Levon Panos DABAGYAN
Levon Panos DABAGYAN
Yazarın Makaleleri
SÖZ KONUSU OLAN ERMENİ İSE DÜŞÜNMEYE DEĞMEZ!... –II-
Birinci bölümde: hiç de hak etmediği hâlde, son yıllarda Türkiye'nin karşısına çıkan engel ve problemlerin başlıca kaynağı: 'Tarihimizi veya mazimizi inkâr etmemiz” olmaktadır. Bu görüşün aksini savunmak ve inatla direnmek...
SÖZ KONUSU OLAN ERMENİ İSE DÜŞÜNMEYE DEĞMEZ!... –I-
Evet, söz konusu olan Ermeni ise, düşünmeye değmez, dilediğini yazabilirsin... Çünkü, Türkiye'de Ermenilerin sahibi yoktur ve zaten Türkiye'de bir gerçek Türklerin ve bir de Ermenilerin esamisi dahi okunmaz. Ancak, Türk adını kendine...
GAFLET VE DALALET İÇİNDE OLANLARA!...
'Tarih-i Cihanda bir Cengiz, bir Selçuk, bir Osmanlı Devlet tesis eden ve bunların hepsini hâdisat ile tecrübe eyleyen Türk Milleti, bu defa doğrudan doğruya kendi nam ve sıfatında bir devlet tesis ederek bütün felâketlerin karşısında...
İSTİKLÂL MARŞIMIZ TİCARET ALEMİNİN LOGOSU DEĞİLDİR!
'Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, (Medeniyet!) dediğin tek dişi kalmış canavar?” - Anlayana çok şey – 'Millî Marş”...
ABD MİLLİ MENFAATLERİ NEYİ EMREDERSE!...
Evet, muhterem okuyucularım evet! ABD millî menfaatleri her neyi emrederse, 'Beyaz-Saray” ve ABD Parlamentosu için; 'doğru olan odur!”. Ne bir eksik, ne bir fazla; aynı ile vakidir!... ABD'de bir 'ASALA Cinayetleri Anıtı”...
TARİHÇİ DE, BİZLER GİBİ...
TARİHÇİ DE, BİZLER GİBİ ZAAFLARI OLAN BİR ADEMOĞLU DEĞİL Mİ!... Sayın Başbakanımız, 'Ermeni-Tehciri” mevzuunda geçenlerde şöyle buyurmuşlardı: (Bırakalım, bu meseleyi Tarihçiler çözsün.) Yani Tarihçilere bırakalım onlar...
YÜCE İSLÂM’IN MUKADDES ADINI İSTİSMAR ETMEYİN!...
'Kendi batıl inançlarını, Hz. Allah'ın buyruklarıyla karıştıranlar. Elbette ki, lâyık oldukları cezaya çarpılacaklardır, hem de ziyadesiyle!...” Levon Panos Dabağyan Saygıdeğer okuyucularım! İslâm Dünyası'nın, tarihin...
HAKİKAT ACI DA OLSA MAKBULDUR ZİRA DOĞRUYU GÖSTERİR!... –II-
1915 Tehciri esnasında mağdurların, hastalıkla değil, katliamla yoklara karıştıkları bahsine geçmeden, İttihatçıların, daha doğrusu 'Talat ve Enver Paşaların tam bir inançla bel bağladıkları 'Alman Müttefikliği” acaba nasıl...
UMUM İNSANLIĞIN YÜRÜDÜĞÜ YOL NE YOLUDUR:
HZ. ALLAH YOLU MU, BİZ FANİLERİN YOLU MU?...-I- Evet! Gerçekten öğrenmek istiyorum ve saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanlığı'na hassaten soruyorum: 'Umum insanlığın yürüdüğü yol ne yoludur: Hz. Allah yolu mu, biz fanilerin yolu...
VE (ASALA) SAHNEDE!...
