığı bu yola, bazen yavaş adımlarla, bazen maraton koşusundaymışçasına koşarak devam eder, bazen ise durup arkasına bakar, geçtiği mesafeyi, geride...
İDİL-URAL HAREKETİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI -7
1980'lı Yıllarının Sonlarından İtibaren Yaşanan Değişimler, Esen Demokrasi Rüzgârları   SSCB'deki değişimler, 1985 yılında Gorbaçev Sovyetlerin başına geldikten sonra başlanmıştır. Gorbaçev'in 'perestroyka”,...
İDİL-URAL HAREKETİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI -6
1944 İdil-Ural Kurultayı[1]  İdil-Ural Lejyonu'nun kurulmasından yaklaşık bir buçuk yıl kadar zaman geçtikten sonra, yapılan işleri değerlendirmek, bilgi alış verişinde bulunmak, geleceğe hazırlık yapmak ve İdil-Ural halkının...