1985 Y›l›nda son bulmufl bulunan bu u€ursuz 'beynelmilel” ve de illegal kurulufl, yerini (PKK)ya b›rakarak adeta yoklara kar›flm›flt› ve yoklara göndereni de bizim Milli ‹stihbarat›m›z›n d›fl unsurlar› olmufltu ki,...
Sevgili Okuyucularım;
Sevgili Okuyucularım; Yazılarıma kısa bir süre ara vermiş bulunmaktayım. Eylül ayından itibaren yeni yazılarımla sizlerle tekrar beraber olacağım.
EFLATUN’UN “PLATON” UYARILARINDAN MADONNA’NIN POPOSUNA!...
İstanbul'da; bir memesini göstermesiyle birlikte, pantolonunun önündeki fermuarını ardına kadar açan, Roma'da ise pantolonunu yarıya kadar indirip, seyircilere 'poposunu” gösteren, bir hayasız kadına, içimizde hâlâ 'ses...
DEMOKRASİ’NİN DİĞER YÜZÜ!...
Sir Winston Churchill (1874-1965) 'Demokrasiyi” şöyle tanımlamıştır: (Demokrasi iyi bir sistem değildir ama, diğerleri içinde, en iyi sistem olduğu için tercih etmekteyim.) Bilindiği gibi, Demokratik sistem: 'Millî İradeye, hür...
SEMT-İ YENİ-KAPU VE ÇEVRESİ
Marmara Denizi sur içi sahil boyunun incilerinden Semt-i Yeni-Kapu'nun balıkçılar sahili; çayhaneleri, çatma iskelelere yanaşan Mavnalar ve Kum-Tekneleri ile mesire sandallarındaki zarif görünümü, bir arada temaşa etmekte ve böylece çaylarını...
ZAMAN TÜNELİNDE: SEMT-İ ŞEHZADEBAŞI
İstanbul'un, Beyoğlu yakasının tarihi Cadde-i Kebir ve sonraki adıyla, İstiklâl Caddesi'nin halk açısından, tarihi dokusundan ziyade dikkatlere çeken: (Sinema Salonları, Muhallebiciler ve Pastaneler) olmuştur. Halk nezdinde diyorsam;...
DÜNLERDEN, BUGÜNLERE BİZLER!....
Dünlerde bir bizler vardık, bir de gerici(!) Padişahlarımız. Bugünlerde ise; bir biz varız ve bir de çivisi çıkmış bir dünya!... O gerici(!) Padişahlar: Dünyaca ünlü Ressam, Gentile Bellini (1429-1507), dünyaca ünlü Ressam, Fausto Zonarro...
ÜZÜCÜ GERÇEKLERDEN LİMONİ SERPİNTİLERE!...
Önceki makalemde, İstanbul Kapalı-Çarşısı'nın tarihi ve meşhur 'Çukur-Muhallebicisi”ni konu edineceğimi yazmıştım. Ancak, 'evdeki pazar çarşıya uymadı” darbımeseli ile sizlerden özür dilerken, kendime görev saydığım...
KİMİNE HAYHAY, KİMİNE VAYVAY DİYE, DİYE!...
Evet; kimine hayhay, kimine vay vay diye, diye böylesi karmaşık günlere gelindi!... Kim veya kimlerdi bu; 'Hayhay, vay, vay” diyen veya diyenler? Fazla uzatmaya lüzum yok: (BEYNELMİLEL BASIN VEYA MEDYA) bizzat kendisidir!... Dünyanın sürat'li...
BAŞBAKANLIK YÜCE KATINA ARZIMDIR EFENDİM!
'1915 TEHCİRİ, SADECE TÜRKİYE ERMENİLERİNİ İLGİLENDİRİR!...” (Hiçbir yargıda tam adalet uygulanamaz! Zira yargılayan da, yargılanan da, nihayet insandır!...) -Levon Panos Dabağyan- Evet, Sayın Başbakanım! (1915 Tehcir Vak'ası)...
CEDDİNİN KİMLİĞİNDEN UTANÇ DUYUP REDDEDENİN YARINLARA ESAMİSİ DAHİ OKUNMAZ… -II-
(CÜNEYT ARCAYÜREK BEY'E AÇIK MEKTUP!) Merhum Sultan VI. Mehmed Vahideddin Hazretleri'nin gözlerden uzak tutulan bazı yönlerini belgelerin ışığında siz değerli okuyucularımıza sunduk. Her ne hikmet ise; Koca Osmanlı Türk İmparatorluğu'nun...
CEDDİNİN KİMLİĞİNDEN UTANÇ DUYUP REDDEDENİN YARINLARDA ESAMİSİ DAHİ OKUNMAZ...
(CÜNEYT ARCAYÜREK BEY'E AÇIK MEKTUP!) - I- Sayın Cüneyt Arcayürek Bey! (4 Nisan 2012 Çarşamba) tarihli (Cumhuriyet Gazetesindeki) 'Güncel” başlıklı sütununuzdaki köşe yazınızı okumuş ve ne sayın gazetenize ve ne de basının...
BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ FİLMİ VEYA YAPIMI!...
'BÜTÜN ZAMANLARIN EN İYİ FİLMİ VE YAPIMI”. Bu değerlendirmenin mantıki bir yönü olacağına inanmıyorum!... Çünkü her dönemin, o dönemin zevk ve görüş anlayışından esinlenerek meydana getirilen eserlerin; topyekûn bir tarafa...
ULU CAMİİ YANGININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ!...
23 Mart 2012 Cuma akşam tv haberlerinde insanı hem üzen ve hem de dehşete düşüren şu haberi hem dinledik ve hem de izledik: (Bursa'daki 'Ulu Cami” kaza neticesi tamamen yanmış ve sadece dört duvarı kalmış ama yine de yeniden aynısı...
SİYASİ AMBLEMLER VE SOYDAŞLIK EDEBİYATIYLA VATAN BÜTÜNLÜĞÜ SAVUNULAMAZ!...
'Elbette ki, tarih yalan söylemez. Lâkin tarihçi söyleyebilir!” - Levon Panos Dabağyan- Evet! 'siyasi amblemler, soydaşlık edebiyatı vs.” gibi ideolojik inançlarla vatan bütünlüğü asla savunulamaz! Hele, hele Cihan tarihine göz...
YAZARLIK AVUKATLIK DEĞİLDİR!...
Ne tarihçilik, ne muharrirlik ve ne de gazete yazarlığı avukatlık değildir. Bilindiği gibi, avukatlık mesleğinde; hukukun tanıdığı hak mucibince, bir avukat kanunun tanıdığı hak çerçevesinde; 'masumu da, katili, hırsızı da” savunmakla...
“ERMENİ (PİÇ) DEĞİLDİR!” ŞİDDETLE REDDEDİYORUM!
'MİLLİYET GAZETESİ” Yazarı Sayın Hasan Cemal Bey'in '28 Şubat” tarihli makalesinde geçen spotu aynen alıyorum: (Sloganlar: 'Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz piçsiniz! Bozkurtlar burada, Hırantlar nerede? 'Bugün Taksim,...
“HOCALI KATLİAMI” – “BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU” VE TÜRKİYE’DE TEK BİR ERMENİ BIRAKMAMAK STRATEJİSİ!...
Azerilerin, 'Bakü ve çevresinde” Ermenilere neler yaptıkları, hiç mi hiç söz konusu edilmezken, 'Hocalı Katliamı” yıldönümü münasebetiyle İstanbul-Beyoğlu'nda, daha doğrusu bazı 'kanlı mitinglere” sahne olmuş...

İstanbul Fatura Basımı

avukat kartvizit

evden eve nakliyat

ofis taşımacılığı